Κλειδιά και πόρτες

Κλείδωμα και ξεκλείδωμα χωρίς κλειδί

Το κλείδωμα και το ξεκλείδωμα του Model S γίνονται εύκολα. Παρόλο που πρέπει να έχετε μαζί σας ένα έγκυρο keyfob, δεν χρειάζεται να το χρησιμοποιήσετε. Model S διαθέτει αισθητήρες γύρω από την πόρτα του οδηγού, που μπορούν να αναγνωρίσουν την παρουσία ενός keyfob εντός εμβέλειας περίπου σε απόσταση ενός μέτρου. Έτσι, μπορείτε να έχετε το keyfob στην τσέπη ή στην τσάντα σας και το Model S το εντοπίζει καθώς πλησιάζετε.

Όταν πλησιάζετε στο Model S έχοντας μαζί το keyfob σας, οι πόρτες ξεκλειδώνουν αυτόματα εάν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία Παθητικής εισόδου (Controls > Safety > Passive Entry). Εάν η λαβή της πόρτας είναι συμπτυγμένη, πιέστε την και θα επεκταθεί. Εάν η ρύθμιση Auto-Present Handles είναι ενεργοποιημένη (βλ. Χρήση εξωτερικών λαβών στις πόρτες), δεν χρειάζεται να αγγίξετε τη λαβή της πόρτας. Αντίθετα, οι λαβές των πορτών επεκτείνονται αυτόματα καθώς πλησιάζετε στο Model S. Επιλέξτε την επιλογή Exclude Home για να απενεργοποιήσετε την παρουσίαση της λαβής της πόρτας στο σπίτι (ορίστε τη διεύθυνση του σπιτιού σας αγγίζοντας τις επιλογές Navigate > Set Home). Για να ανοίξετε τον πίσω χώρο αποσκευών, πατήστε τον διακόπτη που βρίσκεται κάτω από την εξωτερική λαβή της ηλεκτρικής πόρτας του χώρου αποσκευών.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Σημείωση
Model S πρέπει να εντοπίσει το keyfob κοντά στην πόρτα του οδηγού, για να ξεκλειδώσουν οι πόρτες ή η ηλεκτρική πόρτα του χώρου αποσκευών.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Σημείωση
Εάν η Παθητική είσοδος είναι απενεργοποιημένη, πρέπει να χρησιμοποιήσετε το keyfob για να ξεκλειδώσετε το Model S. Βλ. Χρήση του keyfob.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Σημείωση
Μπορείτε να επιλέξετε εάν θέλετε να ξεκλειδώνουν όλες οι πόρτες ή μόνο η πόρτα του οδηγού, όταν πλησιάζετε στο Model S και έχετε το keyfob μαζί σας (βλ.Λειτουργία ξεκλειδώματος πόρτας οδηγού).

Όταν έχετε μαζί σας το keyfob, μπορείτε επίσης να ανοίξετε τον πίσω χώρο αποσκευών χωρίς να χρησιμοποιήσετε το keyfob. Πατήστε απλώς τον διακόπτη που βρίσκεται κάτω από την εξωτερική λαβή της ηλεκτρικής πόρτας του χώρου αποσκευών. Η λειτουργία ξεκλειδώματος πόρτας οδηγού (βλ. Λειτουργία ξεκλειδώματος πόρτας οδηγού) πρέπει να είναι απενεργοποιημένη και το όχημα πρέπει να εντοπίσει το keyfob κοντά στην πόρτα του οδηγού για να ανοίξει τον πίσω χώρο αποσκευών.

Model S κλειδώνει επίσης αυτόματα. Εάν ενεργοποιήσετε τη ρύθμιση Walk Away Door Lock,το Model S κλειδώνεται όταν απομακρυνθείτε έχοντας μαζί σας το keyfob (βλ. Κλείδωμα πορτών κατά την απομάκρυνση).

Ενώ κάθεστε στο εσωτερικό του Model S, μπορείτε επίσης να κλειδώσετε και να ξεκλειδώσετε το όχημα αγγίζοντας το εικονίδιο στη γραμμή κατάστασης της οθόνης αφής.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Σημείωση
Ανάλογα με την ημερομηνία κατασκευής και τον προαιρετικό εξοπλισμό που επιλέξατε κατά την αγορά, ορισμένα οχήματα Model S δεν διαθέτουν τη λειτουργία αυτόματου κλειδώματος και ξεκλειδώματος.

