Rozwiązywanie problemów związanych z ostrzeżeniami

APP_w009Układ automatycznego hamowania awaryjnego tymczasowo niedostępnyFunkcja może zostać przywrócona podczas następnej podróży

Co oznacza ten alarm:

Układ automatycznego hamowania awaryjnego będzie niedostępny do końca bieżącej podróży. Ten alarm nie wskazuje, że jakiekolwiek inne funkcje hamowania są niedostępne.

Alarm mógł się pojawić z kilku powodów. Mogą pojawić się inne alerty informujące o warunkach, które również powodują, że układ automatycznego hamowania awaryjnego jest niedostępny.

Co należy zrobić:

Zwykle nie są wymagane żadne działania. Układ automatycznego hamowania awaryjnego będzie z reguły ponownie dostępny, gdy rozpoczniesz kolejną podróż.

Jeśli alert włączy się ponownie podczas wielu przejazdów lub włącza się coraz częściej podczas wielu przejazdów, zaleca się zaplanowanie wizyty serwisowej w najbliższym dogodnym terminie.

Aby uzyskać dodatkowe informacje, patrz Asystent unikania kolizji.

APP_w048Funkcje Autopilota tymczasowo niedostępneFunkcje mogą zostać przywrócone podczas następnej podróży

Co oznacza ten alarm:

Funkcje Autopilota nie są obecnie dostępne w pojeździe. W zależności od konfiguracji pojazdu, wyłączone funkcje Autopilota mogą obejmować:

 • Automatyczne kierowanie
 • Tempomat uwzględniający sytuację drogową
 • Układ automatycznego hamowania awaryjnego
 • Układ ostrzegania przed kolizją z przodu
 • Ostrzeżenie o opuszczeniu pasa ruchu

Co należy zrobić:

Alarm ten mógł pojawić się z kilku powodów. Sprawdź, czy nie występują dodatkowe alarmy wskazujące przyczynę tego stanu.

Zazwyczaj funkcje Autopilota są przywracane po rozpoczęciu kolejnej podróży. Jeżeli alarm ten będzie się pojawiać podczas kolejnych podróży, w najbliższym dogodnym czasie zaplanuj wizytę serwisową.

Aby uzyskać więcej informacji i pełną listę funkcji Autopilota, patrz Informacje o Autopilocie.

APP_w207Funkcja automatycznego kierowania jest tymczasowo niedostępna

Co oznacza ten alarm:

Funkcja automatycznego kierowania jest tymczasowo niedostępna Może to być tymczasowy problem wywołany przez zewnętrzne czynniki takie jak:

 • brak oznaczeń pasa lub wyblakłe oznaczenia;
 • jazda wąskimi lub krętymi drogami;
 • deszcz, śnieg, mgła i inne zjawiska pogodowe pogarszające widoczność;
 • silny upał i mróz;
 • jasne światło słoneczne pochodzące z reflektorów innych pojazdów lub innych źródeł.

Ostrzeżenie to pojawi się także podczas jazdy z włączoną funkcją automatycznego kierowania po przekroczeniu ograniczenia prędkości tej funkcji W takim przypadku funkcja automatycznego kierowania nie będzie dostępna przez resztę aktualnej podróży.

Co należy zrobić:

Należy kontynuować jazdę. Jeżeli do chwili dotarcia do celu podróży funkcja automatycznego kierowania pozostanie niedostępna i stan ten nie ulegnie zmianie w trakcie kolejnej zaplanowanej podróży, należy sprawdzić następujące elementy:

 • Uszkodzenia oraz błoto, lód, śnieg i inne substancje z otoczenia, które przesłaniają widok;
 • Przesłonięcie przez obiekt zamontowany na pojeździe, na przykład bagażnik rowerowy;
 • Przesłonięcie spowodowane przez lakierowanie elementów pojazdu, folię, naklejki lub gumową powłokę;
 • Krzywo zamontowany lub uszkodzony zderzak;

Jeśli nie ma widocznych przeszkód lub pojazd jest uszkodzony, umów się na wizytę w serwisie w dogodnym czasie. W tym czasie można normalnie korzystać z pojazdu.

Aby uzyskać dodatkowe informacje, patrz Autosteer.

APP_w218Przekroczono limit prędk. asystenta kierowaniaPrzejmij kierownicę

Co oznacza ten alarm:

Funkcja automatycznego kierowania jest niedostępna, ponieważ pojazd przekroczył maksymalną graniczną prędkość tej funkcji asystenta kierowcy.

Co należy zrobić:

Należy natychmiast chwycić kierownica i trzymać do momentu dojechania do celu.

W większości przypadków funkcja automatycznego kierowania nie będzie dostępna przez resztę aktualnej jazdy. W celu zresetowania całkowicie zatrzymaj pojazd, a następnie włącz położenie postojowe. Po włączeniu biegu jazdy do przodu przed następną podróżą funkcja automatycznego kierowania powinna być ponownie dostępna.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Jeśli ten alarm zostanie aktywowany podczas jazdy na terenie Niemiec, funkcja automatycznego kierowania powinna być ponownie dostępna, gdy pojazd zwolni do prędkości niższej, niż wynosi ograniczenie prędkości dla funkcji automatycznego kierowania.

Jeśli funkcja automatycznego kierowania nie jest dostępna podczas następnej jazdy i pozostaje niedostępna podczas kolejnych jazd, umów się na wizytę w serwisie w dogodnym czasie. W tym czasie można normalnie korzystać z pojazdu.

Aby uzyskać dodatkowe informacje, patrz Autosteer.

APP_w221Tempomat niedostępnyOgraniczona widoczność przedniego radaru

Co oznacza ten alarm:

Funkcje tempomatu uwzględniającego sytuację drogową i automatycznego kierowania są niedostępne, ponieważ radar znajdujący się w obszarze przedniego zderzaka pojazdu ma ograniczoną lub zablokowaną widoczność.

Może to być chwilowe ograniczenie spowodowane przez czynniki takie jak śnieg, lód, błoto lub inne zabrudzenia.

Co należy zrobić:

Należy kontynuować jazdę. Można normalnie korzystać z pojazdu. Funkcje tempomatu uwzględniającego sytuację drogową i automatycznego kierowania pozostaną niedostępne, dopóki radar nie odzyska odpowiedniej widoczności.

Jeśli alarm występuje nadal przez całą drogę, przed następną jazdą sprawdź przedni zderzak i spróbuj usunąć ewentualne przeszkody. Aby uzyskać więcej informacji na temat usuwania brudu lub zanieczyszczeń z tego obszaru, patrz Czyszczenie kamery.

Jeśli ten alarm występuje nadal podczas kolejnych podróży, mimo że w okolicy radaru na przednim zderzaku nie są widoczne żadne przeszkody, umów się na wizytę w serwisie w dogodnym czasie. W tym czasie można normalnie korzystać z pojazdu.

APP_w222Tempomat niedostępnyOgraniczona widoczność przedniej kamery

Co oznacza ten alarm:

Funkcje tempomatu uwzględniającego sytuację drogową i automatycznego kierowania są niedostępne, ponieważ co najmniej jedna z przednich kamer w pojeździe jest zablokowana lub zasłonięta przez czynniki zewnętrzne.

Funkcje tempomatu uwzględniającego sytuację drogową i automatycznego kierowania pozostaną niedostępne, dopóki przednia kamera nie odzyska odpowiedniej widoczności. Widok z kamery może być ograniczony lub całkowicie niedostępny z następujących powodów:

 • zanieczyszczenia obiektywu;
 • deszcz, śnieg, mgła, rosa i inne zjawiska pogodowe;
 • jasne światło słoneczne lub światło z innych źródeł;
 • słabe lub ograniczone oświetlenie, np. podczas nocnej jazdy po słabo oświetlonej lub nieoświetlonej drodze;
 • kondensacja (kropelki wody) na obiektywie kamery.
 • monotonne otoczenie, np. ściany tunelu lub barierki na autostradzie.

Co należy zrobić:

Należy kontynuować jazdę. Można normalnie korzystać z pojazdu.

Jest to często problem tymczasowy, który sam się rozwiązuje. Jeśli ostrzeżenie nie zniknie przed dotarciem do celu jazdy:

 • Przed następną planowaną jazdą sprawdź i oczyść obszar przedniej kamery w górnej środkowej części przedniej szyby.
 • Sprawdź powierzchnię kamery pod kątem kondensacji lub zabrudzeń i spróbuj usunąć ewentualne przeszkody.

Aby uzyskać więcej informacji na temat usuwania brudu lub zanieczyszczeń z tego obszaru, patrz Czyszczenie kamery.

Wilgoci z wnętrza przedniej kamery nie można usunąć przez wycieranie, ale można przyspieszyć jej zniknięcie, wykonując następujące czynności:

 1. Przed jazdą należy przygotować kabinę, wybierając ustawienie temperatury High i włączając klimatyzację.
 2. Należy włączyć układ ogrzewania przedniej szyby.

Jeśli ten alarm występuje nadal podczas kolejnych jazd, mimo że na przedniej kamerze nie są widoczne żadne przeszkody, umów się na wizytę w serwisie w dogodnym czasie. W tym czasie można normalnie korzystać z pojazdu.

APP_w224Tempomat niedostępnyKontynuuj jazdę, aby skalibrować kamery

Co oznacza ten alarm:

Funkcje tempomatu uwzględniającego sytuację drogową i automatycznego kierowania są niedostępne, ponieważ kamery w pojeździe nie są całkowicie skalibrowane.

Gdy funkcje takie jak tempomat uwzględniający sytuację drogową i automatycznego kierowania są aktywne, pojazd musi manewrować z większą precyzją. Przed pierwszym skorzystaniem z tych funkcji kamery muszą przejść proces wstępnej autokalibracji. Co pewien czas jedna lub więcej kamer może się rozkalibrować.

Co należy zrobić:

Należy kontynuować jazdę. Można normalnie korzystać z pojazdu.

Funkcje tempomatu uwzględniającego sytuację drogową i automatycznego kierowania pozostaną niedostępne do momentu zakończenia kalibracji kamery.

Po zakończeniu kalibracji funkcje tempomatu uwzględniającego sytuację drogową i automatycznego kierowania być dostępne.

Dla wygody użytkownika na ekranie dotykowym wyświetlany jest wskaźnik postępu kalibracji. Kalibracja wymaga zazwyczaj przejechania 32–40 km (20–25 mil), jednak dokładna odległość zależy od warunków drogowych i pogody. Na przykład jazda prostą drogą z dobrze widocznymi oznaczeniami pasów pomaga przyspieszyć kalibrację kamer.

Jeśli alarm występuje nadal, a kalibracja kamery nie została zakończona po przejechaniu 100 mil (160 km) lub więcej, albo gdy funkcje tempomatu uwzględniającego sytuację drogową i automatycznego kierowania pozostają niedostępne pomimo pomyślnej kalibracji kamery, umów się na wizytę serwisową w najbliższym dogodnym czasie. W tym czasie można normalnie korzystać z pojazdu.

(APP_w304)Zasłonięcie lub oślep. przedniej kameryOczyść kamerę lub odczekaj, aż obraz powróci

Co oznacza ten alarm:

Widok z jednej lub kilku kamer pojazdu jest ograniczony lub całkowicie niedostępny z powodu warunków zewnętrznych. Brak dokładnych informacji wizualnych z kamer pojazdu może sprawić, że dostępność części lub wszystkich funkcji Autopilota zostanie tymczasowo wyłączona.

Widok z kamery może być ograniczony lub całkowicie niedostępny z następujących powodów:

 • zanieczyszczenia obiektywu;
 • deszcz, śnieg, mgła, rosa i inne zjawiska pogodowe;
 • jasne światło słoneczne lub światło z innych źródeł;
 • słabe lub ograniczone oświetlenie, np. podczas nocnej jazdy po słabo oświetlonej lub nieoświetlonej drodze;
 • kondensacja (kropelki wody) na obiektywie kamery.
 • monotonne otoczenie, np. ściany tunelu lub barierki na autostradzie.

Co należy zrobić:

Należy kontynuować jazdę. Można normalnie korzystać z pojazdu. Tego rodzaju problemy mają zazwyczaj charakter przejściowy i ustępują, gdy woda z kondensacji wyparuje lub zmieni się pogoda lub otoczenie.

Jeżeli do chwili dotarcia do celu podróży alarm nie zniknie, sprawdź, czy obiektywy kamer nie są pokryte rosą, zabrudzone lub zasłonięte przez zanieczyszczenia. Aby zapoznać się z umiejscowieniem kamer, patrz Kamery.

Wyczyść kamery w zależności od potrzeb przed kolejną planowaną podróżą. Zalecane procedury czyszczenia, patrz Czyszczenie kamery.

Jeżeli po wyczyszczeniu kamer alarm nie zniknie, należy sprawdzić, czy na wewnętrznych powierzchniach obudów kamer w słupkach drzwi nie zebrała się wilgoć z kondensacji. Wilgoci z wnętrza obudów kamer nie można usunąć przez wycieranie, ale można przyspieszyć jej zniknięcie, wykonując następujące czynności:

 1. Należy dostosować temperaturę w kabinie, włączając klimatyzację i ustawiając wysoką temperaturę.
 2. Należy włączyć układ ogrzewania przedniej szyby.
 3. Nawiewy powietrza należy skierować w stronę kamer w słupkach drzwi.

Dalsze informacje na temat usuwania skroplonej pary wodnej z obudów kamer, patrz Czyszczenie kamery.

Jeśli alarm nie zniknie do końca kolejnej zaplanowanej podróży, mimo wyczyszczenia wskazanych kamer i wykonania czynności zalecanych w celu usunięcia skroplonej pary wodnej, umów się na wizytę w serwisie w najbliższym dogodnym czasie. W tym czasie można normalnie korzystać z pojazdu.

BMS_u006Pojazd wyłącza się - ZATRZYMAJ SIĘ W BEZPIECZNYM MIEJSCUZbyt niski poziom naładowania akumulatora

Co oznacza ten alarm:

Pojazd wykrył, że akumulator wysokiego napięcia nie ma wystarczająco dużo mocy do dalszej jazdy.

Pojazdu nie będzie można prowadzić ani kontynuować dalszej jazdy do momentu naładowania.

Jeśli ten alarm uaktywni się podczas jazdy, natychmiast zatrzymaj pojazd. Może być aktywny oddzielny alarm pojazdu informujący o tym stanie. Możliwe jest również, że pojazd wyłączy się niespodziewanie.

Jeśli ten alarm uaktywni się, gdy pojazd jest zaparkowany, jazda może nie być możliwa.

Alarm ten wyświetla się, ponieważ poziom naładowania akumulatora wysokiego napięcia pojazdu został obniżony w wyniku normalnej pracy.

Co należy zrobić:

Natychmiast naładuj pojazd. Naładowanie pojazdu powinno przywrócić możliwość jazdy.

Jeśli alarm ten wystąpi podczas kolejnych przejazdów, pomimo wskazania, że poziom naładowania akumulatora wynosi co najmniej 5%, umów się na wizytę serwisową w najbliższym dogodnym dla siebie terminie.

Więcej informacji dotyczących akumulatora wysokiego napięcia, patrz Informacje dotyczące akumulatora wysokiego napięcia.

Więcej informacji na temat ładowania, patrz Instrukcje ładowania.

BMS_u018Maksymalny poziom naładowania akumulatora ograniczonyMożna normalnie korzystać z pojazdu - zaplanuj serwis

Co oznacza ten alarm:

Pojazd wykrył warunek wewnętrzny akumulatora wysokiego napięcia, który ogranicza wydajność akumulatora. Z tego powodu maksymalny poziom naładowania i zasięg są ograniczone. Aby przywrócić pełną funkcjonalność, potrzebny jest serwis.

Co należy zrobić:

Jeśli ostrzeżenie będzie nadal występować, należy jak najszybciej umówić się na wizytę w serwisie. Bez serwisu maksymalny poziom naładowania i zasięg pojazdu pozostaną ograniczone.

