Πλοήγηση με Autopilot

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Σημείωση
Ανάλογα με την περιοχή αγοράς, τη διαμόρφωση του οχήματος, τον προαιρετικό εξοπλισμό που έχετε αγοράσει και την έκδοση του λογισμικού, το όχημά σας μπορεί να μην διαθέτει την Πλοήγηση με Autopilot ή αυτή η δυνατότητα μπορεί να μην λειτουργεί ακριβώς όπως περιγράφεται.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Σημείωση
Η πλοήγηση με το Autopilot είναι μια λειτουργία σε έκδοση BETA.

Όταν χρησιμοποιείτε το Autosteer σε έναν αυτοκινητόδρομο ελεγχόμενης πρόσβασης (ένας κύριος αυτοκινητόδρομος στον οποίο οι χρήστες του οδικού δικτύου εισέρχονται και εξέρχονται μέσω εισόδων και εξόδων). Περιηγηθείτε στους οδηγούς Autopilot Model S για εξόδους και κόμβους βάσει της διαδρομής σας πλοήγησης. Κατά μήκος του τμήματος αυτοκινητόδρομου μιας διαδρομής πλοήγησης, η Πλοήγηση με Autopilot αλλάζει επίσης λωρίδες για να προετοιμαστεί για εξόδους (αλλαγές λωρίδας βάσει διαδρομής) και να ελαχιστοποιήσει τον χρόνο οδήγησης προς τον προορισμό σας (αλλαγές λωρίδας βάσει ταχύτητας).

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Προειδοποίηση
Η Πλοήγηση με Autopilot δεν καθιστά την οδήγηση αυτόνομη. Πρέπει να προσέχετε τον δρόμο, να κρατάτε πάντα τα χέρια σας στο τιμόνι και να γνωρίζετε τη διαδρομή πλοήγησης που ακολουθείτε.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Προειδοποίηση
Όπως συμβαίνει και με την κανονική οδήγηση, πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί γύρω από τυφλές γωνίες, κόμβους, εισόδους και εξόδους, καθώς μπορεί να εμφανιστούν εμπόδια γρήγορα και οποιαδήποτε στιγμή.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Προειδοποίηση
Η Πλοήγηση με Autopilot ενδέχεται να μην αναγνωρίσει ή να μην εντοπίσει επερχόμενα οχήματα, ακινητοποιημένα αντικείμενα και λωρίδες ειδικής χρήσης, όπως αυτές που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για ποδήλατα, οχήματα συνεπιβατισμού, οχήματα έκτακτης ανάγκης κ.λπ. Πρέπει να είστε πάντα σε εγρήγορση και να είστε έτοιμοι να ενεργήσετε άμεσα. Σε αντίθετη περίπτωση, μπορεί να προκληθεί ζημιά, τραυματισμός ή θάνατος.

Ενεργοποίηση και προσαρμογή της Πλοήγησης με Autopilot

Για να ενεργοποιήσετε την Πλοήγηση με Autopilot, αγγίξτε τις επιλογές Controls > Autopilot > Autopilot Features > Autosteer > Navigate on Autopilot (Beta). Στη συνέχεια, για να προσαρμόσετε τον τρόπο που θέλετε να λειτουργεί η Πλοήγηση με Autopilot, αγγίξτε την επιλογή Customize Navigate on Autopilot:

  • Enable At Start Of Every Trip: Επιλέξτε αν θέλετε να ενεργοποιείται αυτόματα η Πλοήγηση με Autopilot για κάθε διαδρομή πλοήγησης. Όταν είναι ενεργοποιημένη, το κουμπί της Πλοήγησης με Autopilot στη λίστα καθοδήγησης στροφή προς στροφή είναι ήδη ενεργοποιημένο στην αρχή κάθε διαδρομής.
  • Speed Based Lane Changes: Η Πλοήγηση με Autopilot έχει σχεδιαστεί για την εκτέλεση αλλαγών λωρίδας βάσει πορείας και βάσει ταχύτητας. Οι αλλαγές λωρίδας βάσει πορείας έχουν σχεδιαστεί για να σας διατηρούν στη διαδρομή πλοήγησης (για παράδειγμα, σας μετακινούν σε μια παρακείμενη λωρίδα για να προετοιμαστείτε για μια επερχόμενη έξοδο), ενώ οι αλλαγές λωρίδας βάσει ταχύτητας έχουν σχεδιαστεί για να διατηρούν την ταχύτητα οδήγησης (ώστε να μην γίνεται υπέρβαση της σταθερής ταχύτητας πορείας), γεγονός που σας επιτρέπει να ελαχιστοποιήσετε τον χρόνο που απαιτείται για να φτάσετε στον προορισμό σας (για παράδειγμα, σας μετακινούν σε μια παρακείμενη λωρίδα για να προσπεράσετε ένα προπορευόμενο όχημα). Οι αλλαγές λωρίδας βάσει ταχύτητας είναι προαιρετικές. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη ρύθμιση για να απενεργοποιήσετε τις αλλαγές λωρίδας βάσει ταχύτητας ή για να καθορίσετε πόσο επιθετικά θέλετε να αλλάζει λωρίδες η Πλοήγηση με Autopilot, ώστε να επιτυγχάνει την καθορισμένη σταθερή ταχύτητα πορείας. Η ρύθμιση Mild είναι πιο συντηρητική αναφορικά με τις αλλαγές λωρίδας και μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα ελαφρώς μεγαλύτερο χρόνο οδήγησης, ενώ η ρύθμιση Mad Max έχει σχεδιαστεί για να σας επιτρέπει να φτάνετε στον προορισμό σας με τον συντομότερο δυνατό χρόνο οδήγησης. Ωστόσο, αλλάζει λωρίδες μόνο όταν αυτό είναι ασφαλές.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Σημείωση
Στην οθόνη αφής εμφανίζονται οι αλλαγές λωρίδας βάσει πορείας στο επάνω μέρος της λίστας καθοδήγησης στροφή προς στροφή του χάρτη, για να σας ειδοποιήσουν ότι απαιτείται επικείμενη αλλαγή λωρίδας ώστε να παραμείνετε στην πορεία πλοήγησης.

Χειρισμός της Πλοήγησης με Autopilot

Μόλις ενεργοποιηθεί, το κουμπί Πλοήγηση με Autopilot εμφανίζεται στη λίστα καθοδήγησης στροφή προς στροφή του χάρτη κάθε φορά που μια διαδρομή πλοήγησης είναι ενεργή και η διαδρομή περιλαμβάνει τουλάχιστον έναν αυτοκινητόδρομο ελεγχόμενης πρόσβασης. Όταν είναι ενεργοποιημένο, το κουμπί Πλοήγηση με Autopilot είναι μπλε και η καθοδήγηση στροφή προς στροφή εμφανίζει το εικονίδιο του Autosteer δίπλα στους ελιγμούς (όπως έξοδοι) που θα χειριστεί η Πλοήγηση με Autopilot.

Το εικονίδιο πλοήγησης με Autopilot με ένα τιμόνι, όταν η λειτουργία δεν είναι ενεργή
Το εικονίδιο πλοήγησης με Autopilot εμφανίζεται τη λίστα οδηγιών στροφή προς στροφή όταν κατευθύνεστε σε έναν προορισμό και η Πλοήγηση με Autopilot είναι διαθέσιμη αλλά όχι ενεργή.
Εικονίδιο ενεργής πλοήγησης με Autopilot με ένα τιμόνι
Αν η Πλοήγηση με Autopilot είναι ενεργή, το εικονίδιο είναι μπλε. Αν η επιλογή Enable at Start of Every Trip είναι ενεργοποιημένη, το εικονίδιο πλοήγησης με Autopilot επιλέγεται όποτε ξεκινάτε την πλοήγηση. Αγγίξτε το εικονίδιο για να ακυρώσετε την Πλοήγηση με Autopilot και να επιστρέψετε στο Autosteer. Εάν έχει απενεργοποιηθεί η λειτουργία Enable At Start Of Every Trip, πρέπει να αγγίξετε το κουμπί Navigate on Autopilot για να την ενεργοποιήσετε για κάθε διαδρομή πλοήγησης.

