Ρυθμίσεις & Ασφάλεια ασφαλείας

Πληροφορίες για το σύστημα συναγερμού

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Σημείωση
Ανάλογα με την περιοχή αγοράς, το όχημά σας μπορεί να μην διαθέτει ηχητικό συναγερμό ή οι λειτουργίες ασφάλειας μπορεί να μην ανταποκρίνονται ακριβώς όπως περιγράφεται.

Εάν το Model S δεν εντοπίσει κάποιο κλειδί κοντά και ανοίξει μια κλειδωμένη πόρτα ή ένας χώρος αποσκευών, ακούγεται ένας συναγερμός. Αναβοσβήνουν, επίσης, οι προβολείς και τα φλας. Για να απενεργοποιήσετε τον συναγερμό, πατήστε οποιοδήποτε κουμπί στο keyfob.

Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε χειροκίνητα το σύστημα συναγερμού, αγγίξτε τις επιλογές Controls > Safety > Security Alarm. Όταν είναι ενεργοποιημένο, το Model S ενεργοποιεί τον συναγερμό του ένα λεπτό μετά την έξοδό σας από το όχημα, οι πόρτες κλειδώνουν και δεν ανιχνεύεται πλέον ένα αναγνωρισμένο κλειδί.

Μα σειρήνα που υποστηρίζεται από μπαταρία (εάν υπάρχει) ηχεί στις περιπτώσεις όπου ανοίγει μια κλειδωμένη πόρτα ή χώρος αποσκευών και το Model S δεν εντοπίζει ένα κλειδί σε κοντινή απόσταση. Εάν θέλετε να ακούγεται αυτή η σειρήνα και σε περιπτώσεις όπου το όχημα ανιχνεύει κίνηση στο εσωτερικό της καμπίνας, ενεργοποιήστε την επιλογή Tilt/Intrusion (βλ. Tilt/Intrusion (εάν υπάρχει)).

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Σημείωση
Αν το Model S είναι στη λειτουργία Sentry Mode (βλ. Τρόπος χρήσης της λειτουργίας Sentry Mode (Κάμερα + Εφαρμογή)), η ρύθμιση Security Alarm δεν είναι διαθέσιμη.

Tilt/Intrusion (εάν υπάρχει)

Ανάλογα με τη διαμόρφωση, την περιοχή αγοράς και την ημερομηνία κατασκευής, το όχημά σας ενδέχεται να μην διαθέτει αυτήν τη λειτουργία.

Η ρύθμιση Security Alarm πρέπει να είναι ενεργοποιημένη, για να ενεργοποιηθεί η ρύθμιση Tilt/Intrusion.

Με τη ρύθμιση Tilt/Intrusion, ο ήχος συναγερμού του οχήματος ακούγεται εάν το Model S εντοπίσει κίνηση στο εσωτερικό της καμπίνας ή μετακινηθεί ή πάρει κλίση (για παράδειγμα, με γερανό ή γρύλο). Για ενεργοποίηση, αγγίξτε τις επιλογές Controls > Safety > Tilt/Intrusion.

Ο αισθητήρας παραβίασης απενεργοποιείται αυτόματα στις περιπτώσεις όπου το σύστημα κλιματισμού λειτουργεί ενώ εξέρχεστε από το όχημα. Για να παρακάμψετε τη ρύθμιση, μπορείτε να ενεργοποιήσετε ξανά τον αισθητήρα κλίσης/παραβίασης χειροκίνητα, αφού επιλέξετε μία από τις λειτουργίες Keep Climate On, Dog ή Camp Mode.

Ο αισθητήρας κλίσης/παραβίασης επανενεργοποιείται αυτόματα στην αρχή κάθε κύκλου οδήγησης.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Σημείωση
Ο συναγερμός Tilt/Intrusion πρέπει να απενεργοποιηθεί, για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Cabin Overheat Protection (βλ. Σύστημα προστασίας υπερθέρμανσης καμπίνας).
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Σημείωση
Εάν σκοπεύετε να αφήσετε κάτι που κινείται μέσα στο κλειδωμένο όχημα, μην ξεχάσετε να απενεργοποιήσετε τη ρύθμιση Tilt/Intrusion. Εάν αυτή η ρύθμιση είναι ενεργοποιημένη, κάθε ανίχνευση κίνησης στο εσωτερικό του Model S ενεργοποιεί τον συναγερμό παραβίασης.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Σημείωση
Αν το Model S είναι στη λειτουργία Sentry Mode (βλ. Τρόπος χρήσης της λειτουργίας Sentry Mode (Κάμερα + Εφαρμογή)), η ρύθμιση Tilt/Intrusion δεν είναι διαθέσιμη.