Χρήση του keyfob

Για να εξοικειωθείτε γρήγορα με το keyfob, σκεφτείτε το keyfob ως μια μικροσκοπική έκδοση του Model S, με το σήμα της Tesla να αντιπροσωπεύει το μπροστινό μέρος. Το keyfob έχει τρία κουμπιά με πιο απαλή αίσθηση στην επιφάνεια.

Keyfob Tesla με 3 επεξηγήσεις
 1. Χώρος αποσκευών
  • Πατήστε δύο φορές για να ανοίξετε τον πίσω χώρο αποσκευών.
  • Εάν το όχημα διαθέτει ηλεκτρική πόρτα χώρου αποσκευών, πατήστε δύο φορές για να κλείσετε τον πίσω χώρο αποσκευών. Μπορείτε επίσης να πατήσετε μία φορά για να σταματήσετε την πόρτα του χώρου αποσκευών όταν κινείται.
  • Κρατήστε πατημένο το κουμπί για ένα έως δύο δευτερόλεπτα, για να ανοίξετε το πορτάκι της θύρας φόρτισης.
 2. Κλείδωμα/Ξεκλείδωμα όλων
  • Πατήστε μία φορά για να κλειδώσετε τις πόρτες και τους χώρους αποσκευών (όλες οι πόρτες και οι χώροι αποσκευών πρέπει να είναι κλειστά). Τα φώτα αλάρμ αναβοσβήνουν μία φορά και οι λαβές στις πόρτες συμπτύσσονται. Εάν μια πόρτα ή η ηλεκτρική πόρτα του χώρου αποσκευών είναι ανοιχτή, τα φώτα αλάρμ αναβοσβήνουν τρεις φορές και οι πόρτες δεν κλειδώνουν.
  • Πατήστε δύο φορές για ξεκλείδωμα. Τα φώτα αλάρμ αναβοσβήνουν δύο φορές και οι λαβές των πορτών επεκτείνονται. Εάν μια πόρτα ή ο πίσω χώρος αποσκευών είναι ανοιχτά, τα φώτα αλάρμ αναβοσβήνουν τρεις φορές και οι πόρτες δεν κλειδώνουν.
 3. Μπροστινός χώρος αποσκευών
  • Πατήστε δύο φορές για να ανοίξετε τον μπροστινό χώρο αποσκευών.

Δεν χρειάζεται να στρέψετε το keyfob προς το Model S, αλλά το κλειδί πρέπει να βρίσκεται εντός εμβέλειας λειτουργίας (η οποία διαφέρει ανάλογα με την ισχύ της μπαταρίας του keyfob).

Εάν το Model S δεν μπορεί να εντοπίσει το keyfob, στην οθόνη αφής εμφανίζεται ένα μήνυμα που υποδεικνύει ότι δεν υπάρχει κάποιο keyfob στο εσωτερικό του οχήματος. Τοποθετήστε το keyfob σε ένα σημείο όπου το Model S μπορεί να το εντοπίσει καλύτερα. Αυτό το σημείο βρίσκεται κάτω από την πρίζα χαμηλή τάση (βλ. Το keyfob δεν είναι στο εσωτερικό του οχήματος).

Τυχόν ραδιοεξοπλισμός που λειτουργεί σε παρόμοια συχνότητα μπορεί να επηρεάσει το keyfob. Εάν συμβεί κάτι τέτοιο, μετακινήστε το keyfob σε απόσταση τουλάχιστον 30 cm από άλλες ηλεκτρονικές συσκευές (τηλέφωνο, φορητό υπολογιστή κ.λπ.). Εάν το keyfob δεν λειτουργεί, ίσως χρειαστεί να αλλάξετε την μπαταρία του. Εάν η μπαταρία του keyfob έχει αποφορτιστεί, μπορείτε να ανοίξετε το Model S ακολουθώντας τη διαδικασία ξεκλειδώματος (βλ. Ξεκλείδωμα όταν το keyfob δεν λειτουργεί).

