Σύστημα ελέγχου φωτεινών σηματοδοτών και πινακίδων στοπ

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Σημείωση
Ανάλογα με την περιοχή αγοράς, τη διαμόρφωση του οχήματος, τον προαιρετικό εξοπλισμό που έχετε αγοράσει και την έκδοση λογισμικού, το όχημά σας ενδέχεται να μην διαθέτει Σύστημα ελέγχου φωτεινών σηματοδοτών και πινακίδων στοπ, ή η λειτουργία ενδέχεται να μην λειτουργεί ακριβώς όπως περιγράφεται.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Σημείωση
Το Σύστημα ελέγχου φωτεινών σηματοδοτών και πινακίδων στοπ είναι μια λειτουργία σε έκδοση BETA και λειτουργεί καλύτερα σε δρόμους στους οποίους κινούνται συχνά οχήματα Tesla. Το Σύστημα ελέγχου φωτεινών σηματοδοτών και πινακίδων στοπ επιχειρεί να σταματήσει σε όλους τους φωτεινούς σηματοδότες, αλλά και στους πράσινους.

Το Σύστημα ελέγχου φωτεινών σηματοδοτών και πινακίδων στοπ έχει σχεδιαστεί για να αναγνωρίζει και να ανταποκρίνεται σε φωτεινούς σηματοδότες και πινακίδες στοπ, επιβραδύνοντας το Model S μέχρι να σταματήσει, όταν χρησιμοποιείται το Σύστημα σταθεροποίησης ταχύτητας ανάλογα με την κίνηση ή το Autosteer. Αυτή η λειτουργία χρησιμοποιεί τις κάμερες εμπροσθοπορείας του οχήματος, καθώς και τα δεδομένα GPS, και επιβραδύνει το αυτοκίνητο σε όλους τους εντοπισμένους φωτεινούς σηματοδότες είτε είναι πράσινοι, είτε αναβοσβήνουν με πορτοκαλί ή είναι σβηστοί, καθώς και στις πινακίδες στοπ και ορισμένες σημάνσεις οδοστρώματος. Καθώς το Model S πλησιάζει μια διασταύρωση, στον πίνακα οργάνων εμφανίζεται μια ειδοποίηση που υποδεικνύει την πρόθεση επιβράδυνσης. Πρέπει να επιβεβαιώσετε ότι θέλετε να συνεχίσετε, διαφορετικά το Model S θα σταματήσει στην κόκκινη γραμμή που εμφανίζεται στην απεικόνιση της οδήγησης στον πίνακα οργάνων.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Προειδοποίηση
Μην κάνετε ΠΟΤΕ υποθέσεις ή προβλέψεις για το πότε και το πού θα σταματήσει ή θα συνεχίσει το Σύστημα ελέγχου φωτεινών σηματοδοτών και πινακίδων στοπ σε μια διασταύρωση ή σήμανση οδοστρώματος. Από την πλευρά του οδηγού, η συμπεριφορά του Συστήματος ελέγχου φωτεινών σηματοδοτών και πινακίδων στοπ μπορεί να φαίνεται ασυνεπής. Να προσέχετε πάντα τον δρόμο και να είστε προετοιμασμένοι να ενεργήσετε αμέσως. Αποτελεί ευθύνη του οδηγού να προσδιορίσει εάν θα σταματήσει ή θα περάσει μια διασταύρωση. Μην βασίζεστε ποτέ στο Σύστημα ελέγχου φωτεινών σηματοδοτών και πινακίδων στοπ για να προσδιορίσει πότε είναι ασφαλές ή/και κατάλληλο να σταματήσετε ή να διασχίσετε μια διασταύρωση.

Πριν από τη χρήση

Προτού χρησιμοποιήσετε το Σύστημα ελέγχου φωτεινών σηματοδοτών και πινακίδων στοπ, πρέπει να:

 • Βεβαιωθείτε ότι οι κάμερες εμπροσθοπορείας δεν καλύπτονται από εμπόδια (βλ. Καθαρισμός κάμερας) και έχουν βαθμονομηθεί (βλ. Οδήγηση για βαθμονόμηση των καμερών). Το Σύστημα ελέγχου φωτεινών σηματοδοτών και πινακίδων στοπ βασίζεται στη δυνατότητα των καμερών να εντοπίζουν τα φανάρια, τις πινακίδες στοπ και τις σημάνσεις οδοστρώματος.
 • Βεβαιωθείτε ότι έχει γίνει λήψη της πιο πρόσφατης έκδοσης των χαρτών στο Model S. Αν και το Σύστημα ελέγχου φωτεινών σηματοδοτών και πινακίδων στοπ χρησιμοποιεί κυρίως οπτικά δεδομένα που λαμβάνονται από τις κάμερες του οχήματος, επιτυγχάνεται μεγαλύτερη ακρίβεια όταν χρησιμοποιούνται τα πιο πρόσφατα δεδομένα χάρτη. Για να ελέγξετε ποια έκδοση χαρτών έχει ληφθεί τη δεδομένη στιγμή, αγγίξτε τις επιλογές Controls > Software. Για να κατεβάσετε ενημερωμένους χάρτες, πρέπει να συνδεθείτε σε δίκτυο Wi-Fi (βλ. Ενημερώσεις χαρτών).
 • Ενεργοποιήστε τη λειτουργία. Με το όχημα στη θέση στάθμευσης, αγγίξτε τις επιλογές Controls > Autopilot > Traffic Light and Stop Sign Control. Μόλις ενεργοποιηθεί, το Σύστημα ελέγχου φωτεινών σηματοδοτών και πινακίδων στοπ λειτουργεί κάθε φορά που είναι ενεργό το Σύστημα σταθεροποίησης ταχύτητας ανάλογα με την κίνηση ή το Autosteer.

Πώς λειτουργεί

Όταν είναι ενεργοποιημένο το Σύστημα ελέγχου φωτεινών σηματοδοτών και πινακίδων στοπ και χρησιμοποιείτε το Autosteer, το Σύστημα σταθεροποίησης ταχύτητας ανάλογα με την κίνηση ή τη δυνατότητα Full Self-Driving (Beta), εμφανίζεται στον πίνακα οργάνων ένα αναδυόμενο μήνυμα που σας ενημερώνει ότι εντοπίστηκε επερχόμενος φωτεινός σηματοδότης, πινακίδα στοπ ή σήμανση οδοστρώματος. Καθώς πλησιάζει τη θέση ακινητοποίησης, ακόμα και σε μια διασταύρωση όπου ο φωτεινός σηματοδότης είναι πράσινος, Model S επιβραδύνεται και εμφανίζει μια κόκκινη γραμμή που υποδεικνύει πού θα ακινητοποιηθεί το Model S. Για να διασχίσετε τη διασταύρωση, ακόμα και αν ο φωτεινός σηματοδότης είναι πράσινος, πρέπει να τραβήξετε τον μοχλό του Autopilot προς το μέρος σας ή να πατήσετε στιγμιαία το πεντάλ του γκαζιού για να δώσετε στο όχημα την άδεια να συνεχίσει. Αφού επιβεβαιώσετε ότι θέλετε να συνεχίσετε, η κόκκινη γραμμή ακινητοποίησης γίνεται γκρι και το Model S διασχίζει τη διασταύρωση και συνεχίζει με την καθορισμένη σταθερή ταχύτητα πορείας.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Σημείωση
Εάν, αφού τραβήξετε τον μοχλό του Autopilot προς το μέρος σας ή πατήσετε στιγμιαία το πεντάλ του γκαζιού για να επιβεβαιώσετε ότι θέλετε να διασχίσετε τη διασταύρωση, ο φωτεινός σηματοδότης αλλάξει προτού εισέλθετε στη διασταύρωση (για παράδειγμα, από πράσινο σε πορτοκαλί ή από πορτοκαλί σε κόκκινο), το Model S μπορεί να καθορίσει ότι δεν πρέπει να περάσετε. Σε αυτήν την περίπτωση, το Model S σταματά και πρέπει να πατήσετε εσείς το πεντάλ γκαζιού για να συνεχίσετε. Αποτελεί δική σας ευθύνη να διασφαλίζετε ότι το όχημα σταματά ή επιταχύνει κατάλληλα και με ασφάλεια ανά πάσα στιγμή.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Προειδοποίηση
Το Σύστημα ελέγχου φωτεινών σηματοδοτών και πινακίδων στοπ ΔΕΝ στρίβει το Model S σε μια διασταύρωση, εκτός αν είναι ενεργή η δυνατότητα Full Self-Driving (Beta). Όταν βρίσκεστε σε μια λωρίδα στροφής, το Model S σταματά στην κόκκινη γραμμή ακινητοποίησης. Για να συνεχίσετε, τραβήξτε τον μοχλό του Autopilot προς το μέρος σας ή πατήστε στιγμιαία το πεντάλ του γκαζιού. Το Model S συνεχίζει να κινείται ευθεία στη διασταύρωση (ακόμη και όταν βρίσκεστε σε λωρίδα στροφής), οπότε ΠΡΕΠΕΙ να στρίψετε χειροκίνητα το Model S στη διασταύρωση (ενέργεια που ακυρώνει το Autosteer).

