Σύστημα αποφυγής σύγκρουσης

Εάν το Model S διαθέτει εξαρτήματα αυτόματου πιλότου (βλ. Κάμερες), οι παρακάτω δυνατότητες αποφυγής σύγκρουσης έχουν σχεδιαστεί για την αύξηση της ασφάλειας για εσάς και τους επιβάτες σας:

Οι παρακάτω δυνατότητες αποφυγής σύγκρουσης έχουν σχεδιαστεί για να αυξάνουν την ασφάλεια για εσάς και τους επιβάτες σας:

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ΠΡΟΣΟΧΗ
Βεβαιωθείτε ότι όλες οι κάμερες είναι καθαρές και δεν έχουν εμπόδια πριν από κάθε διαδρομή και πριν από τη χρήση των λειτουργιών Autopilot (βλ. Καθαρισμός κάμερας). Οι βρόμικες κάμερες και αισθητήρες (αν υπάρχουν), αλλά και οι περιβαλλοντικές συνθήκες, όπως η βροχή και οι ξεθωριασμένες σημάνσεις λωρίδων, μπορεί να επηρεάσουν την απόδοση του Autopilot. Αν η κάμερα παρεμποδίζεται ή καλύπτεται, το Model S εμφανίζει ένα μήνυμα στο πίνακας οργάνων και μπορεί να μην είναι διαθέσιμες οι λειτουργίες Autopilot. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένες ειδοποιήσεις, βλ. Ειδοποιήσεις αντιμετώπισης προβλημάτων.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Προειδοποίηση
Η Ειδοποίηση επικείμενης εμπρόσθιας σύγκρουσης (FCW) παρέχεται μόνο για σκοπούς καθοδήγησης και δεν υποκαθιστά την προσεκτική οδήγηση και την ορθή κρίση. Να έχετε τα μάτια σας στραμμένα στον δρόμο κατά την οδήγηση και μην βασίζεστε ποτέ στην Ειδοποίηση επικείμενης εμπρόσθιας σύγκρουσης (FCW) για να σας προειδοποιήσει για πιθανή σύγκρουση. Υπάρχουν διάφοροι παράγοντες που μπορούν να μειώσουν ή να επηρεάσουν αρνητικά την απόδοση, προκαλώντας περιττές, άκυρες, ανακριβείς ή απολεσθείσες προειδοποιήσεις. Εάν βασίζεστε στην Ειδοποίηση επικείμενης εμπρόσθιας σύγκρουσης (FCW) για να σας προειδοποιήσει για πιθανή σύγκρουση, μπορεί να προκληθεί σοβαρός τραυματισμός ή θάνατος.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Προειδοποίηση
Η Αυτόματη πέδηση έκτακτης ανάγκης δεν έχει σχεδιαστεί για την αποτροπή κάθε σύγκρουσης. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να ελαχιστοποιήσει τη σφοδρότητα μιας σύγκρουσης, επιχειρώντας να μειώσει την ταχύτητα με την οποία κινείται το όχημα. Μην βασίζεστε στην Αυτόματη πέδηση έκτακτης ανάγκης για την αποφυγή σύγκρουσης, καθώς μπορεί να προκληθεί σοβαρός τραυματισμός ή θάνατος.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Προειδοποίηση
Η Επιτάχυνση λόγω αποφυγής εμποδίων δεν έχει σχεδιαστεί για την αποφυγή συγκρούσεων. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να ελαχιστοποιήσει τη σφοδρότητα μιας σύγκρουσης. Μην βασίζεστε στην Επιτάχυνση λόγω αποφυγής εμποδίων για την αποφυγή σύγκρουσης, καθώς μπορεί να προκληθεί σοβαρός τραυματισμός ή θάνατος.

Ειδοποίηση επικείμενης εμπρόσθιας σύγκρουσης (FCW)

Model S ελέγχει την περιοχή μπροστά από αυτό για την παρουσία αντικειμένων όπως οχήματα, μοτοσυκλέτες, ποδήλατα ή πεζοί. Εάν μια σύγκρουση θεωρείται πιθανή εκτός αν γίνει άμεσα κάποια διορθωτική ενέργεια, η Ειδοποίηση επικείμενης εμπρόσθιας σύγκρουσης (FCW) έχει σχεδιαστεί για να παράγει ένα ηχητικό σήμα και να επισημαίνει το προπορευόμενο όχημα με κόκκινο χρώμα στον πίνακα οργάνων. Σε αυτήν την περίπτωση, ΠΡΟΒΕΙΤΕ ΣΕ ΑΜΕΣΗ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ!

