Uzyskanie maksymalnego zasięgu jazdy

Czynniki wpływające na zużycie energii

Podczas jazdy:

 • Zwiększona prędkość jazdy.
 • Warunki środowiskowe, takie jak wysoka lub niska temperatura otoczenia lub wiatr.
 • Używanie układu klimatyzacji do ogrzania lub schłodzenia kabiny.
 • Jazda pod górę: Jazda pod górę wymaga większego wydatku energii i powoduje szybsze zmniejszanie się zasięgu. Podczas zjeżdżania pojazd może jednak odzyskać część tej energii poprzez hamowanie regeneracyjne (patrz Hamowanie regeneracyjne).
 • Krótkie przejazdy oraz częste zatrzymywanie i ruszanie: Po uruchomieniu pojazdu kabina i akumulator muszą być doprowadzone do odpowiedniej temperatury, co wymaga energii. Korzystanie z pojazdu na bardzo krótkich trasach lub przy dużym natężeniu ruchu może spowodować podwyższone średnie zużycie energii.
 • Ciężkie ładunki.
 • Opuszczone szyby.
 • Nieprawidłowo utrzymywane koła i opony.
 • Ustawienia spersonalizowane lub akcesoria innych firm (bagażniki dachowe lub mocowane z tyłu, koła innych firm).

Gdy pojazd jest zaparkowany, ale nie jest podłączony do ładowarki:

 • Korzystanie z funkcji przygotowania pojazdu lub z klimatyzacji.
 • Przywołanie (Summon).
 • Urządzenia informacyjno-rozrywkowe i układ klimatyzacji.
 • Tryb wartownika.
 • Komunikacja z aplikacją mobilną Tesla lub innymi aplikacjami mobilnymi.

Maksymalizacja zasięgu — wskazówki

Zasięg jazdy można zwiększyć, stosując te same techniki, które pozwalają zmniejszyć zużycie paliwa w samochodach z silnikiem na benzynę. Aby uzyskać maksymalny zasięg:

 • Jedź wolniej, unikając częstego i gwałtownego przyspieszania. Rozważ uruchomienie trybu Chill (dotknij opcji Sterowanie > Pedały i układ kierowniczy > Przyspieszanie) lub Asystenta prędkości (patrz Asystent prędkości), które pomagają kontrolować prędkość i przyspieszenie.
 • Jeśli można to zrobić bezpiecznie, przy stopniowym zwalnianiu odpowiednio zmniejszaj nacisk na pedał przyspieszenia, bez korzystania z pedału hamulca. Funkcja hamowania regeneracyjnego spowalnia pojazd Model S i przekazuje nadwyżkę energii do akumulatora za każdym razem, gdy pojazd jedzie, a kierowca nie trzyma nogi na pedale przyspieszenia (patrz Hamowanie regeneracyjne).
 • Oszczędnie korzystaj z takich funkcji, jak ogrzewanie oraz klimatyzacja. Korzystanie z ogrzewania siedzeń i kierownica (zależnie od wyposażenia) skuteczniej zapewnia ciepło niż używanie klimatyzacji.
 • Gdy pojazd jest podłączony do ładowania, przed rozpoczęciem jazdy włącz funkcję przygotowania pojazdu za pomocą aplikacji mobilnej, aby w kabinie panowała komfortowa temperatura, a szyby zostały odszronione (jeżeli zachodzi taka potrzeba). Dotknij kolejno Klimatyzacja > Włącz i dostosuj opcje do Twoich preferencji (patrz Aplikacja mobilna).
 • Dotknij opcji Planowanie, dostępnej na ekranie ładowania oraz na ekranie klimatyzacji, aby ustawić godzinę, na którą pojazd ma być gotowy do jazdy (patrz Zaplanowane ładowanie i zaplanowany wyjazd).
 • Ustaw tryb zatrzymania na Wstrzymaj, aby podczas jazdy z małymi prędkościami móc korzystać z hamowania regeneracyjnego.
 • Upewnij się, że koła są wyregulowane zgodnie ze specyfikacją, że ciśnienie w oponach jest prawidłowe (patrz Obsługa i konserwacja opon) i że koła są przekładane, gdy zajdzie taka potrzeba (patrz Okresy międzyprzeglądowe).
 • Zmniejsz obciążenie pojazdu, wyjmując z niego wszystkie niepotrzebne rzeczy.
 • Całkowicie podnieś wszystkie szyby.
 • Włączenie trybu zasięgu, jeśli pojazd jest wyposażony w tę opcję (patrz Tryb zasięgu).
 • Na dostępny zasięg jazdy mają wpływ takie funkcje, jak tryb Sentry i zabezpieczenie przed przegrzaniem kabiny. Wyłącz funkcje, gdy nie są potrzebne.
 • Aby zapobiec nadmiernemu zużyciu energii w okresie bezczynności pojazdu, na czas postoju należy podłączyć pojazd do ładowania.

Normalnym objawem jest, że szacowany zakres nieznacznie spada w ciągu pierwszych kilku miesięcy przed wyrównaniem. Z biegiem czasu można zaobserwować stopniowy, ale naturalny spadek zasięgu przy pełnym naładowaniu. Spadek ten zależy od takich czynników, jak przebieg i wiek akumulatora. Model S poinformuje kierowcę w mało prawdopodobnym przypadku, gdy problem ze sprzętem spowoduje nadmierne pogorszenie stanu baterii lub spadek zasięgu.