Można normalnie korzystać z pojazdu i go ładować.

Więcej informacji dotyczących akumulatora wysokiego napięcia, patrz Informacje dotyczące akumulatora wysokiego napięcia.

BMS_u030Ładowarka grozi powstaniem łuku elektrycznegoUżyj innego urządzenia do ładowania

Co oznacza ten alarm:

Ładowanie jest niedostępne, ponieważ pojazd wykrył zagrożenie wystąpieniem łuku elektrycznego w adapterze do ładowania innej firmy używanym do podłączenia uchwytu ładowarki Combined Charging System (CCS) do gniazda ładowania pojazdu.

Łuk elektryczny może wystąpić w przypadku próby odłączenia urządzenia w trakcie aktywnego ładowania za pomocą adaptera ładowania innej firmy, potencjalnie powodując poważne obrażenia ciała i/lub szkody materialne.

Co należy zrobić:

Aby ograniczyć to zagrożenie, wykonaj następujące czynności:

 • Upewnij się, że ładowanie zostało całkowicie zatrzymane.
  1. Użyj ekranu dotykowego pojazdu, aby potwierdzić, że ładowanie zostało zakończone, lub w razie potrzeby zatrzymać je.
  2. Aby potwierdzić zakończenie ładowania lub zakończyć aktywną sesję ładowania, użyj wyświetlacza i elementów sterujących stacji ładowania.
 • Upewnij się, że w gnieździe ładowania pojazdu nie jest widoczne migające zielone lub niebieskie światełko (dioda LED).
 • Odłącz adapter ładowania od gniazda ładowania pojazdu.
 • Jeszcze raz sprawdź, czy stacja ładowania nie sygnalizuje aktywnej sesji ładowania.
 • Odłącz adapter od uchwytu ładowarki.

Naładuj pojazd za pomocą innego urządzenia do ładowania. Więcej informacji na temat ładowania, patrz Instrukcje ładowania.

Można także spróbować naładować pojazd przy użyciu ładowarki Tesla Supercharger lub docelowej lokalizacji ładowania, z których wszystkie mogą znajdować się na mapie wyświetlanej na ekranie dotykowym pojazdu. Patrz Mapy i nawigacja, aby uzyskać więcej informacji.

BMS_u031Bezpiecznik akumulatora wkrótce będzie wymagał wymianyMożna jechać — zaplanuj wizytę serwisową

Co oznacza ten alarm:

Kończy się okres trwałości bezpiecznika w akumulatorze wysokiego napięcia pojazdu i należy go wymienić.

Co należy zrobić:

Zalecamy jak najszybsze zaplanowanie wizyty serwisowej w celu wymiany bezpiecznika akumulatora wysokiego napięcia.

W tym czasie można normalnie korzystać z pojazdu. Jednakże podczas jazdy prędkość i przyspieszenie mogą być ograniczone.

Aby uzyskać więcej informacji o układzie akumulatora wysokiego napięcia, patrz Informacje o akumulatorze wysokiego napięcia.

BMS_u032Bezpiecznik akumulatora wymaga wymianyMożna jechać — zaplanuj wizytę serwisową

Co oznacza ten alarm:

Kończy się okres trwałości bezpiecznika w akumulatorze wysokiego napięcia pojazdu i należy go wymienić.

Co należy zrobić:

Zalecamy jak najszybsze zaplanowanie wizyty serwisowej w celu wymiany bezpiecznika akumulatora wysokiego napięcia.

W tym czasie można normalnie korzystać z pojazdu. Jednakże podczas jazdy prędkość i przyspieszenie mogą być ograniczone.

Aby uzyskać więcej informacji o układzie akumulatora wysokiego napięcia, patrz Informacje o akumulatorze wysokiego napięcia.

BMS_w176Bezpiecznik akumulatora wymaga wymianyMożna jechać — niezwłocznie zaplanuj wizytę serwisową

Co oznacza ten alarm:

Skończył się okres trwałości bezpiecznika w akumulatorze wysokiego napięcia pojazdu i należy go natychmiast wymienić.

Co należy zrobić:

Zalecamy natychmiastowe zaplanowanie wizyty serwisowej w celu wymiany bezpiecznika akumulatora wysokiego napięcia.

Można kontynuować jazdę do najbliższego punktu docelowego. Można normalnie korzystać z pojazdu. Jednakże podczas jazdy prędkość i przyspieszenie mogą być ograniczone.

Aby uzyskać więcej informacji o układzie akumulatora wysokiego napięcia, patrz Informacje o akumulatorze wysokiego napięcia.

CC_f001Nie można ładować — niedostateczne uziemienieNależy potwierdzić prawidłowe przewody lub uziemienie gniazda

Co oznacza ten alarm:

Nie wykryto podłączenia uziemienia w ładowarce Wall Connector.

Co należy zrobić:

Zleć sprawdzenie ładowarki Wall Connector elektrykowi, aby upewnić się, że jest prawidłowo uziemiona. Elektryk powinien sprawdzić poprawność uziemienia przy bezpieczniku lub w tablicy rozdzielczej oraz prawidłowo wykonano przyłącze naściennej ładowarki Wall Connector.

Aby uzyskać więcej informacji, patrz poradnik instalacji ładowarki Wall Connector.

CC_f002Nie można ładować — niedostateczne uziemienieOdłącz i ponów lub użyj innego urządzenia

Co oznacza ten alarm:

Zwarcie doziemne. Prąd upływa przez niebezpieczną ścieżkę. Możliwe zwarcie przewodu fazowego lub neutralnego do uziemienia.

Co należy zrobić:

Należy ponowić próbę ładowania, odłączając ładowarkę Wall Connector od pojazdu i podłączając ponownie. Jeśli problem nadal występuje, wyłącz bezpiecznik ładowarki Wall Connector, odczekaj 10 sekund, ponownie włącz bezpiecznik i jeszcze raz spróbuj podłączyć pojazd do ładowarki Wall Connector. Jeśli problem będzie się powtarzał, skonsultuj się z elektrykiem lub z firmą Tesla.

Aby uzyskać więcej informacji, patrz poradnik instalacji ładowarki Wall Connector.

CC_f003Nie można ładować – zadziałał wył. różn .ład. Wall Conn.Odłącz i ponów lub użyj innego urządzenia

Co oznacza ten alarm:

Zwarcie doziemne. Prąd upływa przez niebezpieczną ścieżkę. Możliwe zwarcie przewodu fazowego lub neutralnego do uziemienia.

Co należy zrobić:

Należy ponowić próbę ładowania, odłączając ładowarkę Wall Connector od pojazdu i podłączając ponownie. Jeśli problem nadal występuje, wyłącz bezpiecznik ładowarki Wall Connector, odczekaj 10 sekund, ponownie włącz bezpiecznik i jeszcze raz spróbuj podłączyć pojazd do ładowarki Wall Connector. Jeśli problem będzie się powtarzał, skonsultuj się z elektrykiem lub z firmą Tesla.

Aby uzyskać więcej informacji, patrz poradnik instalacji ładowarki Wall Connector.

CC_f004Nie można ładować —- błąd ładow.Wall ConnectorWall Connector wymaga serwisu

Co oznacza ten alarm:

Usterka sprzętowa ładowarki Wall Connector. Możliwe przyczyny:
 1. Niedziałający stycznik
 2. Niepowodzenie autotestu wewnętrznego obwodu monitorowania zwarć doziemnych
 3. Czujnik termiczny odłączony
 4. Inne problemy z elementami sprzętowymi

Co należy zrobić:

Ładowarka Wall Connector wykryła problem wewnętrzny.
 1. Należy ponowić próbę ładowania, odłączając ładowarkę Wall Connector od pojazdu i podłączając ponownie.
 2. Jeżeli problem nie ustąpi, należy na 10 sekund wyłączyć (OFF) wyłącznik automatyczny ładowarki Wall Connector, a następnie włączyć go ponownie (ON). Następnie należy ponownie podłączyć ładowarkę Wall Connector do pojazdu.
 3. Jeśli problem nie ustępuje, zleć elektrykowi sprawdzenie, czy wszystkie przewody są prawidłowo podłączone i dokręcone momentem dokręcenia określonym w instrukcji instalacji ładowarki Wall Connector.
 4. Kiedy elektryk zakończy wszystkie prace i przywróci zasilanie ładowarki Wall Connector, ponownie podłącz pojazd do ładowarki i spróbuj go naładować.
 5. Jeżeli problem nie ustąpi, będzie to oznaczać, że ładowarka Wall Connector wymaga naprawy.

Aby uzyskać więcej informacji, patrz poradnik instalacji ładowarki Wall Connector.

CC_f005Nie można ładować – zadziałał wył. różn .ład. Wall Conn.Odłącz i ponów lub użyj innego urządzenia

Co oznacza ten alarm:

Zwarcie doziemne. Prąd upływa przez niebezpieczną ścieżkę. Możliwe zwarcie przewodu fazowego lub neutralnego do uziemienia.

Co należy zrobić:

Należy ponowić próbę ładowania, odłączając ładowarkę Wall Connector od pojazdu i podłączając ponownie. Jeśli problem nadal występuje, wyłącz bezpiecznik ładowarki Wall Connector, odczekaj 10 sekund, ponownie włącz bezpiecznik i jeszcze raz spróbuj podłączyć pojazd do ładowarki Wall Connector. Jeśli problem będzie się powtarzał, skonsultuj się z elektrykiem lub z firmą Tesla.

Aby uzyskać więcej informacji, patrz poradnik instalacji ładowarki Wall Connector.

CC_f006Nie można ład. — przetęż. ład. Wall ConnectorOdłącz i ponów lub użyj innego urządzenia

Co oznacza ten alarm:

Zabezpieczenie nadprądowe.

Co należy zrobić:

Zmniejsz prąd ładowania pojazdu. Jeśli problem się powtarza, niezbędna jest obsługa serwisowa.

Aby uzyskać więcej informacji, patrz poradnik instalacji ładowarki Wall Connector.

CC_f007Nie można ładować — zbyt wysokie napięcie wejścioweNap. musi być zgodn. z par. znam. ład. Wall Connector

Co oznacza ten alarm:

Zabezpieczenie podnapięciowe i nadnapięciowe.

Co należy zrobić:

Skonsultować z elektrykiem kwestię prawidłowego napięcia na wyłączniku zasilania ładowarki Wall Connector.

Aby uzyskać więcej informacji, patrz poradnik instalacji ładowarki Wall Connector.

CC_f008Nie można ładować — zbyt niskie napięcie wejścioweNap. musi być zgodn. z par. znam. ład. Wall Connector

Co oznacza ten alarm:

Zabezpieczenie podnapięciowe i nadnapięciowe.

Co należy zrobić:

Skonsultować z elektrykiem kwestię prawidłowego napięcia na wyłączniku zasilania ładowarki Wall Connector.

Aby uzyskać więcej informacji, patrz poradnik instalacji ładowarki Wall Connector.

CC_f009Nie można ładować — wejście podłączone nieprawidłowoNależy poprawić przewody wejściowe do ładowarki Wall Connector

Co oznacza ten alarm:

Źle połączone przewody na wejściu: możliwe że przewód fazowy i neutralny są zamienione miejscami.

Co należy zrobić:

Połączenie między elektrycznym gniazdem ściennym a ładowarką Wall Connector zostało wykonane nieprawidłowo. Skonsultować się z elektrykiem.

Aby uzyskać więcej informacji, patrz poradnik instalacji ładowarki Wall Connector.

CC_f010Nie można ładować —- błąd ładow.Wall ConnectorWall Connector wymaga serwisu

Co oznacza ten alarm:

Usterka sprzętowa ładowarki Wall Connector. Możliwe przyczyny:
 1. Niedziałający stycznik
 2. Niepowodzenie autotestu wewnętrznego obwodu monitorowania zwarć doziemnych
 3. Czujnik termiczny odłączony
 4. Inne problemy z elementami sprzętowymi

Co należy zrobić:

Ładowarka Wall Connector wykryła problem wewnętrzny.

 1. Należy ponowić próbę ładowania, odłączając ładowarkę Wall Connector od pojazdu i podłączając ponownie.
 2. Jeżeli problem nie ustąpi, należy na 10 sekund wyłączyć (OFF) wyłącznik automatyczny ładowarki Wall Connector, a następnie włączyć go ponownie (ON). Następnie należy ponownie podłączyć ładowarkę Wall Connector do pojazdu.
 3. Jeśli problem nie ustępuje, zleć elektrykowi sprawdzenie, czy wszystkie przewody są prawidłowo podłączone i dokręcone momentem dokręcenia określonym w instrukcji instalacji ładowarki Wall Connector.
 4. Kiedy elektryk zakończy wszystkie prace i przywróci zasilanie ładowarki Wall Connector, ponownie podłącz pojazd do ładowarki i spróbuj go naładować.
 5. Jeżeli problem nie ustąpi, będzie to oznaczać, że ładowarka Wall Connector wymaga naprawy.

Aby uzyskać więcej informacji, patrz poradnik instalacji ładowarki Wall Connector.

CC_f011Nie można ładować — ład.Wall Connector za gorącaPoczek., aż Wall Connector ostyg.i sprób.pon.

Co oznacza ten alarm:

Zabezpieczenie przed zbyt wysoką temperaturą (zablokowane w stanie wyłączenia).

Co należy zrobić:

Upewnij się, że ładowarka Wall Connector nie jest niczym zakryta oraz że w pobliżu nie znajduje się źródło ciepła. Jeśli problem nadal występuje przy normalnej temperaturze otoczenia (poniżej 38°C), niezbędna jest obsługa serwisowa.

Aby uzyskać więcej informacji, patrz poradnik instalacji ładowarki Wall Connector.

CC_f012Nie można ładować – złącze ścienne za gorąceNależy sprawdzić gniazdo lub przewody ład. Wall Connector

Alarmy o wykryciu wysokiej temperatury przez naścienny zestaw do ładowania Wall Connector oznaczają, że nadmiernie wzrosła temperatura instalacji elektrycznej budynku, do której jest podłączony zestaw, dlatego w celu zapewnienia bezpieczeństwa ładowanie zostało przerwane.

Przyczyną tego problemu zazwyczaj nie jest sam pojazd ani urządzenie Wall Connector, tylko instalacja elektryczna w budynku. Powodem problemu może być luźne połączenie instalacji z urządzeniem Wall Connector, które szybko naprawi każdy elektryk.

W celu odzyskania możliwości normalnego ładowania należy wykonać następujące czynności.

Jeśli ładowarka Wall Connector jest podłączona do gniazda ściennego, upewnić się, czy:

 • Wtyczka jest do końca wsunięta do gniazda
 • W pobliżu wtyczki i gniazda nie znajdują się żadne przeszkody oraz wtyczka i gniazdo nie są niczym przykryte
 • W pobliżu nie ma źródła ciepła

Jeżeli problem nie zniknie lub jeśli ładowarka Wall Connector jest podłączona na stałe, skontaktuj się z elektrykiem i zleć kontrolę instalacji zasilającej ładowarkę Wall Connector w całym budynku. Elektryk powinien upewnić się, że wszystkie przewody są prawidłowo podłączone i dokręcone zgodnie z poradnikiem instalacji urządzenia Wall Connector.

Aby uzyskać więcej informacji, patrz poradnik instalacji ładowarki Wall Connector.

CC_f013Nie można ładować — uchwyt zbyt gorącySprawdź uchwyt/gniazdo pod kątem ciał obc.

Co oznacza ten alarm:

Zabezpieczenie przed zbyt wysoką temperaturą (zablokowane w stanie wyłączenia).

Co należy zrobić:

Upewnij się, że złącze jest całkowicie włożone do gniazda ładowania pojazdu, nie jest niczym zakryte oraz że w pobliżu nie znajduje się źródło ciepła. Jeśli problem nie ustępuje przy normalnej temperaturze otoczenia (poniżej 38°C), niezbędna jest obsługa serwisowa.

