Αεραγωγοί

Ο εξωτερικός αέρας αναρροφάται στο Model S μέσω της γρίλιας που βρίσκεται μπροστά από το παρμπρίζ. Διατηρείτε τη γρίλια καθαρή από εμπόδια όπως φύλλα και χιόνι.

Για να κατευθύνετε τη ροή του αέρα στο εσωτερικό του Model S, μετακινήστε τους εσωτερικούς αεραγωγούς προς τα πάνω, προς τα κάτω ή από τη μία πλευρά στην άλλη.

Μπροστινός αεραγωγός με βέλη που δείχνουν επάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Σημείωση
Μπορείτε να κατευθύνετε τους εξωτερικούς αεραγωγούς στο ύψος του προσώπου προς τα πλαϊνά παράθυρα, για να τα ξεπαγώσετε ή να τα ξεθαμπώσετε.

Φίλτρα αέρα καμπίνας

Model S διαθέτει ένα ή περισσότερα φίλτρα αέρα που εμποδίζουν την εισχώρηση γύρης, βιομηχανικών καταλοίπων, σκόνης από τον δρόμο και άλλων σωματιδίων στους αεραγωγούς.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Σημείωση
Τα φίλτρα αέρα της καμπίνας χρειάζονται περιοδική αντικατάσταση. Βλ. Διαστήματα σέρβις.