Το Σύστημα ελέγχου φωτεινών σηματοδοτών και πινακίδων στοπ έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί όπως περιγράφεται, μόνο όταν πληρούνται οι παρακάτω συνθήκες:

 • Αν ενεργοποιηθεί το Autosteer, η δυνατότητα Full Self-Driving (Beta) ή το Σύστημα σταθεροποίησης ταχύτητας ανάλογα με την κίνηση.
 • Οι κάμερες μπορούν να εντοπίσουν έναν επερχόμενο φωτεινό σηματοδότη, πινακίδα στοπ ή σήμανση οδοστρώματος (για παράδειγμα, οι κάμερες δεν παρεμποδίζονται και έχουν ανεμπόδιστη οπτική επαφή με το φωτεινό σηματοδότη, την πινακίδα στοπ ή τη σήμανση οδοστρώματος).
 • Στον πίνακα οργάνων του Model S εμφανίζεται ένας επερχόμενος φωτεινός σηματοδότης σε έντονη μορφή. Model S δεν αναγνωρίζει τους φωτεινούς σηματοδότες όταν στον πίνακα οργάνων εμφανίζονται ξεθωριασμένοι. Εάν ένας φωτεινός σηματοδότης δεν βρίσκεται ακριβώς μπροστά από την κάμερα (για παράδειγμα, βρίσκεται υπό γωνία σε σχέση με το οπτικό πεδίο της κάμερας ή βρίσκεται σε γειτονική λωρίδα), στο πίνακα οργάνων εμφανίζεται ως ξεθωριασμένος και το Model S δεν επιβραδύνει και δεν σταματά σε αυτόν.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Προειδοποίηση
Εάν στον πίνακα οργάνων δεν εμφανίζεται μια κόκκινη γραμμή ακινητοποίησης σε μια επικείμενη διασταύρωση, το Model S δεν επιβραδύνει και δεν σταματά. Αποτελεί ευθύνη του οδηγού να παρακολουθεί προσεκτικά τις επικείμενες διασταυρώσεις και να παρακολουθεί τις συνθήκες κίνησης, ώστε να καθορίζει πότε και αν πρέπει να σταματήσει το όχημα και, στη συνέχεια, να ενεργεί ανάλογα.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Προειδοποίηση
Μην βασίζεστε ποτέ στο Σύστημα ελέγχου φωτεινών σηματοδοτών και πινακίδων στοπ για να προσδιορίσετε εάν θα πρέπει να σταματήσετε σε μια διασταύρωση ή να τη διασχίσετε. Οδηγείτε προσεκτικά παρακολουθώντας τον δρόμο και προσέχοντας τη διαδρομή, τις επικείμενες διασταυρώσεις, τις συνθήκες κίνησης, τις διαβάσεις και τους άλλους οδηγούς. Αποτελεί πάντα ευθύνη του οδηγού να καθορίζει εάν πρέπει να σταματήσει ή να συνεχίσει. Να είστε προετοιμασμένοι να ενεργήσετε αμέσως. Σε αντίθετη περίπτωση, μπορεί να προκληθεί τραυματισμός ή θάνατος.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Προειδοποίηση
Σε ορισμένες περιπτώσεις, το Σύστημα ελέγχου φωτεινών σηματοδοτών και πινακίδων στοπ ενδέχεται να εντοπίσει ανακριβώς έναν φωτεινό σηματοδότη ή πινακίδα στοπ, με αποτέλεσμα την απροσδόκητη επιβράδυνση του Model S. Να είστε πάντα προετοιμασμένοι να ενεργήσετε αμέσως.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Προειδοποίηση
Πρέπει να τραβήξετε τον μοχλό του Autopilot προς το μέρος σας ή να πατήσετε στιγμιαία το πεντάλ γκαζιού, για να επιβεβαιώσετε ότι θέλετε να διασχίσετε τη διασταύρωση, ανεξάρτητα από την κατάσταση του φωτεινού σηματοδότη. Εάν δεν επιβεβαιώσετε, το Model S θα σταματήσει στην κόκκινη γραμμή ακινητοποίησης που εμφανίζεται στον πίνακα οργάνων, ακόμα και αν δεν πρέπει να σταματήσει. Το σταμάτημα σε πράσινο φωτεινό σηματοδότηση μπορεί να μπερδέψει τους άλλους οδηγούς και να οδηγήσει σε σύγκρουση, τραυματισμό ή θάνατο. Συνεπώς, πρέπει πάντα να προσέχετε στις επικείμενες διασταυρώσεις και να είστε έτοιμοι να φρενάρετε ή να επιταχύνετε χειροκίνητα, ανάλογα με τις συνθήκες του περιβάλλοντος χώρου.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Προειδοποίηση
Μην θεωρείτε ποτέ ότι η ικανότητά σας να βλέπετε έναν φωτεινό σηματοδότη, μια πινακίδα στοπ ή μια σήμανση οδοστρώματος (ειδικά σε μια σύνθετη διασταύρωση ή σε μια διασταύρωση όπου ένας φωτεινός σηματοδότης ή μια πινακίδα στοπ εμποδίζεται μερικώς κ.λπ.) σημαίνει ότι το Model S μπορεί επίσης να τα αναγνωρίσει και να ανταποκριθεί κατάλληλα.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Προειδοποίηση
Ακόμη και τα πιο πρόσφατα δεδομένα χάρτη δεν περιλαμβάνουν όλους τους φωτεινούς σηματοδότες και τις πινακίδες στοπ. Συνεπώς, το Σύστημα ελέγχου φωτεινών σηματοδοτών και πινακίδων στοπ εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ικανότητα των καμερών να εντοπίζουν τους φωτεινούς σηματοδότες, τις πινακίδες στοπ, τις σημάνσεις οδοστρώματος κ.λπ. Ως αποτέλεσμα, το Model S μπορεί να παραβλέψει μια διασταύρωση που είναι αποκλεισμένη από το οπτικό πεδίο της κάμερας (για παράδειγμα, εμποδίζεται από δέντρο ή μεγάλο όχημα ή αντικείμενο ή βρίσκεται κοντά σε απότομη ανωφέρεια ή κλειστή στροφή).
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Προειδοποίηση
Το Σύστημα ελέγχου φωτεινών σηματοδοτών και πινακίδων στοπ δεν υποκαθιστά την προσεκτική οδήγηση και την ορθή κρίση.

