Profile kierowców

Podczas pierwszej regulacji położenia siedzenia kierowcy, położenia kierownica lub lusterek bocznych na ekranie dotykowym pojawia się monit o utworzenie profilu kierowcy, w którym ustawienia te zostaną zapisane. W profilu kierowcy zapisywane są również różne preferencje wprowadzane podczas zmiany ustawień Model S.

półkole z mniejszym kółkiem ponad nim
W celu dodania nowego profilu dotknij ikony profilu kierowcy w górnej części ekranu dotykowego. Następnie wybierz opcję Ustawienia profilu kierowcy > Dodaj nowego kierowcę, wpisz imię i nazwisko kierowcy i wybierz Utwórz profil. Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami, .

Zaznacz pole Funkcja łatwego wsiadania, aby umożliwić zapisanie (lub wykorzystanie istniejących) ustawień Funkcji łatwego wsiadania. Funkcja ta automatycznie ustawia siedzenie kierowcy i kierownica, aby ułatwić wsiadanie i wysiadanie z pojazdu Model S.

Jeżeli po zapisaniu lub wybraniu profilu kierowcy użytkownik zmieni położenie kierownica, siedzenia kierowcy lub lusterek bocznych, na ekranie dotykowym pojawi się monit o zapisanie nowego położenia lub przywrócenie położenia, które zostało zapisane wcześniej (zapisanie innych ustawień następuje automatycznie). Zignoruj ten monit, aby zmienić ustawienie bez zapisywania i przywracania.

Aby usunąć profil kierowcy, dotknij ikony profilu kierowcy w górnej części ekranu dotykowego, następnie opcji Ustawienia profilu kierowcy i wybierz profil kierowcy do usunięcia. Po wybraniu profilu dotknij opcji Usuń, aby usunąć profil kierowcy.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Tryb parkingowego to wbudowany profil kierowcy, który ogranicza prędkość i dostęp do niektórych funkcji Model S (patrz Tryb parkingowego).
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
W zależności od daty produkcji i wybranych opcji wyposażenia niektóre pojazdy Model S mogą nie obsługiwać profili kierowcy. Z kolei w pojazdach obsługujących profil kierowcy część ustawień może nie być automatycznie zapisywana i stosowana (np. położenie lusterka).
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Aby zatrzymać trwające automatyczne regulacje w oparciu o profil kierowcy, dotknij opcji Zatrzymaj w menu rozwijanym Profilu kierowcy. Także ręczna zmiana położenia siedzenia, lusterka lub kierownica spowoduje przerwanie wprowadzania ustawień.

Wybieranie pomiędzy profilami kierowców

półkole z mniejszym kółkiem ponad nim
Aby zmienić ustawienia pojazdu Model S w oparciu o informacje zapisane w profilu kierowcy, dotknij ikony profilu kierowcy w górnej części ekranu dotykowego. Następnie wybierz kierowcę. Systemy pojazdu Model S rozpoczną wprowadzanie ustawień z wybranego profilu.

Zapisane ustawienia

Podzbiór ustawień, które wybiera się w celu dostosowania pojazdu Model S, jest automatycznie zapisywany w profilu kierowcy. Po zapisaniu obok ikony profilu kierowcy na ekranie dotykowym pojawia się zielony symbol zaznaczenia. Przykłady automatycznie zapisanych ustawień profilu kierowcy:
 • Ustawienia nawigacji, temperatury, świateł i ekranów.
 • Opcje Autopilota i prowadzenia.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Ustawienia związane z profilem kierowcy mogą być różne zależnie od daty wyprodukowania samochodu i wersji zainstalowanego oprogramowania.

Łączenie profilu kierowcy z pilotem

Możesz powiązać profil kierowcy z określonym pilotem, aby umożliwić Model S automatyczne wybranie odpowiedniego profilu kierowcy, kiedy ten pilot zostanie wykryty, gdy zbliżasz się do pojazdu i otwierasz drzwi kierowcy. Aby powiązać profil kierowcy z pilotem, wsiądź do pojazdu Model S, mając pilota przy sobie, a następnie naciśnij ikonę profilu kierowcy u góry ekranu dotykowego. Wybierz profil kierowcy, który chcesz połączyć z pilotem, a następnie dotknij opcji Powiąż z pilotem.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Model S wykrywa tylko jednego pilota na raz. Profil kierowcy jest powiązany z pilotem, który jest w tym momencie wykrywany przez pojazd. Jeżeli użytkownik chce powiązać różne piloty z różnymi profilami kierowców, w trakcie wykonywania procedury powiązania w zasięgu wykrywania systemów pojazdu może znajdować się tylko ten kluczyk, do którego ma właśnie zostać przypisany profil. Wszystkie pozostałe piloty należy usunąć poza zasięg wykrywania (na co najmniej jeden metr od pojazdu Model S).
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Model S obsługuje maksymalnie do trzech powiązanych pilotów. Profil kierowcy może być powiązany tylko z jednym pilotem.

Aby usunąć powiązanie między profilem kierowcy a pilotem, naciśnij ikonę profilu kierowcy u góry ekranu dotykowego. Wybierz profil kierowcy, a następnie naciśnij X obok pozycji Powiązany z pilotem.

