Πίνακας οργάνων

Επισκόπηση του πίνακα οργάνων

Ο πίνακας οργάνων αλλάζει ανάλογα με το αν το Model S:

Όταν το Model S είναι απενεργοποιημένο, στον πίνακα οργάνων εμφανίζεται το εκτιμώμενο υπόλοιπο αυτονομίας, η κατάσταση των πορτών και η εξωτερική θερμοκρασία. Όταν πατάτε το φρένο, οι ενδεικτικές λυχνίες αναβοσβήνουν στιγμιαία στην επάνω πλευρά. Κάθε ενδεικτική λυχνία θα πρέπει να σβήσει εάν δεν υποδεικνύει μια τρέχουσα κατάσταση. Εάν μια ενδεικτική λυχνία δεν ανάβει ή δεν σβήνει, επικοινωνήστε με την Tesla.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Σημείωση
Η παρακάτω εικόνα παρέχεται μόνο για σκοπούς επίδειξης. Ανάλογα με τον προαιρετικό εξοπλισμό, την έκδοση λογισμικού και την περιοχή αγοράς του οχήματος, οι πληροφορίες που εμφανίζονται μπορεί να διαφέρουν ελαφρώς.
Επισκόπηση του πίνακα οργάνων

Στον πίνακα οργάνων ανάβουν οι ακόλουθες ενδείξεις, για να σας ενημερώσουν ή να σας ειδοποιήσουν για μια συγκεκριμένη κατάσταση.

Κόκκινο θαυμαστικό μέσα σε κόκκινο κύκλο με τη λέξη BRAKE από κάτω
Εάν στον πίνακα οργάνων εμφανιστεί αυτή η κόκκινη ένδειξη φρένων οποιαδήποτε άλλη στιγμή εκτός από στιγμιαία όταν εκκινείτε για πρώτη φορά το Model S, έχει εντοπιστεί βλάβη στο σύστημα φρένων ή η στάθμη του υγρού φρένων είναι χαμηλή. Επικοινωνήστε αμέσως με την Tesla. Εφαρμόστε σταθερή πίεση και κρατήστε σταθερά πατημένο το πεντάλ φρένου για να σταματήσετε το όχημα όταν είναι ασφαλές να κάνετε κάτι τέτοιο.
Πορτοκαλί θαυμαστικό μέσα σε πορτοκαλί κύκλο με τη λέξη BRAKE από κάτω
Η οθόνη αφής εμφανίζει αυτήν την πορτοκαλί ένδειξη φρένων εάν έχει εντοπιστεί βλάβη στο σύστημα ενίσχυσης πέδησης. Εφαρμόστε σταθερή πίεση και κρατήστε σταθερά πατημένο το πεντάλ φρένου για να σταματήσετε το όχημα όταν είναι ασφαλές να κάνετε κάτι τέτοιο. Η υδραυλική αντιστάθμιση ενίσχυσης θα είναι ενεργή (βλ. #GUID-63CA292E-1221-4207-8AF8-95419AD34D9C).
Η λέξη ABS μέσα σε πορτοκαλί κύκλο
Η ένδειξη ABS αναβοσβήνει στιγμιαία με πορτοκαλί χρώμα στην οθόνη αφής όταν εκκινείτε για πρώτη φορά το Model S. Εάν αυτή η ένδειξη ανάψει οποιαδήποτε άλλη στιγμή, έχει παρουσιαστεί βλάβη στο ABS και το ABS δεν λειτουργεί. Επικοινωνήστε με την Tesla. Το σύστημα πέδησης παραμένει πλήρως λειτουργικό και δεν επηρεάζεται από τυχόν βλάβη του ABS. Ωστόσο, οι αποστάσεις πέδησης μπορεί να αυξηθούν. Οδηγείτε προσεκτικά και αποφεύγετε τα απότομα φρεναρίσματα.
Κόκκινο γράμμα P μέσα σε κόκκινο κύκλο με τη λέξη PARK από κάτω
Όταν εφαρμόζετε χειροκίνητα το φρένο στάθμευσης χρησιμοποιώντας την οθόνη αφής, η κόκκινη ενδεικτική λυχνία του χειρόφρενου ανάβει στην οθόνη αφής.
