Tylny bagażnik

Otwieranie

Aby otworzyć tylny bagażnik, włącz w pojeździe Model S położenie postojowe i wykonaj jedną z poniższych czynności:

 • Na ekranie dotykowym wybierz Sterowanie > Bagażnik.
 • Naciśnij dwukrotnie przycisk tylnego bagażnika na kluczyku zdalnego sterowania.
 • Naciśnij przycisk tylnego bagażnika w aplikacji mobilnej.
 • Naciśnij przełącznik znajdujący się pod zewnętrzną klamką klapa (musi być wykrywany zarejestrowany kluczyk).
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Jeśli opcja Pasywne wsiadanie jest wyłączona, należy odblokować pojazd Model S pilotem, zanim będzie można użyć przełącznika otwierającego klapę. Patrz Korzystanie z pilota.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
UWAGA
Przed otwarciem pojazdu klapa w zamkniętym pomieszczeniu (na przykład garażu) upewnić się, że wysokość otwierania ustawiona w pojeździe klapa jest odpowiednia, aby nie doszło do uderzenia w niski sufit lub inne obiekty (patrz Dostosowanie wysokości otwarcia klapy tylnej).

Model S musi być odblokowany lub wykryć kluczyk, zanim będzie można użyć klapa.

Tył pojazdu ze zbliżeniem na przełącznik zlokalizowany na zewnętrznej klamce tylnego bagażnika
Czerwona ikona w kształcie pojazdu z otwartymi drzwiami

Gdy drzwi, pokrywa lub klapa są otwarte, na desce rozdzielczej wyświetlana jest kontrolka otwartych drzwi. Otwarty bagażnik widać także na wizualizacji pojazdu Model S na ekranie dotykowym.

Aby zatrzymać ruch klapa, naciśnij jeden raz przycisk tylnego bagażnika na kluczyku zdalnego sterowania. Jeśli w chwili zatrzymania klapa nie była niemal całkowicie zamknięta lub otwarta, po dwukrotnym naciśnięciu przycisku zacznie poruszać się w przeciwną stronę. Na przykład, jeśli użytkownik zatrzyma klapa jednym naciśnięciem przycisku w trakcie jej otwierania, po dwukrotnym naciśnięciu przycisku klapa się zamknie.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
W sytuacjach awaryjnych polecenie otwarcia lub zamknięcia można anulować, chwytając i zatrzymując klapa pojazdu ręcznie.

W mało prawdopodobnym przypadku braku zasilania pojazdu klapa można otworzyć drzwi z wnętrza pojazdu Model S, patrz Awaryjne otwieranie klapy od wewnątrz.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Ostrzeżenie
Przed otwarciem lub zamknięciem klapa sprawdź otoczenie (pod kątem obecności osób lub przedmiotów). Użytkownik musi aktywnie obserwować ruch klapy, aby wykluczyć możliwość uderzenia w osobę lub przedmiot. Zlekceważenie tego zalecenia może spowodować szkody materialne lub obrażenia.

Dostosowanie wysokości otwarcia klapy tylnej

Jeśli pojazd Model S jest wyposażony w klapa, można dostosować wysokość otwierania, aby ułatwić sobie dostęp do bagażnika lub uniknąć zarysowania klapy o nisko zawieszony sufit lub zwisające elementy (np. drzwi garażowe lub lampy):

 1. W tym celu otwórz, a następnie ręcznie obniż lub podnieś klapa na żądaną wysokość otwarcia.
 2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk na spodzie klapa przez trzy sekundy, aż rozlegnie się dźwiękowy sygnał potwierdzający.
  Przycisk na spodzie klapy z rysunkiem samochodu mającego otwarty bagażnik
 3. Upewnij się, że została ustawiona żądana wysokość, zamykając, a następnie ponownie otwierając klapa.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
UWAGA
W zależności od konfiguracji (na przykład wysokości zawieszenia lub wyboru kół) klapa może otwierać się na około 2,3 metra. Ustaw odpowiednio wysokość otwarcia klapy, aby nie doszło do uderzenia o niski sufit lub inne obiekty.

Zamykanie

Jeżeli pojazd Model S nie jest wyposażony w klapa, w celu zamknięcia tylnego bagażnika należy pociągnąć klapę w dół i nacisnąć aż do pełnego zamknięcia.

Aby zamknąć klapa, wykonaj jedną z poniższych czynności:

 • Dotknij kolejno pozycji Sterowanie > Bagażnik.
 • Naciśnij dwukrotnie przycisk tylnego bagażnika na kluczyku zdalnego sterowania.
 • Naciśnij przełącznik na spodzie klapa

Jeżeli w trakcie zamykania klapa wykryje przeszkodę, automatycznie zatrzyma się i wyemituje dwa sygnały dźwiękowe. Należy usunąć przeszkodę i ponowić próbę zamknięcia.