Aby uzyskać więcej informacji, patrz poradnik instalacji ładowarki Wall Connector.

CC_f014Nie można ładować —- błąd ładow.Wall ConnectorWall Connector wymaga serwisu

Co oznacza ten alarm:

Usterka sprzętowa ładowarki Wall Connector. Możliwe przyczyny:
 1. Niedziałający stycznik
 2. Niepowodzenie autotestu wewnętrznego obwodu monitorowania zwarć doziemnych
 3. Czujnik termiczny odłączony
 4. Inne problemy z elementami sprzętowymi

Co należy zrobić:

Ładowarka Wall Connector wykryła problem wewnętrzny.

 1. Należy ponowić próbę ładowania, odłączając ładowarkę Wall Connector od pojazdu i podłączając ponownie.
 2. Jeżeli problem nie ustąpi, należy na 10 sekund wyłączyć (OFF) wyłącznik automatyczny ładowarki Wall Connector, a następnie włączyć go ponownie (ON). Następnie należy ponownie podłączyć ładowarkę Wall Connector do pojazdu.
 3. Jeśli problem nie ustępuje, zleć elektrykowi sprawdzenie, czy wszystkie przewody są prawidłowo podłączone i dokręcone momentem dokręcenia określonym w instrukcji instalacji ładowarki Wall Connector.
 4. Kiedy elektryk zakończy wszystkie prace i przywróci zasilanie ładowarki Wall Connector, ponownie podłącz pojazd do ładowarki i spróbuj go naładować.
 5. Jeżeli problem nie ustąpi, będzie to oznaczać, że ładowarka Wall Connector wymaga naprawy.

Aby uzyskać więcej informacji, patrz poradnik instalacji ładowarki Wall Connector.

CC_f015Nie można ładować — złącze pojazdu w użyciu Wsuń uchwyt ład. w całości do gniazda ład.

Co oznacza ten alarm:

Między ładowarką Wall Connector a pojazdem wystąpił błąd komunikacji.

Co należy zrobić:

Należy ponowić próbę ładowania, odłączając ładowarkę Wall Connector od pojazdu i podłączając ponownie.

 1. Jeśli problem nadal występuje, wyłącz bezpiecznik ładowarki Wall Connector, odczekaj 10 sekund, ponownie włącz bezpiecznik i jeszcze raz spróbuj podłączyć pojazd do ładowarki Wall Connector.
 2. Jeśli problem nie ustępuje i dostępne jest inne urządzenie do ładowania, podłącz pojazd do innej ładowarki Wall Connector lub do ładowarki Mobile Connector, aby sprawdzić, czy pojazd współpracuje z inną ładowarką.
 3. Jeśli problem się powtarza, niezbędna jest obsługa serwisowa.

Aby uzyskać więcej informacji, patrz poradnik instalacji ładowarki Wall Connector.

CC_f016Nie można ładować — złącze pojazdu w użyciu Wsuń uchwyt ład. w całości do gniazda ład.

Co oznacza ten alarm:

Między ładowarką Wall Connector a pojazdem wystąpił błąd komunikacji.

Co należy zrobić:

Należy ponowić próbę ładowania, odłączając ładowarkę Wall Connector od pojazdu i podłączając ponownie.

 1. Jeśli problem nadal występuje, wyłącz bezpiecznik ładowarki Wall Connector, odczekaj 10 sekund, ponownie włącz bezpiecznik i jeszcze raz spróbuj podłączyć pojazd do ładowarki Wall Connector.
 2. Jeśli problem nie ustępuje i dostępne jest inne urządzenie do ładowania, podłącz pojazd do innej ładowarki Wall Connector lub do ładowarki Mobile Connector, aby sprawdzić, czy pojazd współpracuje z inną ładowarką.
 3. Jeśli problem się powtarza, niezbędna jest obsługa serwisowa.

Aby uzyskać więcej informacji, patrz poradnik instalacji ładowarki Wall Connector.

CC_f017Nie można ładować — złącze pojazdu w użyciu Wsuń uchwyt ład. w całości do gniazda ład.

Co oznacza ten alarm:

Między ładowarką Wall Connector a pojazdem wystąpił błąd komunikacji.

Co należy zrobić:

Należy ponowić próbę ładowania, odłączając ładowarkę Wall Connector od pojazdu i podłączając ponownie.

 1. Jeśli problem nadal występuje, wyłącz bezpiecznik ładowarki Wall Connector, odczekaj 10 sekund, ponownie włącz bezpiecznik i jeszcze raz spróbuj podłączyć pojazd do ładowarki Wall Connector.
 2. Jeśli problem nie ustępuje i dostępne jest inne urządzenie do ładowania, podłącz pojazd do innej ładowarki Wall Connector lub do ładowarki Mobile Connector, aby sprawdzić, czy pojazd współpracuje z inną ładowarką.
 3. Jeśli problem się powtarza, niezbędna jest obsługa serwisowa.

Aby uzyskać więcej informacji, patrz poradnik instalacji ładowarki Wall Connector.

CC_f018Nie można ładować — złącze pojazdu w użyciu Wsuń uchwyt ład. w całości do gniazda ład.

Co oznacza ten alarm:

Między ładowarką Wall Connector a pojazdem wystąpił błąd komunikacji.

Co należy zrobić:

Należy ponowić próbę ładowania, odłączając ładowarkę Wall Connector od pojazdu i podłączając ponownie.

 1. Jeśli problem nadal występuje, wyłącz bezpiecznik ładowarki Wall Connector, odczekaj 10 sekund, ponownie włącz bezpiecznik i jeszcze raz spróbuj podłączyć pojazd do ładowarki Wall Connector.
 2. Jeśli problem nie ustępuje i dostępne jest inne urządzenie do ładowania, podłącz pojazd do innej ładowarki Wall Connector lub do ładowarki Mobile Connector, aby sprawdzić, czy pojazd współpracuje z inną ładowarką.
 3. Jeśli problem się powtarza, niezbędna jest obsługa serwisowa.

Aby uzyskać więcej informacji, patrz poradnik instalacji ładowarki Wall Connector.

CC_f019Nie można ładować — złącze pojazdu w użyciu Wsuń uchwyt ład. w całości do gniazda ład.

Co oznacza ten alarm:

Między ładowarką Wall Connector a pojazdem wystąpił błąd komunikacji.

Co należy zrobić:

Należy ponowić próbę ładowania, odłączając ładowarkę Wall Connector od pojazdu i podłączając ponownie.

 1. Jeśli problem nadal występuje, wyłącz bezpiecznik ładowarki Wall Connector, odczekaj 10 sekund, ponownie włącz bezpiecznik i jeszcze raz spróbuj podłączyć pojazd do ładowarki Wall Connector.
 2. Jeśli problem nie ustępuje i dostępne jest inne urządzenie do ładowania, podłącz pojazd do innej ładowarki Wall Connector lub do ładowarki Mobile Connector, aby sprawdzić, czy pojazd współpracuje z inną ładowarką.
 3. Jeśli problem się powtarza, niezbędna jest obsługa serwisowa.

Aby uzyskać więcej informacji, patrz poradnik instalacji ładowarki Wall Connector.

CC_f020Nie można ładować —- błąd ładow.Wall ConnectorWall Connector wymaga serwisu

Co oznacza ten alarm:

Usterka sprzętowa ładowarki Wall Connector. Możliwe przyczyny:
 1. Niedziałający stycznik
 2. Niepowodzenie autotestu wewnętrznego obwodu monitorowania zwarć doziemnych
 3. Czujnik termiczny odłączony
 4. Inne problemy z elementami sprzętowymi

Co należy zrobić:

Ładowarka Wall Connector wykryła problem wewnętrzny.

 1. Należy ponowić próbę ładowania, odłączając ładowarkę Wall Connector od pojazdu i podłączając ponownie.
 2. Jeżeli problem nie ustąpi, należy na 10 sekund wyłączyć (OFF) wyłącznik automatyczny ładowarki Wall Connector, a następnie włączyć go ponownie (ON). Następnie należy ponownie podłączyć ładowarkę Wall Connector do pojazdu.
 3. Jeśli problem nie ustępuje, zleć elektrykowi sprawdzenie, czy wszystkie przewody są prawidłowo podłączone i dokręcone momentem dokręcenia określonym w instrukcji instalacji ładowarki Wall Connector.
 4. Kiedy elektryk zakończy wszystkie prace i przywróci zasilanie ładowarki Wall Connector, ponownie podłącz pojazd do ładowarki i spróbuj go naładować.
 5. Jeżeli problem nie ustąpi, będzie to oznaczać, że ładowarka Wall Connector wymaga naprawy.

Aby uzyskać więcej informacji, patrz poradnik instalacji ładowarki Wall Connector.

CC_f021Nie można ładować — brak gł. ładow. Wall ConnectorSprawdź zasilanie i dost. modułu głównego

Co oznacza ten alarm:

Sieć z podziałem obciążenia (współdzielenie bezpiecznika obwodu): Należy jedną (i tylko jedną) ładowarkę Wall Connector skonfigurować jako ładowarkę główną.

Co należy zrobić:

Tylko jedna ładowarka Wall Connector może być skonfigurowana jako główna. Poproś elektryka o potwierdzenie, że:

 1. Tylko jedna ładowarka Wall Connector jest skonfigurowana jako główna.
 2. Wszystkie pozostałe ładowarki Wall Connector są połączone z ładowarką główną poprzez ich sparowanie (pozycja F).

Aby uzyskać więcej informacji, patrz poradnik instalacji ładowarki Wall Connector.

CC_f022Nie można ładować — więcej niż 1 moduł głównyTylko 1 ład. Wall Connector może być główna

Co oznacza ten alarm:

Sieć z podziałem obciążenia (współdzielenie bezpiecznika obwodu): Należy jedną (i tylko jedną) ładowarkę Wall Connector skonfigurować jako ładowarkę główną.

Co należy zrobić:

Tylko jedna ładowarka Wall Connector może być skonfigurowana jako główna. Poproś elektryka o potwierdzenie, że:

 1. Tylko jedna ładowarka Wall Connector jest skonfigurowana jako główna.
 2. Wszystkie pozostałe ładowarki Wall Connector są połączone z ładowarką główną poprzez ich sparowanie (pozycja F).

Aby uzyskać więcej informacji, patrz poradnik instalacji ładowarki Wall Connector.

CC_f023Nie można ładować — za dużo ładow.Wall ConnectorZe złączem gł. mogą być sparowane tylko 3 moduły

Co oznacza ten alarm:

Sieć z podziałem obciążenia (współdzielenie bezpiecznika obwodu): Z jednym urządzeniem głównym są sparowane więcej niż trzy ładowarki Wall Connector.

Co należy zrobić:

Poproś elektryka, aby jedną lub więcej sparowanych ładowarek Wall Connector przeniósł do innego obwodu i odłączył je (wyłączył sparowanie) w ramach tej sieci z podziałem obciążenia (współdzielenie bezpiecznika obwodu).

Aby uzyskać więcej informacji, patrz poradnik instalacji ładowarki Wall Connector.

CC_f024Nie można ładować — niskie natężenie prądu ład. Wall ConnectorNależy zwiększyć ustawienie natężenia prądu dla modułu głównego

Co oznacza ten alarm:

Nieprawidłowe ustawienia przełącznika obrotowego.

Co należy zrobić:

Poproś elektryka, aby ustawił wewnętrzny przełącznik obrotowy ładowarki Wall Connector na prawidłową wartość prądu roboczego. Najpierw powinien się upewnić, że ładowarka Wall Connector nie jest pod napięciem. Korelacja między ustawieniem przełącznika a wartością prądu powinna być podana wewnątrz obudowy ładowarki Wall Connector. Elektryk powinien także skorzystać z informacji zawartych w rozdziale „Ustawianie prądu roboczego” w instrukcji instalacji ładowarki Wall Connector.

Jeżeli ładowarka Wall Connector została skonfigurowana do dzielenia obciążenia (współdzielenie bezpiecznika obwodu) i jest sparowana z innymi ładowarkami Wall Connector, przełącznik obrotowy ładowarki głównej musi zostać ustawiony na wartość prądu roboczego, która pozwoli każdej z pozostałych ładowarek Wall Connector na ładowanie prądem o natężeniu nie niższym niż 6 A.

Przykład: Trzy ładowarki Wall Connector są sparowane do dzielenia obciążenia. W ładowarce głównej należy ustawić wartość prądu nie niższą niż 3 * 6 A = 18 A.

Aby uzyskać więcej informacji, patrz poradnik instalacji ładowarki Wall Connector.

CC_f025Nie można ładować —- błąd ładow.Wall ConnectorWall Connector wymaga serwisu

Co oznacza ten alarm:

Usterka sprzętowa ładowarki Wall Connector. Możliwe przyczyny:
 1. Niedziałający stycznik
 2. Niepowodzenie autotestu wewnętrznego obwodu monitorowania zwarć doziemnych
 3. Czujnik termiczny odłączony
 4. Inne problemy z elementami sprzętowymi

Co należy zrobić:

Ładowarka Wall Connector wykryła problem wewnętrzny.

 1. Należy ponowić próbę ładowania, odłączając ładowarkę Wall Connector od pojazdu i podłączając ponownie.
 2. Jeżeli problem nie ustąpi, należy na 10 sekund wyłączyć (OFF) wyłącznik automatyczny ładowarki Wall Connector, a następnie włączyć go ponownie (ON). Następnie należy ponownie podłączyć ładowarkę Wall Connector do pojazdu.
 3. Jeśli problem nie ustępuje, zleć elektrykowi sprawdzenie, czy wszystkie przewody są prawidłowo podłączone i dokręcone momentem dokręcenia określonym w instrukcji instalacji ładowarki Wall Connector.
 4. Kiedy elektryk zakończy wszystkie prace i przywróci zasilanie ładowarki Wall Connector, ponownie podłącz pojazd do ładowarki i spróbuj go naładować.
 5. Jeżeli problem nie ustąpi, będzie to oznaczać, że ładowarka Wall Connector wymaga naprawy.

Aby uzyskać więcej informacji, patrz poradnik instalacji ładowarki Wall Connector.

CC_f026Nie można ładować —- błąd ładow.Wall ConnectorWall Connector wymaga serwisu

Co oznacza ten alarm:

Usterka sprzętowa ładowarki Wall Connector. Możliwe przyczyny:
 1. Niedziałający stycznik
 2. Niepowodzenie autotestu wewnętrznego obwodu monitorowania zwarć doziemnych
 3. Czujnik termiczny odłączony
 4. Inne problemy z elementami sprzętowymi

Co należy zrobić:

Ładowarka Wall Connector wykryła problem wewnętrzny.
 1. Należy ponowić próbę ładowania, odłączając ładowarkę Wall Connector od pojazdu i podłączając ponownie.
 2. Jeżeli problem nie ustąpi, należy na 10 sekund wyłączyć (OFF) wyłącznik automatyczny ładowarki Wall Connector, a następnie włączyć go ponownie (ON). Następnie należy ponownie podłączyć ładowarkę Wall Connector do pojazdu.
 3. Jeśli problem nie ustępuje, zleć elektrykowi sprawdzenie, czy wszystkie przewody są prawidłowo podłączone i dokręcone momentem dokręcenia określonym w instrukcji instalacji ładowarki Wall Connector.
 4. Kiedy elektryk zakończy wszystkie prace i przywróci zasilanie ładowarki Wall Connector, ponownie podłącz pojazd do ładowarki i spróbuj go naładować.
 5. Jeżeli problem nie ustąpi, będzie to oznaczać, że ładowarka Wall Connector wymaga naprawy.

Aby uzyskać więcej informacji, patrz poradnik instalacji ładowarki Wall Connector.

