Zmiana biegów

Jak zmieniać biegi

Gdy w pojeździe Model S jest włączone położenie postojowe, zmiana biegu wymaga wciśnięcia pedału hamulca.

W celu zmiany trybu jazdy przesuń dźwignię jazdy w górę lub w dół.

Dźwignia zmiany biegów ze strzałką, linią, linią strzałki skierowaną w górę i powtórnie skierowaną w dół

Próba zmiany biegu, gdy zabrania tego aktualna prędkość jazdy, spowoduje wyemitowanie sygnału dźwiękowego, a bieg nie zostanie zmieniony.

Bieg wsteczny

Przesuń dźwignię jazdy do końca w górę, a następnie zwolnij. Bieg wsteczny można włączyć, tylko gdy pojazd Model S jest zatrzymany lub jedzie z prędkością poniżej 8 km/h.

Bieg neutralny

Pojazd Model S na biegu neutralnym toczy się swobodnie, dopóki kierowca nie użyje hamulca:

  • Gdy w pojeździe jest włączone położenie postojowe, zmienić bieg na neutralny poprzez krótkie popchnięcie dźwigni jazdy w górę lub w dół do pierwszego położenia.
  • Gdy w pojazd znajduje się w trybie jazdy, zmienić bieg na neutralny poprzez krótkie popchnięcie dźwigni jazdy w górę do pierwszego położenia. Jeśli aktywna jest funkcja automatycznego kierowania lub tempomat z funkcją uwzględniania ruchu drogowego (zależnie od wyposażenia), należy przesunąć dźwignię jazdy w górę do pierwszej pozycji i przytrzymać ją tam przez ponad 1 sekundę. Funkcja automatycznego kierowania lub tempomat uwzględniający sytuację drogową zostaną wyłączone.
  • Gdy w pojeździe jest włączony bieg wsteczny, zmienić bieg na neutralny poprzez krótkie popchnięcie dźwigni jazdy w dół do pierwszego położenia.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
W przypadku jazdy z prędkością mniejszą niż ok. 8 km/h w celu włączenia biegu innego niż neutralny należy nacisnąć pedał hamulca.

Jeżeli pojazd Model S jest ustawiony w położeniu postojowym, przy zwolnieniu hamulca postojowego z poziomu ekranu dotykowego (Sterowanie > Bezpieczeństwo > Hamulec postojowy), pojazd Model S automatycznie włącza bieg neutralny (patrz Hamulec postojowy).

Jazda do przodu

Przesuń dźwignię jazdy do końca w dół, a następnie zwolnij. Bieg do jazdy do przodu można włączyć, tylko gdy pojazd Model S jest zatrzymany lub jedzie na biegu wstecznym z prędkością poniżej 8 km/h.

Położenie postojowe

Po zatrzymaniu pojazdu Model S naciśnij końcówkę dźwigni jazdy.

Strzałka skierowana w stronę przycisku na końcu dźwigni

Model S automatycznie włącza położenie postojowe, aby zapobiec niekontrolowanemu toczeniu się podczas jazdy z niską prędkością. Ma to miejsce po podłączeniu przewodu ładowania, odpięciu Twojego pasa bezpieczeństwa lub otwarciu drzwi w trybie jazdy lub trybie neutralnym. Przed wyłączeniem położenia postojowego upewnij się, że przewód ładowania jest odłączony, zapnij Twój pas bezpieczeństwa i zamknij drzwi.

Włączenie położenia postojowego, po którym następuje drugie naciśnięcie przycisku, pozwala także odblokować wszystkie drzwi i/lub wysunąć wszystkie klamki, co ułatwia pasażerom wsiadanie.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
W celu wyłączenia położenia postojowego należy nacisnąć pedał hamulca.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Powyższa lista nie zawiera wszystkich możliwych powodów automatycznego włączenia lub niewłączenia położenia postojowego w pojeździe Model S. Ponadto w pewnych okolicznościach możliwe jest, że pojazd włączy ten tryb już po spełnieniu jednego warunku.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
UWAGA
W sytuacji awaryjnej, jeśli hamulce nie działają prawidłowo, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk Położenie postojowe na dźwigni jazdy w celu zatrzymania pojazdu Model S. Z tej metody zatrzymywania pojazdu należy korzystać tylko wtedy, gdy jest to absolutnie konieczne.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Ostrzeżenie
Kierowca przed opuszczeniem pojazdu powinien zawsze sprawdzić, czy położenie postojowe zostało włączone. Nie wolno zakładać, że pojazd Model S w każdej sytuacji automatycznie włączy położenie postojowe (przykładowo może go nie włączyć, jeżeli funkcja Pełzanie lub nachylenie nawierzchni spowodują, że pojazd będzie się poruszać z prędkością większą niż około 2 km/h).