Polecenia głosowe

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Dla wygody użytkownika firma Tesla umożliwia wybranie jednego z wielu języków poleceń głosowych. Aby wybrać inny język, wybierz kolejno Sterowanie > Wyświetlacz > Język rozpoznawania poleceń głosowych.
Za pomocą poleceń głosowych można z łatwością sterować ustawieniami i preferencjami bez użycia ekranu dotykowego. Polecenia głosowe zostały opracowane w taki sposób, aby funkcja rozpoznawała naturalne komendy. Poniższa lista zawiera przykładowe czynności, które możesz wykonywać za pomocą poleceń głosowych:
 • dostosowywanie układu klimatyzacji do własnych preferencji,
 • zmienianie prędkości i częstotliwości pracy wycieraczek szyby przedniej,
 • sterowanie różnymi aspektami pojazdu,
 • prowadzenie z użyciem nawigacji,
 • dzwonienie na numery z listy kontaktów,
 • obsługiwanie aplikacji i ustawień,

Aby zainicjować polecenie głosowe, dotknij przycisku sterowania głosowego po prawej stronie kierownica. Gdy usłyszysz sygnał, wypowiedz polecenie.

Strzałka wskazująca przycisk mikrofonu.

Przykłady poleceń głosowych

Oto lista przykładowych poleceń głosowych. Lista ta nie jest kompletna. Firma Tesla nieustannie pracuje nad doskonaleniem systemu poleceń głosowych.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Niektóre polecenia głosowe (np. tryb Sentry, Tryb psa itp.) są dostępne wyłącznie, gdy pojazd jest w położeniu postojowym

Sterowanie klimatyzacją

Dostosowywanie układu klimatyzacji do własnych preferencji:

 • „Make it cooler” („Schłodź wnętrze”)
 • „Make it warmer” („Podgrzej wnętrze”)
 • „Turn on/off the driver's seat heater” („Włącz/wyłącz ogrzewania fotela kierowcy:)
 • „Cool down the passenger” („Schłodź siedzenie pasażera”)
 • „Direct airflow to my face” („Bezpośredni nawiew na twarz”)
 • „Sync climate” („Synchronizuj klimatyzację”)
 • „Increase/decrease the fan speed” („Zwiększ/zmniejsz prędkość nawiewu”)
 • "Turn on/off rear defroster” ("Włącz/wyłącz tylny odmrażacz")
 • "Set the temperature/fan...” („Ustaw temperaturę/nawiew…”)
 • „Turn on recirculate” („Obieg zamknięty”)

Wycieraczki szyby przedniej

Prędkość i częstotliwość pracy wycieraczek szyby przedniej można zmieniać w zależności od zmieniających się warunków drogowych i pogodowych:

 • „Speed up the wipers” („Zwiększ prędkość działania wycieraczek”)
 • „Increase/decrease windshield wiper speed by...” („Zwiększ/zmniejsz prędkość działania wycieraczki przedniej szyby o...”)
 • „Turn on/off the wipers” („Włącz/wyłącz wycieraczki”)

Elementy sterujące pojazdu

Zmienianie ustawień różnych elementów sterujących pojazdu:

 • „Sentry Mode on/off” („Włącz/wyłącz Tryb Sentry”)
 • „Keep my car safe” („Zabezpiecz mój samochód”)
 • „Lock/unlock the doors” („Zablokuj/odblokuj drzwi”)
 • „Turn on Dog Mode” („Włącz tryb psa”)
 • „Fold/unfold the mirrors” („Złóż/rozłóż lusterka”)
 • „Open/close charge port” („Zamknij/otwórz gniazdo ładowania”)
 • „Start/stop charging” („Rozpocznij/przerwij ładowanie”)
 • "Open service settings” („Otwórz ustawienia serwisowe”)
 • „Open the glovebox” („Otwórz schowek podręczny”)

Kontakty

Aby zadzwonić lub wysłać wiadomość tekstową do kontaktu zapisanego w pamięci telefonu połączonego przez Bluetooth (patrz Telefon, kalendarz oraz konferencje online), powiedz:

 • „Call [contact name/phone number]” („Zadzwoń do [nazwa kontaktu / numer telefonu”)
 • „Text [contact name/phone number]” („Wyślij wiadomość do [nazwa kontaktu / numer telefonu”)

Multimedia

Słuchanie muzyki i dostosowywanie preferencji odtwarzania:

 • „Listen to [song name]” („Posłuchaj [tytuł piosenki]”)
 • „Lower/raise the volume” („Zmniejsz/zwiększ głośność”)
 • „Skip to next” („Przeskocz do kolejnego utworu”)
 • „Pause/play song” („Wstzymaj odtrwórz piosenkę”)
 • „Change the source to [media source]” („Zmień źródło multimediów na [nazwa źródła multimediów]”)

Rozpoznawanie poleceń głosowych będzie lepsze, jeżeli znajdą się w nich różne wskazówki, np. nazwa wykonawcy i tytuł utworu.

Aplikacje i ustawienia

Łatwe przeglądanie aplikacji i dostosowywanie ustawień:

 • „Open [Toybox/browser/theater/phone]” („Otwórz Toybox / przeglądarkę/ kino / telefon”)
 • „Search for...” („Wyszukaj…”)
 • „The screen is too bright” („Ekran jest zbyt jasny”)
 • „Show me the Owner's Manual” („Pokaż mi instrukcję obsługi”)

Możliwość przesłania raportu o błędzie poprzez wypowiedzenie polecenia „Report” („Raport”), „Feedback” („Opinia”) lub „Bug report” (Raport błędu”).

Aby uzyskać więcej informacji o poleceniach głosowych, patrz https://www.tesla.com/support/voice-commands.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
W ramach nieprzerwanych działań mających na celu zwiększanie jakości firma Tesla rejestruje i przetwarza transkrypcje poleceń głosowych (takich jak „Ustaw temperaturę…”). Nagrania głosowe nie są gromadzone, a transkrypcje nie są powiązane z kontem Tesla ani z numerem identyfikacyjnym pojazdu. Aby jeszcze bardziej chronić prywatność, polecenia głosowe zawierające dane osobowe (np. „Poprowadź do...” lub „Zadzwoń do...”) nie są rejestrowane.