CC_f027Nie można ładować —- błąd ładow.Wall ConnectorWall Connector wymaga serwisu

Co oznacza ten alarm:

Usterka sprzętowa ładowarki Wall Connector. Możliwe przyczyny:
 1. Niedziałający stycznik
 2. Niepowodzenie autotestu wewnętrznego obwodu monitorowania zwarć doziemnych
 3. Czujnik termiczny odłączony
 4. Inne problemy z elementami sprzętowymi

Co należy zrobić:

Ładowarka Wall Connector wykryła problem wewnętrzny.
 1. Należy ponowić próbę ładowania, odłączając ładowarkę Wall Connector od pojazdu i podłączając ponownie.
 2. Jeżeli problem nie ustąpi, należy na 10 sekund wyłączyć (OFF) wyłącznik automatyczny ładowarki Wall Connector, a następnie włączyć go ponownie (ON). Następnie należy ponownie podłączyć ładowarkę Wall Connector do pojazdu.
 3. Jeśli problem nie ustępuje, zleć elektrykowi sprawdzenie, czy wszystkie przewody są prawidłowo podłączone i dokręcone momentem dokręcenia określonym w instrukcji instalacji ładowarki Wall Connector.
 4. Kiedy elektryk zakończy wszystkie prace i przywróci zasilanie ładowarki Wall Connector, ponownie podłącz pojazd do ładowarki i spróbuj go naładować.
 5. Jeżeli problem nie ustąpi, będzie to oznaczać, że ładowarka Wall Connector wymaga naprawy.

Aby uzyskać więcej informacji, patrz poradnik instalacji ładowarki Wall Connector.

CC_f028Nie można ładować — nieprawidłowe ustawienie przełącznikaNależy wyregulować przełącznik obrotowy ład Wall Connector

Co oznacza ten alarm:

Nieprawidłowe ustawienia przełącznika obrotowego.

Co należy zrobić:

Poproś elektryka, aby ustawił wewnętrzny przełącznik obrotowy ładowarki Wall Connector na prawidłową wartość prądu roboczego. Najpierw powinien się upewnić, że ładowarka Wall Connector nie jest pod napięciem. Korelacja między ustawieniem przełącznika a wartością prądu powinna być podana wewnątrz obudowy ładowarki Wall Connector. Elektryk powinien także skorzystać z informacji zawartych w rozdziale „Ustawianie prądu roboczego” w instrukcji instalacji ładowarki Wall Connector.

Jeżeli ładowarka Wall Connector została skonfigurowana do dzielenia obciążenia (współdzielenie bezpiecznika obwodu) i jest sparowana z innymi ładowarkami Wall Connector, przełącznik obrotowy ładowarki głównej musi zostać ustawiony na wartość prądu roboczego, która pozwoli każdej z pozostałych ładowarek Wall Connector na ładowanie prądem o natężeniu nie niższym niż 6 A.

Przykład: Trzy ładowarki Wall Connector są sparowane do dzielenia obciążenia. W ładowarce głównej należy ustawić wartość prądu nie niższą niż 3 * 6 A = 18 A.

Aby uzyskać więcej informacji, patrz poradnik instalacji ładowarki Wall Connector.

CC_f029Nie można ładować — złącze pojazdu w użyciu Wsuń uchwyt ład. w całości do gniazda ład.

Co oznacza ten alarm:

Między ładowarką Wall Connector a pojazdem wystąpił błąd komunikacji.

Co należy zrobić:

Należy ponowić próbę ładowania, odłączając ładowarkę Wall Connector od pojazdu i podłączając ponownie.
 1. Jeśli problem nadal występuje, wyłącz bezpiecznik ładowarki Wall Connector, odczekaj 10 sekund, ponownie włącz bezpiecznik i jeszcze raz spróbuj podłączyć pojazd do ładowarki Wall Connector.
 2. Jeśli problem nie ustępuje i dostępne jest inne urządzenie do ładowania, podłącz pojazd do innej ładowarki Wall Connector lub do ładowarki Mobile Connector, aby sprawdzić, czy pojazd współpracuje z inną ładowarką.
 3. Jeśli problem się powtarza, niezbędna jest obsługa serwisowa.

Aby uzyskać więcej informacji, patrz poradnik instalacji ładowarki Wall Connector.

CC_f030Nie można ładować — brak dopasowania modułu głównego/sparowanegoWartości znamionowe prądu ład. Wall Connector muszą się zgadzać

Co oznacza ten alarm:

Sieć z podziałem obciążenia (współdzielenie bezpiecznika obwodu): Sparowane ładowarki Wall Connector mają inny maks. prąd wyjściowy.

Co należy zrobić:

W jednej sieci z podziałem obciążenia (współdzielenie bezpiecznika obwodu) można parować tylko ładowarki Wall Connector o takiej samej maksymalnej wartości prądu roboczego. Elektryk winien zapoznać się z oznaczeniami typu na etykietach i upewnić się, że maksymalne wartości prądu roboczego ładowarek Wall Connector są takie same. Zaleca się także, aby elektryk parował wyłącznie ładowarki Wall Connector o takim samym numerze części (numer części pozwala łatwo ustalić, czy są one kompatybilne).

Aby uzyskać więcej informacji, patrz poradnik instalacji ładowarki Wall Connector.

CC_f041Obniżona szybkość ładowania – złącze ścienne jest gorącePoł. przew.gniaz. lub Wall Conn. wymaga spr.

Co oznacza ten alarm:

Alarmy o wykryciu wysokiej temperatury przez naścienny zestaw do ładowania Wall Connector oznaczają, że nadmiernie wzrosła temperatura instalacji, do której jest podłączony zestaw, dlatego w celu zapewnienia bezpieczeństwa ładowanie zostało spowolnione.

Przyczyną tego problemu zazwyczaj nie jest sam pojazd ani urządzenie Wall Connector, tylko instalacja elektryczna w budynku. Powodem problemu może być luźne połączenie instalacji z urządzeniem Wall Connector, które szybko naprawi każdy elektryk.

Co należy zrobić:

Skontaktuj się z elektrykiem i zleć kontrolę połączenia gniazda ściennego. Elektryk powinien upewnić się, że wszystkie przewody są prawidłowo podłączone i dokręcone zgodnie z poradnikiem instalacji urządzenia Wall Connector.

Aby uzyskać więcej informacji, patrz poradnik instalacji ładowarki Wall Connector.

CHG_f035Błąd komunikacji urządzeń do ładowaniaSpróbuj ponownie lub wypróbuj inne urządzenie

Co oznacza ten alarm:

Nie można naładować Twojego pojazdu, ponieważ nie jest on w stanie skomunikować się skutecznie z zewnętrznym urządzeniem do ładowania. Nie może wykryć prawidłowego sygnału pilota kontrolnego pochodzącego z urządzenia do ładowania.

W związku z tym, że ten alarm jest zwykle związany z zewnętrznymi urządzeniami ładującymi i źródłami zasilania, a zwykle nie oznacza problemów w pojeździe, można go rozwiązać przez zaplanowanie przeglądu.

Co należy zrobić:

Po pierwsze, potwierdź, że brak skutecznej komunikacji został spowodowany przez zewnętrzne urządzenie do ładowania, a nie przez problem związany z pojazdem. Zwykle tak się dzieje.

Spróbuj naładować samochód przy użyciu innego zewnętrznego urządzenia do ładowania (np. kabla do ładowania, stacji ładowania lub punktu ładowania).

 • Jeżeli samochód zacznie się ładować, problem spowodowało najprawdopodobniej wyposażenie.
 • Jeżeli samochód nie zacznie się ładować, przyczyna problemu może leżeć po jego stronie.

W razie podejrzenia problemu z samochodem, Skontroluj gniazdo ładowania i złącze kabla ładowania pod kątem przeszkód, takich jak zanieczyszczenia, wilgoć i/lub obce przedmioty. Upewnij się, że wszelkie przeszkody blokujące gniazdo ładowania zostały usunięte, a wilgoć wyschła. Następnie ponownie spróbuj włożyć kabel do gniazda.

Można także spróbować naładować pojazd przy użyciu ładowarki Tesla Supercharger lub docelowej lokalizacji ładowania, z których wszystkie mogą znajdować się na mapie wyświetlanej na ekranie dotykowym pojazdu. Patrz Mapy i nawigacja, aby uzyskać więcej informacji.

Dodatkowe informacje dotyczące rozwiązywania problemów związanych z kontrolkami stanu ładowarek Mobile Connector i Wall Connector można znaleźć w instrukcji użytkownika w części Wskazówki dotyczące ładowania i adapterów.

Więcej informacji na temat ładowania, patrz Instrukcje ładowania.

CHG_f083Nie można ładować — możliwa niska jakość zasilania sieciowegoSpróbuj ponownie / Spróbuj użyć innej lokalizacji ładowania lub ładowania Supercharging

Co oznacza ten alarm:

Awaria zasilania podczas ładowania. Może to być spowodowane przerwą zasilania w źródle (np. w gnieździe ściennym) lub problemem z urządzeniem do ładowania.

Co należy zrobić:

Temu alarmowi często towarzyszą inne alarmy, które mogą pomóc w identyfikacji i rozwiązaniu problemu. Rozpocznij kontrolę od innych wyświetlanych alarmów dotyczących problemów z ładowaniem.

Ewentualnie można sprawdzić kontrolki stanu ładowarki Mobile Connector lub Wall Connector, aby upewnić się, że urządzenie jest zasilane, a także zapoznać się z instrukcją produktu, aby znaleźć informacje dotyczące rozwiązywania problemów na podstawie kodów błyskowych. W przypadku korzystania z zewnętrznych urządzeń do ładowania innych niż marki Tesla sprawdź informacje na wyświetlaczu lub innym interfejsie użytkownika, gdzie można znaleźć pomoc w zakresie rozwiązywania problemów.

Jeśli wiadomo, że urządzenie do ładowania nie jest zasilane, sprawdź wyłącznik obwodu w gnieździe ściennym / ładowarce Wall Connector, aby upewnić się, że nie został on wyzwolony.

Dalsze wskazówki rozwiązywania problemów na podstawie typu urządzenia:

 • W przypadku korzystania z ładowarki Mobile Connector spróbuj naładować pojazd z innego gniazda.
  • Jeżeli samochód zacznie się ładować, problem spowodowało prawdopodobnie gniazdo ścienne.
  • Jeżeli samochód nie zacznie się ładować, przyczyna problemu może być związana z ładowarką Mobile Connector.
 • W przypadku korzystania z ładowarki Wall Connector spróbuj naładować pojazd z wykorzystaniem innych urządzeń do ładowania, takich ładowarka Mobile Connector, podłączonych do innego gniazda ściennego.
  • Jeżeli samochód zacznie się ładować, problem był spowodowany prawdopodobnie przez ładowarkę Wall Connector.

Jeśli problem dotyczy oryginalnego gniazdka elektrycznego lub ładowarki Wall Connector, skontaktuj się z elektrykiem w celu wykonania kontroli przewodów.

W związku z tym, że ten alarm jest zwykle związany z zewnętrznymi urządzeniami ładującymi i źródłami zasilania, a zwykle nie oznacza problemów w pojeździe, można go rozwiązać przez zaplanowanie przeglądu.

Można także spróbować naładować pojazd przy użyciu ładowarki Tesla Supercharger lub docelowej lokalizacji ładowania, z których wszystkie mogą znajdować się na mapie wyświetlanej na ekranie dotykowym pojazdu. Patrz Mapy i nawigacja, aby uzyskać więcej informacji.

Dodatkowe informacje dotyczące rozwiązywania problemów związanych z kontrolkami stanu ładowarek Mobile Connector i Wall Connector można znaleźć w instrukcji użytkownika w części Wskazówki dotyczące ładowania i adapterów.

CHG_f091Urządzenia do ładowania nie zostały rozpoznaneSpróbuj ponownie lub zmień urządzenia

Co oznacza ten alarm:

Gniazdo ładowania nie wykrywa, czy włożono kabel ładowania, ani nie rozpoznaje typu podłączonego kabla ładowania.

W związku z tym, że ten alarm jest zwykle związany z zewnętrznymi urządzeniami ładującymi i źródłami zasilania, a zwykle nie oznacza problemów w pojeździe, można go rozwiązać przez zaplanowanie przeglądu.

Co należy zrobić:

Jeżeli ostrzeżenie pojawia się, gdy kabel jest podłączony, określ, czy źródłem problemu jest urządzenie do ładowania, czy samochód. Spróbuj naładować samochód przy użyciu innego zewnętrznego urządzenia do ładowania (np. kabla do ładowania, stacji ładowania lub punktu ładowania).

 • Jeżeli samochód zacznie się ładować, problem spowodowało najprawdopodobniej wyposażenie.
 • Jeżeli samochód nie zacznie się ładować, przyczyna problemu może leżeć po jego stronie.

Jeżeli ostrzeżenie pojawia się, kiedy kabel ładowania nie jest podłączony lub w przypadku podejrzenia problemu z samochodem, Skontroluj gniazdo ładowania i złącze kabla ładowania pod kątem przeszkód, takich jak zanieczyszczenia, wilgoć i/lub obce przedmioty. Upewnij się, że wszelkie przeszkody blokujące gniazdo ładowania zostały usunięte, a wilgoć wyschła. Następnie ponownie spróbuj włożyć kabel do gniazda.

Można także spróbować naładować pojazd przy użyciu ładowarki Tesla Supercharger lub docelowej lokalizacji ładowania, z których wszystkie mogą znajdować się na mapie wyświetlanej na ekranie dotykowym pojazdu. Patrz Mapy i nawigacja, aby uzyskać więcej informacji.

Dodatkowe informacje dotyczące rozwiązywania problemów związanych z kontrolkami stanu ładowarek Mobile Connector i Wall Connector można znaleźć w instrukcji użytkownika w części Wskazówki dotyczące ładowania i adapterów.

Więcej informacji na temat ładowania, patrz Instrukcje ładowania.

CHGS_f083Nie można ładować — możliwa niska jakość zasilania sieciowegoSpróbuj ponownie / Spróbuj użyć innej lokalizacji ładowania lub ładowania Supercharging

Co oznacza ten alarm:

Awaria zasilania podczas ładowania. Może to być spowodowane przerwą zasilania w źródle (np. w gnieździe ściennym) lub problemem z urządzeniem do ładowania.

Co należy zrobić:

Temu alarmowi często towarzyszą inne alarmy, które mogą pomóc w identyfikacji i rozwiązaniu problemu. Rozpocznij kontrolę od innych wyświetlanych alarmów dotyczących problemów z ładowaniem.

Ewentualnie można sprawdzić kontrolki stanu ładowarki Mobile Connector lub Wall Connector, aby upewnić się, że urządzenie jest zasilane, a także zapoznać się z instrukcją produktu, aby znaleźć informacje dotyczące rozwiązywania problemów na podstawie kodów błyskowych. W przypadku korzystania z zewnętrznych urządzeń do ładowania innych niż marki Tesla sprawdź informacje na wyświetlaczu lub innym interfejsie użytkownika, gdzie można znaleźć pomoc w zakresie rozwiązywania problemów.

Jeśli wiadomo, że urządzenie do ładowania nie jest zasilane, sprawdź wyłącznik obwodu w gnieździe ściennym / ładowarce Wall Connector, aby upewnić się, że nie został on wyzwolony.

Dalsze wskazówki rozwiązywania problemów na podstawie typu urządzenia:

 • W przypadku korzystania z ładowarki Mobile Connector spróbuj naładować pojazd z innego gniazda.
  • Jeżeli samochód zacznie się ładować, problem spowodowało prawdopodobnie gniazdo ścienne.
  • Jeżeli samochód nie zacznie się ładować, przyczyna problemu może być związana z ładowarką Mobile Connector.
 • W przypadku korzystania z ładowarki Wall Connector spróbuj naładować pojazd z wykorzystaniem innych urządzeń do ładowania, takich ładowarka Mobile Connector, podłączonych do innego gniazda ściennego.
  • Jeżeli samochód zacznie się ładować, problem był spowodowany prawdopodobnie przez ładowarkę Wall Connector.