Η Πλοήγηση με Autopilot ενεργοποιείται και απενεργοποιείται όπως απαιτείται, ανάλογα με τον τύπο του δρόμου στον οποίο οδηγείτε. Για παράδειγμα, εάν το Autosteer είναι ενεργό και η Πλοήγηση με Autopilot είναι ενεργοποιημένη, η Πλοήγηση με Autopilot ενεργοποιείται αυτόματα όταν φτάνετε σε έναν αυτοκινητόδρομο ελεγχόμενης πρόσβασης στη διαδρομή πλοήγησης.

Όταν η Πλοήγηση με Autopilot είναι ενεργή, στον πίνακα οργάνων εμφανίζεται η λωρίδα οδήγησης ως μία μπλε γραμμή μπροστά από το Model S:

Μονή μπλε γραμμή μπροστά από όχημα που εμφανίζεται στον πίνακα οργάνων

Όταν η Πλοήγηση με Autopilot είναι ενεργή και πλησιάζετε μια έξοδο ή έναν κόμβο κατά μήκος της διαδρομής πλοήγησης, ενεργοποιείται το κατάλληλο φλας και το Autosteer πραγματοποιεί ελιγμούς του Model S στην έξοδο ή τον κόμβο.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Προειδοποίηση
Μην βασίζεστε ποτέ στην Πλοήγηση με Autopilot για να καθορίσετε την κατάλληλη λωρίδα σε μια έξοδο αυτοκινητοδρόμου. Παραμείνετε σε εγρήγορση και εκτελέστε οπτικούς ελέγχους για να βεβαιωθείτε ότι η λωρίδα οδήγησης είναι ασφαλής και κατάλληλη.

Όταν εξέρχεστε από έναν αυτοκινητόδρομο ελεγχόμενης πρόσβασης (για παράδειγμα, εξέρχεστε ή εισέρχεστε σε ένα τμήμα της διαδρομής πλοήγησης που δεν υποστηρίζεται πλέον), η Πλοήγηση με Autopilot επανέρχεται στη λειτουργία Autosteer. Ακούγεται ένας ήχος και στον πίνακα οργάνων εμφανίζονται οι γραμμές των λωρίδων οδήγησης με μπλε χρώμα (αντί για μία μπλε γραμμή μπροστά από το Model S).

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Προειδοποίηση
Όταν η Πλοήγηση με Autopilot απενεργοποιείται, η λειτουργία Autosteer παραμένει ενεργή. Πρέπει πάντα να είστε προετοιμασμένοι να αναλάβετε δράση.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Προειδοποίηση
Η Πλοήγηση με Autopilot ενδέχεται να μην επιχειρεί πάντα να εξέλθει σε μια έξοδο ή να αλλάξει λωρίδα, ακόμα και όταν η έξοδος ή η αλλαγή λωρίδας προσδιορίζονται από τη διαδρομή πλοήγησης. Να είστε πάντα σε εγρήγορση και να είστε προετοιμασμένοι να οδηγήσετε χειροκίνητα για να εξέλθετε σε μια έξοδο ή να αλλάξετε λωρίδα, ώστε να προετοιμαστείτε ή να εξέλθετε σε μια έξοδο ή έναν κόμβο.

Μπορείτε να ακυρώσετε την Πλοήγηση με Autopilot οποιαδήποτε στιγμή αγγίζοντας την επιλογή Navigate on Autopilot στη λίστα καθοδήγησης στροφή στροφή του χάρτη (το Model S επανέρχεται στη λειτουργία Autosteer) ή ακυρώνοντας εντελώς τη λειτουργία Autosteer (βλ. Ακύρωση του Autosteer).

