Kluczyki i drzwi

Blokowanie i odblokowywanie zamków bez kluczyka

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
UWAGA
Nie zostawiaj sparowanego telefonu w pojeździe (np. gdy jesteś na spacerze albo na plaży). Jeśli musisz zostawić telefon w pojeździe, wyłącz Bluetooth i/lub telefon.

Blokowanie i odblokowywanie zamków pojazdu Model S jest wygodne. Użytkownik musi mieć przy sobie działający pilot, ale nie musi go używać. Model S posiada czujniki rozmieszczone wokół drzwi kierowcy, które wykrywają pilot z odległości ok. jednego metra. Pojazd Model S potrafi więc sam wykryć pilot schowany w kieszeni lub torebce.

Gdy użytkownik z pilotem zbliży się do pojazdu Model S, w którym włączona jest opcja Pasywne wsiadanie (Sterowanie > Bezpieczeństwo > Pasywne wsiadanie), zamki drzwi odblokowują się automatycznie. Jeżeli klamka jest schowana, w celu wysunięcia należy ja nacisnąć. Jeżeli opcja Automatyczne wysuwanie klamek jest włączona (patrz Korzystanie z zewnętrznych klamek drzwi), klamek nie trzeba dotykać. Wysuną się one automatycznie, gdy użytkownik z kluczykiem zbliży się do pojazdu Model S. Wybierz opcję Wyklucz dom, aby wyłączyć wysuwanie klamek w lokalizacji określonej jako Dom (adres domowy można ustawić, dotykając kolejno Nawiguj > Ustaw adres domowy). Aby otworzyć tylny bagażnik, naciśnij przycisk znajdujący się pod zewnętrzną klamką wyposażonej w napęd elektryczny klapy.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Model S musi wykryć pilot w pobliżu drzwi kierowcy, aby drzwi lub pokrywa z napędem elektrycznym zostały odblokowane.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Jeśli opcja Pasywne wsiadanie jest wyłączona, do odblokowania pojazdu Model S trzeba użyć pilota. Patrz Korzystanie z pilota.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Użytkownik może wybrać, czy zbliżenie się do pojazdu Model S z pilotem ma spowodować odblokowanie zamków wszystkich drzwi, czy tylko drzwi kierowcy (patrz Odblokowanie drzwi kierowcy).

Użytkownik mający przy sobie pilot nie musi go używać, aby otworzyć tylny bagażnik. Wystarczy, że naciśnie przycisk znajdujący się pod zewnętrzną klamką klapy z napędem elektrycznym. Aby tylny bagażnik został otwarty, tryb Odblokowanie drzwi kierowcy musi być wyłączony (patrz Odblokowanie drzwi kierowcy), a pojazd musi wykryć pilot w pobliżu drzwi kierowcy.

Model S także automatycznie blokuje zamki. Jeśli opcja Blokada po odejściu zostanie włączona, pojazd Model S zablokuje zamki, gdy użytkownik oddali się z pilotem (patrz Blokada po odejściu).

Zamki pojazdu Model S można także zablokować od środka, naciskając ikonę na pasku stanu ekranu dotykowego.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
W zależności od daty produkcji i wybranych opcji wyposażenia niektóre pojazdy Model S mogą nie być wyposażone w funkcję automatycznego blokowania i odblokowywania zamków.

Korzystanie z pilota

Aby szybko zapoznać się z pilotem, można wyobrazić go sobie jako zminiaturyzowaną wersję pojazdu Model S, w którym plakietka Tesla przedstawia przód. Pilot ma trzy przyciski, które w dotyku są bardziej miękkie niż reszta powierzchni.

Kluczyk zdalnego sterowania Tesla z 3 objaśnieniami
 1. Bagażnik
  • Naciśnij dwukrotnie, aby otworzyć tylny bagażnik.
  • Jeżeli pojazd jest wyposażony w klapę unoszoną elektrycznie, tylny bagażnik można zamknąć przez dwukrotne naciśnięcie przycisku. Pojedyncze naciśnięcie pozwala z kolei zatrzymać poruszającą się klapę.
  • W celu otwarcia klapki gniazda ładowania przytrzymaj przycisk przez jedną-dwie sekundy.
 2. Zablokowanie/odblokowanie wszystkiego
  • Pojedyncze kliknięcie blokuje wszystkie zamki drzwi i bagażników (drzwi i bagażniki muszą być zamknięte). Światła awaryjne migają jeden raz, a klamki drzwi chowają się. Jeżeli któreś drzwi lub klapa z napędem elektrycznym są otwarte, światła awaryjne migają trzykrotnie i zamki drzwi się nie zamykają.
  • Dwukrotne naciśnięcie odblokowuje zamki. Światła awaryjne migają dwa razy, a klamki drzwi wysuwają się. Jeżeli któreś drzwi lub tylny bagażnik są otwarte, światła awaryjne migają trzykrotnie i zamki drzwi nie blokują się.
 3. Przedni bagażnik
  • Dwukrotne naciśnięcie otwiera przedni bagażnik.

