Φωνητικές εντολές

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Σημείωση
Για τη διευκόλυνσή σας, η Tesla σας επιτρέπει να επιλέξετε από μια ποικιλία γλωσσών για να χρησιμοποιείτε για τις φωνητικές εντολές. Για να επιλέξετε μια διαφορετική γλώσσα, επιλέξτε την επιλογή Controls > Display > Voice Recognition Language.
Χρησιμοποιήστε φωνητικές εντολές για να ελέγχετε εύκολα τις ρυθμίσεις και τις προτιμήσεις χωρίς να χρησιμοποιείτε την οθόνη αφής. Οι φωνητικές εντολές έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να γίνονται κατανοητά αιτήματα σε φυσική γλώσσα ομιλίας. Ακολουθεί ένας μία λίστα με μερικές ενέργειες που μπορείτε να εκτελέσετε με φωνητικές εντολές:
 • Ρύθμιση των παραμέτρων κλιματισμού
 • Προσαρμογή της ταχύτητας και της συχνότητας σάρωσης του υαλοκαθαριστήρα του παρμπρίζ
 • Έλεγχο διάφορων στοιχείων του οχήματος
 • Πλοήγηση προς μια τοποθεσία
 • Κλήση μιας επαφής
 • Αλληλεπίδραση με τις εφαρμογές και τις ρυθμίσεις

Για να ξεκινήσετε μια φωνητική εντολή, αγγίξτε το κουμπί φωνητικών εντολών στη δεξιά πλευρά του τιμόνι. Όταν ακουστεί ένας ήχος, κάντε το αίτημά σας.

Βέλος που δείχνει το κουμπί μικροφώνου.

Παραδείγματα φωνητικών εντολών

Ακολουθεί μια λίστα με παραδείγματα φωνητικών εντολών. Η λίστα δεν περιλαμβάνει όλες τις πιθανές φωνητικές εντολές. Η Tesla εργάζεται συνεχώς για τη βελτίωση των φωνητικών εντολών.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Σημείωση
Για να ενεργοποιηθούν ορισμένες φωνητικές εντολές (όπως Sentry Mode, Dog Mode κ.λπ.), το όχημά σας πρέπει να είναι σε κατάσταση στάθμευσης.

Χειριστήρια συστήματος κλιματισμού

Ρύθμιση των παραμέτρων κλιματισμού:

 • "Make it cooler"
 • "Make it warmer"
 • "Turn on/off the driver's seat heater"
 • "Cool down the passenger"
 • "Direct airflow to my face"
 • "Sync climate"
 • "Increase/decrease the fan speed"
 • "Turn on/off rear defroster"
 • "Set the temperature/fan..."
 • "Turn on recirculate"

Υαλοκαθαριστήρας(ες) παρμπρίζ

Ενημερώστε την ταχύτητα και τη συχνότητα σάρωσης του υαλοκαθαριστήρα του παρμπρίζ ανάλογα με τις μεταβαλλόμενες οδικές και καιρικές συνθήκες:

 • "Speed up the wipers"
 • "Increase/decrease windshield wiper speed by..."
 • "Turn on/off the wipers"

Χειριστήρια οχήματος

Τροποποίηση διάφορων χειριστηρίων στο όχημά σας:

 • "Sentry Mode on/off"
 • "Keep my car safe"
 • "Lock/unlock the doors"
 • "Turn on Dog Mode"
 • "Fold/unfold the mirrors"
 • "Open/close charge port"
 • "Start/stop charging"
 • "Open service settings"
 • "Open the glovebox"

Πολυμέσα

Ακρόαση πολυμέσων και προσαρμογή των προτιμήσεων αναπαραγωγής:

 • "Listen to [song name]"
 • "Lower/raise the volume"
 • "Skip to next"
 • "Pause/play song"
 • "Change the source to [media source]"

Για να βελτιώσετε την ακρίβεια της αναγνώρισης φωνής, δώστε πολλές πληροφορίες μέσω της εντολής σας, όπως το όνομα του καλλιτέχνη συν το όνομα του τραγουδιού.

Εφαρμογές και ρυθμίσεις

Εύκολη πλοήγηση στις εφαρμογές και τις ρυθμίσεις σας:

 • "Open [Toybox/browser/theater/phone]"
 • "Search for..."
 • "The screen is too bright"
 • "Show me the Owner's Manual"

Μπορείτε επίσης να υποβάλετε αναφορά σφάλματος λέγοντας "Report" , "Feedback", ή "Bug report".

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις φωνητικές εντολές, μεταβείτε στη διεύθυνση https://www.tesla.com/support/voice-commands.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Σημείωση
Για την υποστήριξη της συνεχούς βελτίωσης της ποιότητας, η Tesla καταγράφει και επεξεργάζεται απομαγνητοφωνήσεις φωνητικών εντολών (όπως “set the temperature…”). Οι ηχογραφήσεις φωνής δεν συλλέγονται και οι απομαγνητοφωνήσεις δεν συσχετίζονται με το λογαριασμό σας στην Tesla ή με τον αριθμό αναγνώρισης του οχήματός σας. Για την περαιτέρω προστασία του απορρήτου σας, δεν καταγράφονται φωνητικές εντολές που περιέχουν προσωπικά δεδομένα (όπως "Navigate to..." ή "Make a call to...").