Rejestrator samochodowy

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
W zależności od regionu rynku, konfiguracji pojazdu, zakupionych opcji i wersji oprogramowania pojazd może nie być wyposażony w funkcję Rejestratora samochodowego lub funkcje mogą nie działać dokładnie tak, jak opisano. Należy pamiętać, że kierowca ponosi pełną odpowiedzialność za znajomość i przestrzeganie wszystkich przepisów lokalnych i ograniczeń własności w zakresie korzystania z kamer.

Rejestrator samochodowy nagrywa materiał wideo z otoczenia pojazdu Model S tylko podczas jazdy. Użyj Rejestratora samochodowego, aby rejestrować incydenty podczas jazdy lub inne ważne zdarzenia, podobnie jak przy użyciu zewnętrznego rejestratora w innych pojazdach.

Ikona Rejestratora samochodowego znajdujące się w interfejsie uruchamiania aplikacji. Aby uzyskać do niej łatwiejszy dostęp, możesz ją dodać do paska dolnego (patrz Dostosowywanie obszaru Moje aplikacje). Gdy pojazd Model S ma włączone położenie postojowe, dotknięcie ikony rejestratora uruchomi odtwarzacz (patrz Przeglądanie nagrań wideo).

szarej ikony kamery

Aby chronić Twoją prywatność, nagrania wideo są zapisywane lokalnie w pamięci sformatowanego dysku flash USB Nie są one przesyłane do firmy Tesla. Model S nie rejestruje nagrań wideo, gdy Rejestrator samochodowy jest Wył.

Jak używać Rejestratora samochodowego

 1. Sformatuj dysk flash USB. Rejestrator samochodowy wymaga włożenia poprawnie sformatowanego dysku USB do portu USB w pojeździe (Tesla zaleca użycia portu USB w schowku, jeśli samochód jest w niego wyposażony), aby zapisywać i odczytywać materiały. Pojazdy wyprodukowane na początku 2020 roku są wyposażone we wstępnie sformatowany dysk flash USB w schowku. Istnieją dwa sposoby formatowania dysku flash:
  • Włóż dysk flash do portu USB, a następnie dotknij pozycji Sterowanie > Bezpieczeństwo > Formatuj dysk USB. Model S automatycznie sformatuje dysk flash.
  • Sformatuj dysk flash na komputerze.

  Patrz Wymagania dotyczące dysku USB w zakresie nagrywania filmów, aby uzyskać więcej informacji.

 2. Włóż dysk flash USB do portu USB, najlepiej do portu zlokalizowanego w schowku.
 3. Włącz Rejestrator samochodowy, dotykając opcji Sterowanie > Bezpieczeństwo > Rejestrator samochodowy Rejestrator samochodowy pozwala wybrać, w jaki sposób i kiedy materiał wideo jest zapisywany. Można wybierać między opcjami:
  • Automatycznie: Rejestrator samochodowy zapisuje nagrania wideo na nośniku USB, kiedy pojazd Model S wykryje zdarzenie krytyczne dla bezpieczeństwa, na przykład kolizję lub napełnienie się poduszki powietrznej. Wybranie opcji Automatycznie powoduje dostosowanie ustawień wykrywania do stanu zasilania pojazdu, stanu Autopilota i działania funkcji uśpienia.
   Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
   Uwaga
   Istnieje kilka czynników, które decydują o tym, czy Rejestrator samochodowy automatycznie zapisze nagranie zdarzenia krytycznego dla bezpieczeństwa (np. poziom siły, napełnienie lub nienapełnienie się poduszki powietrznej). Nie należy zakładać, że rejestrator samochodowy automatycznie zarejestruje wszystkie zdarzenia krytyczne dla bezpieczeństwa.
  • Ręcznie: W celu zapisania nagranie z ostatnich dziesięciu minut należy nacisnąć ikonę rejestratora.
  • Przy zatrąbieniu: Po zatrąbieniu rejestrator samochodowy zapisuje nagranie z ostatnich dziesięciu minut. Tę opcję można włączyć razem z opcją Automatycznie lub Ręcznie.
 4. Po włączeniu ikona rejestratora samochodowego pokazuje, kiedy nagranie jest zapisywane. Można też wyświetlać status rejestratora samochodowego za pomocą ikony na ekranie Sterowanie
  szarej ikony kamery
  Ikona zmienia się, aby wyświetlać status Rejestratora samochodowego:
  Szara ikona z czerwonym kółkiem, sygnalizująca nagrywanie
  REJESTROWANIE: Rejestrator nagrywa. Aby zachować nagranie wideo, naciśnij ikonę. Aby wstrzymać nagrywanie, naciśnij i przytrzymaj ikonę.
  szara ikona kamery
  PAUZA: Rejestrator jest spauzowany. Aby wznowić nagrywanie, naciśnij ikonę. Aby uniknąć utraty nagrania wideo, należy wstrzymać działanie rejestratora przed odłączeniem dysku flash.
  Szara ikona z zielonym znacznikiem wyboru, sygnalizująca zapisanie materiału wideo
  ZAPISANE: Nagranie wideo jest zapisane.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Uwaga
  Aby obejrzeć żądane nagranie wideo później, należy je zapisać. Model S nie zapisuje nagrań, nawet tymczasowo. Niezapisany materiał wideo nagrywany przez rejestrator samochodowy jest stale nadpisywany. Patrz Przeglądanie nagrań wideo, aby uzyskać więcej informacji.
 5. Gdy nagranie wideo jest zapisane, możesz je wyświetlać na ekranie dotykowym lub komputerze:
  • Ekran dotykowy: Upewnij się, że pojazd Model S jest w ustawieniu postojowym, i dotknij ikony Rejestrator samochodowy, zlokalizowanej w interfejsie uruchamiania aplikacji. Filmy są posegregowane według czasu powstania. Patrz Przeglądanie nagrań wideo, aby uzyskać więcej informacji.
  • Komputer: Włóż dysk flash USB do portu w komputerze i przejdź do folderu TeslaCam. Filmy są posegregowane według czasu powstania. Patrz Przeglądanie nagrań wideo, aby uzyskać więcej informacji.
 6. Aby wyłączyć Rejestrator samochodowy, wybierz opcje Sterowanie > Bezpieczeństwo > Rejestrator samochodowy > Wył. Po wybraniu ustawienia Automatycznie, Ręcznie lub Przy zatrąbieniu Rejestrator samochodowy zawsze włącza się automatycznie podczas jazdy.