Nie trzeba kierować pilota w stronę pojazdu Model S, ale pojazd musi się znajdować w zasięgu jego działania (który zależy od poziomu energii baterii w pilocie).

Gdy pojazd Model S nie może wykryć pilota, na ekranie dotykowym pojawia się komunikat informujący, że pilota nie ma we wnętrzu. Kluczyk zdalnego sterowania należy umieścić tam, gdzie pojazd Model S będzie go mógł najłatwiej wykryć, czyli poniżej gniazda zasilania niskie napięcie (patrz Kluczyk zdalnego sterowania włożony).

Działanie pilota mogą zakłócać urządzenia radiowe, które pracują na zbliżonych częstotliwościach. Jeśli do tego dojdzie, odsuń pilot na odległość co najmniej 30 cm od innych urządzeń elektronicznych, takich jak telefony, laptopy itp. Jeżeli pilot nie działa, jego bateria może wymagać wymiany. W przypadku rozładowania się baterii pilota pojazd Model S można otworzyć stosując następującą procedurę (patrz Odblokowanie, gdy pilot nie działa).

Ze względów bezpieczeństwa kluczyk zdalnego sterowania może wymagać okresowych aktualizacji. W celu zaktualizowania kluczyka zdalnego sterowania wybierz kolejno Sterowanie > Serwis > Aktualizuj pilota i wykonaj instrukcje, które pojawią się na ekranie. Aktualizacja kluczyka zdalnego sterowania jest możliwa tylko po włączeniu położenia postojowego.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
UWAGA
Pamiętaj, by wybierając się w podróż, mieć pilot przy sobie. Po uruchomieniu Model S może co prawda kontynuować jazdę i oddalić się od pilota, ale gdy się wyłączy, jego ponowne włączenie bez pilota będzie niemożliwe.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
UWAGA
Chroń pilot przed uderzeniami, wysokimi temperaturami i zalaniem. Nie dopuszczaj do jego kontaktu z rozpuszczalnikami, woskami i ściernymi środkami czyszczącymi.

Wymiana baterii w kluczyku zdalnego sterowania

Trwałość baterii w pilocie przy normalnym użytkowaniu wynosi około jednego roku. Gdy bateria ulegnie rozładowaniu, na desce rozdzielczej wyświetlany jest odpowiedni komunikat. Aby wymienić baterię, wykonaj poniższe czynności:

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Firma Tesla zaleca wymianę baterii we wszystkich pilotach jednocześnie.
Kluczyk Tesla
 1. Połóż pilota przyciskiem w dół na miękkiej powierzchni i podważ pokrywkę na spodzie za pomocą małego, płaskiego narzędzia lub paznokcia.
 2. Wyjmij ostrożnie baterię z przednich zacisków mocujących.
 3. Włóż nową baterię (typu CR2032), wkładając ją stroną ze znakiem „+” do góry.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Uwaga
  Firma Tesla zaleca korzystanie z baterii Panasonic CR2032. Baterie tego typu można kupić w sklepach internetowych, supermarketach i sklepach przemysłowych.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Uwaga
  Przed włożeniem baterii do kluczyka należy wytrzeć ją do czysta i nie dotykać jej płaskich powierzchni. Bateria będzie pracować krócej, jeśli na płaskich powierzchniach pozostaną ślady palców.
 4. Trzymając pokrywkę pod kątem, ustaw zatrzaski po jej najszerszej stronie naprzeciwko odpowiednich szczelin w pilocie, a następnie wciśnij pokrywkę tak, aby zatrzasnęła się na swoim miejscu.
 5. Sprawdź, czy kluczyk zdalnego sterowania działa, blokując i odblokowując pojazd.

Dodatkowe piloty

Jeżeli zgubisz pilot lub potrzebujesz uzyskać dodatkowy, skontaktuj się z firmą Tesla. Model S rozpoznaje maksymalnie do trzech pilotów.

Przy zamawianiu nowego pilota do pojazdu Model S należy wziąć ze sobą wszystkie istniejące piloty, ponieważ muszą one zostać przeprogramowane.

