Pióra wycieraczek przedniej szyby, dysze i płyn

Uzupełnianie płynu do spryskiwaczy

Zbiornik płynu do spryskiwaczy, który znajduje się za przednim bagażnikiem, to jedyny zbiornik, do którego użytkownik może dolewać płyn. Gdy poziom płynu do spryskiwaczy jest niski, na desce rozdzielczej wyświetlany jest odpowiedni komunikat.

Aby uzupełnić płyn do spryskiwaczy:

 1. Otwórz pokrywę przednią.
 2. Przed otwarciem korka wlewu wyczyść obszar wokół niego, aby nie doszło do zanieczyszczenia zbiornika płynu.
 3. Otwórz korek wlewu.
 4. Napełnij zbiornik do takiego poziomu, by płyn był widoczny tuż poniżej króćca wlewu, uważając przy tym, aby nie rozlać płynu.
  Korek wlewu i zbliżenie ukazujące docelową ilość płynu.
 5. Wszelkie rozlania należy natychmiast wytrzeć i zmyć miejsce wodą.
 6. Załóż z powrotem korek wlewu.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
UWAGA
Należy używać wyłącznie płynu do spryskiwaczy szyb na bazie metanolu przeznaczonego do pojazdów. Używanie innych substancji, takich jak nieuzdatniona woda, może spowodować namnażanie bakterii w układzie klimatyzacji, co może wywołać nieprzyjemny zapach w kabinie lub uszkodzenia, które nie są objęte gwarancją.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Niektóre przepisy krajowe i lokalne ograniczają możliwość stosowania lotnych związków organicznych. Związki te są powszechnie dodawane do płynów do spryskiwaczy jako środki zapobiegające zamarzaniu. Płynów do spryskiwaczy ze zmniejszoną zawartością lotnych związków organicznych można używać tylko pod warunkiem, że we wszystkich strefach klimatycznych, w których użytkowany jest pojazd Model S, zapewniają odpowiednią ochronę przed zamarzaniem.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Lokalne przepisy zabraniają korzystania z płynu do spryskiwaczy na bazie metanolu. Zamiast tego należy stosować płyny oparte na etanolu.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
UWAGA
Nie należy stosować płynów o specjalnej recepturze, które zawierają dodatki hydrofobowe lub ułatwiające zmywanie owadów. Takie płyny mogą powodować smużenie, rozmazywanie oraz piszczenie i inne odgłosy.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Ostrzeżenie
Jeśli temperatura spada poniżej 4° C, należy używać płynu do spryskiwaczy z dodatkiem zapobiegającym zamarzaniu. Gdy na zewnątrz jest zimno, używanie płynu do spryskiwaczy bez dodatku zapobiegającego zamarzaniu może pogarszać widzialność przez przednią szybę.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Ostrzeżenie
Płyny do spryskiwaczy mogą podrażniać skórę i oczy. Należy przestrzegać wskazówek dostarczonych przez ich producenta.

Kontrola i czyszczenie piór wycieraczek

Krawędzie piór wycieraczek należy co jakiś czas czyścić, sprawdzając przy tym, czy na elementach gumowych nie ma pęknięć i nierówności. W razie stwierdzenia uszkodzeń należy natychmiast wymienić pióra wycieraczek, aby uniknąć uszkodzenia szyby i zwiększyć widoczność.

Wycieraczki są mniej skuteczne, jeżeli ich pióra lub szyba są zanieczyszczone. Na elementach tych może się znajdować lód, wosk rozpylany w myjniach, dodatki hydrofobowe/środki do zmywania owadów z płynu do spryskiwaczy, a także ptasie odchody, soki drzew i inne substancje organiczne.

Podczas czyszczenia należy przestrzegać następujących wytycznych:

 • Przednią szybę i pióra wycieraczek należy czyścić za pomocą płynu do spryskiwaczy, alkoholu izopropylowego (do nacierania) lub nieścierającego środka do czyszczenia szkła, który jest dopuszczony do stosowania z gumą i szybami samochodowymi. Nieodpowiednie środki mogą powodować powstawanie uszkodzeń lub smug i pojawianie się odblasków na przedniej szybie.
 • Nieznacznie unieś ramię wycieraczki ponad szybę, tylko na tyle, by mieć dostęp do pióra. Nie podnoś ramienia ponad jego przewidzianą pozycję.

Jeżeli po wyczyszczeniu wycieraczki nadal nie dają pożądanego efektu, należy wymienić pióra wycieraczek.

Wymiana piór wycieraczek

W celu zapewnienia optymalnego działania należy przynajmniej raz do roku wymieniać pióra wycieraczek. Pióra muszą mieć następujące parametry:
 • Pióro po stronie kierowcy musi mierzyć 650 mm, a po stronie pasażera 500 mm.
 • Łącznik do mocowania nowego pióra musi być identyczny z oryginalnym. Inny łącznik może uniemożliwić prawidłowe zamocowanie nowego pióra do ramienia wycieraczki.

Nowe pióra wycieraczek możesz nabyć w sklepie Tesla.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Oryginalne pióra wycieraczek można zastępować wyłącznie identycznymi piórami. Zastosowanie nieodpowiednich piór wycieraczek może doprowadzić do uszkodzenia systemu wycieraczek i szyby przedniej.
Aby wymienić pióra wycieraczek:
 1. Włącz położenie postojowe i wyłącz wycieraczki.
 2. Ustaw wycieraczki w położeniu serwisowym, wybierając opcję Sterowanie > Serwis > Tryb serwisowy wycieraczek
 3. Nieznacznie unieś ramię wycieraczki ponad szybę, tylko na tyle, by mieć dostęp do pióra.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  UWAGA
  Pióra wycieraczek nie blokują się w uniesionym położeniu. Nie podnoś ramienia ponad jego przewidzianą pozycję.
 4. Połóż ręcznik pomiędzy ramieniem wycieraczki a szybą, aby uniknąć zarysowania lub pęknięcia szyby.
 5. Złap ramię wycieraczki i naciśnij płytkę blokady, zsuwając jednocześnie pióro w dół ramienia.
  Zbliżenie pióra wycieraczki ze strzałką wskazującą na płytkę i drugą strzałką wskazującą rozłączanie
 6. Ustaw nowe pióro wycieraczki na ramieniu wycieraczki i przesuwaj je w stronę końca ramienia wycieraczki, aż zatrzaśnie się w docelowym położeniu.
 7. Wyłącz tryb serwisowy, by wycieraczki mogły powrócić do standardowego położenia.

Czyszczenie dysz spryskiwaczy

Położenie spryskiwaczy przedniej szyby jest ustalane fabrycznie i nie powinno nigdy wymagać regulacji.

Zatkane dysze spryskiwacza przedniej szyby można udrożnić za pomocą cienkiego drucika.

Otwarta przednia pokrywa i ukazane w zbliżeniu dysze spryskiwaczy po jej wewnętrznej stronie
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Ostrzeżenie
Nie należy używać spryskiwaczy podczas mycia pojazdu Model S. Płyny do spryskiwaczy mogą podrażniać skórę i oczy. Należy przestrzegać wskazówek dostarczonych przez producenta płynu.