Απαιτήσεις μονάδας USB για εγγραφή βίντεο

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Σημείωση
Η δυνατότητα διαμόρφωσης μονάδων USB και αποθήκευσης πλάνων βίντεο από αυτές μπορεί να μην είναι διαθέσιμη στο δικό σας όχημα ανάλογα με την ημερομηνία παραγωγής και τη διαμόρφωση του οχήματος.

Για ορισμένες λειτουργίες, απαιτείται να χρησιμοποιήσετε μια μονάδα USB (για παράδειγμα, για τις λειτουργίες Dashcam, Sentry Mode), η οποία πληροί τις ακόλουθες απαιτήσεις:

 • Ελάχιστη χωρητικότητα χώρου αποθήκευσης 64 GB. Χρησιμοποιήστε μια μονάδα USB με όσο το δυνατόν περισσότερο διαθέσιμο χώρο αποθήκευσης. Τα πλάνα βίντεο μπορούν να καταλαμβάνουν πολύ χώρο.
 • Σταθερή ταχύτητα εγγραφής τουλάχιστον 4 MB/s. Λάβετε υπόψη ότι η σταθερή ταχύτητα εγγραφής διαφέρει από τη μέγιστη ταχύτητα εγγραφής.
 • Συμβατότητα με USB 2.0. Εάν χρησιμοποιείτε μονάδα USB 3.0, η μονάδα πρέπει να υποστηρίζει τη λειτουργία USB 2.0.
 • Σωστή μορφοποίηση (είτε αυτόματα είτε χειροκίνητα).
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Σημείωση
Σε ορισμένες περιοχές της αγοράς, μπορείτε να αγοράσετε συνιστώμενες μονάδες USB στο http://www.tesla.com.

Αυτόματη διαμόρφωση μιας μονάδας USB

Τοποθετήστε τη μονάδα USB σε μια μπροστινή θύρα USB που υποστηρίζει τη δυνατότητα μορφοποίησης, αποθήκευσης και προβολής υλικού βίντεο (βλ. Ηλεκτρονικά συστήματα στο εσωτερικό του οχήματος) και αγγίξτε τις επιλογές Controls > Safety > Format USB Drive. Με αυτόν τον τρόπο, η μονάδα USB διαμορφώνεται αυτόματα ως exFAT και δημιουργούνται φάκελοι TeslaCam. Η μονάδα USB είναι πλέον έτοιμη για εγγραφή και αποθήκευση πλάνων βίντεο.

Η επιλογή Format USB Drive είναι διαθέσιμη μόνο όταν έχει τοποθετηθεί μια μονάδα USB (με ένα ή λιγότερα διαμερίσματα) σε μια μπροστινή θύρα USB. Η επιλογή Format USB Drive διαγράφει οποιοδήποτε υπάρχον περιεχόμενο στη μονάδα USB. Πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, μετακινήστε το περιεχόμενο που θέλετε να διατηρήσετε σε διαφορετική συσκευή.

Χειροκίνητη διαμόρφωση μιας μονάδας USB

Εάν το Model S δεν μπορεί να διαμορφώσει τη μονάδα USB, διαμορφώσετε τη χρησιμοποιώντας έναν υπολογιστή:

 1. Διαμορφώστε τη μονάδα USB ως exFAT, MS-DOS FAT (για Mac), ext3 ή ext4 (το σύστημα NTFS δεν υποστηρίζεται επί του παρόντος).
 2. Δημιουργήστε έναν φάκελο βασικού επιπέδου με όνομα TeslaCam. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μία μονάδα USB για τις λειτουργίες Dashcam, Sentry Mode, και για τα αρχεία ήχου, ωστόσο πρέπει να δημιουργήσετε ξεχωριστά διαμερίσματα για φακέλους εάν η μονάδα USB έχει διαμόρφωση exFAT.
 3. Αφού γίνει η διαμόρφωση, τοποθετήστε τη μονάδα USB στη θύρα στο ντουλαπάκι του συνοδηγού (εάν υπάρχει), διαφορετικά χρησιμοποιήστε μια μπροστινή θύρα USB στην κεντρική κονσόλα. Μην χρησιμοποιήσετε κάποια από τις πίσω θύρες USB, καθώς αυτές χρησιμοποιούνται μόνο για φόρτιση συσκευών. Μπορεί να χρειαστούν μερικά δευτερόλεπτα μέχρι να αναγνωρίσει το Model S τη μονάδα USB.
 4. Αφού αναγνωριστεί, τα εικονίδια για την Dashcam και τη λειτουργία Sentry Mode εμφανίζονται στο πάνω μέρος της οθόνης αφής. Model S είναι πλέον έτοιμο για την εγγραφή βίντεο.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Σημείωση
  Μπορεί να χρειαστεί να ενεργοποιήσετε πρώτα τη λειτουργία Sentry Mode (εάν υπάρχει) αγγίζοντας Controls > Safety > Sentry Mode.

