Nawigacja z Autopilotem

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
W zależności od regionu rynku, konfiguracji pojazdu, zakupionych opcji i wersji oprogramowania pojazd może nie być wyposażony w funkcję Nawigacja z Autopilotem lub funkcja może nie działać dokładnie tak, jak opisano.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Nawigacja z Autopilotem jest dostępna w wersji BETA.

Gdy funkcja automatycznego kierowania jest używana na autostradzie z kontrolowanym dostępem (autostradzie, której użytkownicy wjeżdżają i zjeżdżają przez odpowiednie wjazdy i zjazdy). Funkcja Nawigacja z Autopilotem prowadzi pojazd Model S do zjazdów i na węzłach drogowych zgodnie z trasą nawigacji. Dopóki pojazd znajduje się na autostradzie, funkcja Nawigacji z Autopilotem umożliwia także automatyczne zmiany pasów ruchu w celu przygotowania do opuszczenia autostrady (zmiana pasów ruchu na podstawie trasy wyznaczonej przez system nawigacji) oraz skrócenia czasu dotarcia do celu (zmiany pasów ruchu na podstawie prędkości).

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Ostrzeżenie
Funkcja Nawigacja z Autopilotem nie jest funkcją autonomicznej jazdy. Kierowca musi przez cały czas obserwować drogę, trzymać ręce na kierownica i pilnować poruszania się trasą wyznaczoną przez system nawigacji.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Ostrzeżenie
Podobnie jak podczas jazdy bez korzystania z tej funkcji, w każdej chwili pojawić się przeszkody, dlatego należy zachować szczególną ostrożność, kiedy nie widać obszaru za zakrętem, na węzłach drogowych oraz wjazdach i zjazdach.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Ostrzeżenie
Funkcja Nawigacji z Autopilotem może nie rozpoznawać lub wykrywać nadjeżdżających pojazdów, obiektów nieruchomych ani pasów ruchu specjalnego przeznaczenia, takich jak pasy rowerowe, pasy dla pojazdów z wieloma pasażerami, pasy dla służb ratowniczych itp. Kierowca musi więc stale zachowywać czujność i być przygotowany na podjęcie natychmiastowych działań. Zaniedbanie tej czynności może spowodować uszkodzenia, obrażenia ciała lub śmierć.

Włączanie funkcji Nawigacji z Autopilotem i dostosowywanie jej ustawień

W celu włączenia funkcji Nawigacji z Autopilotem naciśnij kolejno Sterowanie > Autopilot > Funkcje Autopilota > Automatyczne kierowanie > Nawigacja z Autopilotem (Beta). Następnie wybierz opcję Dostosuj nawigację z Autopilotem, aby dostosować parametry funkcji Nawigacji z Autopilotem:

  • Włącz na początku każdej jazdy: Opcja pozwala wybrać, czy funkcja Nawigacji z Autopilotem powinna być automatycznie włączana dla każdej trasy wyznaczonej przez system nawigacji. Gdy ta opcja jest włączona, przy rozpoczynaniu podróży na liście szczegółowych wskazówek jazdy pojawia się przycisk funkcji Nawigacji z Autopilotem.
  • Zmiany pasów ruchu na podstawie prędkości: Funkcja Nawigacji z Autopilotem może zmieniać pasy na podstawie trasy wyznaczonej przez system nawigacji oraz na podstawie prędkości. Zmiana pasa na podstawie trasy wyznaczonej przez system nawigacji ma na celu utrzymanie pojazdu na trasie prowadzącej do celu (może to być na przykład przejechanie na sąsiedni pas w celu przygotowania się do skorzystania ze zjazdu z autostrady). Zmiana pasa na podstawie prędkości ma z kolei za zadanie utrzymać taką prędkość jazdy (bez przekraczania ustawionego limitu), która pozwala skrócić do minimum czas potrzebny na dotarcie do miejsca docelowego (może to na przykład obejmować przejechanie na sąsiedni pas ruchu w celu wyprzedzenia innego samochodu). Zmiana pasa zależna od prędkości jest opcjonalna. To ustawienie pozwala wyłączyć zmiany pasa na podstawie prędkości oraz określić szybkość zmiany pasów ruchu przez funkcję Nawigacji z Autopilotem w celu osiągnięcia zadanej prędkości jazdy. Ustawienie Łagodne powoduje bardziej zachowawcze działanie funkcji i w praktyce może oznaczać, że czas jazdy nieco się wydłuży. Z kolei ustawienie Mad Max ma zapewnić dotarcie do miejsca docelowego w najkrótszym możliwym czasie, ale z zachowaniem zasad bezpieczeństwa przy zmianie pasów.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Informacje o zmianie pasa ruchu w oparciu o trasę pojawiają się na ekranie dotykowym na początku listy szczegółowych wskazówek jazdy, aby powiadomić kierowcę, że zbliżająca się zmiana pasa jest konieczna do pozostania na trasie wyznaczonej przez system nawigacji.