Φωτεινοί σηματοδότες

Όταν οδηγείτε με ενεργοποιημένο το Autosteer ή το Σύστημα σταθεροποίησης ταχύτητας ανάλογα με την κίνηση και ενεργοποιήσετε το Σύστημα ελέγχου φωτεινών σηματοδοτών και πινακίδων στοπ, το Model S έχει σχεδιαστεί για να ανταποκρίνεται ως εξής όταν πλησιάζετε σε διασταυρώσεις που ελέγχονται από φωτεινό σηματοδότη:

Τύπος φωτεινού σηματοδότη Προβλεπόμενη απόκριση οχήματος

Πράσινος φωτεινός σηματοδότης

Φωτεινός σηματοδότης με σβηστά φανάρια

Όταν το φανάρι ανάβει σταθερά με πράσινο χρώμα ή όταν το φανάρι είναι σβηστό, το Model S επιβραδύνει.

Πρέπει να επιβεβαιώσετε ότι θέλετε να διασχίσετε τη διασταύρωση τραβώντας τον μοχλό του Autopilot προς το μέρος σας ή πατώντας στιγμιαία το πεντάλ γκαζιού. Εάν δεν επιβεβαιώσετε, το Model S σταματά στην κόκκινη γραμμή ακινητοποίησης που εμφανίζεται στον πίνακα οργάνων.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Σημείωση
Model S επαναφέρει την καθορισμένη σταθερή ταχύτητα πορείας αφού περάσει από τον κόμβο, λαμβάνοντας υπόψη την ταχύτητα οποιουδήποτε προπορευόμενου οχήματος.

