Φώτα

Έλεγχος φώτων

Αγγίξτε τις επιλογές Controls > Lights για να χειριστείτε τα φώτα.

Εκτός από τα φώτα που μπορείτε να ελέγξετε από την οθόνη αφής, το Model S διαθέτει φώτα άνεσης που ενεργοποιούνται και απενεργοποιούνται αυτόματα ανάλογα με το τι κάνετε. Για παράδειγμα, τα εσωτερικά φώτα, τα φώτα θέσης, τα πίσω φώτα, τα φώτα στις λαβές στις πόρτες, και τα φώτα δαπέδου ανάβουν όταν ξεκλειδώνετε το Model S, όταν ανοίγετε μια πόρτα και όταν επιλέγετε τη σχέση στάθμευσης. Απενεργοποιούνται αυτόματα μετά από ένα ή δύο λεπτά ή όταν επιλέξετε μια σχέση ή κλειδώσετε το Model S.

Εξωτερικά φώτα

Τα εξωτερικά φώτα (προβολείς, πίσω φώτα, πλευρικά φώτα θέσης, φώτα στάθμευσης και φώτα πινακίδας κυκλοφορίας) ρυθμίζονται στη λειτουργία Auto κάθε φορά που εκκινείτε το Model S. Εάν αλλάξετε τη ρύθμιση, τα φώτα επανέρχονται πάντα στη λειτουργία Auto την επόμενη φορά που θα οδηγήσετε.

Αγγίξτε μία από αυτές τις επιλογές για να αλλάξετε και να διατηρήσετε τη ρύθμιση των εξωτερικών φώτων μέχρι να τη ρυθμίσετε ξανά ή την επόμενη φορά που θα οδηγήσετε:

OFF
Τα εξωτερικά φώτα σβήνουν. Κατά την οδήγηση, τα φώτα λειτουργία ημέρας μπορεί να παραμένουν αναμμένα βάσει των κανονισμών σε διάφορες περιοχές αγοράς.
Δύο εικονίδια φώτων
Ανάβουν τα φώτα στάθμευσης, τα πλευρικά φώτα θέσης, τα πίσω φώτα και τα φώτα της πινακίδας κυκλοφορίας.
Μαύρο εικονίδιο προβολέα με δέσμες φωτός με κλίση προς τα κάτω
Ανάβει η μεσαία σκάλα προβολέων, τα πλευρικά φώτα θέσης, τα φώτα στάθμευσης, τα πίσω φώτα και τα φώτα της πινακίδας κυκλοφορίας.

Εάν το όχημα διαθέτει αυτήν τη λειτουργία, οι προβολείς ρυθμίζονται αυτόματα για να βελτιώσουν το οπτικό σας πεδίο ανάλογα με την ταχύτητα οδήγησης και τη γωνία στροφής του συστήματος διεύθυνσης. Όταν οδηγείτε με χαμηλές στροφές με αναμμένη τη μικρή σκάλα των προβολέων, οι προβολείς αυξάνουν τον πλευρικό φωτισμό για να ξεχωρίζετε καλύτερα τους πεζούς και τα κράσπεδα και να έχετε καλύτερη ορατότητα κατά τις στροφές σε σκοτεινές διασταυρώσεις, την είσοδο σε γκαράζ ή την αναστροφή.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ΠΡΟΣΟΧΗ
Βεβαιωθείτε ότι οι προβολείς και τα πίσω φώτα είναι αναμμένα όταν επικρατούν συνθήκες χαμηλής ορατότητας (για παράδειγμα, όταν υπάρχει σκοτάδι, ομίχλη, χιόνι, όταν είναι βρεγμένος ο δρόμος κ.λπ.). Τα πίσω φώτα είναι σβηστά όταν είναι αναμμένα τα φώτα λειτουργίας ημέρας. Σε αντίθετη περίπτωση, μπορεί να προκληθεί ζημιά ή σοβαρός τραυματισμός.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Σημείωση
Για συμμόρφωση με τους τοπικούς κανονισμούς οδικής κυκλοφορίας κατά τη διέλευση από μια περιοχή κυκλοφορίας στα αριστερά σε μια περιοχή κυκλοφορίας στα δεξιά, οι προβολείς θα πρέπει να ρυθμίζονται. Εάν προγραμματίζετε να οδηγήσετε σε περιοχή όπου απαιτείται ρύθμιση των προβολέων, προγραμματίστε ένα ραντεβού για σέρβις χρησιμοποιώντας την εφαρμογή για κινητά.