Πορτοκαλί P μέσα σε πορτοκαλί κύκλο
Εάν το φρένο στάθμευσης παρουσιάσει ηλεκτρικό πρόβλημα, ανάβει η πορτοκαλί ενδεικτική λυχνία του φρένου στάθμευσης και εμφανίζεται ένα μήνυμα βλάβης στην οθόνη αφής.
Πράσινο κυκλικό σχήμα με πέντε οριζόντιες, λοξές γραμμές που προεξέχουν
Η μεσαία σκάλα των προβολέων είναι αναμμένη.
Πράσινο κυκλικό σχήμα με πέντε οριζόντιες, λοξές γραμμές που προεξέχουν
Η μεγάλη σκάλα των προβολέων είναι αναμμένη. Ανάβει όταν είναι αναμμένη η μεγάλη σκάλα των προβολέων, αλλά είναι απενεργοποιημένη η ρύθμιση Αυτόματη μεγάλη σκάλα προβολέων εάν είναι διαθέσιμη ή εάν η ρύθμιση Αυτόματη μεγάλη σκάλα προβολέων είναι ενεργοποιημένη αλλά προσωρινά μη διαθέσιμη. Βλ. Μεγάλη σκάλα προβολέων.
Μπλε κυκλικό σχήμα με το γράμμα Α και πέντε οριζόντιες, λοξές γραμμές που προεξέχουν
Η μεγάλη σκάλα των προβολέων είναι αναμμένη και η Αυτόματη μεγάλη σκάλα προβολέων εάν είναι διαθέσιμη είναι έτοιμη να σβήσει τη μεγάλη σκάλα προβολέων, εάν ανιχνευτεί φως μπροστά από το Model S. Βλ. Μεγάλη σκάλα προβολέων.
Γκρι κυκλικό σχήμα με το γράμμα Α και πέντε οριζόντιες, λοξές γραμμές που προεξέχουν
Η μεγάλη σκάλα των προβολέων έχει σβήσει προσωρινά, επειδή η Αυτόματη μεγάλη σκάλα προβολέων εάν είναι διαθέσιμη είναι ενεργοποιημένη και ανιχνεύει φως μπροστά από το Model S. Όταν δεν ανιχνεύεται πλέον φως, η μεγάλη σκάλα των προβολέων ανάβει ξανά αυτόματα. Βλ. Μεγάλη σκάλα προβολέων.
Δύο πράσινες ελλείψεις η μία δίπλα στην άλλη με τρεις οριζόντιες γραμμές που προεξέχουν από κάθε πλευρά
Τα φώτα στάθμευσης (πλευρικά φώτα θέσης, πίσω φώτα και φώτα πινακίδας κυκλοφορίας) είναι αναμμένα. Βλ. Φώτα.
Πράσινο ημικύκλιο με τρεις λοξές γραμμές που προεξέχουν και μια κυματιστή κάθετη γραμμή
Μπροστινά φώτα ομίχλης, εάν υπάρχουν. Βλ. Φώτα.
Πορτοκαλί ημικύκλιο με τρεις οριζόντιες γραμμές που προεξέχουν και μια κυματιστή κάθετη γραμμή
Πίσω φώτα ομίχλης, εάν υπάρχουν. Βλ. Φώτα.
Πορτοκαλί κυκλικό σχήμα με πέντε οριζόντιες, λοξές γραμμές που προεξέχουν
Προσαρμοζόμενα μπροστινά φώτα, εάν υπάρχουν. Βλ. Σύστημα προσαρμοζόμενων μπροστινών φώτων (AFS).
Πορτοκαλί εικονίδιο οχήματος με κυματιστά σημάδια τροχών
Τα συστήματα ηλεκτρονικού ελέγχου ευστάθειας ελαχιστοποιούν ενεργά το σπινάρισμα των τροχών, ελέγχοντας την πίεση των φρένων και την ισχύ του κινητήρα (η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει με πορτοκαλί χρώμα). Βλ. Έλεγχος πρόσφυσης. Εάν αυτή η ένδειξη παραμείνει αναμμένη, έχει εντοπιστεί σφάλμα και θα πρέπει να επικοινωνήσετε αμέσως με την Tesla.
