Λειτουργίες επιτάχυνσης

Οι διαθέσιμες ρυθμίσεις επιτάχυνσης στο Model S σας διαφέρουν ανάλογα με την ημερομηνία κατασκευής και τον προαιρετικό εξοπλισμό που επιλέξατε κατά την αγορά:

 • Chill: περιορίζει την επιτάχυνση για ομαλή και ήρεμη οδήγηση (διαθέσιμη σε όλα τα οχήματα με εξοπλισμό Autopilot).
 • Standard: παρέχει το κανονικό επίπεδο επιτάχυνσης (διαθέσιμη στα οχήματα χωρίς σύστημα τετρακίνησης Performance και στα οχήματα Model S με κίνηση στους πίσω τροχούς και εξοπλισμό Autopilot).
 • Sport: παρέχει το κανονικό επίπεδο επιτάχυνσης (διαθέσιμη στα οχήματα με σύστημα τετρακίνησης Performance).
 • Insane: αυξάνει τη μέγιστη ροπή κατά περίπου 30% (διαθέσιμη στα οχήματα με σύστημα τετρακίνησης Performance, τα οποία δεν είναι εξοπλισμένα με την αναβάθμιση Ludicrous).
 • Ludicrous: αυξάνει τη μέγιστη ροπή κατά περίπου 60% (διαθέσιμη στα οχήματα με σύστημα τετρακίνησης Performance, τα οποία είναι εξοπλισμένα με την αναβάθμιση Ludicrous).
 • Insane+: αυξάνει τη μέγιστη ροπή κατά περίπου 30% (διαθέσιμη στα οχήματα με σύστημα τετρακίνησης Performance, τα οποία δεν είναι εξοπλισμένα με την αναβάθμιση Ludicrous), ενώ επίσης θερμαίνει την μπαταρία στην ιδανική θερμοκρασία λειτουργίας της για να διασφαλίζεται η πρόσβαση στο 100% της διαθέσιμης ισχύος. Προτού επιλέξετε αυτήν τη ρύθμιση, διαβάστε σχετικά με το Χρήση της λειτουργίας Insane+ ή Ludicrous+.
 • Ludicrous+: αυξάνει τη μέγιστη ροπή κατά περίπου 60% (διαθέσιμη στα οχήματα με σύστημα τετρακίνησης Performance, τα οποία είναι εξοπλισμένα με την αναβάθμιση Ludicrous), ενώ επίσης θερμαίνει την μπαταρία στην ιδανική θερμοκρασία λειτουργίας της για να διασφαλίζεται η πρόσβαση στο 100% της διαθέσιμης ισχύος. Προτού επιλέξετε αυτήν τη ρύθμιση, διαβάστε σχετικά με το Χρήση της λειτουργίας Insane+ ή Ludicrous+.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Σημείωση
Παρόλο που η λειτουργία Chill δεν βελτιώνει απευθείας την αυτονομία οδήγησης, η χρήση της αυξημένης ροπής και ισχύος που είναι διαθέσιμη στις λειτουργίες Insane ή Ludicrous μπορεί να μειώσουν την αυτονομία και την απόδοση.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Σημείωση
Όταν επιλέγεται η λειτουργία Chill, εμφανίζεται η ένδειξη Chill στον πίνακα οργάνων πάνω από την ταχύτητα οδήγησης.

Επιπλέον, ένα Model S με σύστημα τετρακίνησης Performance διαθέτει επίσης τη λειτουργία Launch Mode για βέλτιστη επιτάχυνση σε επιφάνειες με καλή πρόσφυση. Για τις ειδικές οδηγίες οδήγησης που απαιτούνται για τη χρήση της λειτουργίας Launch Mode, βλ. Launch Mode.

Για να επιλέξετε μια λειτουργία επιτάχυνσης, αγγίξτε τις επιλογές Controls > Pedals & Steering > Acceleration.

Χρήση της λειτουργίας Insane+ ή Ludicrous+

Αν επιλέξετε τη λειτουργία Insane ή Ludicrous, θα έχετε αμέσως διαθέσιμη πρόσθετη ισχύ. Ωστόσο, για να επιτύχετε την απολύτως μέγιστη ισχύ (σχεδιασμένη για βραχυπρόθεσμη χρήση), μπορείτε να επιλέξετε τη λειτουργία Insane+ ή Ludicrous+ για να θερμάνετε την μπαταρία στην ιδανική θερμοκρασία λειτουργίας της. Με αυτόν τον τρόπο, εξασφαλίζεται η πρόσβαση στο 100% της διαθέσιμης ισχύος.

