Ustawienia bezpieczeństwa

Informacje o systemie zabezpieczeń

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Zależnie od regionu rynku, pojazd może nie mieć alarmu dźwiękowego funkcji bezpieczeństwa lub działanie tych funkcji może nieco odbiegać od opisu.

Sygnał alarmowy włącza się, gdy zostaną otwarte zablokowane drzwi lub pokrywa bagażnika, a pojazd Model S nie wykrywa w pobliżu kluczyka. Migają także reflektory i kierunkowskazy. Alarm można wyłączyć, naciskając dowolny przycisk na kluczyku zdalnego sterowania.

Aby ręcznie włączyć lub wyłączyć system alarmowy, wybierz Sterowanie > Bezpieczeństwo > Alarm bezpieczeństwa. Gdy ta opcja jest włączona, pojazd Model S aktywuje system alarmowy minutę po tym, jak użytkownik wysiądzie i zablokuje drzwi, a czujniki przestaną wykrywać rozpoznany kluczyk.

Syrena alarmowa z podtrzymaniem bateryjnym (zależnie od wyposażenia) włącza się, jeżeli zablokowane drzwi lub pokrywa bagażnika zostaną otwarte, a pojazd Model S nie wykrywa w pobliżu kluczyka. Jeśli chcesz, aby ta syrena włączała się również wtedy, gdy pojazd wykrywa ruch wewnątrz kabiny, włącz funkcję Przechylenie/wtargnięcie (patrz Przechylenie/Wtargnięcie (zależnie od wyposażenia)).

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Jeśli pojazd Model S jest w trybie wartownika (patrz Jak używać trybu wartownika (w połączeniu z dyskiem flash USB)), ustawienie Alarm bezpieczeństwa jest niedostępne.

Przechylenie/Wtargnięcie (zależnie od wyposażenia)

Nie każdy pojazd jest wyposażony w tę funkcję — zależy to od konfiguracji, rynku i opcji wyposażenia.

Funkcja Alarm bezpieczeństwa musi być włączona, aby możliwe było uaktywnienie układu Przechylenie/Wtargnięcie.

Po włączeniu opcji Przechylenie/Wtargnięcie alarm włącza się także w sytuacji, gdy pojazd Model S wykryje ruch w kabinie oraz gdy zostanie on poruszony lub przechylony (na przykład przez autolawetę lub z użyciem podnośnika). Aby włączyć, dotknij kolejno Sterowanie > Bezpieczeństwo > Przechylenie/wtargnięcie.

Czujnik wtargnięcia wyłącza się automatycznie, jeżeli po opuszczeniu pojazdu działa system klimatyzacji. To działanie można obejść, włączając opcję Utrzymaj temperaturę, Tryb psa lub Tryb kempingowy, a następnie ręcznie aktywując czujnik przechylenia/wtargnięcia.

Czujnik przechylenia/wtargnięcia włącza się automatycznie na początku każdego przejazdu.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Aby można było korzystać z Zabezpieczenia przed przegrzaniem kabiny, należy wyłączyć alarm Przechylenie/wtargnięcie (patrz Zabezpieczenie przed przegrzaniem kabiny).
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Jeżeli w zamkniętym pojeździe może wystąpić ruch, pamiętaj o wyłączeniu funkcji Przechylenie/Wtargnięcie. Jeśli to ustawienie jest włączone, każdy ruch wykryty wewnątrz pojazdu Model S poskutkuje aktywacją alarmu włamaniowego.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Jeśli pojazd Model S jest w trybie wartownika (patrz Jak używać trybu wartownika (w połączeniu z dyskiem flash USB)), ustawienie Przechylenie/wtargnięcie jest niedostępne.

Ulepszone rozwiązanie antykradzieżowe (zależnie od wyposażenia)

W pojazdach z opcjonalnym ulepszonym rozwiązaniem antykradzieżowym rozlega się klakson, jeżeli zamknięte drzwi lub pokrywa bagażnika zostaną otwarte, a Model S nie wykrywa w pobliżu kluczyka. Po włączeniu funkcji Przechylenie/Wtargnięcie klakson włącza się także w sytuacji, gdy pojazd Model S wykryje ruch w kabinie oraz gdy zostanie on poruszony lub przechylony (na przykład przez autolawetę lub z użyciem podnośnika). Układ wykrywania przechylenia/wtargnięcia można włączyć i wyłączyć za pomocą opcji Sterowanie > Bezpieczeństwo > Przechylenie/Wtargnięcie.

Kod PIN umożliwiający jazdę

Aby dodatkowo zabezpieczyć pojazd Model S, nie można rozpocząć jazdy bez wprowadzenia 4-cyfrowego kodu identyfikacyjnego PIN. Aby włączyć to ustawienie, wybierz Sterowanie > Bezpieczeństwo > Kod PIN umożliwiający jazdę i utwórz kod PIN, wykonując polecenia wyświetlane na ekranie.