Miernik energii na desce rozdzielczej dostarcza informacji dotyczących zużycia energii.

Funkcja utrzymywania zasięgu

Zasięg jazdy wyświetlany w pojeździe Model S jest oparty na szacunkowej ilości energii pozostałej w akumulatorze oparty na zużyciu paliwa wg EPA. Styl jazdy kierowcy i warunki zewnętrzne mogą nie być uwzględniane. Zasięg wyświetlany na desce rozdzielczej może zmniejszać się szybciej, niż wynika to z przejechanej odległości. Szacowany zasięg uwzględniający bieżące zużycie energii można odczytać z wykresu w aplikacji Energia.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Znamionowy zasięg jazdy jest oparty na zużyciu paliwa wg EPA w Stanach Zjednoczonych, które różni się od testów ogłaszanych i przeprowadzanych w innych jurysdykcjach.

Pojazd nieustannie monitoruje poziom energii oraz odległość od znanych miejsc ładowania.

Ikona błyskawicy
Dotknij opcji Ładowarki na pasku wyszukiwania nawigacji, aby przełączać rodzaje ładowarki, w tym ładowarki Supercharger i docelowe stacje ładowania.

W przypadku zagrożenia znalezieniem się zbyt daleko od znanych miejsc ładowania, by dało się do nich dojechać, na ekranie dotykowym pojawia się komunikat umożliwiający wyświetlenie wszystkich punktów ładowania w zasięgu. Gdy użytkownik wybierze z listy miejsce ładowania, pojazd Model S wyświetla wskazówki nawigacji, a na liście szczegółowych wskazówek jazdy ukazuje się prognozowany zapas energii, jaki będzie dostępny po dojechaniu do wybranego miejsca.

Funkcja planowania trasy (zależnie od dostępności na rynku użytkownika) wybiera trasę tak, aby przebiegała przez lokalizacje ładowarek Supercharger i w ten sposób minimalizuje czas podróży i ładowania. Aby włączyć, dotknij Sterowanie > Nawigacja > Funkcja planowania tras.

Aplikacja Energia

Aplikacja Energia w postaci graficznej informuje o chwilowym i prognozowanym zużyciu energii przez pojazd. Aby użyć aplikacji Energia, na ekranie dotykowym wybierz kolejno Launcher aplikacji > Energia. Do wyboru są dwa rodzaje wykresów:

 • Zużycie: wyświetla ilość energii zużytej przez pojazd Model S w ciągu ostatnich 10, 25 lub 50 km.

  Opcje Zasięg chwilowy i Średni zasięg pozwalają wybrać wyświetlanie zasięgu chwilowego lub średniego. Przy szacowaniu zasięgu chwilowego system uwzględnia tylko kilka ostatnich punktów danych, zaś przy szacowaniu średniego zasięgu uwzględnia zużycie energii z ostatnich 10, 25 lub 50 km, co pozwala uzyskać większą dokładność.

 • Podróż: Podczas jazdy do celu można monitorować zużycie energii. Możliwe jest także porównanie rzeczywistego zużycia ze wstępnymi prognozami. Zielona linia oznacza rzeczywiste zużycie, a szara zużycie przewidywane. W prawym górnym rogu wykresu znajduje się ikona powiększenia pozwalająca przybliżać i oddalać widok.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Zużycie energii na wykresie Trip jest dostępne, tylko gdy pojazd jest prowadzony do miejsca docelowego przez system nawigacji.

Tryb zasięgu

Włączenie trybu zasięgu (jeśli pojazd jest wyposażony w tę opcję) powoduje, że pojazd oszczędza energię poprzez ograniczenie mocy układu klimatyzacji oraz wyłączenie świateł obrysowych. Tryb zasięgu można włączyć, wybierając Sterowanie > Jazda > Tryb zasięgu.W pojazdach z napędem na wszystkie koła tryb Zasięg optymalizuje także podział momentu obrotowego między silniki w taki sposób, aby uzyskać jak największy zasięg.

Oszczędzanie energii

Model S posiada funkcję oszczędzania energii, która zmniejsza ilość zużywanej energii, gdy pojazd Model S nie jest używany. W nowszych pojazdach funkcja ta jest zautomatyzowana i zapewnia optymalny poziom oszczędzania energii. Jednak w starszych pojazdach dostępna jest opcja Sterowanie > Wyświetlacz > Oszczędzanie energii oferująca następujące ustawienia:

 • WYŁ. — pojazd Model S automatycznie przechodzi na tryb oszczędzania energii tylko nocą (od 22:00 do 5:00). Zużycie energii w okresach bezczynności może wzrosnąć.
 • WŁ. — pojazd Model S zużywa znacznie mniej energii w czasie, gdy nie jest używany. Może się to wiązać z dłuższym czasem uruchamiania deski rozdzielczej oraz połączeń Bluetooth.
 • Zawsze połączony — po przejściu na tryb oszczędzania energii pojazd zachowuje łączność z siecią komórkową. Dzięki temu aplikacja mobilna szybciej łączy się z pojazdem Model S, a kierowca po zajęciu miejsca ma od razu dostęp do Internetu. Przy tym ustawieniu zużycie energii nieznacznie wzrasta.