Πορτοκαλί περίγραμμα αυτοκινήτου με ένα βέλος προς τα πάνω στο εσωτερικό του και ένα βέλος προς τα κάτω στο κάτω μέρος του
Εάν εντοπιστεί βλάβη που μειώνει την απόδοση του συστήματος αερανάρτησης, εμφανίζεται αυτή η πορτοκαλί ενδεικτική λυχνία (βλ. Αερανάρτηση). Εάν το πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήστε με την Tesla.
Κόκκινο περίγραμμα αυτοκινήτου με ένα βέλος προς τα πάνω στο εσωτερικό του και ένα βέλος προς τα κάτω στο κάτω μέρος του
Εάν εντοπιστεί βλάβη που απενεργοποιεί το σύστημα αερανάρτησης, ανάβει μια κόκκινη ενδεικτική λυχνία στον πίνακα οργάνων (Αερανάρτηση). Επικοινωνήστε με την Tesla.
Ένα άτομο με κόκκινο χρώμα και ένας μεγάλος κόκκινος κύκλος μπροστά του
Ασφάλεια αερόσακων. Εάν αυτή η κόκκινη ενδεικτική λυχνία δεν αναβοσβήνει στιγμιαία όταν το Model S προετοιμάζεται για οδήγηση, ή εάν παραμένει αναμμένη, επικοινωνήστε αμέσως με την Tesla. Βλ. Αερόσακοι.
Γκρι κύκλος με το γράμμα Η στο εσωτερικό του
Η λειτουργία Vehicle Hold ενεργοποιεί ενεργά τα φρένα. Βλ. Συγκράτηση οχήματος.
Θαυμαστικό μέσα σε πορτοκαλί σχήμα U
Προειδοποίηση πίεσης ελαστικών. Η πίεση ενός ελαστικού είναι εκτός εύρους. Εάν εντοπιστεί βλάβη στο Σύστημα παρακολούθησης πίεσης ελαστικών (TPMS), η ένδειξη αναβοσβήνει. Σε περίπτωση βλάβης στο TPMS, επικοινωνήστε με την Tesla. Βλ. Φροντίδα και συντήρηση των ελαστικών.
Κόκκινο αυτοκίνητο με ανοιχτές τις πόρτες
Είναι ανοιχτή μια πόρτα ή ένας χώρος αποσκευών. Βλ. Κλειδιά και πόρτες, Πίσω χώρος αποσκευών ή Μπροστινός χώρος αποσκευών.
Άτομο με κόκκινο χρώμα και τη ζώνη ασφαλείας του δεμένη
Δεν έχει δεθεί η ζώνη ασφαλείας σε ένα κατειλημμένο κάθισμα. Βλ. Ζώνες ασφαλείας.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Σημείωση
Ανάλογα με την ημερομηνία κατασκευής, τα πίσω καθίσματα μπορεί να μην διαθέτουν υπενθύμιση για τη ζώνη ασφαλείας.
Άτομο με πορτοκαλί χρώμα, διαγραμμένος κύκλος και ο αριθμός δύο με τη λέξη OFF στα δεξιά
Ο αερόσακος συνοδηγού είναι απενεργοποιημένος. Βλ. Αερόσακοι.
Πορτοκαλί εικονίδιο οχήματος με κυματιστά σημάδια τροχών και τη λέξη OFF
Τα ηλεκτρονικά συστήματα ελέγχου ευστάθειας δεν ελαχιστοποιούν πλέον το σπινάρισμα των τροχών. Σε ένα όχημα με κίνηση στους πίσω τροχούς, έχει απενεργοποιηθεί το σύστημα ελέγχου πρόσφυσης ή σε ένα όχημα με τετρακίνηση έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία Εκκίνησης με σπινάρισμα τροχών. Βλ. Έλεγχος πρόσφυσης.