Jeśli po otwarciu klapa utraci ustawienia kalibracji, wyemituje trzy sygnały dźwiękowe i nie poruszy się. Aby wznowić kalibrację, ręcznie pociągnij pokrywę w dół, aby ją zamknąć.

Otwieranie z wnętrza pojazdu

Aby otworzyć pokrywę tylnego bagażnika z wnętrza pojazdu Model S, który jest wyposażony w foteliki dziecięce Tesla zwrócone tyłem do kierunku jazdy, naciśnij wewnętrzny przełącznik otwierania umieszczony w bagażniku, a następnie pchnij pokrywę do góry. W pojazdach Model S z klapą bagażnika pierwsze naciśnięcie powoduje odblokowanie klapy (jeśli była zamknięta), a drugie — jej otwarcie.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
W pojazdach Model S, które nie są wyposażone w foteliki dziecięce Tesla zwrócone tyłem do kierunku jazdy, przełącznik może być zamontowany, ale nie jest aktywny i jego naciśnięcie nie powoduje otwarcia klapy.
Wnętrze bagażnika ze zbliżeniem na przełącznik klapy umieszczony na bocznej ścianie bagażnika

W pojazdach Model S z klapą o napędzie elektrycznym otwieranie nie wymaga ręcznego unoszenia klapy. Naciśnięcie przełącznika powoduje jej automatyczne otwarcie, a pociągniecie przełącznika powoduje jej zamknięcie.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Wewnętrzny przełącznik do otwierania klapy jest wyłączony, gdy blokada rodzicielska zamków jest aktywna (patrz Blokada rodzicielska zamków) oraz gdy pojazd Model S jedzie.

Dostęp do przestrzeni bagażowej

Aby uzyskać dostęp do przestrzeni bagażowej w tylnym bagażniku, pociągnij w górę taśmę pokrywy przestrzeni bagażowej. Następnie można złożyć pokrywę przestrzeni bagażowej do przodu lub wyjąć ją z pojazdu Model S.

Przed rozpoczęciem podróży należy zamocować bagaże przewożone w pojeździe Model S, a cięższe przedmioty umieścić w dolnej komorze bagażnika.

Widok tylnego bagażnika ze strzałką wskazującą taśmę pokrywy przestrzeni bagażowej

Maksymalne dopuszczalne obciążenie tylnego bagażnika

Masę ładunku należy rozłożyć możliwie jak najbardziej równomiernie między przedni i tylny bagażnik.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
UWAGA
Maksymalne dopuszczalne obciążenie górnej komory tylnego bagażnika wynosi 80 kg, dolnej komory — 285 funtów (130 kg). Przekroczenie tych wartości może spowodować uszkodzenia.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Ostrzeżenie
Podczas załadowywania zawsze należy mieć na uwadze Dopuszczalna znamionowa masa całkowita pojazdu (TPMLM) pojazdu (patrz Dane techniczne). TPMLM to maksymalna dopuszczalna łączna masa pojazdu obejmująca pasażerów, płyny i ładunek.

Awaryjne otwieranie klapy od wewnątrz

Wewnątrz tylnego bagażnika znajduje się podświetlona dźwignia mechaniczna, która w przypadku braku zasilania umożliwia otwarcie pojazdu Model S od środka. Umożliwia ona także wydostanie się na zewnątrz osobie uwięzionej w pojeździe.

Zatrzask z ikoną samochodu z otwartym tylnym bagażnikiem i niebieską strzałką skierowaną do góry; ten sam zatrzask w położeniu otwartym ze strzałką skierowaną na zewnątrz
 1. Pociągnij mocno dolną krawędź pokrywy, aby ją zdjąć.
 2. Pociągnij za linkę, aby zwolnić zatrzask.
 3. Naciśnij i otwórz pokrywę tylnego bagażnika.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Po krótkotrwałym wystawieniu na oświetlenie zewnętrzne przycisk przez kilka godzin emituje słabe światło.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Ostrzeżenie
Nie należy pozwalać, by dzieci bawiły się w bagażniku lub zamknęły się w jego wnętrzu. W przypadku zderzenia dziecko, które nie podróżuje w odpowiednim foteliku, może doznać poważnych obrażeń lub ponieść śmierć. Zamknięcie dziecka w pojeździe, zwłaszcza przy wyłączonej klimatyzacji, może prowadzić do wyczerpania cieplnego lub śmierci.