Πληροφορίες διαδρομής

Εμφάνιση πληροφοριών διαδρομής

Οι πληροφορίες διαδρομής εμφανίζονται στην οθόνη αφής όταν αγγίζετε τις επιλογές Controls > Διαδρομές. Για την τρέχουσα διαδρομή, μπορείτε να δείτε την απόσταση, τη διάρκεια και τη μέση κατανάλωση ενέργειας. Μπορείτε επίσης να δείτε την απόσταση, τη συνολική και τη μέση ενέργεια που έχει χρησιμοποιηθεί από την τελευταία φόρτιση και για επιπλέον διαδρομές.

Για να ονομάσετε ή να μετονομάσετε μια διαδρομή, αγγίξτε το όνομα της διαδρομής, εισαγάγετε ένα νέο όνομα για τη διαδρομή και πατήστε Save. Για να μηδενίσετε έναν συγκεκριμένο μετρητή διαδρομής, αγγίξτε το αντίστοιχο κουμπί Reset.

Μπορείτε να βλέπετε πληροφορίες για έως τρεις διαδρομές στον πίνακα οργάνων. Χρησιμοποιήστε τα πλαίσια ελέγχου για να καθορίσετε τις διαδρομές που θέλετε να εμφανίζονται. Στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε τον τροχό κύλισης στη δεξιά πλευρά του τιμονιού για να εμφανίσετε τις επιλεγμένες διαδρομές (βλ. Χρήση των δεξιών κουμπιών στο τιμόνι).

Χιλιομετρητής

Για να εμφανίσετε τον χιλιομετρητή, κάντε ένα από τα εξής:

  • Αγγίξτε τις επιλογές Controls > Software.
  • Αγγίξτε τις επιλογές Controls > Trips.
  • Ανοίξτε την εφαρμογή για κινητά και προχωρήστε προς τα κάτω έως το κάτω μέρος της κύριας οθόνης.