Korzystanie z funkcji Nawigacji z Autopilotem

Gdy funkcja Nawigacji z Autopilotem jest włączona, jej przycisk jest widoczny na liście szczegółowych wskazówek jazdy zawsze, gdy jest aktywna trasa nawigacji, która dodatkowo musi obejmować przynajmniej jedną autostradę z kontrolowanym dostępem. Gdy opcja funkcji Nawigacja z Autopilotem jest włączona, jej przycisk ma kolor niebieski, a na liście szczegółowych wskazówek jazdy obok pozycji poszczególnych manewrów (np. zjazdu z autostrady), które zostaną wykonane przez funkcję Nawigacji z Autopilotem, pojawia się ikona funkcji automatycznego kierowania.

Ikona nawigacji z autopilotem za pomocą kierownicy, gdy nie jest aktywna
Ikona nawigacji z autopilotem jest wyświetlana na liście wskazówek, gdy nawigujesz do celu i nawigacja z autopilotem jest dostępna, ale jest nieaktywna.
Aktywna ikona nawigacji z autopilotem za pomocą kierownicy
Jeśli funkcja nawigacji z autopilotem jest aktywna, ikona ma kolor niebieski. Jeśli opcja Włącz na początku każdej jazdy jest włączona, po każdym uruchomieniu nawigacji wybierana jest ikona nawigacji z autopilotem. Dotknąć ikony, aby anulować Nawigację z autopilotem i powrócić do funkcji Automatyczne kierowanie. Gdy opcja Włącz na początku każdej jazdy jest wyłączona, za każdym razem w celu włączenia opcji na trasie wyznaczonej przez nawigację musisz dotknąć przycisku Nawigacja z Autopilotem.

Funkcja Nawigacja z Autopilotem automatycznie włącza się i wyłącza odpowiednio do rodzaju drogi, którą porusza się pojazd. Przykładowo, jeśli funkcje automatycznego kierowania i Nawigacji z Autopilotem są włączone, funkcja Nawigacja z Autopilotem aktywuje się automatycznie, gdy pojazd wjedzie na autostradę z kontrolowanym dostępem na trasie nawigacji.

Gdy funkcja Nawigacji z Autopilotem jest włączona, pas ruchu jest wyświetlany na desce rozdzielczej jako pojedyncza niebieska linia przed pojazdem Model S:

Pojedyncza niebieska linia przed pojazdem wyświetlanym na desce rozdzielczej

Gdy funkcja Nawigacji z Autopilotem jest włączona, a pojazd jadący wytyczoną trasą zbliża się do miejsca zjazdu z autostrady lub węzła drogowego, zostaje włączony odpowiedni kierunkowskaz i funkcja automatycznego kierowania kieruje pojazd Model S na zjazd lub węzeł.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Ostrzeżenie
Nie należy powierzać funkcji Nawigacji z Autopilotem wyboru odpowiedniego pasa do zjazdu z autostrady. Kierowca powinien bez przerwy zachowywać uwagę i upewniać się, czy dany pas ruchu jest bezpieczny i odpowiedni.

Przy zjeździe z autostrady o kontrolowanym dostępie (na przykład gdy pojazd opuszcza autostradę lub wjeżdża na odcinek trasy, który nie jest obsługiwany) nawigacja z Autopilotem przełącza się z powrotem na działanie w trybie funkcji automatycznego kierowania, co jest sygnalizowane sygnałem dźwiękowym i pojawieniem się na desce rozdzielczej niebieskich linii oznaczających pas ruchu (zamiast pojedynczej niebieskiej linii przed pojazdem Model S).