Στιγμιότυπο οθόνης με κόκκινη επισήμανση στο εντοπισμένο όχημα μπροστά από το Tesla

Οι οπτικές και ηχητικές (και σε κάποιες περιοχές απτικές) προειδοποιήσεις ανατροφοδότησης ακυρώνονται αυτόματα όταν μειωθεί ο κίνδυνος σύγκρουσης (για παράδειγμα, έχετε επιβραδύνει ή σταματήσει το Model S, ή το αντικείμενο που βρίσκεται μπροστά από το όχημά σας έχει μετακινηθεί εκτός της πορείας σας).

Εάν δεν ληφθούν άμεσα μέτρα όταν το Model S εμφανίσει μια Ειδοποίηση επικείμενης εμπρόσθιας σύγκρουσης (FCW), η Αυτόματη πέδηση έκτακτης ανάγκης (εάν είναι ενεργοποιημένη) ενδέχεται να ενεργοποιήσει αυτόματα τα φρένα εάν η σύγκρουση θεωρείται αναπόφευκτη (βλ. Αυτόματη πέδηση έκτακτης ανάγκης).

Από προεπιλογή, η Ειδοποίηση επικείμενης εμπρόσθιας σύγκρουσης (FCW) είναι ενεργοποιημένη. Για να την απενεργοποιήσετε ή να προσαρμόσετε την ευαισθησία της, αγγίξτε τις επιλογές Controls > Autopilot > Forward Collision Warning. Αντί για το προεπιλεγμένο επίπεδο προειδοποίησης Medium, μπορείτε να απενεργοποιήσετε (Off) την προειδοποίηση ή μπορείτε να επιλέξετε να προειδοποιείστε αργά (Late) ή νωρίς Early.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Σημείωση
Η Ειδοποίηση επικείμενης εμπρόσθιας σύγκρουσης (FCW) επανέρχεται αυτόματα σε Medium στην αρχή κάθε διαδρομής, εάν ρυθμίσετε χειροκίνητα αυτή τη λειτουργία Off.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Προειδοποίηση
Οι κάμερες και οι αισθητήρες (εάν υπάρχουν) που σχετίζονται με την Ειδοποίηση επικείμενης εμπρόσθιας σύγκρουσης (FCW) έχουν σχεδιαστεί για να παρακολουθούν μια περιοχή περίπου έως 160 μέτρων στην πορεία σας. Η περιοχή που παρακολουθείται από την Ειδοποίηση επικείμενης εμπρόσθιας σύγκρουσης (FCW) μπορεί να επηρεαστεί αρνητικά από τις οδικές και τις καιρικές συνθήκες. Να είστε προσεκτικοί κατά την οδήγηση.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Προειδοποίηση
Η Ειδοποίηση επικείμενης εμπρόσθιας σύγκρουσης (FCW) έχει σχεδιαστεί μόνο για να παρέχει οπτικές και ηχητικές ειδοποιήσεις. Δεν επιχειρεί να ενεργοποιήσει τα φρένα ούτε να επιβραδύνει το Model S. Όταν υπάρχει οπτική ή/και ηχητική προειδοποίηση, αποτελεί ευθύνη του οδηγού να προβεί αμέσως σε διορθωτικές ενέργειες.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Προειδοποίηση
Η Ειδοποίηση επικείμενης εμπρόσθιας σύγκρουσης (FCW) ενδέχεται να παρέχει προειδοποίηση σε περιπτώσεις όπου μπορεί να μην υπάρχει πιθανότητα σύγκρουσης. Παραμείνετε σε εγρήγορση και να προσέχετε πάντα την περιοχή μπροστά από το Model S, ώστε να μπορείτε να προβλέψετε εάν απαιτείται κάποια ενέργεια.

Η Ειδοποίηση επικείμενης εμπρόσθιας σύγκρουσης (FCW) ενεργοποιείται μόνο κατά την οδήγηση με ταχύτητα μεταξύ περίπου 5 km/h και 200 km/h.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Προειδοποίηση
Η Ειδοποίηση επικείμενης εμπρόσθιας σύγκρουσης (FCW) δεν παρέχει προειδοποίηση όταν ο οδηγός έχει ήδη πατήσει φρένο.