Jeśli problem dotyczy oryginalnego gniazdka elektrycznego lub ładowarki Wall Connector, skontaktuj się z elektrykiem w celu wykonania kontroli przewodów.

W związku z tym, że ten alarm jest zwykle związany z zewnętrznymi urządzeniami ładującymi i źródłami zasilania, a zwykle nie oznacza problemów w pojeździe, można go rozwiązać przez zaplanowanie przeglądu.

Można także spróbować naładować pojazd przy użyciu ładowarki Tesla Supercharger lub docelowej lokalizacji ładowania, z których wszystkie mogą znajdować się na mapie wyświetlanej na ekranie dotykowym pojazdu. Patrz Mapy i nawigacja, aby uzyskać więcej informacji.

Dodatkowe informacje dotyczące rozwiązywania problemów związanych z kontrolkami stanu ładowarek Mobile Connector i Wall Connector można znaleźć w instrukcji użytkownika w części Wskazówki dotyczące ładowania i adapterów.

CHG_u001Obniżona prędkość ładowania — nieoczekiwany spadek napięciaUsuń przedłużacze / skontroluj stan przewodów

Co oznacza ten alarm:

Prędkość ładowania spadła, ponieważ ładowarka pokładowa w pojeździe wykryła duży spadek napięcia w trakcie ładowania.

Prawdopodobne przyczyny tego problemu:

 • Problemy z instalacją budynku i/lub z gniazdem ściennym.
 • Przedłużacz lub inny element instalacji, który nie przenosi wymaganego prądu ładowania.

Ten problem może także wynikać z włączenia urządzeń elektrycznych pobierających znaczną energię z tego samego odgałęzienia obwodu w trakcie ładowania pojazdu.

Co należy zrobić:

Jeśli ten problem występuje wielokrotnie w standardowym miejscu ładowania, skontaktuj się z elektrykiem i zleć kontrolę instalacji elektrycznej. Należy sprawdzić następujące elementy:

 • Zainstalowane urządzenia do ładowania i ich połączenia z instalacją budynku.
 • Instalacja budynku oraz gniazda ścienne używane przez ładowarkę Mobile Connector.
 • Połączenia elektryczne z linią energetyczną doprowadzoną do budynku.

Uzgodnij z elektrykiem, czy obniżyć prąd ładowania w pojeździe, czy też zmodyfikować instalację, aby zapewnić wyższy prąd ładowania.

W związku z tym, że ten alarm jest zwykle związany z zewnętrznymi urządzeniami ładującymi i źródłami zasilania, a zwykle nie oznacza problemów w pojeździe, można go rozwiązać przez zaplanowanie przeglądu.

Można także spróbować naładować pojazd przy użyciu ładowarki Tesla Supercharger lub docelowej lokalizacji ładowania, z których wszystkie mogą znajdować się na mapie wyświetlanej na ekranie dotykowym pojazdu. Patrz Mapy i nawigacja, aby uzyskać więcej informacji.

Dodatkowe informacje dotyczące rozwiązywania problemów związanych z kontrolkami stanu ładowarek Mobile Connector i Wall Connector można znaleźć w instrukcji użytkownika w części Wskazówki dotyczące ładowania i adapterów.

CHG_u002Ładowanie zatrzymane ze względu na znaczny spadek napięciaUsuń przedłużacze / skontroluj stan przewodów

Co oznacza ten alarm:

Ładowanie zostało przerwane, ponieważ ładowarka pokładowa w pojeździe wykryła zbyt duży spadek napięcia.

Prawdopodobne przyczyny tego problemu:

 • Problemy z instalacją budynku i/lub z gniazdem ściennym.
 • Przedłużacz lub inny element instalacji, który nie przenosi wymaganego prądu ładowania.

Ten problem może także wynikać z włączenia urządzeń elektrycznych pobierających znaczną energię z tego samego odgałęzienia obwodu w trakcie ładowania pojazdu.

Co należy zrobić:

Jeśli ten problem występuje wielokrotnie w standardowym miejscu ładowania, skontaktuj się z elektrykiem i zleć kontrolę instalacji elektrycznej. Należy sprawdzić następujące elementy:

 • Zainstalowane urządzenia do ładowania i ich połączenia z instalacją budynku.
 • Instalacja budynku oraz gniazda ścienne używane przez ładowarkę Mobile Connector.
 • Połączenia elektryczne z linią energetyczną doprowadzoną do budynku.

Uzgodnij z elektrykiem, czy obniżyć prąd ładowania w pojeździe, czy też zmodyfikować instalację, aby zapewnić wyższy prąd ładowania.

W związku z tym, że ten alarm jest zwykle związany z zewnętrznymi urządzeniami ładującymi i źródłami zasilania, a zwykle nie oznacza problemów w pojeździe, można go rozwiązać przez zaplanowanie przeglądu.

Można także spróbować naładować pojazd przy użyciu ładowarki Tesla Supercharger lub docelowej lokalizacji ładowania, z których wszystkie mogą znajdować się na mapie wyświetlanej na ekranie dotykowym pojazdu. Patrz Mapy i nawigacja, aby uzyskać więcej informacji.

Dodatkowe informacje dotyczące rozwiązywania problemów związanych z kontrolkami stanu ładowarek Mobile Connector i Wall Connector można znaleźć w instrukcji użytkownika w części Wskazówki dotyczące ładowania i adapterów.

CHG_u004Ładowanie zatrzymane — utrata mocy podczas ładowaniaSprawdź źródło zasilania i urządzenie do zasilania

Co oznacza ten alarm:

Awaria zasilania podczas ładowania. Może to być spowodowane przerwą zasilania w źródle (np. w gnieździe ściennym) lub problemem z urządzeniem do ładowania.

Co należy zrobić:

Temu alarmowi często towarzyszą inne alarmy, które mogą pomóc w identyfikacji i rozwiązaniu problemu. Rozpocznij kontrolę od innych wyświetlanych alarmów dotyczących problemów z ładowaniem.

Ewentualnie można sprawdzić kontrolki stanu ładowarki Mobile Connector lub Wall Connector, aby upewnić się, że urządzenie jest zasilane, a także zapoznać się z instrukcją produktu, aby znaleźć informacje dotyczące rozwiązywania problemów na podstawie kodów błyskowych. W przypadku korzystania z zewnętrznych urządzeń do ładowania innych niż marki Tesla sprawdź informacje na wyświetlaczu lub innym interfejsie użytkownika, gdzie można znaleźć pomoc w zakresie rozwiązywania problemów.

Jeśli wiadomo, że urządzenie do ładowania nie jest zasilane, sprawdź wyłącznik obwodu w gnieździe ściennym / ładowarce Wall Connector, aby upewnić się, że nie został on wyzwolony.

Dalsze wskazówki rozwiązywania problemów na podstawie typu urządzenia:

 • W przypadku korzystania z ładowarki Mobile Connector spróbuj naładować pojazd z innego gniazda.
  • Jeżeli samochód zacznie się ładować, problem spowodowało prawdopodobnie gniazdo ścienne.
  • Jeżeli samochód nie zacznie się ładować, przyczyna problemu może być związana z ładowarką Mobile Connector.
 • W przypadku korzystania z ładowarki Wall Connector spróbuj naładować pojazd z wykorzystaniem innych urządzeń do ładowania, takich ładowarka Mobile Connector, podłączonych do innego gniazda ściennego.
  • Jeżeli samochód zacznie się ładować, problem był spowodowany prawdopodobnie przez ładowarkę Wall Connector.

Jeśli problem dotyczy oryginalnego gniazdka elektrycznego lub ładowarki Wall Connector, skontaktuj się z elektrykiem w celu wykonania kontroli przewodów.

W związku z tym, że ten alarm jest zwykle związany z zewnętrznymi urządzeniami ładującymi i źródłami zasilania, a zwykle nie oznacza problemów w pojeździe, można go rozwiązać przez zaplanowanie przeglądu.

Można także spróbować naładować pojazd przy użyciu ładowarki Tesla Supercharger lub docelowej lokalizacji ładowania, z których wszystkie mogą znajdować się na mapie wyświetlanej na ekranie dotykowym pojazdu. Patrz Mapy i nawigacja, aby uzyskać więcej informacji.

Dodatkowe informacje dotyczące rozwiązywania problemów związanych z kontrolkami stanu ładowarek Mobile Connector i Wall Connector można znaleźć w instrukcji użytkownika w części Wskazówki dotyczące ładowania i adapterów.

CHG_u005Nie można ładować. Stacja nie ma zasilaniaSprawdź źródło zasilania lub inną stację

Co oznacza ten alarm:

Ładowanie nie może się rozpocząć, ponieważ urządzenie do ładowania nie jest gotowe. Uchwyt złącza został wykryty, jednak stacja ładowania nie komunikuje się z pojazdem. Prawdopodobne przyczyny problemu:

 • Stacja ładowania nie jest zasilana.
 • Sygnał pilota kontrolnego pomiędzy stacją ładowania i pojazdem został przerwany.

W związku z tym, że ten alarm jest zwykle związany z zewnętrznymi urządzeniami ładującymi i źródłami zasilania, a zwykle nie oznacza problemów w pojeździe, można go rozwiązać przez zaplanowanie przeglądu.

Co należy zrobić:

Spróbuj naładować samochódza pomocą innego urządzenia do ładowania lub w innej stacji ładowania

 • Jeżeli samochód zacznie się ładować, problem spowodowało najprawdopodobniej wyposażenie.
 • Jeżeli samochód nie zacznie się ładować, przyczyna problemu może leżeć po jego stronie.

W przypadku korzystania z ładowarki Mobile Connector lub Wall Connector w pierwszej kolejności sprawdź kontrolki stanu na ściance przedniej. Jeśli kontrolki stanu nie są widoczne, sprawdź źródło zasilania i skontaktuj się z elektrykiem, aby przeprowadzić kontrolę instalacji gniazda ściennego lub ładowarki Wall Connector w budynku w celu upewnienia się, że wszystkie przewody są prawidłowo podłączone i dokręcone.

W przypadku korzystania z innego zewnętrznego urządzenia do ładowania zapoznaj się z jego instrukcją, aby dowiedzieć się, jak sprawdzić, czy urządzenie jest zasilane. W razie potrzeby skontaktuj się z elektrykiem i zleć kontrolę instalacji budynku i urządzenia do ładowania.

Dodatkowe informacje dotyczące rozwiązywania problemów związanych z kontrolkami stanu ładowarek Mobile Connector i Wall Connector można znaleźć w instrukcji użytkownika w części Wskazówki dotyczące ładowania i adapterów.

Można także spróbować naładować pojazd przy użyciu ładowarki Tesla Supercharger lub docelowej lokalizacji ładowania, z których wszystkie mogą znajdować się na mapie wyświetlanej na ekranie dotykowym pojazdu. Patrz Mapy i nawigacja, aby uzyskać więcej informacji.

CHG_u006Zapadka gniazda ładowania nie jest zatrzaśniętaWsuń kabel ładowania do końca lub sprawdź pod kątem niedrożności

Co oznacza ten alarm:

Zapadka gniazda do ładowania nie blokuje kabla ładowania w otworze gniazda. Jeżeli zapadka nie jest zatrzaśnięta, zdolność do ładowania prądem przemiennym (np. za pomocą ładowarki Mobile Connector lub Wall Connector) zostanie ograniczona do 16 A, a funkcje szybkiego ładowania / ładowania Supercharging prądem stałym będą niedostępne.

Kontrolka gniazda ładowania będziepulsować pomarańczowym światłem, jeżeli ostrzeżenie wyświetli się podczas ładowania prądem przemiennym i będzie świecić stałym światłem pomarańczowym, jeżeli ostrzeżenie wyświetli się przy próbie skorzystania z funkcji szybkiego ładowania / ładowania Supercharging prądem stałym.

W związku z tym, że ten alarm jest zwykle związany z zewnętrznymi urządzeniami ładującymi i źródłami zasilania, a zwykle nie oznacza problemów w pojeździe, można go rozwiązać przez zaplanowanie przeglądu.

Co należy zrobić:

Spróbuj ponownie w pełni wsunąć kabel ładowania do otworu gniazda ładowania.

Jeżeli samochód zacznie się ładować, a kontrolka gniazda ładowania będzie migać na zielono, oznacza to, że kabel ładowania nie został wcześniej w pełni wsunięty. Ładowanie prądem przemiennym nie powinno być już ograniczone i powinny być dostępne funkcje szybkiego ładowania / ładowania Supercharging prądem stałym.

W przypadku ograniczenia zdolności ładowania lub gdy pojazd nie ładuje się w ogóle, Skontroluj gniazdo ładowania i złącze kabla ładowania pod kątem przeszkód, takich jak zanieczyszczenia, wilgoć i/lub obce przedmioty. Upewnij się, że wszelkie przeszkody blokujące gniazdo ładowania zostały usunięte, a wilgoć wyschła. Następnie ponownie spróbuj włożyć kabel do gniazda.

Jeśli ładowanie jest nadal ograniczone lub pojazd w ogóle się nie ładuje, upewnij się, że linka ręcznego zwalniania zatrzasku gniazda ładowania (po lewej stronie bagażnika) nie została wyciągnięta. Upewnij się, że uchwyt (w kształcie pierścienia lub w formie paska) linki ręcznego zwalniania może poruszać się całkowicie swobodnie oraz że nic nie jest do niego zamocowane (np. siatka bagażowa lub parasol). Więcej informacji na temat ręcznego zwalniania zatrzasku gniazda ładowania, patrz Ręczne odłączanie kabla ładowania.

Można także spróbować naładować pojazd przy użyciu ładowarki Tesla Supercharger lub docelowej lokalizacji ładowania, z których wszystkie mogą znajdować się na mapie wyświetlanej na ekranie dotykowym pojazdu. Patrz Mapy i nawigacja, aby uzyskać więcej informacji.

Dodatkowe informacje dotyczące rozwiązywania problemów związanych z kontrolkami stanu ładowarek Mobile Connector i Wall Connector można znaleźć w instrukcji użytkownika w części Wskazówki dotyczące ładowania i adapterów.

Więcej informacji na temat ładowania, patrz Instrukcje ładowania.

CHG_u007Urządzenia do ładowania zgłaszają błądSprawdź kody i komunikaty o błędach urządzeń

Co oznacza ten alarm:

Ładowanie zostało przerwane, ponieważ zewnętrzne urządzenie do ładowania zgłosiło usterkę, która uniemożliwia ładowanie pojazdu.

W związku z tym, że ten alarm jest zwykle związany z zewnętrznymi urządzeniami ładującymi i źródłami zasilania, a zwykle nie oznacza problemów w pojeździe, można go rozwiązać przez zaplanowanie przeglądu.

Co należy zrobić:

Sprawdź zewnętrzne urządzenie do ładowania pod kątem obecności kontrolek stanu, informacji na wyświetlaczu lub innych wskaźników. Dodatkowe informacje dotyczące rozwiązywania problemów związanych z kontrolkami stanu ładowarek Mobile Connector i Wall Connector można znaleźć w instrukcji użytkownika w części Wskazówki dotyczące ładowania i adapterów.

Spróbuj naładować samochódza pomocą innego urządzenia do ładowania lub w innej stacji ładowania

 • Jeżeli samochód zacznie się ładować, problem spowodowało najprawdopodobniej wyposażenie.
 • Jeżeli samochód nie zacznie się ładować, przyczyna problemu może leżeć po jego stronie.

Można także spróbować naładować pojazd przy użyciu ładowarki Tesla Supercharger lub docelowej lokalizacji ładowania, z których wszystkie mogą znajdować się na mapie wyświetlanej na ekranie dotykowym pojazdu. Patrz Mapy i nawigacja, aby uzyskać więcej informacji.

CHG_u010Wykryto błąd zewnętrznego urządzenia ładującegoSpróbuj użyć innych urządzeń ładujących

Co oznacza ten alarm:

Nie można rozpocząć ładowania AC nie może zostać rozpoczęte z powodu stanu pojazdu, który uniemożliwia ładowanie ze źródła zasilania prądu przemiennego. Szybkie ładowanie DC/Supercharger powinno funkcjonować prawidłowo.

