Πίσω χώρος αποσκευών

Άνοιγμα

Για να ανοίξετε τον πίσω χώρο αποσκευών, βεβαιωθείτε ότι είναι επιλεγμένη η σχέση στάθμευσης στο Model S και μετά κάντε ένα από τα εξής:

 • Αγγίξτε τις επιλογές Controls > Seats στην οθόνη αφής.
 • Κάντε διπλό κλικ στο κουμπί του πίσω χώρου αποσκευών στο τηλεχειριστήριο.
 • Αγγίξτε το κουμπί του πίσω χώρου αποσκευών στην εφαρμογή για κινητά.
 • Πατήστε τον διακόπτη που βρίσκεται κάτω από την εξωτερική λαβή του πόρτα χώρου αποσκευών (πρέπει να εντοπιστεί έγκυρο κλειδί).
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Σημείωση
Εάν η επιλογή Passive Entry είναι απενεργοποιημένη, πρέπει να χρησιμοποιήσετε ένα keyfob για να ξεκλειδώσετε το Model S προκειμένου να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τον διακόπτη για να ανοίξετε την πόρτα του χώρου αποσκευών. Βλ. Χρήση του keyfob.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ΠΡΟΣΟΧΗ
Προτού ανοίξετε το πόρτα χώρου αποσκευών μέσα σε κλειστό χώρο (π.χ. σε γκαράζ), βεβαιωθείτε ότι το ύψος ανοίγματος του πόρτα χώρου αποσκευών είναι σωστά ρυθμισμένο, για να αποφύγετε χτυπήματα στην οροφή ή σε αντικείμενα που κρέμονται χαμηλά (βλ. Ρύθμιση του ύψους ανοίγματος της πόρτας χώρου αποσκευών).

Model S πρέπει να ξεκλειδωθεί ή να εντοπίσει ένα κλειδί για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τον διακόπτη ανοίγματος του πόρτα χώρου αποσκευών.

Πίσω μέρος του οχήματος με πλαίσιο μεγέθυνσης που δείχνει λεπτομερώς τον διακόπτη στην εξωτερική λαβή του πίσω χώρου αποσκευών
Κόκκινο εικονίδιο οχήματος με ανοιχτές πόρτες

Όταν είναι ανοιχτή μια πόρτα, ένας χώρος αποσκευών ή το πόρτα χώρου αποσκευών, εμφανίζεται στον πίνακα οργάνων η ενδεικτική λυχνία ανοιχτής πόρτας. Επίσης, στην εικόνα του Model S στην οθόνη αφής, εμφανίζεται επίσης ο ανοιχτός χώρος αποσκευών.

Για να σταματήσετε μια πόρτα χώρου αποσκευών ενώ κινείται, πατήστε μία φορά το κουμπί του πίσω χώρου αποσκευών στο keyfob. Στη συνέχεια, όταν πατήσετε δύο φορές το κουμπί του πίσω χώρου αποσκευών, κινείται ξανά, αλλά προς την αντίθετη κατεύθυνση (υπό την προϋπόθεση ότι δεν ήταν σχεδόν τελείως ανοιχτή ή κλειστή όταν την σταματήσατε). Για παράδειγμα, εάν πατήσετε μία φορά το κουμπί για να σταματήσετε το πόρτα χώρου αποσκευών κατά τη διάρκεια του ανοίγματος, όταν το πατήσετε δύο φορές, θα κλείσει.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Σημείωση
Σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, μπορείτε να παρακάμψετε μια εντολή ανοίγματος ή κλεισίματος, πιάνοντας με το χέρι το πόρτα χώρου αποσκευών για να το σταματήσετε στο σημείο που βρίσκεται.

Για να ανοίξετε τον πόρτα χώρου αποσκευών από το εσωτερικό του οχήματος στην απίθανη περίπτωση όπου το Model S δεν τροφοδοτείται με ρεύμα, βλ. Απασφάλιση του χώρου αποσκευών από το εσωτερικό σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Προειδοποίηση
Προτού ανοίξετε ή κλείσετε το πόρτα χώρου αποσκευών, ελέγξτε τη γύρω περιοχή (για άτομα και αντικείμενα). Πρέπει να παρακολουθείτε προληπτικά την πόρτα χώρου αποσκευών, για να διασφαλίσετε ότι δεν θα έρθει σε επαφή με κάποιο άτομο ή αντικείμενο. Σε αντίθετη περίπτωση, μπορεί να προκληθεί ζημιά ή τραυματισμός.