Αυτόματη πέδηση έκτακτης ανάγκης

Model S έχει σχεδιαστεί για να προσδιορίζει την απόσταση από τα εντοπισμένα αντικείμενα. Όταν μια σύγκρουση θεωρείται αναπόφευκτη, η Αυτόματη πέδηση έκτακτης ανάγκης έχει σχεδιαστεί για να ενεργοποιεί τα φρένα, ώστε να μειώνεται η ταχύτητα του οχήματος και, κατά συνέπεια, η σφοδρότητα της σύγκρουσης. Ο βαθμός μείωσης της ταχύτητα εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως η ταχύτητα οδήγησης και το περιβάλλον.

Όταν η Αυτόματη πέδηση έκτακτης ανάγκης ενεργοποιεί τα φρένα, εμφανίζεται στον πίνακα οργάνων μια οπτική προειδοποίηση και ακούγεται ένα ηχητικό σήμα. Μπορεί επίσης να παρατηρήσετε απότομη καθοδική κίνηση του πεντάλ φρένου. Τα φώτα φρένων ανάβουν για να ειδοποιήσουν τους άλλους οδηγούς ότι επιβραδύνετε.

Πράσινο γράμμα Α μέσα σε κύκλο
Έκτακτη πέδηση σε εξέλιξη

Η Αυτόματη πέδηση έκτακτης ανάγκης ενεργοποιείται μόνο κατά την οδήγηση με ταχύτητα μεταξύ 5 km/h και 200 km/h.

Η Αυτόματη πέδηση έκτακτης ανάγκης δεν ενεργοποιεί τα φρένα και δεν διακόπτει την εφαρμογή των φρένων όταν:

 • Στρίψετε απότομα το τιμόνι.
 • Πατήσετε και αφήσετε το πεντάλ φρένου ενώ η Αυτόματη πέδηση έκτακτης ανάγκης εφαρμόζει τα φρένα.
 • Επιταχύνετε απότομα ενώ η Αυτόματη πέδηση έκτακτης ανάγκης εφαρμόζει τα φρένα.
 • Το όχημα, η μοτοσικλέτα, το ποδήλατο ή ο πεζός δεν ανιχνεύεται πλέον μπροστά ή πίσω από το όχημα.

Η Αυτόματη πέδηση έκτακτης ανάγκης είναι πάντα ενεργοποιημένη όταν εκκινείτε το Model S. Για να την απενεργοποιήσετε για την τρέχουσα διαδρομή, αγγίξτε τις επιλογές Controls > Autopilot > Automatic Emergency Braking.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Σημείωση
Η Αυτόματη πέδηση έκτακτης ανάγκης έχει σχεδιαστεί για να μειώνει τις επιπτώσεις των μετωπικών και των οπίσθιων συγκρούσεων, με περιορισμένη λειτουργία κατά την όπισθεν.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Προειδοποίηση
Συνιστάται ιδιαίτερα να μην απενεργοποιείτε την Αυτόματη πέδηση έκτακτης ανάγκης. Εάν την απενεργοποιήσετε, το Model S δεν ενεργοποιεί αυτόματα τα φρένα σε περιπτώσεις όπου η σύγκρουση θεωρείται πιθανή.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Προειδοποίηση
Η Αυτόματη πέδηση έκτακτης ανάγκης έχει σχεδιαστεί για να μειώνει τη σφοδρότητα της σύγκρουσης. Δεν έχει σχεδιαστεί για την αποφυγή συγκρούσεων.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Προειδοποίηση
Η απόδοση της Αυτόματης πέδησης έκτακτης ανάγκης μπορεί να επηρεαστεί από πολλούς παράγοντες, με αποτέλεσμα τη μη πέδηση ή την ακατάλληλη ή μη έγκαιρη πέδηση, όπως όταν ένα όχημα βρίσκεται εν μέρει στη διαδρομή πορείας ή υπάρχουν συντρίμμια στον δρόμο. Αποτελεί ευθύνη του οδηγού να οδηγεί με ασφάλεια και να έχει τον έλεγχο του οχήματος ανά πάσα στιγμή. Μην βασίζεστε ποτέ στην Αυτόματη πέδηση έκτακτης ανάγκης για να αποφύγετε ή να μειώσετε τη σφοδρότητα μιας σύγκρουσης.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Προειδοποίηση
Η Αυτόματη πέδηση έκτακτης ανάγκης δεν υποκαθιστά τη διατήρηση ασφαλούς απόστασης ανάμεσα σε εσάς και το προπορευόμενο όχημα.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Προειδοποίηση
Κατά τη διάρκεια συμβάντων αυτόματης πέδησης, το πεντάλ φρένου μετακινείται απότομα προς τα κάτω. Πρέπει πάντα να βεβαιώνεστε ότι το πεντάλ φρένου μπορεί να κινείται ελεύθερα. Μην τοποθετείτε υλικά κάτω ή πάνω από το πατάκι δαπέδου του οδηγού (π.χ. πρόσθετο πατάκι) και φροντίστε πάντα να είναι καλά στερεωμένο το πατάκι δαπέδου του οδηγού. Σε αντίθετη περίπτωση, μπορεί να παρεμποδιστεί η ελεύθερη κίνηση του πεντάλ φρένου.