Korzystanie z zewnętrznych klamek drzwi

Jeżeli Model S wykryje w pobliżu działającego pilota i opcja Pasywne wsiadanie jest włączona (Sterowanie > Bezpieczeństwo > Pasywne wsiadanie), lekkie naciśnięcie na klamkę spowoduje jej wysunięcie.

Można również zaprogramować klamki tak, by wysuwały się zawsze, gdy do drzwi kierowcy zbliży się osoba z pilotem. Wybierz kolejno Sterowanie > Pojazd > Automatyczne wysuwanie klamek na ekranie dotykowym.

wsuń lub wysuń klamki

Aby otworzyć drzwi, wsuń dłoń w klamkę i pociągnij.

Jeżeli przez minutę po wysunięciu klamki nie zostaną użyte, schowają się z powrotem. Aby je ponownie wysunąć, wystarczy dotknięcie. Klamki chowają się ponadto minutę po zamknięciu ostatnich drzwi, gdy pojazd Model S rusza i gdy zamki pojazdu Model S zostaną zablokowane.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Pojazd Model S tymczasowo wyłącza funkcję Automatyczne wysuwanie klamek w podanych niżej przypadkach, aby zaoszczędzić energię akumulatora:
 • Pilot jest poza zasięgiem przez ponad 48 godzin.
 • Pilot pozostaje w zasięgu przez pięć minut od zamknięcia wszystkich drzwi.

W takich przypadkach klamki można rozłożyć, dotykając ich lub naciskając przycisk odblokowania na pilocie. Ustawienia nie trzeba resetować. O ile nie wystąpią wspomniane okoliczności, przy następnym zbliżeniu się do pojazdu Model S klamki wysuną się automatycznie.

czerwony samochód z otwartymi drzwiami
Gdy drzwi są otwarte, na desce rozdzielczej jest zawsze wyświetlany odpowiedni wskaźnik. Widoczny jest także obraz pojazdu Model S z otwartymi drzwiami lub bagażnikiem w oknie Sterowanie ekranu dotykowego.

Otwieranie drzwi od wewnątrz

Aby otworzyć drzwi, pociągnij do siebie wewnętrzną klamkę.

strzałka pokazująca sposób otwierania drzwi
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Aby zapobiec otwieraniu tylnych drzwi przez dzieci pociągające za wewnętrzne klamki, wybierz na ekranie dotykowym Sterowanie > Pojazd > Blokada rodzicielska zamków i włącz blokadę rodzicielską zamków (patrz Blokada rodzicielska zamków).

Blokowanie i odblokowywanie zamków z wnętrza pojazdu

Jeżeli w pojeździe Model S znajduje się działający kluczyk, drzwi i pokrywy można blokować i odblokowywać z wnętrza za pomocą ekranu dotykowego. Naciśnij ikonę blokady na pasku statusu ekranu dotykowego.

Możesz wybrać, czy po zatrzymaniu pojazdu Model S i włączeniu położenia postojowego zamki drzwi powinny się odblokować, czy pozostać zablokowane. W tym celu naciśnij kolejno Sterowanie > Pojazd > Odblokuj w położeniu P. Włączenie tej opcji spowoduje, że drzwi będą się automatycznie odblokowywać po włączeniu położenia postojowego.

Ponadto drugie naciśnięcie przycisku Park na końcu dźwigni jazdy pozwala odblokować drzwi i wysunąć klamki (pierwsze naciśnięcie włącza tryb postojowy).

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Jeżeli w chwili blokowania zamków pojazdu Model S drzwi lub pokrywa bagażnika będą otwarte, ich zamki zostaną zablokowane po zamknięciu.

Odblokowanie drzwi kierowcy

Ustawienia można skonfigurować tak, by zbliżenie się do pojazdu osoby z pilotem powodowało odblokowanie tylko zamka drzwi kierowcy. W tym celu naciśnij kolejno Sterowanie > Pojazd > Odblokowanie drzwi kierowcy. Aby odblokować pozostałe drzwi, użyj ekranu dotykowego lub drugi raz naciśnij przycisk na pilocie.

Blokada rodzicielska zamków

Model S jest wyposażony w blokadę rodzicielską zamków, która uniemożliwia otwarcie drzwi tylnych za pomocą wewnętrznych klamek. Blokadę rodzicielską zamków można włączać i wyłączać za pomocą ekranu dotykowego. Wybierz kolejno Sterowanie > Pojazd > Blokada rodzicielska.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Zaleca się, aby blokada rodzicielska zamków była włączona zawsze, gdy na tylnych siedzeniach podróżują dzieci.