Για αυξημένη ασφάλεια, το τηλεχειριστήριο μπορεί να χρειάζεται περιοδικές ενημερώσεις. Για να ενημερώσετε το τηλεχειριστήριο, επιλέξτε διαδοχικά Controls > Service > Update Key Fob και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη. Το όχημά σας πρέπει να βρίσκεται στη θέση στάθμευσης για να ενημερώσετε το τηλεχειριστήριο.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ΠΡΟΣΟΧΗ
Μην ξεχάσετε να έχετε μαζί σας το keyfob όταν οδηγείτε. Παρόλο που μπορείτε να οδηγήσετε το Model S χωρίς να έχετε μαζί το keyfob του, δεν θα μπορείτε να το ενεργοποιήσετε ξανά εάν απενεργοποιηθεί.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ΠΡΟΣΟΧΗ
Προστατέψτε το keyfob από χτυπήματα, υψηλές θερμοκρασίες και ζημιές από υγρά. Αποφύγετε την επαφή του με διαλύτες, κεριά και λειαντικά καθαριστικά.

Αντικατάσταση της μπαταρίας του keyfob

Η μπαταρία του keyfob διαρκεί περίπου ένα έτος με κανονική χρήση. Όταν η ισχύς της μπαταρίας είναι χαμηλή, στον πίνακα οργάνων εμφανίζεται ένα μήνυμα. Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να την αντικαταστήσετε:

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Σημείωση
Η Tesla συνιστά την αντικατάσταση της μπαταρίας σε όλα τα keyfob ταυτόχρονα.
Κλειδί Tesla
 1. Με το keyfob τοποθετημένο με την πλευρά του κουμπιού προς τα κάτω σε μια μαλακή επιφάνεια, χρησιμοποιήστε ένα μικρό εργαλείο με επίπεδη μύτη για να απασφαλίσετε το κάτω κάλυμμα.
 2. Αφαιρέστε την μπαταρία, ανασηκώνοντάς την προσεκτικά από τα εμπρός κλιπ συγκράτησης.
 3. Τοποθετήστε την καινούργια μπαταρία (τύπου CR2032) με την πλευρά "+" στραμμένη προς τα επάνω.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Σημείωση
  Η Tesla συνιστά τη χρήση μπαταριών Panasonic CR2032. Μπορείτε να τις αγοράσετε από ηλεκτρονικά καταστήματα λιανικής πώλησης, τοπικά σούπερ μάρκετ και φαρμακεία.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Σημείωση
  Σκουπίστε την μπαταρία πριν από την τοποθέτηση και αποφύγετε να αγγίξετε τις επίπεδες επιφάνειες της μπαταρίας. Οι δαχτυλιές στις επίπεδες επιφάνειες της μπαταρίας μπορούν να μειώσουν τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.
 4. Κρατώντας το κάλυμμα υπό γωνία, ευθυγραμμίστε τις γλωττίδες στην πιο πλατιά πλευρά του καλύμματος με τις αντίστοιχες εγκοπές στο keyfob και, στη συνέχεια, πιέστε σταθερά το κάλυμμα επάνω στο κλειδί μέχρι να κουμπώσει στη θέση του.
 5. Βεβαιωθείτε ότι το τηλεχειριστήριο λειτουργεί, ξεκλειδώνοντας και κλειδώνοντας το όχημά σας.

Λήψη περισσότερων keyfob

Εάν χάσετε κάποιο keyfob ή εάν χρειάζεστε ένα πρόσθετο, επικοινωνήστε με την Tesla. Model S μπορεί να αναγνωρίσει έως τρία keyfob.

Κατά την παραγγελία ενός νέου keyfob για το Model S, να έχετε μαζί σας όλα τα διαθέσιμα keyfob για επαναπρογραμματισμό.

Χρήση εξωτερικών λαβών στις πόρτες

Ένα ελαφρύ πάτημα στη λαβή μιας πόρτας προκαλεί την επέκτασή της, με την προϋπόθεση ότι το Model S θα εντοπίσει ένα έγκυρο keyfob κοντά και ότι είναι ενεργοποιημένη η Παθητική είσοδος (Controls > Safety > Passive Entry).