Επιτάχυνση λόγω αποφυγής εμποδίων

Η Επιτάχυνση λόγω αποφυγής εμποδίων έχει σχεδιαστεί για τη μείωση της σφοδρότητας σύγκρουσης, μειώνοντας τη ροπή του κινητήρα και, σε ορισμένες περιπτώσεις, εφαρμόζοντας τα φρένα, εάν το Model S ανιχνεύσει ένα αντικείμενο στη διαδρομή οδήγησης. Όταν ενεργοποιούνται αυτόματα τα φρένα, εμφανίζεται μια οπτική προειδοποίηση στον πίνακα οργάνων και ακούγεται ένας ήχος. Για παράδειγμα, εάν το Model S είναι σταθμευμένο μπροστά από κλειστή πόρτα γκαράζ με επιλεγμένη τη θέση οδήγησης και ανιχνεύσει ότι πατήθηκε έντονα το πεντάλ γκαζιού. Παρόλο που το Model S εξακολουθεί να επιταχύνει και θα χτυπήσει την πόρτα του γκαράζ, η μειωμένη ροπή μπορεί να προκαλέσει μικρότερη ζημιά.

Η Επιτάχυνση λόγω αποφυγής εμποδίων είναι σχεδιασμένη να λειτουργεί μόνο όταν πληρούνται ταυτόχρονα όλες αυτές οι συνθήκες:

 • Έχετε επιλέξει τη σχέση πορείας ή όπισθεν.
 • Model S είναι σταματημένο ή κινείται με ταχύτητα μικρότερη από 16 km/h.
 • Model S εντοπίζει ένα αντικείμενο στην άμεση διαδρομή οδήγησης.

Για να απενεργοποιήσετε την Επιτάχυνση λόγω αποφυγής εμποδίων, αγγίξτε τις επιλογές Controls > Autopilot > Obstacle-Aware Acceleration.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Προειδοποίηση
Η Επιτάχυνση λόγω αποφυγής εμποδίων έχει σχεδιαστεί για τη μείωση της σφοδρότητας της σύγκρουσης. Δεν έχει σχεδιαστεί για την αποφυγή συγκρούσεων.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Προειδοποίηση
Η Επιτάχυνση λόγω αποφυγής εμποδίων ενδέχεται να μην περιορίζει τη ροπή σε όλες τις περιστάσεις, π.χ. όταν εκτελείτε κλειστή στροφή μέσα σε χώρο στάθμευσης. Διάφοροι παράγοντες, όπως οι περιβαλλοντικές συνθήκες, η απόσταση από ένα εμπόδιο και οι ενέργειες του οδηγού, μπορούν να περιορίσουν, να καθυστερήσουν ή να εμποδίσουν την Επιτάχυνση λόγω αποφυγής εμποδίων.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Προειδοποίηση
Μην βασίζεστε στην Επιτάχυνση λόγω αποφυγής εμποδίων για τον έλεγχο της επιτάχυνσης ή για την αποφυγή ή τον περιορισμό της σφοδρότητας μιας σύγκρουσης, και μην επιχειρήσετε να δοκιμάσετε την Επιτάχυνση λόγω αποφυγής εμποδίων. Εάν κάνετε κάτι τέτοιο, ενδέχεται να προκληθούν σοβαρές υλικές ζημιές, τραυματισμός ή θάνατος.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Προειδοποίηση
Η απόδοση της Επιτάχυνσης λόγω αποφυγής εμποδίων μπορεί να επηρεαστεί από διάφορους παράγοντες, με αποτέλεσμα ακατάλληλη ή μη έγκαιρη μείωση της ροπής του κινητήρα ή/και ανεπιθύμητη πέδηση. Αποτελεί ευθύνη του οδηγού να οδηγεί με ασφάλεια και να διατηρεί τον έλεγχο του Model S ανά πάσα στιγμή.