Προβολή εγγραφών βίντεο

Εάν το υλικό έχει αποθηκευτεί, μπορείτε να προβάλετε τα κλιπ στην οθόνη αφής ή σε υπολογιστή.

Όταν εξαντληθεί ο χώρος αποθήκευσης στη μονάδα USB, δεν θα μπορούν πλέον να αποθηκευτούν πλάνα βίντεο. Για να μην γεμίσει η μονάδα USB, μετακινείτε τακτικά τα αποθηκευμένα βίντεο σε άλλη συσκευή και διαγράφετέ τα από τη μονάδα USB.

Όταν οι σχετικές λειτουργίες είναι ενεργοποιημένες, τα πλάνα από την Dashcam και τη λειτουργία Sentry Mode καταγράφονται ανά επαναλαμβανόμενους κύκλους. Τα πλάνα αντικαθίστανται συνεχώς, εκτός αν τα αποθηκεύσετε. Για να δείτε τα πλάνα που θέλετε θα πρέπει να τα αποθηκεύσετε, διαφορετικά θα διαγραφούν και θα αντικατασταθούν με καινούργια. Για πληροφορίες σχετικά με την αποθήκευση των πλάνων, βλ. Sentry Mode και Dashcam. Τέσσερα βίντεο εγγράφονται για κάθε αποθηκευμένο απόσπασμα, ένα από κάθε κάμερα (μπροστά, πίσω, αριστερά και δεξιά).
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Σημείωση
Οι εγγραφές πίσω κάμερας είναι διαθέσιμες μόνο σε οχήματα κατασκευασμένα μετά από περίπου τον Φεβρουάριο 2018.

Προβολή στην οθόνη αφής

Μπορείτε να προβάλετε καταγεγραμμένα πλάνα βίντεο στην οθόνη αφής όταν το Model S είναι στη θέση στάθμευσης. Αγγίξτε το εικονίδιο Dashcam που βρίσκεται στην εκκίνηση εφαρμογών. Στην καρτέλα εμφανίζεται μια λίστα όλων των αποσπασμάτων βίντεο, οργανωμένα κατά τοποθεσία και χρονική σήμανση. Αν χρειάζεται, μπορείτε να κάνετε παύση, γρήγορη μετακίνηση προς τα πίσω, γρήγορη μετακίνηση προς τα εμπρός και να διαγράψετε τα αποσπάσματα βίντεο. Σύρετε προς τα δεξιά ή πατήστε παρατεταμένα για να διαγράψετε γρήγορα συγκεκριμένα κλιπ.

Για να διαγράψετε όλα τα πλάνα από τις λειτουργίες Dashcam και Sentry Mode, επιλέξτε Controls > Safety > Delete Dashcam Clips.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Σημείωση
Η εγγραφή της Dashcam τίθεται σε παύση κατά την εκκίνηση του προγράμματος προβολής.

Προβολή σε υπολογιστή

Συνδέστε τη μονάδα USB σε έναν υπολογιστή και μεταβείτε στον φάκελο TeslaCam .

Ο φάκελος TeslaCam περιέχει τους εξής υποφακέλους:

 • RecentClips: Περιέχει τα τελευταία 60 λεπτά καταγεγραμμένου περιεχομένου.
 • SavedClips: Περιέχει όλες τις εγγραφές που έχουν αποθηκευτεί και μετονομαστεί από τον φάκελο RecentClips.
 • SentryClips: Περιέχει εγγραφές από όλα τα συμβάντα ασφαλείας της λειτουργίας Sentry Mode. Εάν ο χώρος αποθήκευσης στη μονάδα USB περιοριστεί, τα παλιά Sentry Clips διαγράφονται για να δημιουργηθεί χώρος για τα καινούργια. Όταν διαγραφούν, δεν μπορείτε να τα ανακτήσετε.