Κίτρινος φωτεινός σηματοδότης

Κόκκινος φωτεινός σηματοδότης

Model S επιβραδύνει και σταματά εντελώς στην κόκκινη γραμμή ακινητοποίησης που εμφανίζεται στον πίνακα οργάνων. Όταν θέλετε να διασχίσετε τη διασταύρωση (για παράδειγμα, αφού ανάψει ο πράσινος φωτεινός σηματοδότης ή μόλις το Model S σταματήσει εντελώς), πρέπει να τραβήξετε τον μοχλό του Autopilot προς το μέρος σας ή να πατήσετε στιγμιαία το πεντάλ του γκαζιού.

Φωτεινός σηματοδότης που αλλάζει από πράσινο σε πορτοκαλί

Φωτεινός σηματοδότης που αλλάζει από πορτοκαλί σε κόκκινο

Φωτεινός σηματοδότης που αλλάζει από κόκκινο σε πράσινο

Model S επιβραδύνει και σταματά εντελώς στην κόκκινη γραμμή ακινητοποίησης που εμφανίζεται στον πίνακα οργάνων. Όταν θέλετε να διασχίσετε τη διασταύρωση (για παράδειγμα, αφού ανάψει ξανά ο πράσινος φωτεινός σηματοδότης), πρέπει να τραβήξετε τον μοχλό του Autopilot προς το μέρος σας ή να πατήσετε στιγμιαία το πεντάλ του γκαζιού.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Σημείωση
Εάν ο φωτεινός σηματοδότης αλλάξει αφού επιβεβαιώσετε ότι θέλετε να συνεχίσετε (για παράδειγμα, το πράσινο γίνει πορτοκαλί), το Model S μπορεί να σταματήσει αντί να συνεχίσει, ειδικά εάν το Model S προσδιορίσει ότι μπορεί να σταματήσει με ασφάλεια προτού εισέλθει στη διασταύρωση.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Σημείωση
Model S δεν έχει σχεδιαστεί για να διασχίζει διασταυρώσεις όταν ο φωτεινός σηματοδότης είναι κόκκινος ή εάν ανάψει πορτοκαλί, όταν υπάρχει επαρκής απόσταση για ασφαλή στάση πριν από την είσοδο στη διασταύρωση.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Σημείωση
Μπορείτε να αναλάβετε τον έλεγχο της οδήγησης οποιαδήποτε στιγμή πατώντας το πεντάλ φρένου για να ακυρώσετε το Autosteer ή το Σύστημα σταθεροποίησης ταχύτητας ανάλογα με την κίνηση.

Φωτεινός σηματοδότης που αναβοσβήνει με πράσινο χρώμα

Φωτεινός σηματοδότης που αναβοσβήνει με πορτοκαλί χρώμα

Model S επιβραδύνει. Για να συνεχίσετε, πρέπει να τραβήξετε τον μοχλό του Autopilot προς το μέρος σας ή να πατήσετε στιγμιαία το πεντάλ γκαζιού. Εάν δεν το κάνετε, το Model S σταματά στην κόκκινη γραμμή ακινητοποίησης που εμφανίζεται στον πίνακα οργάνων.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Σημείωση
Για να εμποδίσετε το Model S να σταματήσει και να ελαχιστοποιήσετε την επιβράδυνση καθώς πλησιάζει, μπορείτε να επιβεβαιώσετε ότι θέλετε να συνεχίσετε, τραβώντας τον μοχλό του Autopilot προς το μέρος σας ή πατώντας στιγμιαία το πεντάλ του γκαζιού οποιαδήποτε στιγμή αφού εμφανιστεί η κόκκινη γραμμή ακινητοποίησης στον πίνακα οργάνων. Model S επαναφέρει την καθορισμένη σταθερή ταχύτητα πορείας αμέσως μετά την επιβεβαίωση (λαμβάνοντας υπόψη την ταχύτητα του προπορευόμενου οχήματος).
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Προειδοποίηση
Πλησιάστε προσεκτικά και προετοιμαστείτε να πατήσετε το πεντάλ φρένου για να επιβραδύνετε ή να σταματήσετε.
Φωτεινός σηματοδότης που αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα Model S επιβραδύνει και σταματά εντελώς στην κόκκινη γραμμή ακινητοποίησης που εμφανίζεται στον πίνακα οργάνων. Όταν θέλετε να διασχίσετε τη διασταύρωση (για παράδειγμα, όταν ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας και οι συνθήκες υποδεικνύουν ότι είναι ασφαλές και νόμιμο να συνεχίσετε), πρέπει να τραβήξετε τον μοχλό του Autopilot προς το μέρος σας ή να πατήσετε στιγμιαία το πεντάλ του γκαζιού.