Καθώς θερμαίνεται η μπαταρία, εμφανίζεται στην οθόνη αφής ένα μήνυμα κατάστασης, το οποίο σας ενημερώνει για τον χρόνο αναμονής κατά προσέγγιση, και σας ενημερώνει όταν γίνει διαθέσιμη η πρόσθετη ισχύς. Εκτός από τη θέρμανση της μπαταρίας, οι λειτουργίες Insane+ και Ludicrous+ προσπαθούν να διατηρούν την μπαταρία εντός μιας βέλτιστης περιοχής θερμοκρασιών. Συνεπώς, σε περιπτώσεις δυναμικής οδήγησης, μπορεί να δείτε επίσης την κατάσταση "Cooling" για αρκετά λεπτά μέχρι να μειωθούν οι θερμοκρασίες. Model S παραμένει στην επιλεγμένη λειτουργία για τρεις ώρες, ακόμα και αν βγείτε από το όχημα. Μετά από τρεις ώρες, το χρονικό όριο της λειτουργίας λήγει.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Σημείωση
Οι λειτουργίες Insane+ και Ludicrous+ έχουν σχεδιαστεί για να επιτυγχάνουν μέγιστη απόδοση κατά τις βραχυπρόθεσμες επιταχύνσεις. Αυτές οι ρυθμίσεις δεν προορίζονται για καθημερινή οδήγηση. Το αντιστάθμισμα για την πρόσθετη αύξηση ισχύος είναι η επιπλέον κατανάλωση ενέργειας και η νωρίτερη εξάντληση της ισχύος κατά τις μεγάλες διαδρομές. Οι ρυθμίσεις επιτάχυνσης Insane ή Ludicrous παρέχουν σημαντική αύξηση της απόδοσης, ακόμα και χωρίς την επιλογή των ρυθμίσεων Insane+ ή Ludicrous + για την επίτευξη της μέγιστης ισχύος της μπαταρίας. Στην πραγματικότητα, υπό κανονικές συνθήκες οδήγησης, η πρόσθετη ισχύς που μπορεί να επιτευχθεί με τη χρήση των ρυθμίσεων Insane+ και Ludicrous+ μπορεί να είναι ανεπαίσθητη.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Σημείωση
Για να υποστηριχθούν οι ρυθμίσεις Insane+ ή Ludicrous+, η στάθμη φόρτισης πρέπει να είναι 20% ή υψηλότερη. Αυτές οι ρυθμίσεις δεν μπορούν να εκκινηθούν εάν η στάθμη φόρτισης είναι μικρότερη από 20%. Επιπλέον, αυτές οι ρυθμίσεις ακυρώνονται αμέσως, εάν η στάθμη φόρτισης μειωθεί κάτω από 20% σε οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια της χρήσης.

Όταν χρησιμοποιούνται οι ρυθμίσεις Insane+ ή Ludicrous+, το Model S καταναλώνει περισσότερη ενέργεια για να διατηρεί την μπαταρία εντός μιας βέλτιστης περιοχής θερμοκρασιών.

Για να ακυρώσετε τη ρύθμιση Insane+ ή Ludicrous+ οποιαδήποτε στιγμή, επιλέξτε άλλη ρύθμιση για το επίπεδο επιτάχυνσης. Για να αποφύγετε την υπερβολική και ενδεχομένως περιττή κατανάλωση ενέργειας (για παράδειγμα, εάν αφήσετε το όχημα και ξεχάσετε να ακυρώσετε τις ρυθμίσεις Insane+ ή Ludicrous+), αυτές οι ρυθμίσεις ακυρώνονται αυτόματα σε τρεις ώρες, ανεξάρτητα από το εάν οδηγείτε ή έχετε βγει από το όχημα.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Σημείωση
Οι ρυθμίσεις Insane+ ή Ludicrous+ προσπαθούν να διατηρούν την μπαταρία εντός μιας βέλτιστης περιοχής θερμοκρασιών. Εκτός από τη θέρμανση της μπαταρίας, αυτές οι ρυθμίσεις ψύχουν επίσης την μπαταρία όταν χρειάζεται (για παράδειγμα, κατά την οδήγηση με υψηλές ταχύτητες, στη διάρκεια απότομων επιταχύνσεων, κατά την οδήγηση για μεγάλα χρονικά διαστήματα κ.λπ.).