Περιορισμοί και ανακρίβειες

Οι λειτουργίες αποφυγής σύγκρουσης δεν μπορούν πάντα να εντοπίσουν όλα τα αντικείμενα, τα οχήματα, τις μοτοσυκλέτες ή τους πεζούς, και μπορεί να αντιμετωπίσετε περιττές, ανακριβείς, άκυρες ή απολεσθείσες προειδοποιήσεις για πολλούς λόγους, ιδιαίτερα εάν:

 • Ο δρόμος έχει απότομες στροφές.
 • Η ορατότητα είναι κακή (λόγω έντονης βροχής, χιονιού, ομίχλης κ.λπ.).
 • Έντονο φως (π.χ. προβολείς από το αντίθετο ρεύμα ή άμεσο ηλιακό φως) παρεμβάλλεται στην εικόνα των καμερών.
 • Υπάρχει εμπόδιο στην κάμερα ή στον αισθητήρα (βρωμιά, κάλυψη από αντικείμενο, θόλωση, κάλυψη από αυτοκόλλητο κ.λπ.).
 • Ένας ή περισσότεροι από τους αισθητήρες (εάν υπάρχουν) έχουν υποστεί ζημιά, είναι βρόμικα ή καλυμμένοι από εμπόδια (όπως λάσπη, πάγο ή χιόνι ή από κάλυμμα του καπό, υπερβολική βαφή ή αυτοκόλλητα προϊόντα όπως περιτυλίγματα, αυτοκόλλητα, επικάλυψη από καουτσούκ κ.λπ.).
 • Οι καιρικές συνθήκες (έντονη βροχή, χιόνι, ομίχλη ή εξαιρετικά υψηλές ή χαμηλές θερμοκρασίες) επηρεάζουν τη λειτουργία των αισθητήρων.
 • Οι αισθητήρες (εάν υπάρχουν) επηρεάζονται από άλλο ηλεκτρικό εξοπλισμό ή συσκευές που παράγουν υπερηχητικά κύματα.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ΠΡΟΣΟΧΗ
Εάν προκύψει σφάλμα με τη λειτουργία του Συστήματος αποφυγής σύγκρουσης, το Model S εμφανίζει μια ειδοποίηση. Επικοινωνήστε με το Σέρβις της Tesla.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ΠΡΟΣΟΧΗ
Οι λειτουργίες υποβοήθησης οδηγού απενεργοποιούνται αυτόματα όταν ενεργοποιηθεί η Λειτουργία αγώνων πίστας. Αποτελεί ευθύνη του οδηγού να οδηγεί με ασφάλεια και να έχει τον έλεγχο του οχήματος κάθε στιγμή, συμπεριλαμβανομένης της οδήγησης σε πίστα. Οι λειτουργίες υποβοήθησης οδηγού επανενεργοποιούνται αυτόματα μόλις απενεργοποιηθεί η Λειτουργία αγώνων πίστας.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Προειδοποίηση
Οι περιορισμοί που περιγράφηκαν προηγουμένως δεν αποτελούν εξαντλητική λίστα των καταστάσεων που μπορεί να επηρεάσουν τη σωστή λειτουργία των χαρακτηριστικών του συστήματος αποφυγής σύγκρουσης. Αυτά τα χαρακτηριστικά μπορεί να μην παρέχουν την προβλεπόμενη λειτουργία τους για πολλούς άλλους λόγους. Αποτελεί ευθύνη του οδηγού να αποφεύγει τις συγκρούσεις, παραμένοντας σε εγρήγορση, προσέχοντας, και λαμβάνοντας διορθωτικά μέτρα το συντομότερο δυνατόν.