Wbudowana ładowarka pojazdu wykrywa napięcie wejściowe w porcie ładowania, gdy energia nie jest pobierana z zewnętrznego urządzenia ładującego, co oznacza, że zewnętrzne urządzenie ładujące nie działa prawidłowo.

Czasami może to być spowodowane przez problem ze sprzętem charakterystyczny dla zewnętrznego urządzenia ładującego, co uniemożliwia mu włączanie lub wyłączanie zasilania pojazdu na żądanie. Problem ten może również wystąpić ze względu na inny stan mający wpływ na urządzenie ładujące lub stan mający wpływ na sam pojazd.

Co należy zrobić:

W związku z tym, że ten alarm jest zwykle związany z zewnętrznymi urządzeniami ładującymi i źródłami zasilania, a zwykle nie oznacza problemów w pojeździe, można go rozwiązać przez zaplanowanie przeglądu.

Spróbuj użyć innych typów urządzeń do ładowania.

Można także spróbować naładować pojazd przy użyciu ładowarki Tesla Supercharger lub docelowej lokalizacji ładowania, z których wszystkie mogą znajdować się na mapie wyświetlanej na ekranie dotykowym pojazdu. Patrz Mapy i nawigacja, aby uzyskać więcej informacji.

Dodatkowe informacje dotyczące rozwiązywania problemów związanych z kontrolkami stanu ładowarek Mobile Connector i Wall Connector można znaleźć w instrukcji użytkownika w części Wskazówki dotyczące ładowania i adapterów.

CHG_u012Ładowanie prądem przemiennym ograniczone ze względu na nieprawidłowości w sieci lub pojeździeOdłącz i spróbuj ponownie / Zmień miejsce ładowania

Co oznacza ten alarm:

Prędkość ładowania została obniżona ze względu na stan wpływający na zdolność pojazdu do ładowania prądem przemiennym. Szybkie ładowanie DC/Supercharger powinno funkcjonować prawidłowo.

Problem ten mógł wystąpić z powodu zakłóceń zasilania spowodowanych przez zewnętrzne urządzenie ładujące lub sieć elektryczną. W niektórych przypadkach stan ten może być następstwem włączenia pobliskich urządzeń elektrycznych, które zużywają dużą ilość energii.

W przypadku wykluczenia tych potencjalnych przyczyn stan samego pojazdu może również wpływać na ładowanie prądem przemiennym.

Co należy zrobić:

Jeżeli temu alarmowi towarzyszy inny alarm określający stan wpływający na ładowanie prądem przemiennym, należy rozpocząć od zbadania tego alarmu.

Dalsze wskazówki rozwiązywania problemów na podstawie typu urządzenia:

 • W przypadku korzystania z ładowarki Mobile Connector spróbuj naładować pojazd z innego gniazda.
  • Jeżeli samochód zacznie się ładować, problem spowodowało prawdopodobnie gniazdo ścienne.
  • Jeżeli samochód nie zacznie się ładować, przyczyna problemu może być związana z ładowarką Mobile Connector.
 • W przypadku korzystania z ładowarki Wall Connector spróbuj naładować pojazd z wykorzystaniem innych urządzeń do ładowania, takich ładowarka Mobile Connector, podłączonych do innego gniazda ściennego.
  • Jeżeli samochód zacznie się ładować, problem był spowodowany prawdopodobnie przez ładowarkę Wall Connector.

Jeśli problem dotyczy oryginalnego gniazdka elektrycznego lub ładowarki Wall Connector, skontaktuj się z elektrykiem w celu wykonania kontroli przewodów.

Można także spróbować naładować pojazd przy użyciu ładowarki Tesla Supercharger lub docelowej lokalizacji ładowania, z których wszystkie mogą znajdować się na mapie wyświetlanej na ekranie dotykowym pojazdu. Patrz Mapy i nawigacja, aby uzyskać więcej informacji.

Jeśli to ostrzeżenie pojawia się przy próbach ładowania w różnych miejscach i przy użyciu różnych urządzeń ładujących, należy umówić się na przegląd pojazdu.

Dodatkowe informacje dotyczące rozwiązywania problemów związanych z kontrolkami stanu ładowarek Mobile Connector i Wall Connector można znaleźć w instrukcji użytkownika w części Wskazówki dotyczące ładowania i adapterów.

CHG_u013Utrata łączności z urządzeniami do ładowaniaSprawdź zasilanie i urządzenia do ładowania

Co oznacza ten alarm:

Wstrzymano ładowanie ze względu na przerwę w łączności pomiędzy samochodem a zewnętrznym urządzeniem do ładowania.

W związku z tym, że ten alarm jest zwykle związany z zewnętrznymi urządzeniami ładującymi i źródłami zasilania, a zwykle nie oznacza problemów w pojeździe, można go rozwiązać przez zaplanowanie przeglądu.

Co należy zrobić:

Upewnij się, że zewnętrzne urządzenie do ładowania jest zasilane, sprawdzając urządzenie pod kątem obecności kontrolek stanu, informacji na wyświetlaczu lub innych wskaźników. Dodatkowe informacje dotyczące rozwiązywania problemów związanych z kontrolkami stanu ładowarek Mobile Connector i Wall Connector można znaleźć w instrukcji użytkownika w części Wskazówki dotyczące ładowania i adapterów.

Jeżeli urządzenie do ładowania nie jest zasilane, spróbuj przywrócić jego zasilanie.

 • W przypadku skorzystania z publicznej stacji ładowania pojazdów i braku możliwości przywrócenia zasilania skontaktuj się z operatorem stacji.
 • W przypadku próby skorzystania z prywatnej stacji ładowania pojazdów (np. ładowania z sieci domowej) i braku możliwości przywrócenia zasilania skontaktuj się z elektrykiem.

Jeżeli urządzenie jest zasilane, spróbuj naładować samochód przy użyciu innego zewnętrznego urządzenia do ładowania.

 • Jeżeli samochód zacznie się ładować, problem spowodowało najprawdopodobniej wyposażenie.
 • Jeżeli samochód nie zacznie się ładować, przyczyna problemu może leżeć po jego stronie.

Można także spróbować naładować pojazd przy użyciu ładowarki Tesla Supercharger lub docelowej lokalizacji ładowania, z których wszystkie mogą znajdować się na mapie wyświetlanej na ekranie dotykowym pojazdu. Patrz Mapy i nawigacja, aby uzyskać więcej informacji.

Dodatkowe informacje dotyczące rozwiązywania problemów związanych z kontrolkami stanu ładowarek Mobile Connector i Wall Connector można znaleźć w instrukcji użytkownika w części Wskazówki dotyczące ładowania i adapterów.

CHG_u014Urządzenia do ładowania zgłaszają błądSprawdź kody i komunikaty o błędach urządzeń

Co oznacza ten alarm:

Ładowanie zostało przerwane, ponieważ zewnętrzne urządzenie do ładowania zgłosiło usterkę, która uniemożliwia ładowanie pojazdu.

W związku z tym, że ten alarm jest zwykle związany z zewnętrznymi urządzeniami ładującymi i źródłami zasilania, a zwykle nie oznacza problemów w pojeździe, można go rozwiązać przez zaplanowanie przeglądu.

Co należy zrobić:

Sprawdź zewnętrzne urządzenie do ładowania pod kątem obecności kontrolek stanu, informacji na wyświetlaczu lub innych wskaźników. Dodatkowe informacje dotyczące rozwiązywania problemów związanych z kontrolkami stanu ładowarek Mobile Connector i Wall Connector można znaleźć w instrukcji użytkownika w części Wskazówki dotyczące ładowania i adapterów.

Spróbuj naładować samochódza pomocą innego urządzenia do ładowania lub w innej stacji ładowania

 • Jeżeli samochód zacznie się ładować, problem spowodowało najprawdopodobniej wyposażenie.
 • Jeżeli samochód nie zacznie się ładować, przyczyna problemu może leżeć po jego stronie.

Można także spróbować naładować pojazd przy użyciu ładowarki Tesla Supercharger lub docelowej lokalizacji ładowania, z których wszystkie mogą znajdować się na mapie wyświetlanej na ekranie dotykowym pojazdu. Patrz Mapy i nawigacja, aby uzyskać więcej informacji.

CHG_w032Obniżona szybkość ładowania – złącze ścienne jest gorącePoł. przew.gniaz. lub Wall Conn. wymaga spr.

Co oznacza ten alarm:

Alarmy o wykryciu wysokiej temperatury przez naścienny zestaw do ładowania Wall Connector oznaczają, że nadmiernie wzrosła temperatura instalacji, do której jest podłączony zestaw, dlatego w celu zapewnienia bezpieczeństwa ładowanie zostało spowolnione.

Przyczyną tego problemu zazwyczaj nie jest sam pojazd ani urządzenie Wall Connector, tylko instalacja elektryczna w budynku. Powodem problemu może być luźne połączenie instalacji z urządzeniem Wall Connector, które szybko naprawi każdy elektryk.

Co należy zrobić:

Skontaktuj się z elektrykiem i zleć kontrolę połączenia gniazda ściennego. Elektryk powinien upewnić się, że wszystkie przewody są prawidłowo podłączone i dokręcone zgodnie z poradnikiem instalacji urządzenia Wall Connector.

Poradniki instalacji ładowarki Wall Connector można znaleźć tutaj.

CHG_w037Nie można ładować – złącze ścienne za gorąceNależy sprawdzić gniazdo lub przewody ładowarki Wall Connector

Co oznacza ten alarm:

Alarmy o wykryciu wysokiej temperatury przez naścienny zestaw do ładowania Wall Connector oznaczają, że nadmiernie wzrosła temperatura instalacji, do której jest podłączony zestaw, dlatego w celu zapewnienia bezpieczeństwa ładowanie zostało spowolnione.

Przyczyną tego problemu zazwyczaj nie jest sam pojazd ani urządzenie Wall Connector, tylko instalacja elektryczna w budynku. Powodem problemu może być luźne połączenie instalacji z urządzeniem Wall Connector, które szybko naprawi każdy elektryk.

Co należy zrobić:

Skontaktuj się z elektrykiem i zleć kontrolę połączenia gniazda ściennego. Elektryk powinien upewnić się, że wszystkie przewody są prawidłowo podłączone i dokręcone zgodnie z poradnikiem instalacji urządzenia Wall Connector.

Aby uzyskać więcej informacji, patrz poradnik instalacji ładowarki Wall Connector.

CP_w043Usterka czujnika klapki gniazda ładowaniaGniazdo ładowania może nie działać zgodnie z oczekiwaniami

Co oznacza ten alarm:

Jeden z czujników klapki gniazda ładowania nie działa prawidłowo. Jeżeli tak się dzieje, gniazdo ładowania może nie być w stanie dokładnie wykryć położenia klapki gniazda ładowania i może nie działać zgodnie z oczekiwaniami.

 • Zatrzask gniazda ładowania może pozostawać w sposób przerywany zatrzaśnięty, kiedy klapka gniazda ładowania jest otwarta.
 • Oświetlenie gniazda ładowania pozostawać zapalone wyłącznie w sposób przerywany, kiedy klapka gniazda ładowania jest otwarta.

Co należy zrobić:

Spróbuj zamknąć klapkę gniazda ładowania i ponownie ją otworzyć.

Aby uzyskać dodatkowe informacje, patrz Otwieranie gniazda ładowania.

Więcej informacji na temat ładowania, patrz Instrukcje ładowania.

CP_w054Zapadka gniazda ładowania nie jest zatrzaśniętaWsuń kabel ładowania do końca lub sprawdź pod kątem niedrożności

Co oznacza ten alarm:

Zapadka gniazda do ładowania nie blokuje kabla ładowania w otworze gniazda. Jeżeli zapadka nie jest zatrzaśnięta, zdolność do ładowania prądem przemiennym (np. za pomocą ładowarki Mobile Connector lub Wall Connector) zostanie ograniczona do 16 A, a funkcje szybkiego ładowania / ładowania Supercharging prądem stałym będą niedostępne.

Kontrolka gniazda ładowania będziepulsować pomarańczowym światłem, jeżeli ostrzeżenie wyświetli się podczas ładowania prądem przemiennym i będzie świecić stałym światłem pomarańczowym, jeżeli ostrzeżenie wyświetli się przy próbie skorzystania z funkcji szybkiego ładowania / ładowania Supercharging prądem stałym.

W związku z tym, że ten alarm jest zwykle związany z zewnętrznymi urządzeniami ładującymi i źródłami zasilania, a zwykle nie oznacza problemów w pojeździe, można go rozwiązać przez zaplanowanie przeglądu.

Co należy zrobić:

Spróbuj ponownie w pełni wsunąć kabel ładowania do otworu gniazda ładowania.

Jeżeli samochód zacznie się ładować, a kontrolka gniazda ładowania będzie migać na zielono, oznacza to, że kabel ładowania nie został wcześniej w pełni wsunięty. Ładowanie prądem przemiennym nie powinno być już ograniczone i powinny być dostępne funkcje szybkiego ładowania / ładowania Supercharging prądem stałym.

W przypadku ograniczenia zdolności ładowania lub gdy pojazd nie ładuje się w ogóle, Skontroluj gniazdo ładowania i złącze kabla ładowania pod kątem przeszkód, takich jak zanieczyszczenia, wilgoć i/lub obce przedmioty. Upewnij się, że wszelkie przeszkody blokujące gniazdo ładowania zostały usunięte, a wilgoć wyschła. Następnie ponownie spróbuj włożyć kabel do gniazda.

Jeśli ładowanie jest nadal ograniczone lub pojazd w ogóle się nie ładuje, upewnij się, że linka ręcznego zwalniania zatrzasku gniazda ładowania (po lewej stronie bagażnika) nie została wyciągnięta. Upewnij się, że uchwyt (w kształcie pierścienia lub w formie paska) linki ręcznego zwalniania może poruszać się całkowicie swobodnie oraz że nic nie jest do niego zamocowane (np. siatka bagażowa lub parasol). Więcej informacji na temat ręcznego zwalniania zatrzasku gniazda ładowania, patrz Ręczne odłączanie kabla ładowania.

Można także spróbować naładować pojazd przy użyciu ładowarki Tesla Supercharger lub docelowej lokalizacji ładowania, z których wszystkie mogą znajdować się na mapie wyświetlanej na ekranie dotykowym pojazdu. Patrz Mapy i nawigacja, aby uzyskać więcej informacji.

Dodatkowe informacje dotyczące rozwiązywania problemów związanych z kontrolkami stanu ładowarek Mobile Connector i Wall Connector można znaleźć w instrukcji użytkownika w części Wskazówki dotyczące ładowania i adapterów.

Więcej informacji na temat ładowania, patrz Instrukcje ładowania.

DI_f138Przedni silnik wyłączony — można normalnie korzystać z pojazduMoc pojazdu może być ograniczona

Co oznacza ten alarm:

Przedni silnik pojazdu nie jest dostępny. Moc, prędkość i przyspieszenie mogą być zredukowane, gdyż pojazd będzie korzystać jedynie z tylnego silnika do dalszej jazdy.

Co należy zrobić:

Należy kontynuować jazdę.Można normalnie korzystać z pojazdu.

Alarm ten mógł zostać wywołany przez tymczasowy problem, który automatycznie się rozwiąże. Jeśli alarm zniknie podczas dalszej jazdy lub nie pojawi się przy rozpoczynaniu kolejnej podróży, najprawdopodobniej został wywołany przez tymczasowy problem. Nie są wymagane żadne działania.

Alarm ten można także wskazywać, że przedni silnik jest w stanie wymagającym przeglądu i konserwacji. Jeżeli alarm ten jest obecny podczas kolejnych podróży, umów się na wizytę w serwisie.W tym czasie można normalnie korzystać z pojazdu.

