Πίσω κάμερες

Θέση κάμερας

Model S είναι εξοπλισμένο με κάμερα οπισθοπορείας, η οποία βρίσκεται πάνω από την πίσω πινακίδα κυκλοφορίας.

Πίσω μέρος του οχήματος με ένα πλαίσιο μεγέθυνσης που απεικονίζει την πίσω κάμερα.

Κάθε φορά που μετακινείτε τον επιλογέα ταχυτήτων στη θέση όπισθεν, στην οθόνη αφής εμφανίζεται η εικόνα από την κάμερα. Οι γραμμές εμφανίζουν τη διαδρομή οδήγησης με βάση τη θέση που βρίσκεται το τιμόνι. Αυτές οι γραμμές προσαρμόζονται, καθώς μετακινείτε το τιμόνι.

Model S εμφανίζει επίσης εικόνες από τις πλευρικές κάμερες (εάν υπάρχουν). Σύρετε απλά προς τα επάνω ή κάτω για να αποκρύψετε ή να εμφανίσετε τις εικόνες της πλευρικής κάμερας.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Σημείωση
Ίσως χρειαστεί να επεκτείνετε το παράθυρο της κάμερας για να δείτε τις εικόνες από τις πλευρικές κάμερες (εάν υπάρχουν).
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Σημείωση
Οπτικές πληροφορίες από το το σύστημα υποβοήθησης στάθμευσης Park Assist εμφανίζονται επίσης στον πίνακα οργάνων (βλ. Σύστημα υποβοήθησης στάθμευσης Park Assist).
Εικονίδιο κάμερας στην οθόνη αφής
Για να εμφανίζετε την εικόνα των πίσω καμερών οπισθοπορείας ανά πάσα στιγμή, ανοίξτε την εκκίνηση εφαρμογών και αγγίξτε την εφαρμογή της κάμερας.

Εάν εμφανίζεται μια μαύρη οθόνη στην οθόνη αφής αντί για τη ροή της κάμερας οπισθοπορείας κατά την όπισθεν, χρησιμοποιήστε τους καθρέφτες οπισθοπορείας και βεβαιωθείτε ότι το περιβάλλον σας είναι ασφαλές πριν συνεχίσετε την όπισθεν. Εάν η κάμερα οπισθοπορείας επιμένει να μην λειτουργεί, χρησιμοποιήστε την εφαρμογή για κινητά για να προγραμματίσετε ένα ραντεβού για σέρβις.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Προειδοποίηση
Μην βασίζεστε ποτέ στις κάμερες για να ενημερωθείτε αν υπάρχουν στην περιοχή πίσω σας αντικείμενα ή/και άτομα. Οι κάμερες ενδέχεται να μην ανιχνεύσει(-ουν) αντικείμενα ή εμπόδια που μπορεί να προκαλέσουν ζημιά ή τραυματισμό. Επιπλέον, αρκετοί εξωτερικοί παράγοντες μπορούν να μειώσουν την απόδοση των καμερών, όπως ένας βρόμικος φακός ή ένας φακός μπροστά στον οποίο υπάρχουν εμπόδια. Συνεπώς, εάν βασίζεστε στις κάμερες για να προσδιορίσετε εάν το Model S πλησιάζει σε ένα εμπόδιο, μπορεί να προκληθεί ζημιά στο όχημα ή/και σε αντικείμενα και να προκληθεί σοβαρός τραυματισμός. Ελέγχετε πάντα την περιοχή με τα μάτια σας. Κατά την οπισθοπορεία, ελέγξτε κοιτάζοντας πάνω από τον ώμο σας και χρησιμοποιήστε όλους τους καθρέφτες. Χρησιμοποιείτε τις κάμερες μόνο για σκοπούς καθοδήγησης. Δεν προορίζεται για να υποκαταστήσει τους δικούς σας άμεσους οπτικούς ελέγχους και δεν αποτελεί υποκατάστατο της προσεκτικής οδήγησης.

Για να εξασφαλίσετε καθαρή εικόνα, ο φακός της κάμερας πρέπει να είναι καθαρός και χωρίς εμπόδια. Βλ. Καθαρισμός.