Ρύθμιση του ύψους ανοίγματος της πόρτας χώρου αποσκευών

Εάν το Model S διαθέτει πόρτα χώρου αποσκευών, μπορείτε να ρυθμίσετε το ύψος ανοίγματός του για να διευκολύνετε την πρόσβαση ή για να αποφύγετε χαμηλές οροφές ή αντικείμενα που κρέμονται χαμηλά (για παράδειγμα, πόρτες γκαράζ ή φωτιστικά):

 1. Ανοίξτε τον χώρο αποσκευών και, στη συνέχεια, κατεβάστε ή ανυψώστε χειροκίνητα την πόρτα χώρου αποσκευών στο επιθυμητό ύψος ανοίγματος.
 2. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί στην κάτω πλευρά της πόρτα χώρου αποσκευών για τρία δευτερόλεπτα μέχρι να ακούσετε έναν ήχο επιβεβαίωσης.
  Κουμπί στην κάτω πλευρά της πόρτας του χώρου αποσκευών με την εικόνα ενός αυτοκινήτου με ανοιχτό τον χώρο αποσκευών
 3. Επιβεβαιώστε ότι την έχετε ρυθμίσει στο επιθυμητό ύψος, κλείνοντας το πόρτα χώρου αποσκευών και ανοίγοντάς το ξανά.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ΠΡΟΣΟΧΗ
Ανάλογα με τη διαμόρφωση (όπως το ύψος ανάρτησης ή η επιλογή τροχού), η πόρτα χώρου αποσκευών του οχήματός σας μπορεί να ανοίξει έως περίπου 2,3 μέτρα. Ρυθμίστε την πόρτα του πίσω χώρου αποσκευών και να αποφύγετε την επαφή με χαμηλές οροφές ή άλλα αντικείμενα.

Κλείσιμο

Εάν το Model S δεν διαθέτει πόρτα χώρου αποσκευών, κλείστε τον πίσω χώρο αποσκευών τραβώντας προς τα κάτω την πόρτα του χώρου αποσκευών και πιέζοντάς την γερά μέχρι να κλείσει πλήρως.

Για να κλείσετε την πόρτα χώρου αποσκευών, κάντε ένα από τα εξής:

 • Αγγίξτε τις επιλογές Controls > Trunk.
 • Κάντε διπλό κλικ στο κουμπί του πίσω χώρου αποσκευών στο τηλεχειριστήριο.
 • Πατήστε τον διακόπτη που βρίσκεται στην κάτω πλευρά του πόρτα χώρου αποσκευών

Εάν το πόρτα χώρου αποσκευών εντοπίσει εμπόδιο κατά το κλείσιμο, η κίνησή του σταματά και ακούγονται δύο ηχητικά σήματα. Αφαιρέστε το εμπόδιο και προσπαθήστε να την κλείσετε ξανά.

Εάν το πόρτα χώρου αποσκευών χάσει τη βαθμονόμησή του κατά το άνοιγμα, ακούγονται τρία ηχητικά σήματα και η πόρτα του χώρου αποσκευών δεν κινείται. Για να επαναφέρετε τη βαθμονόμηση, τραβήξτε με το χέρι την πόρτα του χώρου αποσκευών προς τα κάτω για να κλείσει.

Απασφάλιση από το εσωτερικό

Για να ανοίξετε τον πίσω χώρο αποσκευών από το εσωτερικό ενός Model S που διαθέτει ενσωματωμένα παιδικά καθίσματα Tesla με κατεύθυνση προς τα πίσω, πατήστε τον εσωτερικό διακόπτη απασφάλισης που βρίσκεται στο εσωτερικό του πίσω χώρου αποσκευών και σπρώξτε την πόρτα χώρου αποσκευών προς τα επάνω. Εάν το Model S είναι κλειδωμένο και διαθέτει πόρτα χώρου αποσκευών, το πρώτο πάτημα ξεκλειδώνει τον πίσω χώρο αποσκευών και το δεύτερο πάτημα τον ανοίγει.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Σημείωση
Εάν το Model S δεν διαθέτει παιδικά καθίσματα Tesla με κατεύθυνση προς τα πίσω, ο διακόπτης μπορεί να φαίνεται ότι υπάρχει, αλλά είναι ανενεργός και εάν τον πατήσετε, η πόρτα χώρου αποσκευών δεν απασφαλίζει.
Εσωτερικό πίσω χώρου αποσκευών με πλαίσιο μεγέθυνσης του διακόπτη της πόρτας του χώρου αποσκευών στο πλευρικό τοίχωμα του χώρου αποσκευών

