Otwieranie pokrywy przy braku zasilania

Otwieranie pokrywy przy braku zasilania

Ta procedura dotyczy pojazdów Model S wyprodukowanych od kwietnia 2016 r. (data przybliżona). Informacje dotyczące pojazdów wyprodukowanych przed kwietniem 2016 r. (data przybliżona), patrz „Otwieranie pokrywy przy braku zasilania” w Przewodniku po czynnościach, które można wykonać samodzielnie)

Jeżeli w pojeździe Model S zabraknie zasilania lub nie będzie można otworzyć przedniego bagażnika za pomocą ekranu dotykowego lub kluczyka, należy ręcznie otworzyć pokrywę przedniego bagażnika.

Zlokalizuj linkę sterującą zwalnianiem hamulca, zamontowaną w osłonie przednich nadkoli po obu stronach pojazdu (łącznie są dwie linki zwalniające). Wykonaj następujące czynności, aby ręcznie otworzyć przednią pokrywę bagażnika:

  1. Zwolnij pokrywę prawego przedniego nadkola.
  2. Pociągnij pas, aby zwolnić główny zatrzask.
  3. Zwolnij pokrywę lewego przedniego nadkola
  4. Pociągnij pas, aby zwolnić drugi zatrzask.
  5. Podnieś pokrywę. W celu zmniejszenia nacisku na drugi zatrzask może być potrzebne lekkie przyciśnięcie pokrywy.

l

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Ważne jest, aby pociągnąć pasy w odpowiedniej kolejności, ponieważ w przeciwnym razie odpowiedni zatrzask nie zostanie zwolniony i nie będzie można otworzyć przedniego bagażnika.

Po otwarciu przedniego bagażnika w ten sposób zatrzaski pozostaną w położeniu otwartym i zamknięcie bez zasilania elektrycznego nie będzie możliwe. Zamykanie przedniego bagażnika po otwarciu przy użyciu pasów:

  1. Naładuj akumulator niskie napięcie (instrukcje można uzyskać, kontaktując się z Teslą).
  2. Naciśnij przycisk Przedni bagażnik na ekranie dotykowym, aby zresetować ustawienia głównego i drugiego zatrzasku.