Καθρέφτες

Ρύθμιση των εξωτερικών καθρεφτών

Πατήστε το κουμπί που σχετίζεται με τον καθρέφτη που θέλετε να ρυθμίσετε (αριστερό ή δεξί). Η φωτεινή ένδειξη του κουμπιού ανάβει και μπορείτε στη συνέχεια να πατήσετε τον επιλογέα για να μετακινήσετε τον καθρέφτη στην επιθυμητή θέση. Επαναλάβετε για τον άλλο πλευρικό καθρέφτη. Εάν σας ζητηθεί, αγγίξτε την επιλογή Save στην οθόνη αφής για να αποθηκεύσετε τη ρύθμιση καθρέφτη στο προφίλ οδηγού σας.

Πλαίσιο μεγέθυνσης από τα κουμπιά της λαβής στην πόρτα του οδηγού, με βέλη που δείχνουν το κυκλικό κουμπί που ρυθμίζει τον καθρέφτη και το σετ των τριών κουμπιών που επιλέγουν τον καθρέφτη

Η Αυτόματη κλίση γέρνει αυτόματα τους καθρέφτες προς τα κάτω κατά την οπισθοπορεία. Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την Αυτόματη κλίση, αγγίξτε τις επιλογές Controls > Vehicle > Mirror Auto-Tilt. Για να ρυθμίσετε τη θέση αυτόματης κλίσης, ρυθμίστε τους καθρέφτες με το Model S στη θέση όπισθεν. Όταν μετακινηθείτε από τη θέση όπισθεν, οι καθρέφτες επανέρχονται στην κανονική τους θέση (προς τα πάνω). Ωστόσο, επειδή πλέον τους έχετε ρυθμίσει για οπισθοπορεία, θα στρέφονται αυτόματα στην επιλεγμένη θέση προς τα κάτω κάθε φορά που επιλέγετε την όπισθεν.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Σημείωση
Ανάλογα με την ημερομηνία κατασκευής και τον προαιρετικό εξοπλισμό που επιλέξατε κατά την αγορά, ορισμένα οχήματα Model S δεν διαθέτουν την Αυτόματη κλίση καθρέφτη.

Η φωτεινότητα του καθρέφτη στην πλευρά του οδηγού μειώνεται αυτόματα τη νύχτα, ανάλογα με το επίπεδο αντανάκλασης των προβολέων του οχήματος που βρίσκεται πίσω σας (εκτός από την περίπτωση που έχει επιλεγεί η όπισθεν). Επίσης, και οι δύο εξωτερικοί καθρέφτες διαθέτουν θερμαντήρες που ενεργοποιούνται και απενεργοποιούνται με το σύστημα ξεπαγώματος του πίσω παραθύρου.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Σημείωση
Ανάλογα με την ημερομηνία κατασκευής και τον προαιρετικό εξοπλισμό που επιλέξατε κατά την αγορά, ορισμένα οχήματα Model S δεν διαθέτουν πλευρικό καθρέφτη με αυτόματη μείωση φωτεινότητας τη νύχτα και ενδέχεται να μην περιλαμβάνουν θερμαινόμενους πλευρικούς καθρέφτες. Επιπλέον, οι ρυθμίσεις των καθρεφτών ενδέχεται να μην μπορούν να αποθηκευτούν στο προφίλ οδηγού σας.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Σημείωση
Για πληροφορίες σχετικά με τη σωστή λειτουργία των καθρεφτών σε χαμηλές θερμοκρασίες, βλ. Βέλτιστες πρακτικές για ψυχρές καιρικές συνθήκες.

Αναδίπλωση καθρεπτών

Για να διπλώσετε και να ξεδιπλώσετε χειροκίνητα τους εξωτερικούς καθρέφτες (π.χ. στάθμευση σε στενό γκαράζ, περιορισμένο χώρο κ.λπ.), πατήστε το κεντρικό κουμπί. Μπορείτε επίσης να διπλώσετε και να ξεδιπλώσετε χειροκίνητα τους καθρέφτες αγγίζοντας τις επιλογές Controls > Fold/Unfold.