Aktywacja tej opcji oznacza, że użytkownik będzie musiał wpisywać 4-cyfrowy kod PIN przed każdą jazdą, a także podać go przy pierwszym włączaniu trybu parkingowego oraz przy tworzeniu 4-cyfrowego kodu PIN, który pozwala włączać i wyłączyć tryb parkingowy. Pojazdem Model S z włączonym trybem parkingowego można jeździć bez podawania kodu PIN umożliwiającego jazdę. Ponadto w trybie parkingowego dostęp do ustawień funkcji Kod PIN umożliwiający jazdę jest zablokowany.

Jeśli nie pamiętasz kodu PIN umożliwiającego jazdę, dotknij łącza, aby wprowadzić Twoje dane logowania Tesla w wyskakującym oknie, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie dotykowym.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Prawdopodobieństwo zawieszenia się ekranu dotykowego jest bardzo małe, jednak w takiej sytuacji wprowadzenie kodu PIN może być niemożliwe. Należy wówczas rozpocząć od ponownego uruchomienia ekranu dotykowego (patrz Ponowne uruchamianie ekranu dotykowego lub deski rozdzielczej). Jeżeli ekran dotykowy nie zacznie reagować, kod PIN umożliwiający jazdę można obejść, włączając w aplikacji mobilnej Tesla funkcję jazdy bez kluczyka.

PIN schowka

Zabezpiecz przedmioty znajdujące się w schowku 4-cyfrowym kodem PIN (niezależnym od kodu PIN umożliwiającego jazdę). W celu włączenia dotknij Sterowanie > Bezpieczeństwo > PIN schowka i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie dotykowym. Po włączeniu tego ustawienia otwarcie schowka będzie wymagało wprowadzenia kodu PIN. Wybierz przełącznik w celu wyłączenia, a następnie wprowadź kod PIN, aby wyłączyć to dodatkowe zabezpieczenie.

Zapomniany kod PIN schowka można zresetować, wpisując swoje dane logowania do konta Tesla, a następnie wykonując polecenia wyświetlane na ekranie dotykowym.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Użycie kodu PIN schowka pozwala na otwarcie schowka nawet, gdy pojazd Model S znajduje się w trybie parkingowym.

Tryb ograniczenia prędkości

Tryb ograniczenia prędkości umożliwia ograniczenie przyspieszenia i maksymalnej prędkości jazdy do wybranej wartości z zakresu od 80 do 193 km/h. Przy pierwszym użyciu tej funkcji należy utworzyć 4-cyfrowy kod PIN, który będzie potrzebny do włączania i wyłączania trybu ograniczenia prędkości. Po włączeniu, gdy prędkość jazdy wzrasta do poziomu, który różni się o około 5 km/h od prędkości maksymalnej, rozlega się sygnał dźwiękowy, na desce rozdzielczej wyświetla się komunikat, a pojazd Model S wysyła powiadomienie do aplikacji mobilnej. Możesz również dotknąć opcji Zabezpieczenia > Tryb ograniczenia prędkości, aby włączyć tę funkcję z poziomu aplikacji mobilnej Tesla. Włączanie trybu ograniczenia prędkości:

 1. Pojazd Model S musi mieć włączone położenie postojowe.
 2. Dotknij opcji Sterowanie > Bezpieczeństwo > Tryb ograniczenia prędkości na ekranie dotykowym.
 3. Wybierz maksymalną prędkość jazdy.
 4. Przeciągnij suwak do położenia Wł.
 5. Wpisz 4-cyfrowy kod PIN w celu włączenia lub wyłączenia trybu ograniczenia prędkości.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Uwaga
  W przypadku zapomnienia kodu PIN tryb ograniczenia prędkości możesz wyłączyć, wpisując swoje dane logowania na konto Tesla.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Gdy tryb ograniczenia prędkości jest włączony, automatycznie ustawiane jest przyspieszenie Chill.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Ostrzeżenie
Podczas jazdy w dół pojazd Model S może zwiększyć prędkość i przekroczyć ustawiony limit.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Ostrzeżenie
Tryb ograniczenia prędkości nie może zastępować zdrowego rozsądku ani odpowiedniego przeszkolenia. Nie zwalnia także kierowcy z konieczności uważnego obserwowania znaków ograniczenia prędkości i warunków drogowych. Kolizje i wypadki zdarzają się nawet przy małych prędkościach. Do użytkownika należy obowiązek bezpiecznego prowadzenia pojazdu.

Wyczyść dane przeglądarki

Dane przeglądarki pojazdu (tak jak w komputerze lub smartfonie) można usunąć, przechodząc do opcji Sterowanie > Serwis > Wyczyść dane przeglądarki. Jest to przydatne w wielu sytuacjach, takich jak kasowanie ustawień lub wyszukiwanie z innego sterownika.

Zaznacz pola wyboru na ekranie dotykowym, aby wykluczyć zakładki i/lub historię dla wygody użytkownika.