Launch Mode

Η λειτουργία Launch Mode, η οποία είναι διαθέσιμη μόνο σε οχήματα με σύστημα τετρακίνησης Performance, παρέχει βέλτιστη επιτάχυνση σε επιφάνειες με καλή πρόσφυση.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Σημείωση
Η απότομη επιτάχυνση, συμπεριλαμβανομένης, μεταξύ άλλων, της λειτουργίας Launch Mode, αυξάνει την καταπόνηση του συστήματος μετάδοσης κίνησης του οχήματος και μπορεί να προκαλέσει πρόωρη φθορά και γήρανση διαφόρων εξαρτημάτων. Model S παρακολουθεί συνεχώς την καταπόνηση και τη ζημιά που προκαλείται στο σύστημα μετάδοσης κίνησης και σας ειδοποιεί εάν πρέπει να γίνουν εργασίες σέρβις στα εξαρτήματα του οχήματος.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Προειδοποίηση
Η λειτουργία Launch Mode πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε κατάλληλα σημεία όπου δεν υπάρχει κυκλοφορία διασταυρώσεων ούτε πεζοί. Η λειτουργία Launch Mode έχει σχεδιαστεί για χρήση κατά την οδήγηση σε κλειστές πίστες. Αποτελεί ευθύνη του οδηγού να διασφαλίζει ότι το στυλ οδήγησης και η επιτάχυνση δεν θέτουν σε κίνδυνο και δεν ενοχλούν άλλους οδηγούς.

Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Launch Mode

 1. Βεβαιωθείτε ότι τα φρένα έχουν ζεσταθεί ελαφρώς, οδηγώντας για λίγα λεπτά και χρησιμοποιώντας τα φρένα μερικές φορές.
 2. Ρυθμίστε την αερανάρτηση σε Low (βλ. Αερανάρτηση).
 3. Ρυθμίστε το επίπεδο επιτάχυνσης σε Insane+ ή Ludicrous+ (εάν υπάρχει).
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Σημείωση
  Εάν το όχημα διαθέτει τη ρύθμιση Ludicrous+, μπορείτε να επιτύχετε τη βέλτιστη απόδοση πατώντας παρατεταμένα αυτήν τη ρύθμιση για τρία δευτερόλεπτα.
 4. Με επιλεγμένη τη θέση πορείας στο Model S, έχοντας το όχημα εντελώς ακινητοποιημένο και το τιμόνι σε ευθεία θέση, κρατήστε σταθερά το πεντάλ φρένου με το αριστερό σας πόδι και, στη συνέχεια, πατήστε το πεντάλ γκαζιού μέχρι το τέρμα. Μέσα σε ένα δευτερόλεπτο, στον πίνακα οργάνων εμφανίζεται ένα μήνυμα που υποδεικνύει ότι η λειτουργία Launch Mode είναι ενεργοποιημένη.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Σημείωση
  Η λειτουργία Launch Mode κατεβάζει χαμηλότερα την μπροστινή ανάρτηση και μειώνει σημαντικά την απόσταση από το έδαφος.
 5. Αφού ενεργοποιηθεί η λειτουργία Launch Mode, αφήστε το πεντάλ φρένου εντός δώδεκα δευτερολέπτων για να ξεκινήσει το όχημα.

Όταν αφήσετε το φρένο, το Model S αρχίζει να κινείται προς τα εμπρός.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Σημείωση
Η λειτουργία Launch Mode δεν είναι διαθέσιμη εάν έχει ενεργοποιηθεί η Εκκίνηση με σπινάρισμα τροχών (η οποία επιτρέπει το σπινάρισμα των τροχών). Βλ. Έλεγχος πρόσφυσης.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Σημείωση
Η λειτουργία Launch Mode είναι διαθέσιμη μόνο αν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι 3 °C ή υψηλότερη.