Μπορείτε να ρυθμίσετε τις λαβές στις πόρτες ώστε να επεκτείνονται αυτόματα κάθε φορά που πλησιάζετε την πλευρά του οδηγού και έχετε μαζί σας το keyfob. Στην οθόνη αφής, αγγίξτε τις επιλογές Controls > Vehicle > Auto-Present Handles.

σύρετε τις λαβές προς τα μέσα ή προς τα έξω

Τοποθετήστε το χέρι σας στη λαβή και τραβήξτε για να ανοίξετε την πόρτα.

Οι λαβές στις πόρτες συμπτύσσονται εάν δεν τις χρησιμοποιήσετε μέσα σε ένα λεπτό από τη στιγμή που θα επεκταθούν. Απλώς πιέστε μια λαβή για επεκταθεί ξανά. Οι λαβές στις πόρτες συμπτύσσονται επίσης ένα λεπτό μετά το κλείσιμο της τελευταίας πόρτας, όταν το Model S αρχίσει να κινείται και όταν κλειδώνετε το Model S.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Σημείωση
Για διατήρηση της διάρκειας ζωής της μπαταρίας, το Model S έχει σχεδιαστεί να απενεργοποιεί προσωρινά τη λειτουργία Auto-Present Handles όταν:
 • Το keyfob βρίσκεται εκτός εμβέλειας για περισσότερες από 48 ώρες.
 • Το keyfob παραμένει εντός εμβέλειας για πέντε λεπτά μετά το κλείσιμο όλων των πορτών.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, επεκτείνετε τις λαβές στις πόρτες αγγίζοντας μία από αυτές, ή πατώντας το κουμπί ξεκλειδώματος στο keyfob. Δεν χρειάζεται να επαναφέρετε τη ρύθμιση. Την επόμενη φορά που θα πλησιάσετε το Model S, με την προϋπόθεση ότι δεν ισχύουν οι παραπάνω συνθήκες, οι λαβές θα επεκταθούν αυτόματα.

κόκκινο αυτοκίνητο με ανοιχτές τις πόρτες
Κάθε φορά που ανοίγει μια πόρτα, στον πίνακα οργάνων εμφανίζεται η ένδειξη ανοιχτής πόρτας. Επίσης, η εικόνα του Model S στο παράθυρο Controls της οθόνης αφής παρέχει μια οπτική αναπαράσταση μιας ανοιχτής πόρτας ή χώρου αποσκευών.

Άνοιγμα των πορτών από το εσωτερικό

Για να ανοίξετε μια πόρτα, τραβήξτε την εσωτερική λαβή της πόρτας προς το μέρος σας.

βέλος που δείχνει πώς ανοίγει η πόρτα
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Σημείωση
Για να μην μπορούν τα παιδιά να ανοίξουν τις πίσω πόρτες από τις εσωτερικές λαβές, χρησιμοποιήστε την οθόνη αφής, Controls > Vehicle > Child-Protection Lock, για να ενεργοποιήσετε τις κλειδαριές ασφαλείας για παιδιά (βλ. Κλείδωμα ασφαλείας για παιδιά).

Κλείδωμα και ξεκλείδωμα από το εσωτερικό

Από το εσωτερικό του Model S, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την οθόνη αφής για να κλειδώσετε ή να ξεκλειδώσετε τις πόρτες και τους χώρους αποθήκευσης, με την προϋπόθεση ότι υπάρχει ένα έγκυρο κλειδί στο εσωτερικό του οχήματος. Πατήστε το εικονίδιο κλειδώματος στη γραμμή κατάστασης της οθόνης αφής.

Όταν σταματάτε το Model S και ενεργοποιείτε τη σχέση στάθμευσης, μπορείτε να επιλέξετε εάν θέλετε να ξεκλειδώνουν οι πόρτες ή να παραμένουν κλειδωμένες. Για να το κάνετε αυτό, αγγίξτε τις επιλογές Controls > Vehicle > Unlock on Park. Όταν είναι ενεργοποιημένη αυτή η ρύθμιση, οι πόρτες ξεκλειδώνονται αυτόματα όταν επιλέγετε τη σχέση στάθμευσης.