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Ostrzeżenie
Gdy funkcja Nawigacja z Autopilotem wyłącza się, funkcja automatycznego kierowania pozostaje aktywna. Bądź zawsze w gotowości do podjęcia odpowiednich działań.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Ostrzeżenie
Nawet gdy miejsce zjazdu z autostrady wynika z trasy wyznaczonej przez system nawigacji, funkcja Nawigacji z Autopilotem może czasami nie podjąć próby skorzystania z takiego zjazdu lub zmiany pasa. Zbliżając się do zjazdów i węzłów dróg, kierowca powinien być więc zawsze przygotowany na konieczność przejęcia kontroli i samodzielnego wykonania manewru skrętu na zjazd lub wymaganej zmiany pasa.

Można w dowolnym momencie anulować działanie funkcji Nawigacji z Autopilotem, dotykając pozycji Nawigacja z Autopilotem na liście kierunków zakrętów na mapie (Model S powraca do działania w trybie automatycznego kierowania) lub całkowicie anulując funkcję automatycznego kierowania (patrz Canceling Autosteer).

Zmiany pasa

Funkcja Nawigacji z Autopilotem zmienia pas ruchu, aby przygotować Model S na zbliżający się zjazd, zwiększyć prędkość jazdy (nie przekraczając ustawionej prędkości przelotowej) lub umożliwić Model S opuszczenie pasa wyprzedzania, gdy nie wyprzedzasz aktywnie innych użytkowników drogi. Gdy zbliża się moment zmiany pasa, która jest konieczna do pozostania na trasie wyznaczonej przez system nawigacji, na początku listy szczegółowych wskazówek jazdy pojawia się odpowiednia informacja . Na desce rozdzielczej wyświetlana jest przyszła trasa jazdy:

Wygaszenie widoku pasa na ekranie to dla kierowcy informacja o zbliżającej się zmianie pasa

Gdy na desce rozdzielczej wyświetla się komunikat z prośbą o potwierdzenie zmiany pasa ruchu, włącz odpowiedni kierunkowskaz lub pociągnij do siebie dźwignię Autopilota. Limit czasu na potwierdzenie wynosi trzy sekundy. Po jego upływie generowany jest sygnał dźwiękowy, który przypomina, że funkcja Nawigacji z Autopilotem nadal oczekuje na potwierdzenie zmiany pasa.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Jeśli zignorujesz sugestię zmiany pasa ruchu opartą na trasie (na przykład jedziesz lewym pasem podczas zbliżania się do zjazdu po prawej stronie autostrady), funkcja Nawigacji z Autopilotem nie będzie w stanie wjechać na zjazd i w rezultacie trasa do miejsca docelowego zostanie zmieniona.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Ostrzeżenie
Nawet gdy miejsce zjazdu z autostrady wynika z trasy wyznaczonej przez system nawigacji, funkcja Nawigacji z Autopilotem może czasami nie podjąć próby skorzystania z takiego zjazdu lub zmiany pasa. Zbliżając się do zjazdów i węzłów dróg, kierowca powinien być więc zawsze przygotowany na konieczność przejęcia kontroli i samodzielnego wykonania manewru skrętu na zjazd lub wymaganej zmiany pasa.

Stała gotowość do pomocy

Przed rozpoczęciem zmiany pasa lub manewrowania pojazdem Model S lub przy zbliżaniu się do obszaru robót drogowych funkcja Nawigacji z Autopilotem może nie być w stanie wyznaczyć odpowiedniego toru jazdy (na przykład w przypadku węzłów typu „koniczynka” i zjazdów o wielu pasach). W takiej sytuacji na desce rozdzielczej pojawia się ostrzeżenie, że funkcja Nawigacji z Autopilotem może wymagać pomocy przy manewrze. Widząc taki komunikat, kierowca musi być gotowy do podjęcia natychmiastowej interwencji, aby bezpiecznie i prawidłowo zmienić pas lub wykonać inny manewr.