Blokowanie przy ruszaniu

Model S automatycznie blokuje zamki wszystkich drzwi (oraz pokryw bagażnika), gdy prędkość jazdy przekroczy 8 km/h.

Blokada po odejściu

Zamki drzwi i pokryw są automatycznie blokowane za każdym razem, gdy osoba z pilotem oddali się od pojazdu lub pojazd z innego powodu nie będzie mógł wykryć pilota (brak pilota, rozładowana bateria itp).

Tę opcję można włączyć i wyłączyć, wybierając Sterowanie > Pojazd > Blokada po odejściu.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Dotknij opcji Zabawy > Boombox > Dźwięk blokady, aby dostosować dźwięk blokowania pojazdu od zewnątrz (wymagany jest system ostrzegania pieszych).

Zaznacz pole wyboru Wyklucz dom, aby uniemożliwić blokowanie drzwi w przypadku oddalenia się z pilotem od pojazdu Model S zaparkowanego w miejscu oznaczonym jako dom. Aby dowiedzieć się, jak oznaczyć miejsce jako dom, patrz Dom, praca i miejsca ulubione.

Jeżeli odblokujesz pojazd Model S z użyciem aplikacji mobilnej, po chwili od zamknięcia wszystkich drzwi jego zamki zostaną automatycznie zablokowane. Przed zaparkowaniem pojazdu Model S w miejscu bez zasięgu sieci komórkowej, takim jak garaż, upewnij się, że masz przy sobie działający kluczyk odblokowania.

Jeżeli pojazd Model S będzie wykrywać uwierzytelnionego pilota przez pięć minut po opuszczeniu pojazdu przez użytkownika i zamknięciu wszystkich drzwi, funkcja Blokada po odejściu zostanie wyłączona i nie zablokuje drzwi, gdy użytkownik z pilotem oddali się od pojazdu. Do chwili zakończenia kolejnej jazdy konieczne będzie ręczne blokowanie pojazdu Model S.

Ponadto funkcja blokady po odejściu jest wyłączana na jedną minutę, jeżeli użytkownik odblokuje zamki pojazdu Model S pilotem, gdy wszystkie drzwi są zamknięte. Jeżeli w ciągu tej minuty drzwi zostaną otwarte, ich zamki nie zostaną ponownie zablokowane aż do momentu, gdy wszystkie drzwi zostaną zamknięte, a osoba z pilotem oddali się od pojazdu.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Użytkownik jest odpowiedzialny za sprawdzenie, czy drzwi pojazdu są zamknięte, nawet jeśli funkcja Blokada po odejściu jest aktywna.

Odblokowanie, gdy pilot nie działa

Jeżeli zbliżenie się do pojazdu Model S z pilotem lub dwukrotne naciśnięcie przycisku odblokowania na pilocie nie powoduje odblokowania zamków, może to oznaczać, że bateria w pilocie rozładowała się. Nawet w takim przypadku można odblokować zamki i jeździć pojazdem Model S przy użyciu pilota.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Choć użycie pilota nadal jest możliwe, warto rozważyć zdalne odblokowanie zamków i uruchomienie pojazdu za pomocą aplikacji mobilnej. Baterię pilota można wymienić w dogodnym momencie.

Aby odblokować zamki Model S (wyłączając przy okazji alarm bezpieczeństwa) przy użyciu pilota, umieść pilot w pobliżu podstawy wycieraczki przedniej szyby po stronie pasażera. Następnie naciśnij klamkę prawych przednich drzwi pojazdu. Jeżeli zamki pojazdu Model S nie zostaną odblokowane, zmień pozycję pilota i spróbuj ponownie. Aby pojazd odblokował się, pilot musi być w odpowiednim położeniu.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Ilustracja poniżej dotyczy samochodu z kierownicą po lewej stronie. W pojazdach z kierownicą po prawej stronie wskazane miejsce są w lustrzanym odbiciu przeniesione na drugą stronę pojazdu.
czujnik pilota na przedniej szybie

Aby po uzyskaniu dostępu do kabiny rozpocząć jazdę pojazdem Model S, ułóż pilota spodnią częścią przy konsoli środkowej, bezpośrednio pod gniazdem zasilania niskie napięcie. Następnie naciśnij i przytrzymaj pedał hamulca, aby uruchomić pojazd Model S.

umieść pilota w konsoli środkowej
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Odblokowanie pojazdu Model S tym sposobem powoduje wyłączenie opcji blokowania przy oddaleniu się. Po wymianie baterii pilota opcję blokowania przy oddaleniu się należy ręcznie włączyć ponownie.