Φώτα ομίχλης

Εάν υπάρχει, αγγίξτε την επιλογή για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τα φώτα ομίχλης. Τα φώτα ομίχλης λειτουργούν μόνο όταν είναι αναμμένη η μεσαία σκάλα προβολέων. Όταν οι προβολείς είναι σβηστοί, τα φώτα ομίχλης είναι επίσης σβηστά.

Πορτοκαλί ημικύκλιο με τρεις οριζόντιες γραμμές που προεξέχουν και μια κυματιστή κατακόρυφη γραμμή
Η ένδειξη πίσω φώτων ομίχλης εμφανίζεται στον πίνακα οργάνων όποτε ανάβουν τα πίσω φώτα ομίχλης (εάν υπάρχουν).
Πράσινο ημικύκλιο με τρεις λοξές γραμμές που προεξέχουν και μια κυματιστή κατακόρυφη γραμμή
Η ένδειξη μπροστινών φώτων ομίχλης εμφανίζεται στον πίνακα οργάνων κάθε φορά που ανάβουν τα προαιρετικά μπροστινά φώτα ομίχλης.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Σημείωση
Ανάλογα με την περιοχή αγοράς και τον προαιρετικό εξοπλισμό του οχήματος, το όχημά σας ενδέχεται να μην διαθέτει μπροστινά ή/και πίσω φώτα ομίχλης.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Σημείωση
Σε ορισμένες περιοχές, δεν υπάρχει χειριστήριο για τα μπροστινά φώτα ομίχλης. Λειτουργούν σε συνδυασμό με τους προβολείς και ανάβουν μόνο όταν ανάβει η μεσαία σκάλα προβολέων.

Φώτα οροφής

Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τα εσωτερικά φώτα οροφής (ανάγνωσης). Με τη ρύθμιση Auto, όλα τα εσωτερικά φώτα οροφής ανάβουν όταν ξεκλειδώσετε το Model S, ανοίξετε μια πόρτα κατά την έξοδο ή επιλέξετε τη σχέση στάθμευσης.

Μπορείτε επίσης να ανάψετε ή να σβήσετε χειροκίνητα ένα μεμονωμένο φως οροφής αγγίζοντας τον φακό του. Εάν ανάψετε ένα φως οροφής, αυτό θα σβήσει όταν απενεργοποιηθεί το Model S. Εάν το Model S ήταν ήδη απενεργοποιημένο όταν ανάψατε χειροκίνητα το φως, το φως θα σβήσει μετά από 60 λεπτά.

Προβολείς μετά την έξοδο

Όταν σταματάτε να οδηγείτε και σταθμεύετε το Model S σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού, τα εξωτερικά φώτα παραμένουν προσωρινά αναμμένα. Σβήνουν αυτόματα μετά από ένα λεπτό ή όταν κλειδώσετε το Model S, όποιο από αυτά συμβεί πρώτο.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Σημείωση
Εάν κλειδώσετε το Model S χρησιμοποιώντας την εφαρμογή για κινητά της Tesla ή το keyfob, οι προβολείς απενεργοποιούνται αμέσως. Ωστόσο, εάν το όχημα κλειδώσει επειδή είναι ενεργοποιημένο το κλείδωμα θυρών κατά την απομάκρυνση (βλ. Κλείδωμα πορτών κατά την απομάκρυνση), οι προβολείς σβήνουν αυτόματα μετά από ένα λεπτό.

Για να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, αγγίξτε τις επιλογές Controls > Lights > Headlights After Exit. Όταν η ρύθμιση Headlights After Exit είναι απενεργοποιημένη, οι προβολείς σβήνουν αυτόματα όταν επιλέξετε τη σχέση στάθμευσης και ανοίξετε μια πόρτα.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Σημείωση
Το Model S διαθέτει φώτα κατά μήκος της στεφάνης των προβολέων, τα οποία αναφέρονται επίσης ως "χαρακτηριστικά" φώτα. Αυτά τα φώτα ανάβουν αυτόματα κάθε φορά που ενεργοποιείται το Model S και επιλέγεται μια λειτουργία οδήγησης.

Μεγάλη σκάλα προβολέων

Σπρώξτε τον μοχλό των φλας προς την αντίθετη κατεύθυνση από εσάς, για να ανάψετε συνεχόμενα τη μεγάλη σκάλα προβολέων. Για ακύρωση, τραβήξτε τον μοχλό προς το μέρος σας.

Για να αναβοσβήσετε στιγμιαία τη μεγάλη σκάλα προβολέων, τραβήξτε τον μοχλό προς το μέρος σας.