Funkcja łatwego wsiadania

Użytkownik może zdefiniować ustawienie łatwego wsiadania, które przesuwa siedzenie kierowcy i kierownica do położenia ułatwiającego wsiadanie i wysiadanie z pojazdu Model S. Każdy z kierowców może korzystać z ustawienia łatwego wsiadania, przypisując je do swojego profilu kierowcy. Gdy ustawienie łatwego wsiadania jest przypisane do profilu kierowcy, pojazd kierownica i siedzenie kierowcy automatycznie ustawiają się w położeniu parkowania, a pas bezpieczeństwa kierowcy pojazdu Model S jest odpinany, co ułatwia wysiadanie (a następnie wsiadanie). Gdy po ponownym zajęciu miejsca kierowca naciśnie pedał hamulca, system automatycznie przywraca ustawienia z ostatnio używanego profilu kierowcy (lub ustawienia odpowiednie dla kluczyka powiązanego z profilem kierowcy).

Aby używać opcji Funkcja łatwego wsiadania ze swoim profilem kierowcy, zaznacz pole Funkcja łatwego wsiadania.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Ostrzeżenie
Nie należy nigdy stosować opcji Funkcja łatwego wsiadania w celu przesuwania siedzenia kierowcy maksymalnie do tyłu, jeżeli na tylnym siedzeniu za siedzeniem kierowcy zamontowany jest fotelik dziecięcy. Ze względu na pomniejszony prześwit przemieszczające się siedzenie może uderzyć w nogi dziecka, spowodować obrażenia lub spowodować wyczepienie się fotelika.

Tryb parkingowego

Gdy pojazd Model S działa w trybie parkingowego, obowiązują następujące ograniczenia:

 • Prędkość jest ograniczona do 113 km/h.
 • Przyspieszenie i moc są ograniczone.
 • Pokrywa przedniego bagażnika i schowek podręczny są zablokowane.
 • W systemie nawigacji nie można korzystać z lokalizacji domu i pracy.
 • Nie można używać poleceń głosowych.
 • Funkcje autopilota są wyłączone.
 • Ustawienia Zezwalaj na dostęp mobilny nie można zmienić.
 • Obsługa HomeLink (o ile dostępna dla danego rynku) jest niedostępna.
 • Profile kierowcy są niedostępne.
 • Niektóre aplikacje, np. Zabawy i Kino, są niedostępne.
 • Obsługa Wi-Fi i Bluetooth jest wyłączona. Gdy pojazd Model S działa w trybie parkingowego, nie jest możliwe parowanie nowych urządzeń Bluetooth ani wyświetlanie lub usuwanie już sparowanych. Jednakże, jeśli sparowane przez Bluetooth urządzenie lub znana sieć Wi-Fi znajdą się w zasięgu, Model S połączy się z nimi.

Włączanie trybu parkingowego

Włącz w pojeździe Model S położenie postojowe i naciśnij ikonę profilu kierowcy w górnej części ekranu dotykowego. Następnie wybierz Tryb parkingowego.

Przy pierwszym włączeniu system wyświetla monit o utworzenie 4-cyfrowego kodu PIN, który będzie używany do wyłączania trybu parkingowego.

Po włączeniu trybu parkingowego na desce rozdzielczej pojawia się słowo Parkingowy, a profil kierowcy zmienia się na ekranie dotykowym na Tryb parkingowego.

Tryb parkingowy można także włączać i wyłączać za pomocą aplikacji mobilnej (jeśli w pojeździe Model S ustawione jest położenie postojowe). Jeżeli użytkownik korzysta z aplikacji mobilnej, wpisywanie kodu PIN nie jest wymagane, ponieważ użytkownik jest już zalogowany na konto Tesla z użyciem swoich danych logowania.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Jeżeli opcja Kod PIN umożliwiający jazdę jest włączona (patrz Kod PIN umożliwiający jazdę), przed utworzeniem lub podaniem kodu PIN trybu parkingowego konieczne jest wpisanie kodu PIN umożliwiającego jazdę. Pojazdem Model S z włączonym trybem parkingowym można jeździć bez podawania kodu PIN umożliwiającego jazdę.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
W trybie parkingowego ustawienie Kod PIN umożliwiający jazdę jest niedostępne.

Zapomniany kod PIN trybu parkingowego można zresetować z wnętrza pojazdu Model S, wprowadzając dane logowania konta Tesla (co jednocześnie wyłącza tryb parkingowy). Kod PIN można też zresetować z użyciem aplikacji mobilnej.

Wyłączanie trybu parkingowego

Przy włączonym położeniu postojowym w pojeździe Model S dotknij ikony profilu kierowcy Tryb parkingowego u góry ekranu dotykowego i wprowadź 4-cyfrowy kod PIN.

Po wyłączeniu trybu parkingowego zostaną przywrócone wszystkie ustawienia z ostatnio używanego profilu kierowcy oraz ustawienia klimatyzacji, a wszystkie funkcje staną się znów dostępne.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Aplikacja mobilna pozwala wyłączyć tryb parkingowego bez wpisywania kodu PIN.