Otwieranie drzwi przy braku zasilania

Otwieranie przednich drzwi przy braku zasilania

Jeżeli pojazd Model S jest pozbawiony zasilania, przednie drzwi można otworzyć w zwykły sposób za pomocą wewnętrznych klamek.

Otwieranie tylnych drzwi przy braku zasilania

Aby otworzyć tylne drzwi w mało prawdopodobnej sytuacji braku zasilania Model S, odchyl krawędź wykładziny pod tylnymi siedzeniami, aby odsłonić linkę zwalniania mechanicznego. Pociągnij tę linkę w kierunku środka pojazdu.

Linka zwalniania mechanicznego pokazana ze strzałką wskazującą sposób ciągnięcia.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
UWAGA
Drzwi powinno się otwierać ręcznie tylko w przypadku utraty zasilania w pojeździe Model S. Gdy zasilanie pojazdu Model S jest dostępne, należy korzystać z przycisków umieszczonych w górnej części wewnętrznych klamek.