Πιστοποιητικό συμμόρφωσης

Κλειδί και παθητικό σύστημα ξεκλειδώματος

Πιστοποίηση FCC

Αριθμός μοντέλου Κατασκευαστής Συχνότητα Ελέγχθηκε για
A-0749G02 Pektron 315 MHz

Η.Π.Α.
Καναδάς
Μεξικό
Ταϊβάν

A-0749G12 Pektron 315 MHz

Η.Π.Α.
Καναδάς
Μεξικό
Ταϊβάν

WC1 Tesla 127,7 KHz Σε όλο τον κόσμο

Οι συσκευές που παρατίθενται παραπάνω συμμορφώνονται με το Τμήμα 15 των κανόνων FCC, τα πρότυπα RSS του φορέα Industry Canada που εξαιρούνται από την υποχρέωση άδειας χρήσης και με την Ευρωπαϊκή οδηγία 2014/53/ΕΕ.

 1. Αυτή η συσκευή δεν επιτρέπεται να προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές, και
 2. Αυτή η συσκευή πρέπει να δέχεται οποιαδήποτε παρεμβολή λαμβάνει, συμπεριλαμβανομένων των παρεμβολών που μπορεί να προκαλέσουν ανεπιθύμητη λειτουργία.

Αλλαγές ή τροποποιήσεις που δεν έχουν εγκριθεί ρητά από την Tesla μπορούν να ακυρώσουν την εξουσιοδότησή σας για τη λειτουργία του εξοπλισμού.

Δήλωση έκθεσης σε ακτινοβολία

Το προϊόν συμμορφώνεται με το κανονισμό FCC/IC για την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες από την ασύρματη μεταφορά ενέργειας καταναλώσεων χαμηλής ισχύος. Το όριο έκθεσης σε ραδιοσυχνότητες έχει οριστεί για μη ελεγχόμενο περιβάλλον και είναι ασφαλές για την προβλεπόμενη λειτουργία, όπως περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο. Η συμμόρφωση με τους κανόνες για την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες έχει αποδειχθεί ότι επιτυγχάνεται σε απόσταση 20 cm και πάνω από το σώμα του χρήστη. Εναλλακτικά, μπορείτε να ρυθμίσετε την ισχύ εξόδου της συσκευής σε χαμηλότερη τιμή, εάν υπάρχει διαθέσιμη τέτοια λειτουργία.

Πιστοποίηση MIC

Αριθμός μοντέλου Κατασκευαστής MHz Ελέγχθηκε για
A-0749G04/A-0749G14 Pektron 315 Ιαπωνία

Πιστοποίηση CE

Αρ. μοντέλου Κατασκευαστής MHz Ελέγχθηκε για
A-0749G01 και A-0749G11 Pektron 433

Ευρώπη

Αυστραλία

Νέα Ζηλανδία

Σιγκαπούρη

Νότια Κορέα

A-0749G05 και A-0749G15 Pektron 433

Κίνα

Χονγκ Κονγκ

Κορέα

Οι συσκευές που παρατίθενται παραπάνω συμμορφώνονται με τα πρότυπα CE. Η λειτουργία υπόκειται στις ακόλουθες δύο προϋποθέσεις:

 1. Αυτή η συσκευή δεν επιτρέπεται να προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές, και
 2. Αυτή η συσκευή πρέπει να δέχεται οποιαδήποτε παρεμβολή λαμβάνει, συμπεριλαμβανομένων των παρεμβολών που μπορεί να προκαλέσουν ανεπιθύμητη λειτουργία.

Αλλαγές ή τροποποιήσεις που δεν έχουν εγκριθεί ρητά από την Tesla μπορούν να ακυρώσουν την εξουσιοδότησή σας για τη λειτουργία του εξοπλισμού.

Έγκριση SRIM (Μαλαισία)

Αριθμός μοντέλων Κατασκευαστής Συχνότητα Ελέγχθηκε για
A-0749G01 και A-0749G11 Pektron 433-435 MHz Μαλαισία

Ετικέτα συμμόρφωσης - Σιγκαπούρη

Μοντέλο A-0749G11:

Εικόνα παραδείγματος ετικέτας συμμόρφωσης.

Μοντέλο A-0749G01:

Εικόνα παραδείγματος ετικέτας συμμόρφωσης.