Πινακίδες στοπ και σημάνσεις οδοστρώματος

Όταν οδηγείτε έχοντας ενεργοποιημένο το Autosteer ή το Σύστημα σταθεροποίησης ταχύτητας ανάλογα με την κίνηση και ενεργοποιήσετε το Σύστημα ελέγχου φωτεινών σηματοδοτών και πινακίδων στοπ, το Model S έχει σχεδιαστεί για να ανταποκρίνεται ως εξής όταν πλησιάζετε σε διασταυρώσεις που ελέγχονται από πινακίδες στοπ, γραμμές στοπ ή σημάνσεις οδοστρώματος:

Τύπος διασταύρωσης Προβλεπόμενη απόκριση οχήματος
Όχημα που προσεγγίζει μια διασταύρωση τεσσάρων δρόμων και συνεχίζει ευθεία με προτεραιότητα

Δεν υπάρχει έλεγχος κυκλοφορίας

Όχημα που προσεγγίζει τον ευθύ άξονα μιας διασταύρωσης T και συνεχίζει ευθεία με προτεραιότητα

Διακλάδωση διασταύρωσης T.

Model S υποθέτει ότι έχει προτεραιότητα και συνεχίζει ευθεία χωρίς να επιβραδύνει ή να σταματά.
Όχημα που προσεγγίζει το τέλος της διασταύρωσης T και επιβραδύνει μέχρι να ακινητοποιηθεί

Τέλος της διασταύρωσης T.

Εάν το Model S εντοπίζει μια διασταύρωση T με βάση τα δεδομένα χάρτη, το Model S επιβραδύνει και σταματά εντελώς στην κόκκινη γραμμή ακινητοποίησης που εμφανίζεται στον πίνακα οργάνων. Όταν θέλετε να συνεχίσετε, πρέπει να αναλάβετε τον έλεγχο του τιμονιού και του γκαζιού.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Προειδοποίηση
Model S μπορεί να μην σταματήσει σε μια διασταύρωση T που δεν διαθέτει πινακίδα στοπ ή γραμμή στοπ, ή εάν η διασταύρωση T δεν περιλαμβάνεται στα δεδομένα χάρτη. Οδηγείτε προσεκτικά και να είστε προετοιμασμένοι να σταματήσετε (όταν είναι απαραίτητο ή/και κατάλληλο).
Όχημα που προσεγγίζει μια διασταύρωση τεσσάρων δρόμων και σταματάει σε πινακίδα στοπ

Πινακίδα στοπ

Όχημα που προσεγγίζει μια διασταύρωση τεσσάρων δρόμων και σταματάει σε πινακίδα στοπ και σήμανση οδοστρώματος

Πινακίδα στοπ και σήμανση οδοστρώματος

Όχημα που προσεγγίζει μια διασταύρωση τεσσάρων δρόμων και σταματάει σε μια σήμανση οδοστρώματος

Σήμανση οδοστρώματος

Model S επιβραδύνει και σταματά εντελώς στην κόκκινη γραμμή ακινητοποίησης που εμφανίζεται στον πίνακα οργάνων. Εάν θέλετε να προχωρήσετε και να διασχίσετε τη διασταύρωση, πρέπει να τραβήξετε τον μοχλό του Autopilot προς το μέρος σας ή να πατήσετε στιγμιαία το πεντάλ του γκαζιού.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Σημείωση
Εάν επιβεβαιώσετε ότι θέλετε να προχωρήσετε και να διασχίσετε μια διασταύρωση που ελέγχεται από μια πινακίδα στοπ τραβώντας τον μοχλό του Autopilot προς το μέρος σας ή πατώντας στιγμιαία το πεντάλ του γκαζιού προτού σταματήσει το Model S, η επιβεβαίωσή σας αγνοείται. Model S δεν έχει σχεδιαστεί για να περνάει από πινακίδες στοπ χωρίς να σταματάει.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Σημείωση
Ακόμη και όταν χρησιμοποιείτε το AutoSteer, αλλά ακόμη και αν έχετε ενεργοποιήσει το φλας, πρέπει να στρίψετε το τιμόνι μόνοι σας (κάτι που ακυρώνει το Autosteer) για να ολοκληρώσετε μια στροφή σε διασταύρωση.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Προειδοποίηση
Στις διαβάσεις πεζών, το Model S ενδέχεται να επιβραδύνει και να σταματήσει, ανάλογα με το αν η διάβαση ελέγχεται από φωτεινό σηματοδότη και αν οι κάμερες εντοπίζουν πεζούς, ποδηλάτες κ.λπ. στη διάβαση. Προσέχετε ιδιαίτερα στις διαβάσεις πεζών και να είστε έτοιμοι να αναλάβετε τον έλεγχο ανά πάσα στιγμή. Σε αντίθετη περίπτωση, μπορεί να προκληθεί τραυματισμός ή θάνατος.