Πορτοκαλί N μέσα σε αγκύλες
Model S είναι στη Λειτουργία Transport και μπορεί να κυλίσει ελεύθερα. Δεν επιλέγεται αυτόματα η σχέση στάθμευσης όταν βγαίνετε από το όχημα. Βλ. Οδηγίες για τους μεταφορείς.
Μπλε νιφάδα χιονιού
Εμφανίζεται όταν μια ποσότητα αποθηκευμένης ενέργειας στην μπαταρία μπορεί να μην είναι διαθέσιμη λόγω ψυχρών καιρικών συνθηκών. Κατά τη διάρκεια αυτών των ψυχρών καιρικών συνθηκών, ο ρυθμός φόρτισης μπορεί επίσης να είναι μειωμένος. Εάν το Model S είναι συνδεδεμένο στην πρίζα, μπορείτε να θερμάνετε την μπαταρία ενεργοποιώντας το σύστημα κλιματισμού με την εφαρμογή για κινητά. Το εικονίδιο νιφάδας χιονιού εξαφανίζεται όταν η μπαταρία ζεσταθεί επαρκώς.
Πορτοκαλί εικονίδιο χελώνας μέσα σε κύκλο
Η ισχύς του οχήματος είναι περιορισμένη τη συγκεκριμένη στιγμή, επειδή η ενέργεια που απομένει στην μπαταρία είναι χαμηλή ή επειδή τα συστήματα του οχήματος θερμαίνονται ή ψύχονται.
Πράσινος κύκλος με βέλος που δείχνει προς τα αριστερά
Αναβοσβήνει με πράσινο χρώμα όταν λειτουργεί το αριστερό φλας. Και οι δύο ενδείξεις φλας αναβοσβήνουν με πράσινο χρώμα όταν λειτουργούν τα φώτα αλάρμ.
Πράσινος κύκλος με βέλος που δείχνει προς τα δεξιά
Αναβοσβήνει με πράσινο χρώμα όταν λειτουργεί το δεξί φλας. Και οι δύο ενδείξεις φλας αναβοσβήνουν με πράσινο χρώμα όταν λειτουργούν τα φώτα αλάρμ.

Αναδυόμενα μηνύματα και ειδοποιήσεις οχήματος

Τα αναδυόμενα μηνύματα εμφανίζονται στον πίνακα οργάνων. Για παράδειγμα, εμφανίζεται μια υπενθύμιση για τις ζώνες ασφαλείας εάν λυθεί μια ζώνη ασφαλείας σε ένα κατειλημμένο κάθισμα, μια ειδοποίηση όταν υπάρχουν εισερχόμενες τηλεφωνικές κλήσεις, ένα μήνυμα κειμένου (εάν χρησιμοποιείται), καθώς και φωνητικές εντολές όταν χρησιμοποιούνται.

Μπορείτε να δείτε μια λίστα με τις ειδοποιήσεις του οχήματος πατώντας το εικονίδιο με τις ειδοποιήσεις στην οθόνη αφής.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Σημείωση
Προς το παρόν, δεν παρέχονται επιπλέον πληροφορίες με όλες τις ειδοποιήσεις.

Πίνακας οργάνων - Οδήγηση

Όταν οδηγείτε το Model S (ή όταν είναι έτοιμο για να το οδηγήσετε), στον πίνακα οργάνων εμφανίζεται την τρέχουσα κατάσταση οδήγησης και μια απεικόνιση του δρόμου σε πραγματικό χρόνο, όπως αυτός ανιχνεύεται από τα στοιχεία του Autopilot (βλ. Πληροφορίες για το Autopilot). Όταν εντοπίζεται όχημα στο τυφλό σημείο, το όχημα σας ενημερώνει εκτελώντας αυτόματα μεγέθυνση ή σμίκρυνση της απεικόνισης.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Σημείωση
Η παρακάτω εικόνα παρέχεται μόνο για σκοπούς επίδειξης. Ανάλογα με τον προαιρετικό εξοπλισμό, την έκδοση λογισμικού και την περιοχή αγοράς του οχήματος, οι πληροφορίες που εμφανίζονται μπορεί να διαφέρουν ελαφρώς.