Σύστημα παρακολούθησης πίεσης ελαστικών

Αναγνωριστικά FCC: TZSTPMS201, Z9F-201FS43X

Αναγνωριστικό IC: 11852A-201FS4X

Το σύστημα παρακολούθησης πίεσης των ελαστικών (TPMS) συμμορφώνεται με το Τμήμα 15 των κανόνων FCC και με το πρότυπο RSS-210 του Υπουργείου Καινοτομίας, Επιστήμης και Οικονομικής Ανάπτυξης του Καναδά (Innovation, Science and Economic Development Canada). Η λειτουργία υπόκειται στις ακόλουθες δύο προϋποθέσεις:

 1. Αυτή η συσκευή δεν επιτρέπεται να προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές, και
 2. Αυτή η συσκευή πρέπει να δέχεται οποιαδήποτε παρεμβολή λαμβάνει, συμπεριλαμβανομένων των παρεμβολών που μπορεί να προκαλέσουν ανεπιθύμητη λειτουργία.

Αλλαγές ή τροποποιήσεις που δεν έχουν εγκριθεί ρητά από την Tesla μπορούν να ακυρώσουν την εξουσιοδότησή σας για τη λειτουργία του εξοπλισμού.

HomeLink

Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με το Τμήμα 15 των κανόνων FCC, με το πρότυπο RSS-210 της Industry Canada και με την Οδηγία 2014/53/ΕΕ της ΕΕ.

Η λειτουργία υπόκειται στις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Αυτή η συσκευή δεν επιτρέπεται να προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές.
 • Αυτή η συσκευή πρέπει να δέχεται οποιαδήποτε παρεμβολή λαμβάνει, συμπεριλαμβανομένων των παρεμβολών που μπορεί να προκαλέσουν ανεπιθύμητη λειτουργία.

Οποιεσδήποτε αλλαγές ή τροποποιήσεις στη συσκευή, οι οποίες δεν έχουν εγκριθεί ρητά από τον κατασκευαστή ή από την Tesla, μπορεί να ακυρώσουν το δικαίωμά σας να χρησιμοποιείτε τον εξοπλισμό.

Πληροφορίες σχετικά με τις ραδιοσυχνότητες

Ο παρών εξοπλισμός έχει ελεγχθεί και βρέθηκε ότι συμμορφώνεται με τα όρια για τις ψηφιακές συσκευές κλάσης Β, σύμφωνα με το Τμήμα 15 των κανονισμών FCC. Αυτά τα όρια έχουν σχεδιαστεί ώστε να παρέχουν εύλογη προστασία από επιβλαβείς παρεμβολές σε μια οικιακή εγκατάσταση. Αυτός ο εξοπλισμός παράγει, χρησιμοποιεί και μπορεί να εκπέμψει ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων και, εάν η εγκατάσταση και η χρήση του δεν γίνει σύμφωνα με τις οδηγίες, μπορεί να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές στις ραδιοεπικοινωνίες. Ωστόσο, δεν παρέχεται καμία εγγύηση ότι δεν θα προκύψουν παρεμβολές σε οποιαδήποτε συγκεκριμένη εγκατάσταση. Εάν ο παρών εξοπλισμός προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές στη ραδιοφωνική ή την τηλεοπτική λήψη, γεγονός που μπορεί να διαπιστωθεί με την απενεργοποίηση και την εκ νέου ενεργοποίηση του εξοπλισμού, προσπαθήστε να διορθώσετε τις παρεμβολές λαμβάνοντας ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα μέτρα:

 • Αλλάξτε τον προσανατολισμό ή τη θέση της κεραίας λήψης.
 • Αυξήστε την απόσταση μεταξύ του εξοπλισμού και του δέκτη.
 • Συνδέστε τον εξοπλισμό σε πρίζα που ανήκει σε διαφορετικό κύκλωμα από εκείνο στο οποίο είναι συνδεδεμένος ο δέκτης.
 • Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο ή με έναν έμπειρο τεχνικό ραδιοφώνου/τηλεόρασης για βοήθεια.

Μονάδες RF

Οι συσκευές που περιγράφονται παραπάνω συμμορφώνονται με τα πρότυπα CE. Η λειτουργία υπόκειται στις ακόλουθες δύο προϋποθέσεις:

 1. Αυτή η συσκευή δεν επιτρέπεται να προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές, και
 2. Αυτή η συσκευή πρέπει να δέχεται οποιαδήποτε παρεμβολή λαμβάνει, συμπεριλαμβανομένων των παρεμβολών που μπορεί να προκαλέσουν ανεπιθύμητη λειτουργία.

Αλλαγές ή τροποποιήσεις που δεν έχουν εγκριθεί ρητά από την Tesla μπορούν να ακυρώσουν την εξουσιοδότησή σας για τη λειτουργία του εξοπλισμού.