DI_u006Pojazd został automatycznie przestawiony w położenie postojowe, aby zapobiec jego odtoczeniuZamknij drzwi i zapnij pas, aby pozostać na biegu

Co oznacza ten alarm:

Pojazd automatycznie przełączył się w położenie postojowe (P) po wykryciu, że kierowca opuszcza pojazd lub nie znajduje się już w pojeździe. Jest to oczekiwane zachowanie w wielu sytuacjach.

Pojazd automatycznie przełączy się w położenie postojowe, jeśli wszystkie poniższe warunki zostały spełnione:

 • asystent parkowania nie jest aktywny;
 • pojazd porusza się na biegu do jazdy do przodu lub do jazdy do tylu z prędkością niższą niż 2,25 km/h (1,4 mph);
 • ostatnie działanie kierowcy system wykrył ponad 2 s temu. Działania kierowcy obejmują:
  • naciśnięcie pedału przyspieszenia lub hamulca;

I przynajmniej dwa z poniższych warunków są spełnione:

 1. pojazd wykrył, że pas kierowcy nie jest zapięty;
 2. pojazd nie wykrył kierowcy;
 3. pojazd wykrył, że drzwi kierowcy są otwarte;

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
jeśli w pojeździe zainstalowane jest oprogramowanie z 2015 r. lub nowsze, pojazd automatycznie przełączy się w położenie postojowe, jeśli wszystkie trzy powyższe warunki zostaną spełnione, niezależnie od prędkości pojazdu ani czasu, który upłynął od ostatniego naciśnięcia pedału przyspieszenia lub hamulca.

Pojazd automatycznie przełączy się w położenie postojowe, jeśli wszystkie poniższe warunki zostaną spełnione:

 • funkcja hamulca automatycznego jest włączona;
 • włączony jest bieg do jazdy do przodu (D) lub do tyłu (R);
 • pojazd wykrył, że drzwi kierowcy są otwarte.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
pojazd przełączy się też w położenie postojowe po podłączeniu kabla ładowania do gniazda.

Co należy zrobić:

Więcej informacji o automatycznym przełączaniu w położenie postojowe, patrz Zmiana biegów.

DI_u015Tempomat niedostępny

Co oznacza ten alarm:

Funkcje tempomatu, w tym tempomatu uwzględniającego sytuację drogową, są obecnie niedostępne.

Tempomat może być niedostępny, ponieważ:

 • kierowca wyłączył układ;
 • kierowca rozpiął pas;
 • pokrywa przedniego bagażnika, bagażnik lub drzwi są otwarte;
 • pojazd porusza się z prędkością poniżej minimalnej prędkości tempomatu 30 km/h (18 mph);
 • występuje przeszkoda środowiskowe, np. ograniczona widoczność;
 • tryb parkingowy jest aktywny;

Co należy zrobić:

Przejmij kierownicę i prowadź pojazd samodzielnie.

Tempomat powinien stać się dostępny, gdy znikną okoliczności uniemożliwiające jego włączenie. Jeżeli alarm ten jest obecny podczas kolejnych jazd, zaplanuj wizytę serwisową w najbliższym dogodnym czasie. W tym czasie można normalnie korzystać z pojazdu.

Aby uzyskać dodatkowe informacje, patrz Tempomat uwzględniający sytuację drogową.

DI_u024Asystent parkowania anulowanyPrzejmij kierownicę

Co oznacza ten alarm:

Działanie asystenta parkowania zostało anulowane.

Działanie asystenta parkowania mogło zostać anulowane, ponieważ:

 • kierowca nacisnął przycisk anulowania na ekranie dotykowym;
 • Kierowca przesunął kierownica.
 • Kierowca nacisnął na pedał przyspieszenia lub pedał hamulca albo otworzył drzwi;
 • pojazd stoi na stromym zboczu;
 • warunki pogodowe ograniczają widoczność;
 • nie można wykryć chodnika;
 • do pojazdu doczepiona jest przyczepa.

Co należy zrobić:

Ręcznie zaparkuj lub zakończ parkowanie pojazdu.

Asystent parkowania powinien stać się ponownie dostępny podczas kolejnej jazdy.

Aby uzyskać więcej informacji, patrz Anulowanie parkowania oraz Ograniczenia.

DI_u025Automatyczne parkowanie przerwane

Co oznacza ten alarm:

Działanie asystenta parkowania zostało przerwane i włączony został elektroniczny hamulec postojowy.

Działanie asystenta parkowania mogło zostać anulowane, ponieważ:

 • kierowca nacisnął przycisk anulowania na ekranie dotykowym;
 • Kierowca przesunął kierownica.
 • Kierowca nacisnął na pedał przyspieszenia lub pedał hamulca albo otworzył drzwi;
 • pojazd stoi na stromym zboczu;
 • warunki pogodowe ograniczają widoczność;
 • nie można wykryć chodnika;
 • do pojazdu doczepiona jest przyczepa.

Co należy zrobić:

Ręcznie zaparkuj lub zakończ parkowanie pojazdu.

Asystent parkowania powinien stać się ponownie dostępny podczas kolejnej jazdy.

Aby uzyskać więcej informacji, patrz Anulowanie parkowania oraz Ograniczenia.

DI_u032Adaptacyjne sterowanie jazdą wyłączone Jedź ostrożnie

Co oznacza ten alarm:

Prędkość pojazdy została ograniczona do 90 mph (144 km/h) ze względu na problem z systemem adaptacyjnego tłumienia zawieszenia.

System nie może w czasie rzeczywistym wprowadzać regulacji układu zawieszenia optymalizujących komfort jazdy i przyczepność; w rezultacie zawieszenie może wytłumiać więcej nierówności niż zazwyczaj.

Co należy zrobić:

Jeżeli alarm ten jest obecny podczas kolejnych jazd, zaplanuj wizytę serwisową w najbliższym dogodnym czasie. W tym czasie można normalnie korzystać z pojazdu.

Temu alarmowi towarzyszy zapalenie się czerwonego wskaźnika na zestawie wskaźników. Aby uzyskać więcej informacji, patrz Zawieszenie pneumatyczne.

DI_w039Hamowanie regeneracyjne niedostępneW razie potrzeby użyj pedału hamulca

Co oznacza ten alarm:

Wydajność hamowania regeneracyjnego jest tymczasowo ograniczona i zostaje zredukowane automatyczne zwalnianie po zwolnieniu stopy z pedału przyspieszenia podczas jazdy.

To ostrzeżenie może się pojawić, gdy:

 • Akumulator wysokiego napięcia jest prawie w pełni naładowany. Hamowanie regeneracyjne jest zredukowane, gdy akumulator jest naładowany w 95% lub więcej.
 • Akumulator wysokiego napięcia nie jest wystarczająco rozgrzany. Może się to zdarzyć zaraz po rozpoczęciu jazdy. Może się to zdarzać częściej przy niskich temperaturach otoczenia.

Co należy zrobić:

Można normalnie korzystać z pojazdu.

W zależności od potrzeb skorzystaj z pedału hamulca, tak jak w pojeździe z napędem benzynowym, nieelektrycznym.

Zazwyczaj to ostrzeżenie znika podczas jazdy, ponieważ poziom naładowania akumulatora spada poniżej 95% i/lub akumulator odpowiednio się nagrzewa.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Przy niższych temperaturach ostrzeżenie to może utrzymywać się przez cały czas, a automatyczne zwalnianie może przez cały czas być mniej intensywne, ponieważ podczas jazdy akumulator nie nagrzewa się na tyle, aby funkcja hamowania regeneracyjnego działała z pełną wydajnością. Można użyć opcji Odmroź pojazd w aplikacji mobilnej Tesla, aby rozgrzać akumulator wysokiego napięcia przed rozpoczęciem jazdy i przywrócić normalne działanie hamowania regeneracyjnego. Aby uzyskać dodatkowe informacje, patrz Niskie temperatury — dobre praktyki.

Samo to ostrzeżenie zazwyczaj nie informuje o stanie wymagającym wizyty w serwisie. Jeżeli to ostrzeżenie będzie występować podczas kolejnych przejazdów, może to wskazywać na problem mający wpływ na wydajność hamowania regeneracyjnego. Zaleca się umówienie wizyty serwisowej w najbliższym możliwym terminie.

Aby uzyskać więcej informacji, patrz Hamowanie regeneracyjne.

DI_w138Przedni silnik wyłączony — można normalnie korzystać z pojazduMoc pojazdu może być ograniczona

Co oznacza ten alarm:

Przedni silnik pojazdu nie jest dostępny. Moc, prędkość i przyspieszenie mogą być zredukowane, gdyż pojazd będzie korzystać jedynie z tylnego silnika do dalszej jazdy.

Co należy zrobić:

Należy kontynuować jazdę. Można normalnie korzystać z pojazdu.

Alarm ten mógł zostać wywołany przez tymczasowy problem, który automatycznie się rozwiąże. Jeśli alarm zniknie podczas dalszej jazdy lub nie pojawi się przy rozpoczynaniu kolejnej podróży, najprawdopodobniej został wywołany przez tymczasowy problem. Nie są wymagane żadne działania.

Alarm ten można także wskazywać, że przedni silnik jest w stanie wymagającym przeglądu i konserwacji. Jeżeli alarm ten jest obecny podczas kolejnych podróży, umów się na wizytę w serwisie. W tym czasie można normalnie korzystać z pojazdu.

DI_w168Funkcja hamulca automatycznego niedostępnaNa postoju trzymaj pedał hamulca wciśnięty

Co oznacza ten alarm:

Funkcja hamulca automatycznego jest obecnie niedostępna ze względu na ograniczenia systemów pojazdu. Używaj pedału hamulca, aby doprowadzać pojazd do pełnego zatrzymania i utrzymywać go w miejscu.

Co należy zrobić:

Należy kontynuować jazdę. Można normalnie korzystać z pojazdu.

Jeżeli alarm ten jest obecny podczas kolejnych jazd, zaplanuj wizytę serwisową w najbliższym dogodnym czasie. W tym czasie można normalnie korzystać z pojazdu.

Aby uzyskać więcej informacji, patrz Funkcja Wstrzymaj.

DI_w172Układ napędowy wymaga serwisuUnikaj gwałtownego przyspiesz.

Co oznacza ten alarm:

Wykryto problem w układzie napędowym.

Pojazd wykrył nadmierny luz (wsteczny) pomiędzy jednostką napędową i kołami. Wysoki lub nadmierny luz oznacza zużycie mechaniczne.

Istnieje wiele możliwych przyczyn, dlatego też wymagany jest przegląd układu napędowego.

Co należy zrobić:

Zaleca się jak najszybsze umówienie się na wizytę w serwisie w celu przeprowadzenia przeglądu układu napędowego.

W tym czasie można normalnie korzystać z pojazdu. Można korzystać z pojazdu w celu dotarcia do bezpośredniego celu podróży oraz do centrum serwisowego. Unikaj gwałtownego przyspieszania, ponieważ obciąża to silnie układ napędowy.

Przy najbliższej okazji umów się na spotkanie serwisowe. Jeśli ten problem nie zostanie rozwiązany, pojazd może w nieoczekiwany sposób zatrzymać się podczas jazdy.

GTW_w017Obniżona moc układu elektrycznegoMożliwy brak dostępu do usług innych niż podstawowe

Co oznacza ten alarm:

Niektóre funkcje inne niż podstawowe, np. podgrzewanie siedzeń lub podgrzewanie/schładzanie powietrza w kabinie mogą być niedostępne lub działać w ograniczonym zakresie. Jest to oczekiwane zachowanie, mające na celu ułatwienie utrzymania poziomu zasilania energią elektryczną niezbędnego do działania podstawowych funkcji.

Co należy zrobić:

To ostrzeżenie może być obecne ze względu na różne czynniki związane z pojazdem. W celu uzyskania dodatkowych informacji i zapoznania się z zalecanymi czynnościami należy sprawdzić inne ostrzeżenia związane z określonymi czynnikami wpływającymi na układ elektryczny w pojeździe.

GTW_w018Obniżona moc układu elektrycznegoMożliwy brak dostępu do usług innych niż podstawowe

Co oznacza ten alarm:

Niektóre funkcje inne niż podstawowe, np. podgrzewanie siedzeń lub podgrzewanie/schładzanie powietrza w kabinie mogą być niedostępne lub działać w ograniczonym zakresie. Jest to oczekiwane zachowanie, mające na celu ułatwienie utrzymania poziomu zasilania energią elektryczną niezbędnego do działania podstawowych funkcji.

Co należy zrobić:

To ostrzeżenie może być obecne ze względu na różne czynniki związane z pojazdem. W celu uzyskania dodatkowych informacji i zapoznania się z zalecanymi czynnościami należy sprawdzić inne ostrzeżenia związane z określonymi czynnikami wpływającymi na układ elektryczny w pojeździe.

GTW_w174Konieczna jest wymiana akumulatora 12 V — umów się na wizytę w serwisieOprogramowanie nie będzie aktualizowane do czasu wymiany akumulatora

Co oznacza ten alarm:

Wydajność akumulatora niskiego napięcia uległa pogorszeniu i należy go wymienić. Dopóki akumulator niskiego napięcia nie zostanie wymieniony, oprogramowanie pojazdu nie będzie aktualizowane.

Co należy zrobić:

Zaleca się dokonanie wymiany akumulatora niskiego napięcia w najbliższym możliwym terminie.

Istnieje możliwość umówienia się na wizytę w serwisie za pośrednictwem aplikacji mobilnej Tesla lub skorzystania z usług niezależnego dostawcy, który posiada w ofercie wymianę akumulatorów niskiego napięcia. Należy pamiętać, że dostępność usług świadczonych przed niezależnych dostawców może różnić się w zależności od konfiguracji pojazdu i lokalizacji.

Można normalnie korzystać z pojazdu w obecności tego ostrzeżenia. Jednakże, w przypadku nadmiernego odwlekania wymiany akumulatora niskiego napięcia, Twój pojazd może nie dysponować zasilaniem wystarczającym do jego uruchomienia lub ponownego uruchomienia po niedawnej podróży.

Jeżeli akumulator niskiego napięcia nie zapewnia mocy wystarczającej do uruchomienia pojazdu lub otwarcia drzwi, należy zapoznać się z zalecanymi czynnościami w Konserwacja akumulatora.

Aby uzyskać więcej informacji o układzie akumulatora, patrz Informacje dotyczące akumulatora wysokiego napięcia.

GTW_w360Włączono pomoc przy niskiej sile hamowaniaAby zatrzymać się, mocno naciśnij hamulec

Co oznacza ten alarm:

Funkcja kompensacji spadku ciśnienia hydraulicznego jest aktywna. Ta funkcja wspomagania hamulców aktywuje się tymczasowo, aby zapewnić pełną wydajność hamowania w warunkach, gdy pojazd wykrył ograniczoną wydajność hamowania.

Gdy ta funkcja wspomagania zostanie aktywowana, może być zauważalne obniżenie pedału hamulca i znaczne zwiększenie ciśnienia hamowania. Może być także słyszalny dźwięk pompowania dochodzący z modułu hydraulicznego hamulców znajdującego się z przodu pojazdu. Zwykle trwa to kilka sekund, w zależności od nawierzchni na drodze i prędkości pojazdu. Jest to całkowicie normalne i nie oznacza nieprawidłowości związanych z pojazdem.

Co należy zrobić:

Naciskaj normalnie pedał hamulca bez „pompowania” (kilkukrotnego naciskania i zwalniania), co spowoduje przerwanie działania funkcji.

Ten alarm zostanie skasowany po zatrzymaniu pojazdu lub zwolnieniu pedału hamulca. Może być wyświetlany jeszcze przez 5 sekund.

Ograniczona wydajność hamowania jest zwykle tymczasowa i może występować z różnych przyczyn, takich jak wysoka temperatura hamulców po intensywnym hamowaniu lub też jazda w bardzo niskiej lub bardzo wysokiej temperaturze otoczenia. Może to także oznaczać, że klocki lub tarcze hamulcowe są zużyte do poziomu wymagającego wymiany.