Εάν το Model S διαθέτει ηλεκτρική πόρτα χώρου αποσκευών, δεν χρειάζεται να την σπρώξετε προς τα επάνω. Όταν πιέζετε τον διακόπτη απασφάλισης, ανοίγει και όταν τραβάτε τον διακόπτη, κλείνει.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Σημείωση
Ο εσωτερικός διακόπτης απασφάλισης απενεργοποιείται όταν είναι ενεργοποιημένες οι κλειδαριές ασφαλείας για παιδιά (βλ. Κλείδωμα ασφαλείας για παιδιά) ή όταν το Model S κινείται.

Πρόσβαση στον χώρο αποσκευών

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στον χώρο αποσκευών μέσα στον πίσω χώρο αποσκευών, τραβήξτε προς τα επάνω τον ιμάντα στο πίσω μέρος του καλύμματος του χώρου αποσκευών. Στη συνέχεια, μπορείτε να αναδιπλώσετε το κάλυμμα του χώρου αποσκευών προς τα εμπρός ή να το αφαιρέσετε από το Model S.

Στερεώστε κάθε φορτίο προτού μετακινήσετε το Model S και τοποθετήστε τα βαριά φορτία στον κάτω χώρο αποσκευών.

Πίσω χώρος αποσκευών με βέλος που δείχνει τον ιμάντα του καλύμματος φορτίου

Όριο φόρτωσης του πίσω χώρου αποσκευών

Το βάρος του φορτίου πρέπει να κατανέμεται όσο το δυνατόν πιο ομοιόμορφα μεταξύ του μπροστινού και του πίσω χώρου αποσκευών.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ΠΡΟΣΟΧΗ
Μην φορτώνετε ποτέ περισσότερο από 80 kg στο επάνω τμήμα του πίσω χώρου αποσκευών ή περισσότερο από 285 lbs (130 kg) στο κάτω τμήμα. Μπορεί να προκληθεί ζημιά.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Προειδοποίηση
Κατά τη φόρτωση φορτίου, λαμβάνετε πάντα υπόψη το Μέγιστο τεχνικά αποδεκτό βάρος έμφορτου οχήματος (TPMLM) του οχήματος (βλ. Προδιαγραφές). Το TPMLM είναι το μέγιστο επιτρεπόμενο συνολικό βάρος του οχήματος, συμπεριλαμβανομένων όλων των επιβατών, των υγρών και του φορτίου.

Απασφάλιση του χώρου αποσκευών από το εσωτερικό σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης

Ένας φωτιζόμενος μηχανισμός μηχανικής απελευθέρωσης που βρίσκεται στο εσωτερικό του πίσω χώρου αποσκευών σάς επιτρέπει να ανοίγετε τον πίσω χώρο αποσκευών από το εσωτερικό του οχήματος, εάν το Model S δεν έχει ηλεκτρική ισχύ. Αυτός ο μηχανισμός μηχανικής απελευθέρωσης επιτρέπει επίσης σε ένα άτομο που έχει κλειδωθεί στο εσωτερικό να βγει από το όχημα.

Ασφάλεια με εικονίδιο αυτοκινήτου με ανοιχτό τον πίσω χώρο αποσκευών και μπλε βέλος που δείχνει προς τα πάνω. Η ίδια ασφάλεια ανοιχτή με βέλος που δείχνει προς τα έξω
 1. Αφαιρέστε το κάλυμμα τραβώντας το κάτω άκρο του πολύ σταθερά προς το μέρος σας.
 2. Τραβήξτε το καλώδιο για να απελευθερώσετε την ασφάλεια.
 3. Σπρώξτε την πόρτα του πίσω χώρου αποσκευών για να ανοίξει.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Σημείωση
Το κουμπί ανάβει για αρκετές ώρες μετά από σύντομη έκθεση στο φως περιβάλλοντος.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Προειδοποίηση
Μην επιτρέπετε στα παιδιά να παίζουν μέσα στον χώρο αποσκευών ή να κλειδωθούν μέσα σε αυτόν. Ένα παιδί που δεν έχει προσδεθεί μπορεί να υποστεί σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο σε περίπτωση σύγκρουσης. Ένα παιδί μπορεί να υποστεί θερμική εξάντληση ή θάνατο αν παγιδευτεί μέσα στο όχημα, ιδίως όταν δεν λειτουργεί ο κλιματισμός.