Εξάντληση της εμβέλειας

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Σημείωση
Στην απίθανη περίπτωση που το όχημά σας μείνει εκτός εμβέλειας ενώ οδηγείτε, σταματήστε όταν είναι ασφαλές και επικοινωνήστε με την Οδική βοήθεια της Tesla ή τον προτιμώμενο πάροχο ρυμούλκησης.

Εάν εξαντληθεί η εμβέλεια στο Model S, η μπαταρία χαμηλή τάση δεν υποστηρίζεται πλέον - και όταν η χαμηλή τάση δεν υποστηρίζεται, το όχημα δεν μπορεί να φορτίσει. Επομένως, η μπαταρία χαμηλή τάση πρέπει να υποστηρίζεται μέσω εξωτερικής παροχή ρεύματος για να είναι δυνατή η φόρτιση της μπαταρίας υψηλής τάσης (HV). Μόλις το όχημα αρχίσει να φορτίζει, η εξωτερική τροφοδοσία δεν είναι πλέον απαραίτητη.

Σε περίπτωση εξάντλησης της εμβέλειας μακριά από φορτιστή, ο πάροχος ρυμούλκησης θα πρέπει να μεταφέρει το Model S στον πλησιέστερο σταθμό φόρτισης και να εκφορτώσει το όχημα εντός της εμβέλειας του καλωδίου φόρτισης. Μόλις το όχημα τοποθετηθεί δίπλα σε φορτιστή, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες:

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Σημείωση
Εάν το όχημα μεταφέρεται σε φορτιστή, βεβαιωθείτε ότι ο πάροχος ρυμούλκησης δεν θα φύγει μέχρι να επιβεβαιωθεί η επιτυχής φόρτιση της μπαταρίας υψηλής τάσης του οχήματος.
  1. Εκκίνηση με βοηθητική μπαταρία στην μπαταρία χαμηλής τάσης (βλ. Εκκίνηση με βοηθητική μπαταρία). Πρέπει να γίνει εκκίνηση της μπαταρίας χαμηλής τάσης για να υποστηρίξει την μπαταρία υψηλής τάσης.
  2. Περιμένετε μερικά λεπτά. Μόλις ενεργοποιηθεί η οθόνη αφής, συνδέστε το καλώδιο φορτιστή στο Model S για να ξεκινήσει η φόρτιση της μπαταρίας υψηλής τάσης.
  3. Όταν αρχίσει η φόρτιση του Model S, αφαιρέστε την εξωτερική τροφοδοσία από την μπαταρία χαμηλή τάση.

Πριν από τη μεταφορά σε φορτιστή εκτός Tesla, βεβαιωθείτε ότι το όχημά σας είναι εξοπλισμένο με έναν προσαρμογέα που προσαρμόζεται στον συγκεκριμένο τύπο σταθμού φόρτισης που θα χρησιμοποιήσετε. Ακόμη και σε έναν φορτιστή εκτός Tesla, θα πρέπει να εκκινήσετε το όχημα με βοηθητική παροχή ρεύματος στην μπαταρία χαμηλή τάση πριν ξεκινήσετε τη φόρτιση.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ΠΡΟΣΟΧΗ
Πρέπει πάντα να βεβαιώνεστε ότι το Model S έχει αρκετή εμβέλεια για τη διαδρομή σας ή την αποθήκευση για παρατεταμένο χρονικό διάστημα. Μην βασίζεστε στις εκτιμήσεις εμβέλειας που εμφανίζονται στην οθόνη αφής ή στην εφαρμογή για κινητά, καθώς η εμβέλεια μπορεί να μειωθεί ταχύτερα από την προβλεπόμενη λόγω της θερμοκρασίας περιβάλλοντος, των οδηγικών συνηθειών, του ανέμου, των ρυθμίσεων του οχήματος (όπως η λειτουργία Sentry Mode) κ.λπ.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Σημείωση
Η ρυμούλκηση του οχήματός σας ως αποτέλεσμα εξάντλησης της εμβέλειας δεν καλύπτεται από την εγγύηση.