Μπορείτε επίσης να ξεκλειδώσετε τις πόρτες και να εμφανίσετε τις λαβές πατώντας για δεύτερη φορά το κουμπί στάθμευσης στο άκρο του μοχλού ταχυτήτων (για παράδειγμα, αφού το πατήσετε μία φορά για να επιλέξετε τη σχέση στάθμευσης).

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Σημείωση
Εάν μια πόρτα ή χώρος αποσκευών είναι ακόμα ανοιχτά όταν κλειδώνετε το Model S, κλειδώνει όταν το κλείνετε.

Λειτουργία ξεκλειδώματος πόρτας οδηγού

Μπορείτε να επιλέξετε να ξεκλειδώνει μόνο η πόρτα του οδηγού όταν πλησιάζετε το όχημά σας και έχετε μαζί σας το keyfob. Για να το κάνετε αυτό, αγγίξτε τις επιλογές Controls > Vehicle > Driver Door Unlock Mode. Για να ξεκλειδώσετε τις υπόλοιπες πόρτες, χρησιμοποιήστε την οθόνη αφής ή πατήστε για δεύτερη φορά το keyfob.

Κλείδωμα ασφαλείας για παιδιά

Model S διαθέτει κλειδαριές ασφαλείας για παιδιά στις πίσω πόρτες και στην πόρτα χώρου αποσκευών, ώστε να μην ανοίγουν με τις εσωτερικές λαβές. Χρησιμοποιήστε την οθόνη αφής για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τις κλειδαριές ασφαλείας για παιδιά. Αγγίξτε τις επιλογές Controls > Vehicle > Child-Protection Lock.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Σημείωση
Συνιστάται να ενεργοποιείτε τις κλειδαριές ασφαλείας για παιδιά κάθε φορά που κάθονται παιδιά στα πίσω καθίσματα.

Κλείδωμα κατά την εκκίνηση

Model S κλειδώνει αυτόματα όλες τις πόρτες (συμπεριλαμβανομένων των χώρων αποσκευών) όταν η ταχύτητα οδήγησης υπερβαίνει τα 8 km/h.

Κλείδωμα πορτών κατά την απομάκρυνση

Οι πόρτες και οι χώροι αποσκευών κλειδώνουν αυτόματα κάθε φορά που απομακρύνεστε από το όχημα έχοντας μαζί σας το keyfob ή όταν το όχημα δεν εντοπίζει το keyfob (δεν υπάρχει, έχει εξαντληθεί η μπαταρία κ.λπ.).

Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, αγγίξτε τις επιλογές Controls > Vehicle > Walk-Away Door Lock.

Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Exclude Home για να μην κλειδώνουν οι πόρτες όταν απομακρύνεστε έχοντας μαζί σας το keyfob ενώ το Model S είναι σταθμευμένο στην τοποθεσία που έχετε ορίσει ως την οικία σας. Για λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο καθορισμού μιας τοποθεσίας ως οικίας, βλ. Εργασία, οικία και αγαπημένοι προορισμοί.

Εάν ξεκλειδώσετε το Model S χρησιμοποιώντας την εφαρμογή για κινητά, κλειδώνει αυτόματα μετά από σύντομο χρονικό διάστημα εάν όλες οι πόρτες παραμένουν κλειστές. Εάν σταθμεύσετε σε χώρο που δεν υπάρχει υπηρεσία κινητής τηλεφωνίας (όπως σε έναν εσωτερικό χώρο στάθμευσης), βεβαιωθείτε ότι έχετε διαθέσιμο ένα λειτουργικό τηλεχειριστήριο για να ξεκλειδώσετε το Model S.

Εάν το Model S εντοπίσει ένα πιστοποιημένο keyfob για πέντε λεπτά μετά την έξοδό σας από το όχημα και το κλείσιμο όλων των πορτών, η λειτουργία κλειδώματος πορτών κατά την απομάκρυνση απενεργοποιείται και οι πόρτες δεν κλειδώνουν όταν αποχωρείτε έχοντας μαζί σας το keyfob. Θα χρειαστεί να κλειδώσετε το Model S χειροκίνητα μετά την επόμενη διαδρομή σας.