Επισκόπηση του πίνακα οργάνων
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Σημείωση
Αγγίξτε τις επιλογές Controls > Autopilot > Full Self-Driving Visualization Preview (εάν υπάρχει) για να δείτε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον δρόμο και τον χώρο γύρω από το όχημα, όπως σημάνσεις του οδοστρώματος, πινακίδες STOP, κόκκινοι φωτεινοί σηματοδότες, αντικείμενα (όπως κάδοι απορριμμάτων και κολόνες) κ.λπ.
 1. Οι ενδεικτικές λυχνίες εμφανίζονται στο πάνω μέρος και παρέχουν πληροφορίες για την κατάσταση (βλ. Επισκόπηση του πίνακα οργάνων).
 2. Όταν χρησιμοποιείτε ενεργά την πλοήγηση προς έναν προορισμό, οι οδηγίες πλοήγησης εμφανίζονται εδώ. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά στη αριστερή πλευρά του τιμονιού για να αλλάξετε τις ενδείξεις που θα εμφανίζονται στην αριστερή πλευρά του πίνακα οργάνων όταν δεν εμφανίζονται οι οδηγίες πλοήγησης (βλ. Χρήση των αριστερών κουμπιών στο τιμόνι).
 3. Το σύστημα Autosteer ελέγχει ενεργά την κατεύθυνση κίνησης του Model S. Όταν το Autosteer είναι διαθέσιμο αλλά δεν το έχετε ενεργοποιήσει, το εικονίδιο είναι γκρι (βλ. Autosteer).
 4. Το Σύστημα σταθεροποίησης ταχύτητας ανάλογα με την κίνηση ελέγχει το όχημα καθώς κινείται με μια ρυθμισμένη ταχύτητα. Όταν το Σύστημα σταθεροποίησης ταχύτητας ανάλογα με την κίνηση είναι διαθέσιμο αλλά δεν έχετε ορίσει μια σταθερή ταχύτητα πορείας, το εικονίδιο είναι γκρι και δεν εμφανίζεται η ταχύτητα (βλ. Σύστημα σταθεροποίησης ταχύτητας ανάλογα με την κίνηση).
 5. Ταχύτητα οδήγησης.
 6. Το όριο ταχύτητας (εάν είναι διαθέσιμο) που εντοπίζεται τη συγκεκριμένη στιγμή από τον Περιοριστή ταχύτητας (βλ. Περιοριστής ταχύτητας).
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Σημείωση
  Το εικονίδιο που σχετίζεται με το εντοπισμένο όριο ταχύτητας αντιπροσωπεύει το στυλ των σημάτων ορίου ταχύτητας που χρησιμοποιούνται στην περιοχή της αγοράς σας.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Σημείωση
  Ένα μπλε περίγραμμα μπορεί να εμφανιστεί γύρω από το εικονίδιο ορίου ταχύτητας για να σας ειδοποιήσει ότι έχετε υπερβεί το όριο ταχύτητας.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Σημείωση
  Σε δρόμους όπου τα δεδομένα χάρτη προσδιορίζουν ότι υπάρχει όριο ταχύτητας υπό προϋποθέσεις (για παράδειγμα, όριο ταχύτητας με βάση την ώρα ή τις καιρικές συνθήκες), εμφανίζεται ένα δεύτερο όριο ταχύτητας. Αποτελεί ευθύνη του οδηγού να προσδιορίσει εάν το όριο ταχύτητας υπό συνθήκες είναι σε ισχύ και να προσαρμόσει ανάλογα την ταχύτητα οδήγησης.
 7. Στο γράφημα ενέργειας, εμφανίζονται διακεκομμένες γραμμές στον μετρητή ισχύος, εάν το Model S περιορίζει την ισχύ. Οι διακεκομμένες γραμμές εμφανίζονται στο πάνω τμήμα (ενέργεια που χρησιμοποιείται) όταν περιορίζεται η διαθέσιμη ισχύς για επιτάχυνση και στο κάτω τμήμα (ενέργεια που ανακτάται) όταν περιορίζεται η ισχύς που μπορεί να ανακτηθεί από την πέδηση με ανάκτηση ενέργειας. Model S περιορίζει την ισχύ για πολλούς λόγους. Ακολουθούν μερικά παραδείγματα:
  • Η επιτάχυνση μπορεί να περιοριστεί όταν η μπαταρία φτάσει σε χαμηλή κατάσταση φόρτισης ή επειδή το σύστημα μετάδοσης κίνησης έχει ζεσταθεί πολύ.