Ο μοχλός της μεγάλης σκάλας προβολέων με βέλη που δείχνουν προς το μέρος σας και αντίθετα

Όταν ανιχνεύεται φως μπροστά από το Model S (για παράδειγμα, από κάποιο όχημα που πλησιάζει από το αντίθετο ρεύμα), μπορεί να γίνεται αυτόματη εναλλαγή από τη μεγάλη σκάλα προβολέων στη μεσαία σκάλα. Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, αγγίξτε τις επιλογές Controls > Auto High Beam ή Controls > Lights > Auto High Beam.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Σημείωση
Η επιλεγμένη ρύθμιση διατηρείται μέχρι να την αλλάξετε χειροκίνητα.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Σημείωση
Η επιλογή Auto High Beam είναι διαθέσιμη μόνο σε οχήματα εξοπλισμένα με εξαρτήματα Autopilot.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Σημείωση
Η λειτουργία Auto High Beam ενεργοποιείται αυτόματα όταν τίθεται σε λειτουργία το Autosteer.

Στις περιπτώσεις όπου η μεγάλη σκάλα προβολέων είναι σβηστή επειδή είναι ενεργοποιημένη η ρύθμιση Auto High Beam και ανιχνεύεται φως μπροστά από το Model S, μπορείτε να ανάψετε προσωρινά τα φώτα μεγάλης σκάλας τραβώντας τον μοχλό τέρμα προς το μέρος σας.

Οι παρακάτω ενδεικτικές λυχνίες είναι ορατές στον πίνακα οργάνων και υποδεικνύουν την κατάσταση των προβολέων:

Πράσινο κυκλικό σχήμα με πέντε οριζόντιες, λοξές γραμμές που προεξέχουν
Η μεσαία σκάλα προβολέων είναι αναμμένη.
Μπλε κυκλικό σχήμα με πέντε οριζόντιες, λοξές γραμμές που προεξέχουν
Η μεγάλη σκάλα προβολέων είναι αναμμένη. Ανάβει όταν είναι αναμμένη η μεγάλη σκάλα προβολέων, αλλά η ρύθμιση Auto High Beam είναι απενεργοποιημένη ή εάν η ρύθμιση Auto High Beam είναι ενεργοποιημένη αλλά προσωρινά μη διαθέσιμη.
Μπλε κυκλικό σχήμα με το γράμμα Α και πέντε οριζόντιες, λοξές γραμμές που προεξέχουν
Η μεγάλη σκάλα προβολέων είναι αναμμένη τη δεδομένη στιγμή, και η ρύθμιση Auto High Beam είναι έτοιμη να απενεργοποιήσει τη μεγάλη σκάλα προβολέων εάν ανιχνευτεί φως μπροστά από το Model S.
Γκρι κυκλικό σχήμα με το γράμμα Α και πέντε οριζόντιες, λοξές γραμμές που προεξέχουν
Η μεγάλη σκάλα προβολέων έχει σβήσει προσωρινά, επειδή είναι ενεργοποιημένη η ρύθμιση Auto High Beam και ανιχνεύεται φως μπροστά από το Model S. Όταν δεν ανιχνεύεται πλέον φως, η μεγάλη σκάλα προβολέων ανάβει ξανά αυτόματα.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Προειδοποίηση
Η λειτουργία Auto High Beam παρέχεται μόνο ως διευκόλυνση και υπόκειται σε περιορισμούς. Αποτελεί ευθύνη του οδηγού να διασφαλίζει ότι οι προβολείς είναι πάντα κατάλληλα ρυθμισμένοι για τις καιρικές συνθήκες και τις συνθήκες οδήγησης.

Σύστημα προσαρμοζόμενων μπροστινών φώτων (AFS)

Εάν υπάρχει, το Σύστημα προσαρμοζόμενων μπροστινών φώτων (AFS) προσαρμόζει αυτόματα τη δέσμη των προβολέων για βελτίωση της ορατότητας κατά την οδήγηση. Οι ηλεκτρικοί αισθητήρες μετρούν την ταχύτητα οδήγησης, τη γωνία στροφής του συστήματος διεύθυνσης και την ταχύτητα εκτροπής από την κατακόρυφο (την περιστροφή του αυτοκινήτου γύρω από τον κατακόρυφο άξονα) και προσδιορίζουν τη βέλτιστη θέση των προβολέων ανάλογα με τις τρέχουσες συνθήκες οδήγησης. Για παράδειγμα, για τη βελτίωση της ορατότητας κατά την οδήγηση σε δρόμους με στροφές τη νύχτα, το AFS στρέφει τη δέσμη προς την κατεύθυνση της στροφής. Όταν είναι αναμμένη η μεσαία σκάλα προβολέων και κατά την οδήγηση σε χαμηλότερες ταχύτητες, το AFS βελτιώνει τον πλευρικό φωτισμό για να αυξήσει την ορατότητα πεζών και πεζοδρομίων, καθώς και για να βελτιώσει την ορατότητα όταν στρίβετε σε σκοτεινές διασταυρώσεις, σε γκαράζ ή όταν κάνετε αναστροφή.