Αλλαγές λωρίδας

Η Πλοήγηση με Autopilot αλλάζει λωρίδες είτε για να προετοιμάσει το Model S για έναν επικείμενο κεκλιμένο παράδρομο εξόδου είτε για να αυξήσει την ταχύτητα οδήγησης (χωρίς υπέρβαση της καθορισμένης σταθερής ταχύτητας πορείας) ή για να μετακινήσει το Model S από μια λωρίδα προσπέρασης, όταν δεν εκτελείτε προσπέραση άλλων οχημάτων στο δρόμο. Στο επάνω μέρος της λίστας καθοδήγησης στροφή προς στροφή του χάρτη εμφανίζεται ένα μήνυμα για να σας ειδοποιήσει ότι απαιτείται επικείμενη αλλαγή λωρίδας ώστε να παραμείνετε στην διαδρομή πλοήγησής σας. Η επικείμενη διαδρομή οδήγησης εμφανίζεται στον πίνακα οργάνων:

Σκιασμένη λωρίδα στην οθόνη, που ειδοποιεί τον οδηγό για αλλαγή λωρίδας που εκκρεμεί

Όταν στον πίνακα οργάνων εμφανίζεται ένα μήνυμα που σας ζητάει να επιβεβαιώσετε την αλλαγή λωρίδας, ανάψτε το αντίστοιχο φλας ή τραβήξτε τον μοχλό του Autopilot προς το μέρος σας. Εάν δεν επιβεβαιώσετε την αλλαγή λωρίδας εντός τριών δευτερολέπτων, ακούγεται ένα ηχητικό σήμα για να σας υπενθυμίσει ότι η Πλοήγηση με Autopilot απαιτεί την επιβεβαίωσή σας για την αλλαγή λωρίδας.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Σημείωση
Εάν αγνοήσετε μια σύσταση αλλαγής λωρίδας βάσει πορείας (για παράδειγμα, οδηγείτε στην αριστερή λωρίδα ενώ πλησιάζετε σε μια έξοδο στη δεξιά πλευρά του αυτοκινητόδρομου), η Πλοήγηση με Autopilot δεν θα μπορεί να πραγματοποιήσει ελιγμούς και να μετακινηθεί στην έξοδο και, συνεπώς, θα σας δρομολογήσει ξανά προς τον προορισμό σας.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Προειδοποίηση
Η Πλοήγηση με Autopilot ενδέχεται να μην επιχειρεί πάντα να εξέλθει σε μια έξοδο ή να αλλάξει λωρίδα, ακόμα και όταν η έξοδος ή η αλλαγή λωρίδας προσδιορίζονται από τη διαδρομή πλοήγησης. Να είστε πάντα σε εγρήγορση και να είστε προετοιμασμένοι να οδηγήσετε χειροκίνητα για να εξέλθετε σε μια έξοδο ή να αλλάξετε λωρίδα, ώστε να προετοιμαστείτε ή να εξέλθετε σε μια έξοδο ή έναν κόμβο.

Να είστε έτοιμοι να βοηθήσετε

Όταν επιχειρείτε να αλλάξετε λωρίδα ή να εκτελέσετε ελιγμούς του Model S, ή όταν πλησιάζετε σε ζώνες έργων, η Πλοήγηση με Autopilot ενδέχεται να μην είναι σε θέση να προσδιορίσει την κατάλληλη λωρίδα οδήγησης (για παράδειγμα, σύνθετοι ανισόπεδοι κόμβοι και έξοδοι με πολλές λωρίδες) και στον πίνακα οργάνων εμφανίζεται μια ειδοποίηση που υποδεικνύει ότι η Πλοήγηση με Autopilot προσπαθεί να πραγματοποιήσει ελιγμούς και ενδέχεται να χρειαστεί βοήθεια. Όταν δείτε το μήνυμα, να είστε έτοιμοι να ενεργήσετε αμέσως, για να διασφαλίσετε ότι είναι ασφαλές και κατάλληλο να ολοκληρώσετε την αλλαγή λωρίδας ή τον ελιγμό.