Πλαίσιο μεγέθυνσης από τα κουμπιά της λαβής στην πόρτα του οδηγού, με βέλος που δείχνει το κεντρικό πάνω κουμπί που χρησιμοποιείται για την αναδίπλωση των πλευρικών καθρεφτών προς τα μέσα

Όταν διπλώνετε χειροκίνητα τους καθρέφτες, παραμένουν διπλωμένοι μέχρι η ταχύτητα οδήγησης να φτάσει τα 50 km/h (ή μέχρι να τους ξεδιπλώσετε χειροκίνητα).

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Σημείωση
Δεν μπορείτε να διπλώσετε έναν καθρέφτη όταν οδηγείτε με ταχύτητα μεγαλύτερη από 50 km/h.

Για την αυτόματη αναδίπλωση των καθρεφτών κάθε φορά που εξέρχεστε και κλειδώνετε το Model S, αγγίξτε τις επιλογές Controls > Vehicle > Mirror Auto-Fold. Οι καθρέφτες ξεδιπλώνονται αυτόματα όταν ξεκλειδώνετε το Model S.

Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε τους καθρέφτες ώστε να αναδιπλώνονται αυτόματα κάθε φορά που φτάνετε σε μια συγκεκριμένη τοποθεσία, ώστε να μην χρειάζεται να τους διπλώνετε χειροκίνητα κάθε φορά που φτάνετε σε σημεία που επισκέπτεστε συχνά. Για να ρυθμίσετε αυτήν τη λειτουργία, πρέπει να οδηγείτε το Model S με χαμηλή ταχύτητα (λιγότερο από 3 mph/5 km/h) ή να έχετε σταματήσει στην τοποθεσία που θέλετε να απομνημονεύσει το όχημά σας. Έπειτα αγγίξτε τις επιλογές Controls > Always Fold Mirrors at this Location. Την επόμενη φορά που θα προσεγγίσετε την αποθηκευμένη τοποθεσία, οι καθρέφτες σας θα διπλώσουν και θα ξεδιπλώσουν σε απόσταση 25 ποδιών (7,5 μέτρων) από την τοποθεσία. Για να εμποδίσετε την αναδίπλωση των καθρεφτών σε μια αποθηκευμένη τοποθεσία, οδηγήστε προς την αποθηκευμένη θέση και αγγίξτε το X δίπλα στο στοιχείο Auto-Fold Set at This Location.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ΠΡΟΣΟΧΗ
Οι καθρέφτες μπορεί να μην διπλώνουν αυτόματα όταν επιστρέφετε σε μια αποθηκευμένη τοποθεσία και οδηγείτε με ταχύτητα μεγαλύτερη από 5 km/h.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Σημείωση
Μπορείτε να παρακάμψετε την αυτόματη δίπλωση/ξεδίπλωση των καθρεφτών οποιαδήποτε στιγμή (για παράδειγμα, εάν στο Model S δεν υπάρχει ηλεκτρική τροφοδοσία), σπρώχνοντας το συγκρότημα του καθρέφτη ώστε να απομακρυνθεί από εσάς για να τον ξεδιπλώσετε ή τραβώντας το προς το μέρος σας για να τον διπλώσετε.

Μπορείτε να ενοποιήσετε τους αυτόματα αναδιπλούμενους καθρέφτες με το HomeLink (βλ. Smart Garage). Για ενεργοποίηση, επιλέξτε HomeLink > Auto-Fold Mirrors when Nearby.

Εσωτερικός καθρέπτης

Ρυθμίστε τον εσωτερικό καθρέφτη χειροκίνητα. Όταν είναι επιλεγμένη η σχέση οδήγησης ή η νεκρά, η φωτεινότητα του εσωτερικού καθρέφτη μειώνεται αυτόματα σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού, ανάλογα με την ώρα της ημέρας (για παράδειγμα, κατά την οδήγηση τη νύχτα).