Το Σύστημα προσαρμοζόμενων μπροστινών φώτων (AFS) λειτουργεί κάθε φορά που είναι αναμμένοι οι προβολείς. Εάν το Model S δεν κινείται ή κινείται με την όπισθεν, οι ρυθμιζόμενοι προβολείς δεν ενεργοποιούνται. Με αυτόν τον τρόπο, οι προβολείς δεν τυφλώνουν ακούσια τους άλλους οδηγούς.

Πορτοκαλί κυκλικό σχήμα με πέντε οριζόντιες, λοξές γραμμές που προεξέχουν
Εάν το AFS παρουσιάσει βλάβη, στον πίνακα οργάνων εμφανίζεται μια ειδοποίηση. Επικοινωνήστε με το Σέρβις της Tesla.

Φλας

Μετακινήστε τον μοχλό των φλας προς τα επάνω (προτού στρίψετε δεξιά) ή προς τα κάτω (προτού στρίψετε αριστερά). Τα φλας αναβοσβήνουν τρεις φορές ή συνεχόμενα, ανάλογα με την απόσταση στην οποία μετακινείτε τον μοχλό προς τα επάνω ή προς τα κάτω. Πιέστε ελαφρά τον μοχλό προς τα επάνω ή προς τα κάτω για μια ακολουθία τριών αναλαμπών. Για συνεχές σινιάλο, σπρώξτε τον μοχλό τέρμα προς τα επάνω ή προς τα κάτω.

Ο μοχλός της μεγάλης σκάλας προβολέων με βέλη που δείχνουν προς τα πάνω και προς τα κάτω

Τα φλας σταματούν να λειτουργούν όταν ακυρωθούν από το τιμόνι ή όταν επαναφέρετε τον μοχλό στην κεντρική θέση.

Πράσινο βέλος που δείχνει προς τα αριστερά
Όταν λειτουργεί ένα φλας, η αντίστοιχη ενδεικτική λυχνία ανάβει στον πίνακα οργάνων και ακούγεται ένας ήχος «κλικ».
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Προειδοποίηση
Εάν είναι ενεργό το Σύστημα σταθεροποίησης ταχύτητας ανάλογα με την κίνηση τη συγκεκριμένη στιγμή (εάν υπάρχει), με την ενεργοποίηση ενός φλας μπορεί να επιταχυνθεί το Model S σε συγκεκριμένες περιστάσεις (βλ. Επιτάχυνση προσπεράσματος).
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Προειδοποίηση
Εάν το Autosteer είναι ενεργοποιημένο τη συγκεκριμένη στιγμή, (εάν υπάρχει), με την ενεργοποίηση ενός φλας το Model S μπορεί να αλλάξει λωρίδες (βλ. Auto Lane Change).

Φώτα αλάρμ

Για να ενεργοποιήσετε τα φώτα αλάρμ, πατήστε το κουμπί που βρίσκεται στο πλάι της οθόνης αφής κοντά στο τιμόνι. Όλα τα φλας αναβοσβήνουν. Πατήστε ξανά για να σβήσουν.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Σημείωση
Τα φώτα αλάρμ λειτουργούν ακόμη και χωρίς να υπάρχει κοντά κάποιο κλειδί.

Υγροποιημένοι υδρατμοί στους προβολείς ή στα πίσω φώτα

Λόγω των αλλαγών καιρού, των επιπέδων υγρασίας ή της πρόσφατης έκθεσης σε νερό (π.χ. πλύσιμο αυτοκινήτου), μπορεί περιστασιακά να συσσωρευτούν υγροποιημένοι υδρατμοί στους προβολείς ή τα πίσω φώτα του οχήματός σας. Αυτό είναι φυσιολογικό - καθώς ο καιρός θερμαίνεται και η υγρασία μειώνεται, οι υγροποιημένοι υδρατμοί συχνά εξαφανίζονται από μόνοι τους. Αν παρατηρήσετε συσσώρευση νερού στους εξωτερικούς φακούς ή αν οι υγροποιημένοι υδρατμοί επηρεάζουν την ορατότητα των εξωτερικών φώτων, επικοινωνήστε με το Σέρβις της Tesla.