Smart Summon

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
W zależności od regionu rynku, konfiguracji pojazdu, zakupionych opcji i wersji oprogramowania pojazd może nie być wyposażony w funkcję Smart Summon lub funkcja może nie działać dokładnie tak, jak opisano.

Funkcja Smart Summon umożliwia przeprowadzenie pojazdu Model S do miejsca, w którym znajduje się użytkownik (na podstawie danych GPS jego telefonu) lub innego wskazanego miejsca. W razie potrzeby potrafi ona także omijać przeszkody i zatrzymać pojazd. Funkcja Smart Summon współpracuje z aplikacją mobilną Tesla, pod warunkiem że telefon użytkownika znajduje się nie dalej niż około 6 metrów od pojazdu Model S.

Funkcja Smart Summon wyprowadza pojazd Model S z miejsc parkingowych i prowadzi po zakrętach. Jest ona przydatna, gdy trzeba wyprowadzić pojazd Model S z ciasnego miejsca parkingowego lub ominąć kałużę. Pozwala też doprowadzić pojazd w miejsce, gdzie na załadowanie czekają ciężkie pakunki. Użytkownik musi cały czas widzieć pojazd Model S, aby móc śledzić jego ruch i obserwować otoczenie.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
UWAGA
Upewnij się, że wszystkie kamery i czujniki (zależnie od wyposażenia) są czyste. Zabrudzone kamery i czujniki, a także warunki środowiskowe, takie jak deszcz czy wyblakłe oznaczenia pasów drogowych, mogą wpływać na działanie funkcji Autopilota.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Ostrzeżenie
Funkcja Smart Summon została przewidziana do użycia wyłącznie na parkingach i prywatnych podjazdach, gdzie otoczenie jest znane i przewidywalne. Nie należy używać funkcji Smart Summon na drogach publicznych.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Ostrzeżenie
Funkcji Smart Summon należy używać wyłącznie na utwardzonych nawierzchniach.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Ostrzeżenie
Funkcja Smart Summon jest w wersji BETA. W tracie jej działania należy cały czas obserwować pojazd i jego otoczenie oraz być gotowym do natychmiastowej interwencji. Za bezpieczne, odpowiedzialne i zgodne z przeznaczeniem wykorzystanie funkcji Smart Summon odpowiada kierowca.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Ostrzeżenie
Funkcja Smart Summon może nie zatrzymać pojazdu przed niektórymi przeszkodami (dotyczy to zwłaszcza bardzo niskich obiektów, takich jak niektóre krawężniki, lub bardzo wysokich obiektów, takich jak regały) i może nie zareagować na ruch uliczny. Funkcja Smart Summon nie rozpoznaje kierunku ruchu drogowego, nie nawiguje po pustych parkingach i może nie być w stanie przewidzieć ruchu na skrzyżowaniach.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Ostrzeżenie
Sprawność działania funkcji Smart Summon zależy od działania czujników (jeśli pojazd jest w nie wyposażony), pola widzenia kamer i dostępności odpowiedniego sygnału sieci komórkowej oraz danych GPS.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Ostrzeżenie
Użytkownik korzystający z funkcji Smart Summon powinien cały czas widzieć pojazd Model S i być w każdej chwili gotowym do zatrzymania go poprzez zwolnienie przycisku w aplikacji mobilnej.

Przed użyciem funkcji Smart Summon

 • Pobierz na telefon najnowszą wersję aplikacji mobilnej Tesla i sprawdź, czy jest w nim włączona obsługa sieci komórkowej i GPS.
 • Telefon musi być sparowany z pojazdem Model S przez połączenie Bluetooth (patrz Parowanie telefonu lub urządzenia Bluetooth) i znajdować się nie dalej niż około 6 metrów od pojazdu.
 • Kamery pojazdu muszą być całkowicie skalibrowane (patrz Kalibracja kamer w czasie jazdy).
 • Użytkownik musi dobrze widzieć pojazd Model S.
 • Model S musi mieć włączone położenie postojowe, nie może być w trakcie ładowania, a wszystkie drzwi i bagażniki muszą być zamknięte.

Korzystanie z funkcji Smart Summon

 1. Włącz aplikację mobilną Tesla i naciśnij Summon.
 2. Naciśnij ikonę Smart Summon widoczną pośrodku wizualizacji pojazdu Model S. Uruchomienie funkcji Smart Summon może zająć kilka sekund.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Uwaga
  Tryb gotowości pozwala uniknąć opóźnienia, które pojawia się przy uruchamianiu funkcji Smart Summon (patrz Tryb gotowości).

  Aplikacja mobilna wyświetla mapę z niebieskim kółkiem, które oznacza maksymalną odległość 6 metrów, jaka musi być utrzymana między telefonem a pojazdem Model S. Niebieski punkt na mapie przedstawia lokalizację użytkownika, a czerwona strzałka wskazuje pojazd.