Αναβάθμιση Enhanced Anti-Theft (εάν υπάρχει)

Εάν το όχημά σας διαθέτει την αναβάθμιση Enhanced Anti-Theft (ενισχυμένη αντικλεπτική προστασία), η κόρνα ηχεί στις περιπτώσεις όπου ανοίγει μια κλειδωμένη πόρτα ή χώρος αποσκευών και το Model S δεν εντοπίζει ένα κλειδί σε κοντινή απόσταση. Εάν είναι ενεργοποιημένη η ρύθμιση Tilt/Intrusion, η κόρνα ηχεί επίσης εάν το Model S εντοπίσει κίνηση στο εσωτερικό της καμπίνας ή εάν το όχημα μετακινηθεί ή πάρει κλίση (για παράδειγμα με γερανό ή γρύλο). Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το σύστημα εντοπισμού κλίσης/παραβίασης, αγγίξτε τις επιλογές Controls > Safety > Tilt/Intrusion.

Εισαγωγή PIN για έναρξη οδήγησης

Για να αυξήσετε την ασφάλεια, μπορείτε να αποτρέψετε την οδήγηση του Model S μέχρι να εισαχθεί ένα 4ψήφιο PIN (προσωπικός κωδικός αναγνώρισης). Για να ενεργοποιήσετε αυτήν τη ρύθμιση, αγγίξτε τις επιλογές Controls > Safety > PIN to Drive και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να δημιουργήσετε ένα PIN οδήγησης.

Όταν είναι ενεργοποιημένη αυτή η ρύθμιση, εκτός από την εισαγωγή του 4ψήφιου κωδικού PIN για έναρξη οδήγησης, πρέπει επίσης να τον χρησιμοποιήσετε για να εισέλθετε στη λειτουργία Έτοιμο για παρκαδόρο για πρώτη φορά και να δημιουργήσετε τον 4ψήφιο κωδικό PIN για την είσοδο και έξοδο από τη λειτουργία Έτοιμο για παρκαδόρο. Στη λειτουργία Έτοιμο για παρκαδόρο, μπορείτε να οδηγήσετε το Model S χωρίς να απαιτείται η εισαγωγή PIN οδήγησης από τον παρκαδόρο. Η ρύθμιση PIN to Drive απενεργοποιείται όταν είναι ενεργή η λειτουργία Έτοιμο για παρκαδόρο.

Εάν ξεχάσετε το PIN οδήγησης, αγγίξτε τον σύνδεσμο για να εισάγετε τα διαπιστευτήρια σύνδεσης Tesla στο αναδυόμενο παράθυρο PIN για έναρξη οδήγησης και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τις τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Σημείωση
Στην απίθανη περίπτωση που η οθόνη αφής δεν ανταποκρίνεται, ενδέχεται να μην μπορείτε να εισαγάγετε το PIN. Σε αυτήν την περίπτωση, προσπαθήστε πρώτα να επανεκκινήσετε την οθόνη αφής (βλ. Επανεκκίνηση της οθόνης αφής ή του πίνακα οργάνων). Εάν η οθόνη αφής εξακολουθεί να μην αποκρίνεται, εξακολουθείτε να μπορείτε να παρακάμψετε την Εισαγωγή ΡΙΝ για έναρξη οδήγησης, ενεργοποιώντας την οδήγηση χωρίς κλειδί στην εφαρμογή Tesla για κινητά.

PIN ντουλαπιού συνοδηγού

Για πρόσθετη ασφάλεια, μπορείτε να προστατέψετε τα περιεχόμενα του ντουλαπιού συνοδηγού με έναν 4ψήφιο κωδικό PIN. Για να ενεργοποιήσετε αυτήν τη ρύθμιση, αγγίξτε το στοιχείο Controls > Safety > Glovebox PIN και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη. Όταν ενεργοποιηθεί, θα σας ζητείται να εισαγάγετε το PIN για να ανοίξει το ντουλαπάκι συνοδηγού. Για να απενεργοποιήσετε αυτήν τη ρύθμιση, επιλέξτε το διακόπτη δύο καταστάσεων για την απενεργοποίηση και μετά εισαγάγετε το PIN.