  • Τόσο η επιτάχυνση όσο και η πέδηση με ανάκτηση ενέργειας μπορεί να είναι περιορισμένες, όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι είτε πολύ υψηλή είτε πολύ χαμηλή.
  • Η πέδηση με ανάκτηση ενέργειας μπορεί να είναι περιορισμένη όταν η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Σημείωση
  Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά στη δεξιά πλευρά του τιμονιού, για να ελέγξετε τι θα εμφανίζεται στη δεξιά πλευρά του πίνακα οργάνων (βλ. Χρήση των δεξιών κουμπιών στο τιμόνι).
 8. Πρέπει να δίνετε προσοχή στα σημαντικά μηνύματα ειδοποίησης που εμφανίζονται εδώ. Αν υπάρχουν ειδοποιήσεις, μπορείτε να δείτε πληροφορίες για αυτές αγγίζοντας το εικονίδιο ειδοποιήσεων (θαυμαστικό) στη γραμμή κατάστασης της οθόνης αφής (στο πάνω μέρος της οθόνης αφής).
 9. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά στη δεξιά πλευρά του τιμονιού, για να αλλάξετε τις ενδείξεις που θα εμφανίζονται στη δεξιά πλευρά του πίνακα οργάνων όταν δεν είναι ενεργή μια τηλεφωνική κλήση (βλ. Χρήση των δεξιών κουμπιών στο τιμόνι).
 10. Συνολική εκτιμώμενη απόσταση οδήγησης (ή ενέργεια) που είναι διαθέσιμη. Αντί για την απόσταση οδήγησης, μπορείτε να επιλέξετε να εμφανίζεται το ποσοστό της ενέργειας που απομένει στην μπαταρία. Για να το κάνετε αυτό, αγγίξτε τις επιλογές Controls > Display > Energy Display.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Σημείωση
  Όταν θέλετε να προβλέψετε πότε θα χρειαστεί να γίνει φόρτιση, θα πρέπει να χρησιμοποιείτε τις εκτιμήσεις αυτονομίας μόνο ως γενικές κατευθυντήριες γραμμές.
 11. Τρέχουσα επιλεγμένη λειτουργία οδήγησης: Στάθμευση, Όπισθεν, Νεκρά ή Οδήγηση.
 12. Το προπορευόμενο αυτοκίνητο (εάν υπάρχει).
 13. Δώστε προσοχή στα σημαντικά μηνύματα που σχετίζονται με την οδήγηση, τα οποία εμφανίζονται στο κάτω κεντρικό σημείο του πίνακα οργάνων.
 14. Το Model S σας.
 15. Όταν είναι ενεργό το Autosteer και εντοπίζει τη λωρίδα οδήγησης, αυτή επισημαίνεται με μπλε χρώμα (βλ. Autosteer). Ανάλογα με το τρέχον σενάριο οδήγησης, μπορεί να δείτε γειτονικές λωρίδες.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Σημείωση
  Εάν είναι ενεργή η Πλοήγηση με Autopilot, η λωρίδα οδήγησης εμφανίζεται ως μπλε γραμμή μπροστά από το Model S (βλ. Πλοήγηση με Autopilot).
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Προειδοποίηση
Παρόλο που στον πίνακα οργάνων εμφανίζεται η κίνηση γύρω από το όχημα, ορισμένα οχήματα μπορεί να μην εμφανίζονται. Μην βασίζεστε ποτέ στον πίνακα οργάνων για να προσδιορίσετε εάν υπάρχει κάποιο όχημα (για παράδειγμα, στο τυφλό σημείο). Πρέπει να χρησιμοποιείτε πάντα τους καθρέφτες και να ελέγχετε κοιτάζοντας προς τα πίσω πάνω από τον ώμο σας.