 3. Stań w miejscu znajdującym się wewnątrz niebieskiego kręgu, tak aby dobrze widzieć pojazd Model S.
 4. Teraz możesz użyć jednego z trzech trybów funkcji Smart Summon:
  • Tryb Przyjedź do mnie: Naciśnij i przytrzymaj przycisk Przyjedź do mnie. Model S przejedzie do miejsca wyznaczonego na podstawie danych GPS. Pojazd Model S będzie także jechać za użytkownikiem, jeśli ten będzie się przemieszczać. Po dojechaniu do użytkownika pojazd Model S zatrzyma się i włączy położenie postojowe.
  • Tryb Przejedź do celu: Dotknij ikony celownika i przeciągnij mapę tak, aby szpilka znalazła się w żądanym miejscu docelowym. Naciśnij i przytrzymaj przycisk Przejedź do celu. Model S przejedzie do wskazanego miejsca. Po osiągnięciu zadanego położenia pojazd Model S zatrzyma się i włączy położenie postojowe, a w aplikacji mobilnej pojawi się informacja o zakończeniu pracy przez funkcję Summon.
   Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
   Uwaga
   Aby następnie zmienić lokalizację, unieś palec, przesuń mapę i ponownie naciśnij i przytrzymaj przycisk Przejedź do celu.
  Pojazd Model S można w każdej chwili zatrzymać, zwalniając przycisk Przyjedź do mnie lub Przejedź do celu.
Ikona celownika
Ikona celownika na mapie przełącza się między trybami Przejedź do celu i Przyjedź do mnie. Po wybraniu trybu Przyjedź do mnie ikona ma kolor niebieski.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Na mapie dostępna jest też ikona pozwalająca wyświetlać i ukrywać obrazy z satelity.

Natychmiast po włączeniu dowolnego trybu funkcji Smart Summon włączają się na chwilę światła awaryjne, lusterka składają się, a pojazd Model S włącza bieg do jazdy do przodu lub do tyłu. Model S zaczyna następnie powoli jechać i zatrzymuje się w odległości 1 metra od użytkownika (tryb Przyjedź do mnie) lub wybranego miejsca docelowego (tryb Przejedź do celu), w razie potrzeby omijając przeszkody. W miarę poruszania się pojazdu Model S czerwona strzałka na mapie przesuwa się wraz z nim, wskazując jego aktualne położenie. W miarę poruszania się użytkownika wraz z nim przesuwa się także niebieski punkt, wskazując jego aktualne położenie.

Bez względu na tryb pojazd Model S zatrzymuje się i włącza tryb postojowy w następujących okolicznościach:

 • kierowca zwolni przycisk w aplikacji mobilnej;
 • zostanie przekroczona maksymalna odległość między telefonem a pojazdem Model S (gdy podczas jazdy do celu pojazd oddala się od użytkownika, użytkownik może być zmuszony do podążania za pojazdem w celu utrzymania połączenia);
 • tor jazdy jest zablokowany;
 • Model S przejechał maksymalną dozwoloną odległość 20 metrów od chwili rozpoczęcia sesji funkcji Smart Summon.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Uwaga
  Jeżeli funkcja Smart Summon przemieści pojazd Model S do przodu na odległość 3 metrów, a następnie do tyłu na odległość 2 metrów, uznaje się to za pokonanie dystansu 5 metrów.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Użytkownik nie powinien jednak patrzeć na ekran aplikacji mobilnej, tylko trzymać przycisk i obserwować pojazd Model S oraz jego tor jazdy, by móc w każdej chwili zatrzymać ruch pojazdu poprzez zdjęcie palca z przycisku.

Jeżeli pojazd jest wyposażony w funkcję Automatyczny HomeLink i jest ona aktywna podczas korzystania z funkcji Summon (wybierz Sterowanie > Autopilot > Dostosuj Summon > Automatyczny HomeLink), funkcja Smart Summon automatycznie otworzy urządzenie HomeLink, jeżeli w chwili rozpoczynania manewrów z użyciem tej funkcji pojazd Model S będzie się znajdować w garażu. Informacja o otwarciu drzwi pojawi się w aplikacji mobilnej.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Ostrzeżenie
Po zwolnieniu przycisku pojazd Model S może się zatrzymywać z niewielkim opóźnieniem. Z tego powodu tak ważne jest, aby przez cały czas zwracać szczególną uwagę na tor jazdy pojazdu i starać się przewidzieć przeszkody, których może on nie być w stanie wykryć.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Ostrzeżenie
W przypadku korzystania z funkcji Smart Summon w miejscu, w którym ruch przeszkód może być nieprzewidywalny, należy zachować szczególną ostrożność. Może to dotyczyć na przykład miejsc, w których przebywają dzieci, osoby dorosłe lub zwierzęta.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Ostrzeżenie
Funkcja Smart Summon może nie zatrzymać pojazdu przed niektórymi przeszkodami (dotyczy to zwłaszcza bardzo niskich obiektów, takich jak niektóre krawężniki, lub bardzo wysokich obiektów, takich jak regały) i może nie zareagować na pojazdy nadjeżdżające z naprzeciwka lub z boku. Należy zwracać na to uwagę i być zawsze gotowym do zatrzymania pojazdu Model S przez zwolnienie przycisku w aplikacji mobilnej.