Επιπρόσθετα, εάν όλες οι πόρτες είναι κλειστές και χρησιμοποιήσετε το keyfob για το ξεκλείδωμα του Model S, το κλείδωμα κατά την απομάκρυνση αναστέλλεται προσωρινά για ένα λεπτό. Εάν ανοίξετε μια πόρτα μέσα σε αυτό το λεπτό, δεν ξανακλειδώνει μέχρι να κλείσουν όλες οι πόρτες και να απομακρυνθείτε με το keyfob.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Σημείωση
Αποτελεί αποκλειστικά δική σας ευθύνη να διασφαλίσετε ότι το όχημά σας είναι κλειδωμένο, ακόμα και όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία κλειδώματος θυρών κατά την απομάκρυνση.

Ξεκλείδωμα όταν το keyfob δεν λειτουργεί

Εάν το Model S δεν ξεκλειδώσει όταν φτάσετε σε αυτό ή όταν πατήσετε δύο φορές το κουμπί ξεκλειδώματος στο επάνω μέρος του keyfob σας, η μπαταρία του keyfob μπορεί να έχει εξαντληθεί. Ακόμη και σε αυτήν την περίπτωση, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το keyfob για να ξεκλειδώσετε και να οδηγήσετε το Model S.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Σημείωση
Παρόλο που εξακολουθείτε να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το keyfob σας, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή για κινητά, για να ξεκλειδώσετε και να εκκινήσετε το όχημα από απόσταση. Στη συνέχεια, αντικαταστήστε την μπαταρία του keyfob σας όποτε μπορείτε.

Για να ξεκλειδώσετε το Model S (και να απενεργοποιήσετε τον συναγερμό ασφαλείας) με το keyfob, τοποθετήστε πρώτα το keyfob κοντά στη βάση του υαλοκαθαριστήρα του παρμπρίζ στην πλευρά του συνοδηγού. Στη συνέχεια, πιέστε τη λαβή της μπροστινής πόρτας στη δεξιά πλευρά του οχήματος. Εάν το Model S δεν ξεκλειδώσει, δοκιμάστε να προσαρμόσετε τη θέση του keyfob και προσπαθήστε ξανά. Το keyfob πρέπει να βρίσκεται στη σωστή θέση για να ξεκλειδώσει το όχημα.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Σημείωση
Η παρακάτω εικόνα προϋποθέτει αριστεροτίμονο αυτοκίνητο (LHD). Στα δεξιοτίμονα αυτοκίνητα (RHD), οι θέσεις είναι κατοπτρικά αντίθετες.
ο αισθητήρας keyfob στο παρμπρίζ

Για να οδηγήσετε το Model S αφού αποκτήσετε πρόσβαση στην καμπίνα, τοποθετήστε το κάτω μέρος του keyfob πάνω στην κεντρική κονσόλα, ακριβώς κάτω από την πρίζα χαμηλή τάση και, στη συνέχεια, πατήστε παρατεταμένα το πεντάλ φρένου για να εκκινήσετε το Model S.

τοποθετήστε το keyfob στην κεντρική κονσόλα
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Σημείωση
Το ξεκλείδωμα του Model S με αυτόν τον τρόπο απενεργοποιεί το κλείδωμα κατά την απομάκρυνση. Πρέπει να ενεργοποιήσετε εκ νέου χειροκίνητα το κλείδωμα κατά την απομάκρυνση μετά την αντικατάσταση της μπαταρίας του keyfob.

Άνοιγμα των πορτών από το εσωτερικό όταν δεν υπάρχει ρεύμα

Εάν δεν υπάρχει ηλεκτρικό ρεύμα στο Model S, οι μπροστινές πόρτες ανοίγουν ως συνήθως χρησιμοποιώντας τις εσωτερικές λαβές των πορτών. Για να ανοίξετε τις πίσω πόρτες, διπλώστε προς τα πίσω το άκρο της μοκέτας κάτω από τα πίσω καθίσματα, ώστε να αποκαλυφθεί το καλώδιο μηχανικής απελευθέρωσης. Τραβήξτε το καλώδιο μηχανικής απελευθέρωσης προς το κέντρο του οχήματος.

πιέστε προς τα μέσα τις ασφάλειες για να κατέβει το κάθισμα