Εάν ξεχάσετε το PIN για το ντουλαπάκι συνοδηγού, μπορείτε να το αλλάξετε εισάγοντας τα διαπιστευτήρια σύνδεσής σας στην Tesla και ακολουθώντας τα μηνύματα που εμφανίζονται στην οθόνη.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Σημείωση
Με τη χρήση ενός Glovebox PIN μπορεί να ανοίξει το ντουλαπάκι συνοδηγού ακόμη και όταν το Model S βρίσκεται στη λειτουργία Έτοιμο για παρκαδόρο.

Λειτουργία ορίου ταχύτητας

Η λειτουργία ορίου ταχύτητας σας επιτρέπει να περιορίζετε την επιτάχυνση και τη μέγιστη ταχύτητα οδήγησης σε μια επιλεγμένη τιμή μεταξύ 80 και 193 km/h. Την πρώτη φορά που θα χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, πρέπει να δημιουργήσετε έναν 4ψήφιο κωδικό PIN, τον οποίο θα πρέπει να χρησιμοποιείτε για την ενεργοποίηση και την απενεργοποίηση της λειτουργίας ορίου ταχύτητας. Όταν είναι ενεργοποιημένη και η ταχύτητα οδήγησης φτάσει να απέχει περίπου 5 km/h από τη μέγιστη ταχύτητα, ακούγεται ένας ήχος ειδοποίησης, εμφανίζεται ένα μήνυμα στηνοθόνη αφής και το Model S στέλνει μια ειδοποίηση στην εφαρμογή για κινητά. Μπορείτε επίσης να πατήσετε τις επιλογές Security > Speed Limit Mode για να την ενεργοποιήσετε μέσω της εφαρμογής Tesla για κινητά. Για να ενεργοποιήσετε τη Λειτουργία ορίου ταχύτητας:

 1. Βεβαιωθείτε ότι στο Model S έχει επιλεγεί η σχέση στάθμευσης.
 2. Πατήστε τις επιλογές Controls > Safety > Speed Limit Mode στην οθόνη αφής.
 3. Επιλέξτε τη μέγιστη ταχύτητα οδήγησης.
 4. Σύρετε το ρυθμιστικό στη θέση On.
 5. Εισαγάγετε τον 4ψήφιο κωδικό PIN που θέλετε να χρησιμοποιείτε για την ενεργοποίηση και την απενεργοποίηση της λειτουργίας ορίου ταχύτητας.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Σημείωση
  Αν ξεχάσετε τον κωδικό PIN, μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη Λειτουργία ορίου ταχύτητας εισάγοντας τα διαπιστευτήρια σύνδεσης στον λογαριασμό Tesla που διαθέτετε.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Σημείωση
Όσο είναι ενεργοποιημένη η Λειτουργία ορίου ταχύτητας, η ρύθμιση επιτάχυνσης (Controls > Pedals & Steering > Acceleration) ορίζεται αυτόματα σε Chill.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Προειδοποίηση
Κατά την οδήγηση σε κατηφόρα, η ταχύτητα πορείας μπορεί να αυξηθεί, με αποτέλεσμα το Model S να υπερβεί τη μέγιστη ταχύτητα που έχετε επιλέξει.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Προειδοποίηση
Η Λειτουργία ορίου ταχύτητας δεν υποκαθιστά την ορθή κρίση και την εκπαίδευση του οδηγού ούτε την ανάγκη στενής παρακολούθησης των ορίων ταχύτητας και των συνθηκών οδήγησης. Ατυχήματα μπορεί να συμβούν σε οποιαδήποτε ταχύτητα.

Εκκαθάριση δεδομένων προγράμματος περιήγησης

Μπορείτε να εκκαθαρίσετε τα δεδομένα του προγράμματος περιήγησης του οχήματος σας (όπως θα κάνατε σε έναν υπολογιστή ή smartphone) μεταβαίνοντας στην επιλογή Controls > Service > Clear Browser Data. Αυτό είναι χρήσιμο σε πολλές περιστάσεις, π.χ. σε περίπτωση διαγραφής ρυθμίσεων ή αναζητήσεων που έχουν γίνει από άλλο οδηγό.

Ελέγξτε τα πλαίσια στο αναδυόμενο παράθυρο στην οθόνη αφής, αν θέλετε να μην συμπεριληφθούν οι σελιδοδείκτες ή/και το ιστορικό.