Tryb gotowości

Włączenie trybu gotowości sprawia, że pojazd Model S pozostaje w gotowości do użycia funkcji Summon, a czas potrzebny na jego rozgrzanie jest krótszy. Dotknij pozycji Sterowanie > Autopilot > Tryb gotowości. Po włączeniu trybu gotowości można zaoszczędzić energię akumulatora, wyłączając ten tryb w następujących miejscach:

 • Wyklucz dom — Tryb gotowości nie będzie działać lokalizacji określonej na liście ulubionych jako dom.
 • Wyklucz pracę — Tryb gotowości nie będzie działać lokalizacji określonej na liście ulubionych jako praca.
 • Wyklucz ulubione — Tryb gotowości nie będzie działać w żadnej lokalizacji umieszczonej na liście ulubionych.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Aby zaoszczędzić energię akumulatora, funkcja Smart Summon automatycznie wyłącza tryb gotowości na okres od północy do 6:00 rano. W tych godzinach funkcja Smart Summon uruchamia się z opóźnieniem.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Aktywny tryb gotowości może spowodować zwiększenie zużycia energii akumulatora.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Aby dowiedzieć się, jak oznaczyć miejsca jako Dom, Praca lub Ulubione, patrz Dom, praca i miejsca ulubione.

Zatrzymanie pojazdu lub anulowanie funkcji Smart Summon

Funkcja Smart Summon zatrzymuje pojazd Model S po zwolnieniu przycisku w aplikacji mobilnej. Aby wznowić działanie funkcji Smart Summon, wystarczy ponownie nacisnąć przycisk Przyjedź do mnie lub Przejedź do celu.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Ostrzeżenie
Należy zawsze starać się przewidzieć miejsce, w którym potrzebne będzie zatrzymanie pojazdu Model S. W zależności od jakości połączenia między telefonem a pojazdem Model S może wystąpić niewielkie opóźnienie między zdjęciem palca z przycisku a zatrzymaniem się pojazdu.

Działanie funkcji Smart Summon jest przerywane do chwili ponownego uruchomienia, gdy:

 • użytkownik naciśnie dowolny przycisk na kluczyku zdalnego sterowania;
 • ktoś użyje klamki lub zostaną otwarte drzwi;
 • użytkownik użyje kierownica, pedału hamulca, pedału przyspieszenia lub zmieni bieg;
 • Model S zostanie zablokowany przez przeszkodę;
 • funkcja Smart Summon osiągnęła maksymalny zakres przejazdu Model S; przesunięcie pojazdu Model S o większą odległość wymaga włączenia trybu jazdy do przodu lub do tyłu oraz rozpoczęcia nowej sesji funkcji Smart Summon;
 • telefon użytkownika przejdzie w tryb uśpienia albo straci połączenie z pojazdem Model S.

Ograniczenia

W następujących sytuacjach istnieje szczególnie duże prawdopodobieństwo, że funkcja Smart Summon nie będzie działać prawidłowo:

 • Słaby sygnał sieci komórkowej powoduje brak danych GPS.
 • Tor jazdy jest nachylony. Funkcja Smart Summon jest przeznaczona do działania na płaskiej drodze (o nachyleniu do 10%).
 • System wykrywa uskok nawierzchni. Uskoki nawierzchni o pewnej wysokości mogą uniemożliwić przejazd pojazdu Model S kierowanego przez funkcję Smart Summon.
 • Któryś z czujników ultradźwiękowych (zależnie od wyposażenia) lub któraś z kamer są uszkodzone, zabrudzone lub zasłonięte (np. przez błoto, lód, śnieg, osłonę maski, nadmiar lakieru, folie, naklejki, powłoki gumowe itp.).
 • Działanie czujników (zależnie od wyposażenia) lub kamer jest zakłócone przez warunki pogodowe (ulewny deszcz, śnieżycę, mgłę, skrajnie wysokie lub niskie temperatury).
 • Działanie czujników (zależnie od wyposażenia) jest zakłócone przez inne podzespoły elektryczne lub urządzenia wytwarzające ultradźwięki;
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Funkcja Smart Summon jest wyłączana, gdy pojazd Model S działa w trybie parkingowym (patrz Tryb parkingowego).
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Ostrzeżenie
Lista nie zawiera wszystkich możliwych sytuacji, w których działanie funkcji Smart Summon może być zakłócone. Za kontrolę nad pojazdem Model S zawsze odpowiedzialny jest kierowca. Gdy pojazd Model S porusza się pod kontrolą funkcji Smart Summon, należy zachować uwagę i być przygotowanym do natychmiastowej interwencji. Zaniedbanie tego może spowodować poważne uszkodzenia mienia, obrażenia ciała lub śmierć.