Περιγραφή Ζώνη συχνοτήτων Στάθμη ισχύος Θέση κεραίας
Τηλεχειριστήριο

Εκπομπή - 433,9 MHz
Λήψη - 134,2 kHz

10 mW (0,285 μW ERP)
στα 433,9 MHz

μ/δ
Ελεγκτής αμαξώματος/ασφαλείας

Εκπομπή - 134,2 kHz
Λήψη - 433,9 MHz

μ/δ (μαγνητικό πεδίο) Χώρος ποδιών συνοδηγού
Αισθητήρας TPMS

433,9 MHz

2,5 mW Κάθε τροχός
Μονάδα TPMS/Κεραία

Λήψη - 433,9 MHz

μ/δ (μόνο λήψη) Αριστερή κολόνα C
AM/FM

522-1620 kHz
88-108 MHz

μ/δ (μόνο λήψη) Πίσω παράθυρο
DAB 174-241 MHz μ/δ (μόνο λήψη) Πίσω παράθυρο
Homelink (εάν υπάρχει) 433,9 MHz 10 mW Πάνω από τη δοκό του μπροστινού προφυλακτήρα
Παθητική είσοδος

Εκπομπή - 134,2 kHz
Λήψη - 433,9 MHz
                        

μ/δ

2 στα τερματικά πώματα του πίνακα οργάνων
1 στον πίσω προφυλακτήρα

Bluetooth 2402-2480 MHz 2,5 mW μέγ. Τμήμα B στη μέση της οροφής του οχήματος
GSM (ζώνη 5/8)

Εκπομπή - 824-849, 880-915 MHz
Λήψη - 864-894, 925-960 MHz

2 W

Εκπομπή - Δεξιός καθρέφτης
Λήψη - Δεξιός καθρέφτης

GSM (ζώνη 2/3)

Εκπομπή - 1710-1785, 1850-1910 MHz
Λήψη - 1805-1880, 1930-1990 MHz

1 W

Εκπομπή - Δεξιός καθρέφτης
Λήψη - Δεξιός καθρέφτης

WCDMA (Ζώνη 5/6/19/8)

Εκπομπή - 824-849, 880-915 MHz
Λήψη - 864-894, 925-960 MHz

250 mW

Εκπομπή - Δεξιός καθρέφτης
Λήψη - Δεξιός καθρέφτης

WCDMA (Ζώνη 1/2/3/4)

Εκπομπή - 1710-1785, 1850-1910, 1920-1980 MHz
Λήψη - 1805-1880, 1930-1990, 2110-2170 MHz

250 mW

Εκπομπή - Δεξιός καθρέφτης
Λήψη - Δεξιός καθρέφτης

LTE (ζώνη 5/19/26/8/20/28)

Εκπομπή - 703-748, 814-849, 832-862, 880-915 MHz
Λήψη - 758-803, 791-821, 859-894, 925-960 MHz

200 mW

Εκπομπή - Δεξιός καθρέφτης
Λήψη - Δεξιός καθρέφτης

LTE (ζώνη 21/32)

Εκπομπή - 1447,9-1462,9 MHz
Λήψη - 1452-1510,9 MHz

200 mW

Εκπομπή - Δεξιός καθρέφτης
Λήψη - Δεξιός καθρέφτης

LTE (ζώνη 1/2/3/4)

Εκπομπή - 1710-1785, 1850-1910, 1920-1980 MHz
Λήψη - 1805-1880, 1930-1990, 2110-2170 MHz

200 mW

Εκπομπή - Δεξιός καθρέφτης
Λήψη - Δεξιός καθρέφτης

LTE (ζώνη 7)

Εκπομπή - 2500-2570 MHz
Λήψη - 2620-2690 MHz

200 mW

Εκπομπή - Δεξιός καθρέφτης
Λήψη - Δεξιός καθρέφτης

Wi-Fi

2400-2483,5 MHz
5180-5825 MHz

100 mW

Αριστερός καθρέφτης
Αριστερός καθρέφτης/Τμήμα B στη μέση της οροφής του οχήματος

GPS 1563-1587 MHz μ/δ (μόνο λήψη) Μεταξύ παρμπρίζ και εσωτερικού καθρέφτη

Σύστημα εισόδου με κλειδί και παθητικής εισόδου

Το όχημά σας διαθέτει διάφορους τύπους ραδιοεξοπλισμού. Οι κατασκευαστές του ραδιοεξοπλισμού δηλώνουν ότι οι μονάδες RF που αναφέρονται παραπάνω έχουν αξιολογηθεί σύμφωνα με τις ουσιώδεις απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 2014/53/ΕΕ. Μπορείτε να βρείτε το πλήρες κείμενο της Δήλωσης Συμμόρφωσης στην ακόλουθη διαδικτυακή διεύθυνση: https://www.tesla.com/eu-doc.

Εξάρτημα Συχνότητα (MHz) Στάθμη ισχύος
Σύστημα παθητικής εισόδου 13,56 Μόνο μαγνητικό πεδίο
Σύστημα παθητικής εισόδου 2402-2480 4 mW
Τηλεχειριστήριο 2402-2480 4 mW