Περιορισμοί

Ανάλογα με πολλές διαφορετικές περιστάσεις και περιβαλλοντικές συνθήκες, το Σύστημα ελέγχου φωτεινών σηματοδοτών και πινακίδων στοπ μπορεί να σταματήσει ή όχι στα εξής σημεία:

 • Σιδηροδρομικές διαβάσεις.
 • Ζώνες απαγόρευσης εισόδου.
 • Σταθμοί διοδίων.
 • Κυκλικοί κόμβοι.
 • Συστήματα διάβασης πεζών.
 • Πινακίδες παραχώρησης προτεραιότητας ή προσωρινοί φωτεινοί σηματοδότες και πινακίδες στοπ (π.χ. σε περιοχές εκτέλεσης έργων).
 • Διάφοροι φωτεινοί σηματοδότες αναστροφής, φωτεινοί σηματοδότες διέλευσης ποδηλάτων και πεζών, φωτεινοί σηματοδότες διαθεσιμότητας λωρίδων κ.λπ.

Επιπλέον, το Σύστημα ελέγχου φωτεινών σηματοδοτών και πινακίδων στοπ είναι πολύ πιθανό να μην λειτουργήσει όπως προβλέπεται, μπορεί να απενεργοποιηθεί ή να μην λειτουργήσει όταν ισχύουν μία ή περισσότερες από τις παρακάτω συνθήκες:

 • Οδήγηση σε διαδοχικές, ελεγχόμενες με φωτεινούς σηματοδότες διασταυρώσεις, οι οποίες βρίσκονται πολύ κοντά η μία στην άλλη.
 • Η ορατότητα είναι κακή (δυνατή βροχή, χιόνι, ομίχλη κ.λπ.) ή οι καιρικές συνθήκες επηρεάζουν τη λειτουργία της κάμερας ή του αισθητήρα.
 • Έντονο φως (π.χ. άμεσο ηλιακό φως) που παρεμβάλλεται στην εικόνα των καμερών.
 • Μια κάμερα εμποδίζεται, καλύπτεται, έχει υποστεί ζημιά ή δεν έχει βαθμονομηθεί σωστά.
 • Οδήγηση σε δρόμο με κλίση ή σε δρόμο με απότομες στροφές, όπου οι κάμερες δεν μπορούν να δουν επικείμενους φωτεινούς σηματοδότες ή πινακίδες στοπ.
 • Ένας φωτεινός σηματοδότης, πινακίδα στοπ ή σήμανση οδοστρώματος παρεμποδίζεται (για παράδειγμα, από δέντρο, μεγάλο όχημα κ.λπ.).
 • Model S κινείται πολύ κοντά σε ένα προπορευόμενο όχημα, το οποίο εμποδίζει την ορατότητα μιας κάμερας.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Προειδοποίηση
Οι περιορισμοί που αναφέρονται παραπάνω δεν αποτελούν εξαντλητικό κατάλογο των λόγων για τους οποίους το Model S μπορεί να μην λειτουργεί όπως αναμένεται. Υπάρχουν πολλές απρόβλεπτες περιστάσεις που μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά την ακριβή λειτουργία του Συστήματος ελέγχου φωτεινών σηματοδοτών και πινακίδων στοπ. Η χρήση αυτής της λειτουργίας δεν μειώνει ή εξαλείφει την ανάγκη για προσεκτική και υπεύθυνη οδήγηση. Πρέπει να είστε πάντα προετοιμασμένοι να προβείτε σε κατάλληλες και άμεσες ενέργειες.