Polecenia głosowe

Za pomocą poleceń głosowych można z łatwością sterować ustawieniami i preferencjami bez użycia ekranu dotykowego. Można poprosić Model So wykonanie niemal każdego polecenia, np. o dostosowanie ustawień klimatyzacji czy preferencji w zakresie multimediów. Dostępne polecenia obejmują większość funkcji obsługiwanych z poziomu ekranu dotykowego, z wyjątkiem poleceń związanych z prowadzeniem pojazdu, np. dotyczących zmiany trybu jazdy.

Polecenia głosowe zostały opracowane w taki sposób, aby funkcja rozpoznawała naturalne komendy. Polecenia głosowe umożliwiają:
 • dostosowywanie układu klimatyzacji do własnych preferencji;
 • zmienianie prędkości i częstotliwości pracy wycieraczek szyby przedniej;
 • sterowanie różnymi aspektami swojego pojazdu;
 • prowadzenie z użyciem nawigacji;
 • dzwonienie na numery z listy kontaktów;
 • obsługiwanie aplikacji i ustawień.

Aby rozpocząć wydawanie polecenia głosowego, dotknij przycisku głosowego po prawej stronie kierownica. Po usłyszeniu sygnału dźwiękowego wydaj polecenie i poczekaj na reakcję pojazdu.

Strzałka wskazująca na przycisk mikrofonu.

Przykłady poleceń głosowych

Oto lista przykładowych poleceń głosowych. Lista ta nie jest kompletna. Firma Tesla nieustannie pracuje nad doskonaleniem systemu poleceń głosowych.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Aby ustawić język poleceń głosowych, wybierz kolejno Sterowanie > Wyświetlacz > Język rozpoznawania poleceń. Polecenia głosowe nie są dostępne we wszystkich językach.

Sterowanie klimatyzacją

Układ klimatyzacji można dostosowywać do własnych preferencji za pomocą następujących poleceń głosowych:

 • „Make it cooler” („Schłodź wnętrze”)
 • „Make it warmer” („Podgrzej wnętrze”)
 • „Turn on/off the driver's seat heater” („Włącz/wyłącz ogrzewania fotela kierowcy:)
 • „Cool down the passenger” („Schłodź siedzenie pasażera”)
 • „Direct airflow to my face” („Bezpośredni nawiew na twarz”)
 • „Sync climate” („Synchronizuj klimatyzację”)
 • „Increase/decrease the fan speed” („Zwiększ/zmniejsz prędkość nawiewu”)
 • "Turn on/off rear defroster” ("Włącz/wyłącz tylny odmrażacz")
 • "Set the temperature/fan...” („Ustaw temperaturę/nawiew…”)
 • „Turn on recirculate” („Obieg zamknięty”)

Wycieraczki szyby przedniej

Prędkość i częstotliwość pracy wycieraczek szyby przedniej można zmieniać w zależności od zmieniających się warunków drogowych i pogodowych:

 • „Speed up the wipers” („Zwiększ prędkość działania wycieraczek”)
 • „Increase/decrease windshield wiper speed by...” („Zwiększ/zmniejsz prędkość działania wycieraczej przedniej szyby o...”)
 • „Turn on/off the wipers” („Włącz/wyłącz wycieraczki”)

Elementy sterujące pojazdu

Za pomocą poleceń głosowych można również modyfikować różne elementy sterujące pojazdu:

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Pojazd musi być w położeniu postojowym, aby umożliwić dostęp do niektórych poleceń głosowych (np. tryb Sentry, tryb psa, itp.)
 • „Sentry Mode on/off” (Tryb Sentry włączony/wyłączony”)
 • „Keep my car safe” („Zabezpiecz mój samochód”)
 • „Lock/unlock the doors” („Zablokuj/odblokuj drzwi”)
 • „Turn on Dog Mode” („Włącz tryb psa”)
 • „Fold/unfold the mirrors” („Złóż/rozłóż lusterka”)
 • „Open/close charge port” („Zamknij/otwórz gniazdo ładowania”)
 • „Start/stop charging” („Rozpocznij/przerwij ładowanie”)
 • "Open service settings” („Otwórz ustawienia serwisowe”)
 • „Open the glovebox” („Otwórz schowek podręczny”)

Kontakty

Aby zadzwonić lub wysłać wiadomość tekstową do kontaktu zapisanego w pamięci telefonu połączonego przez Bluetooth (patrz Telefon, kalendarz oraz konferencje online), powiedz:

 • „Call [contact name/phone number]” („Zadzwoń do [nazwa kontaktu / numer telefonu”)
 • „Text [contact name/phone number]” („Wyślij wiadomość do [nazwa kontaktu / numer telefonu”)

Multimedia

Aby słuchać multimediów lub dostosowywać swoje preferencje w tym zakresie, powiedz:

 • „Listen to [song name]” („Posłuchaj [tytuł piosenki]”)
 • „Lower/raise the volume” („Zmniejsz/zwiększ głośność”)
 • „Skip to next” („Przeskocz do kolejnego utworu”)
 • „Pause/play song” („Wstzymaj odtrwórz piosenkę”)
 • „Change the source to [media source]” („Zmień źródło multimediów na [nazwa źródła multimediów]”)

Rozpoznawanie poleceń głosowych będzie lepsze, jeżeli znajdą się w nich różne wskazówki, np. nazwa wykonawcy i tytuł utworu.

Aplikacje i ustawienia

Przeglądaj aplikacje i dostosowuj ustawienia za pomocą poleceń głosowych:

 • „Open [Toybox/browser/theater/phone]” („Otwórz Toybox / przeglądarkę/ kino / telefon”)
 • „Search for...” („Wyszukaj…”)
 • „The screen is too bright” („Ekran jest zbyt jasny”)
 • „Show me the Owner's Manual” („Pokaż mi instrukcję obsługi”)

Niektóre aplikacje i ustawienia są dostępne tylko podczas postoju.

Możesz również przesłać raport błędu, wypowiadając polecenie „Report” („Raport”), „Feedback” („Opinia”) lub „Bug report” (Raport błędu”).

Aby uzyskać więcej informacji o poleceniach głosowych, patrz https://www.tesla.com/support/voice-commands.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Firma Tesla nieustannie ulepsza zdolności pojazdu Model S do rozpoznawania poleceń głosowych. W tym celu gromadzi krótkie, anonimowe nagrania głosowe. Mając na uwadze ochronę prywatności użytkownika, firma Tesla nie łączy tych nagrań z danymi osobowymi użytkownika ani z numerem identyfikacyjnym pojazdu. Firma Tesla zapewnia, że nie jest możliwe przeszukanie jakiegokolwiek systemu w celu odnalezienia nagrania konkretnego użytkownika lub pojazdu.