Jeśli ograniczona wydajność hamowania nie ustępuje z czasem, skontaktuj się z serwisem firmy Tesla, aby umówić się na przegląd hamulców.

Aby uzyskać dodatkowe informacje, patrz Funkcja kompensacji spadku ciśnienia hydraulicznego.

GTW_w405Obniżona moc układu elektrycznegoPojazd może wyłączyć się nieoczekiwanie

Co oznacza ten alarm:

Układ elektryczny nie jest w stanie utrzymać napięcia wymaganego do obsługi wszystkich funkcji pojazdu.

Jeśli to ostrzeżenie będzie nadal obecne podczas jazdy, możliwe, że pojazd wyłączy się w sposób nieoczekiwany.

Istnieje również możliwość, że pojazd nie uruchomi się ponownie po pokonaniu bieżącej trasy.

Co należy zrobić:

Zaleca się wyłączenie funkcji innych niż podstawowe lub ograniczenie korzystania z nich. Może to ułatwić utrzymanie poziomu zasilania energią elektryczną niezbędnego do działania podstawowych funkcji. Pomoże to również w uniknięciu wyłączenia się pojazdu przed dotarciem do bezpośredniego punktu docelowego, chociaż nie możemy tego zagwarantować.

Jeśli ostrzeżenie pozostaje aktywne, umów się niezwłocznie na wizytę w serwisie. Bez serwisu pojazd może wyłączyć się niespodziewanie lub nie uruchomić się ponownie.

MCU_u005Otwarty przedni bagażnikZachowaj ostrożność

Co oznacza ten alarm:

Pojazd wykrywa, że pokrywa przedniego bagażnika jest otwarta podczas jazdy.

Ten alert informuje, że niemożliwe jest potwierdzenie stanu zamknięcia (stanu pełnego zamocowania) co najmniej jednego z dwóch zatrzasków mocujących pokrywę, głównego lub pomocniczego zatrzasku pokrywy przedniego bagażnika, gdy załączone jest przełożenie inne niż Park.

Co należy zrobić:

Ponieważ w takiej sytuacji może dojść do otwarcia pokrywy przedniego bagażnika podczas jazdy, zaleca się, aby z zachowaniem dużej ostrożności kontynuować jazdę tylko do najbliższego miejsca, w którym można będzie bezpiecznie zatrzymać pojazd i załączyć przełożenie Park.

Po zaparkowaniu pojazdu należy sprawdzić, czy pokrywa przedniego bagażnika jest całkowicie zamknięta (oba zatrzaski są w pełni zamocowane). Aby uzyskać więcej informacji, patrz instrukcje zamykania Przedni bagażnik.

Ten alert powinien się wyłączyć po załączeniu przełożenia Park. Jednakże może pojawić się ponownie w razie wznowienia jazdy bez sprawdzenia stanu i pełnego zamknięcia pokrywy.

Jeśli alert włączy się ponownie podczas wielu przejazdów lub włącza się coraz częściej podczas wielu przejazdów, zaleca się zaplanowanie wizyty serwisowej w najbliższym dogodnym terminie.

Aby uzyskać więcej informacji o przednim bagażniku, patrz Przedni bagażnik.

MCU_u019Aktywne połączenie serwisowe z pojazdemSerwis wykonuje zdalną diagnostykę

Co oznacza ten alarm:

Technik serwisu zdalnie loguje się do Twojego pojazdu w celu przeprowadzenia diagnozy lub naprawy. W trakcie trwania połączenia może wystąpić pewną utrata funkcjonalności systemu informacyjno-rozrywkowego, ale pojawienie się takiego komunikatu nie oznacza problemu z samochodem.

Można normalnie korzystać z pojazdu.

Co należy zrobić:

Komunikat powinien zostać automatycznie usunięty, gdy technik zakończy diagnostykę lub naprawę pojazdu. Po usunięciu komunikatu może okazać się konieczne ponowne uruchomienie ekranu dotykowego w celu przywrócenia pełnej funkcjonalności systemu informacyjno-rozrywkowego.Aby uzyskać więcej informacji, patrz „Ponowne uruchamianie ekranu dotykowego w pojeździe” Przewodnik zrób to sam.

Jeśli komunikat nie zniknie po upływie 24 godzin, zaleca się zaplanowanie wizyty w serwisie za pośrednictwem aplikacji mobilnej Tesla lub u niezależnego dostawcy usług. Należy pamiętać, że dostępność usług świadczonych przed niezależnych dostawców może różnić się w zależności od konfiguracji pojazdu i lokalizacji.

MCU_w008Bardzo niskie ciśnienie w oponachZATRZYMAJ SIĘ BEZPIECZNIE — sprawdź, czy nie ma przebitej opony

Co oznacza ten alarm:

Ten alarm oznacza, że ciśnienie w jednej lub w kilku oponach jest bardzo niskie.

System monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS) wykrył, że ciśnienie powietrza w jednej lub kilku oponach jest znacząco niższe niż zalecane ciśnienie w zimnych oponach.

Co należy zrobić:

Jak najszybciej ostrożnie zjedź na pobocze. W bezpiecznym miejscu sprawdź opony pod kątem utraty ciśnienia.

W razie potrzeby można skorzystać z dostępnych opcji pomocy drogowej Tesla (opona mobilna, koło zapasowe, holowanie). Aby uzyskać dodatkowe informacje, patrz Kontakt z pomocą drogową firmy Tesla.

Poza sytuacjami awaryjnymi zaleca się skorzystanie z pomocy w lokalnym sklepie z oponami lub umówienie się na wizytę serwisową za pośrednictwem aplikacji mobilnej Tesla.

Patrz Utrzymywanie ciśnienia w oponach, aby uzyskać szczegółowe informacje o tym, gdzie podano zalecane ciśnienie w zimnych oponach (RCP) Twojego pojazdu, jak sprawdzać ciśnienie w oponach i jak utrzymywać prawidłowe ciśnienie w oponach.

Alarm zostanie skasowany, gdy system TPMS zmierzy prawidłowe ciśnienie we wszystkich oponach mieszczące w zakresie 3 psi od zalecanego ciśnienia w zimnych oponach.

 • Ostrzeżenie i zapalona kontrolka ciśnienia w oponach mogą nadal być obecne po napompowaniu opon do zalecanej wartości ciśnienia w zimnych oponach, ale powinny zniknąć po przejechaniu niedużej odległości.
 • W celu zmierzenia i zarejestrowania przez system monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS) zaktualizowanej wartości ciśnienia w oponach konieczne może być przemieszczanie się z prędkością przekraczającą 25 km/h (15 mph) przez co najmniej 10 minut.

Aby uzyskać więcej informacji o pompowaniu opon i właściwym ciśnieniu, patrz Obsługa i konserwacja opon.

MCU_w010Ciśnienie opon poniżej zalecanegoSprawdź ciśnienie i w razie potrzeby dopompuj

Co oznacza ten alarm:

To ostrzeżenie NIE oznacza, że opona jest przebita.

System monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS) wykrył, że ciśnienie powietrza w jednej lub kilku oponach jest o co najmniej 20% niższe niż zalecane ciśnienie w zimnych oponach.

Patrz Utrzymywanie ciśnienia w oponach, aby uzyskać szczegółowe informacje o tym, gdzie podano zalecane ciśnienie w zimnych oponach (RCP) Twojego pojazdu, jak sprawdzać ciśnienie w oponach i jak utrzymywać prawidłowe ciśnienie w oponach.

Ostrzeżenie może pojawiać się przy niskich temperaturach, ponieważ objętość schłodzonego powietrza w oponach będzie się naturalnie zmniejszać, obniżając tym samym wartości ciśnienia.

Co należy zrobić:

Dopompuj powietrze, aby utrzymać zalecane ciśnienie z zimnych oponach. Mimo że w przypadku niższych temperatur otoczenia spodziewane jest obniżenie ciśnienia w oponach, zalecamy stałe utrzymywanie zalecanego ciśnienia w zimnych oponach.

Ostrzeżenie może zniknąć podczas jazdy. Dzieje się tak dlatego, że opony się nagrzewają, a ciśnienie w oponach wzrasta. Nawet jeśli ostrzeżenie zniknie, po ochłodzeniu opony powinny nadal zostać dopompowane.

Ostrzeżenie zniknie po wykryciu przez system monitorowania ciśnienia w oponach napompowania każdej z opon do zalecanej wartości ciśnienia w zimnych oponach.

 • Ostrzeżenie i zapalona kontrolka ciśnienia w oponach mogą nadal być obecne po napompowaniu opon do zalecanej wartości ciśnienia w zimnych oponach, ale powinny zniknąć po przejechaniu niedużej odległości.
 • W celu zmierzenia i zarejestrowania przez system monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS) zaktualizowanej wartości ciśnienia w oponach konieczne może być przemieszczanie się z prędkością przekraczającą 25 km/h (15 mph) przez co najmniej 10 minut.

W przypadku powtarzających się ostrzeżeń dotyczących tej samej opony należy zlecić kontrolę opony pod kątem powolnego wydostawania się z niej powietrza. Można odwiedzić lokalny sklep z oponami lub umówić się na wizytę w serwisie za pośrednictwem aplikacji mobilnej Tesla.

Aby uzyskać więcej informacji o pompowaniu opon i właściwym ciśnieniu, patrz Obsługa i konserwacja opon.

Aby uzyskać więcej informacji o pompowaniu opon i właściwym ciśnieniu, patrz Obsługa i konserwacja opon.

MCU_w029Wymagana usługa serwisowaZaplanuj usługę teraz

Co oznacza ten alarm:

To ostrzeżenie jest wywoływane zdalnie przez Teslę, gdy w pojeździe zostanie wykryty stan wymagający naprawy.

To ostrzeżenie może być wywoływane wskutek różnych stanów pojazdu. Po umówieniu wizyty serwisowej powinno być dostępnych więcej informacji.

To ostrzeżenie może skasować tylko mechanik serwisowy po zakończeniu serwisowania pojazdu.

Co należy zrobić:

Ponieważ to ostrzeżenie może być obecne ze względu na różne stany pojazdu, zaleca się umówienie wizyty serwisowej możliwie jak najwcześniej.

TAS_a313Adaptacyjne sterowanie jazdą nie działa prawidłowoKomfort jazdy może być zmniejszony

Co oznacza ten alarm:

Wystąpił problem z systemem adaptacyjnego tłumienia zawieszenia. W związku z tym system nie może w czasie rzeczywistym wprowadzać regulacji układu zawieszenia optymalizujących komfort jazdy i przyczepność.

Wszystkie amortyzatory odbierają obecnie jednostajny prąd. Zawieszenie pojazdu może być twardsze lub bardziej miękkie niż zazwyczaj.

Co należy zrobić:

Jeżeli alarm ten jest obecny podczas kolejnych jazd, zaplanuj wizytę serwisową w najbliższym dogodnym czasie. W tym czasie można normalnie korzystać z pojazdu.

Temu alarmowi towarzyszy zapalenie się żółtego wskaźnika na zestawie wskaźników. Aby uzyskać więcej informacji, patrz Zawieszenie pneumatyczne.

TAS_a314Adaptacyjne sterowanie jazdą nie działa prawidłowo

Co oznacza ten alarm:

Wystąpił problem z systemem adaptacyjnego tłumienia zawieszenia. W związku z tym system nie może w czasie rzeczywistym wprowadzać regulacji układu zawieszenia optymalizujących komfort jazdy i przyczepność; w rezultacie zawieszenie może wytłumiać więcej nierówności niż zazwyczaj.

Co należy zrobić:

Jeżeli alarm ten jest obecny podczas kolejnych jazd, zaplanuj wizytę serwisową w najbliższym dogodnym czasie. W tym czasie można normalnie korzystać z pojazdu.

Temu alarmowi towarzyszy zapalenie się czerwonego wskaźnika na zestawie wskaźników. Aby uzyskać więcej informacji, patrz Zawieszenie pneumatyczne.

THC_u0005Działanie klimatyzacji chwilowo ograniczoneChłodzenie systemów pojazdu

Co oznacza ten alarm:

Wydajność klimatyzacji kabiny została chwilowo ograniczona, ponieważ pojazd musi ochłodzić akumulator wysokiego napięcia i/lub układ napędowy. Jest to całkowicie normalne i nie oznacza problemów związanych z pojazdem ani z układem klimatyzacji.

Oprócz chłodzenia kabiny klimatyzacja zapewnia także chłodzenie akumulatora. Priorytetem układu klimatyzacji jest chłodzenie akumulatora mające na celu utrzymanie jego optymalnego zakresu temperatury, co przekłada się na trwałość i najwyższą wydajność.

W wysokich temperaturach pojazd może co pewien czas chwilowo skupiać się na chłodzeniu akumulatora. Najczęstszą przyczyną tego jest ładowanie pojazdu w trybie Supercharging w wysokiej temperaturze.

Co należy zrobić:

Nie są wymagane żadne działania. Można normalnie korzystać z pojazdu.

Alarm powinien po krótkim czasie zniknąć, a wydajność klimatyzacji kabiny powinna powrócić do normy. W niektórych przypadkach alarm i zachowanie pojazdu będą trwały nadal aż do zakończenia ładowania w trybie Supercharging.

Jeśli alarm występuje nadal po wielu jazdach i towarzyszą mu inne alarmy, które mogą oznaczać potencjalne problemy z układem klimatyzacji, skontaktuj się z centrum serwisowym firmy Tesla, aby umówić się na przegląd układu klimatyzacji.

THC_w0100Ogrzewanie akumulatora niedostępne — obniżona prędkość ładowaniaŁadowanie w niskich temperaturach może nie być możliwe

Co oznacza ten alarm:

Wykryto stan obniżający wydajność podgrzewacza akumulatora wysokiego napięcia w pojeździe.

Bez odpowiedniego podgrzewania akumulatora wysokiego napięcia prędkość ładowania może być zmniejszona. W przypadku niskiej temperatury otoczenia (warunków zimowych), gdy podgrzewanie akumulatora pod wysokim napięciem nie jest dostępne, ładowanie pojazdu może nie być możliwe.

Co należy zrobić:

Można normalnie korzystać z pojazdu. Można ładować pojazd i podłączyć go do stacji ładującej. Jednak w niskich temperaturach ładowanie pojazdu może nie być możliwe lub może odbywać się wolniej niż oczekiwano.

Jeśli to możliwe, spróbuj naładować pojazd w zamkniętym pomieszczeniu, takim jak garaż, gdzie wyższe temperatury otoczenia mogą sprawić, że ogrzewanie akumulatora wysokiego napięcia nie będzie konieczne.

W przypadku jazdy w niskich temperaturach otoczenia zaleca się, aby NIE polegać na stacjach ładowania znajdujących się na trasie do celu, ponieważ akumulator wysokiego napięcia może być zbyt zimny, aby go naładować.

 • W razie konieczności naładowania akumulatora spróbuj to zrobić natychmiast po zakończeniu jazdy. Akumulator wysokiego napięcia może nadal być ciepły.
 • Pozostawianie pojazdu zaparkowanego w niskich temperaturach po zakończeniu jazdy spowoduje ostygnięcie akumulatora wysokiego napięcia, co może uniemożliwić jego naładowanie.

Dodatkowo zaleca się, aby nie polegać na hamowaniu z odzyskiwaniem energii w celu naładowania akumulatora wysokiego napięcia podczas jazdy w niskich temperaturach otoczenia, ponieważ hamowanie z odzyskiwaniem energii może nie być dostępne, jeśli temperatura akumulatora jest zbyt niska. Aby uzyskać dodatkowe informacje, patrz Hamowanie regeneracyjne.

To ostrzeżenie może być obecne ze względu na różne czynniki. Mogło zostać wywołane przez tymczasowy problem, który nie wymaga podjęcia żadnych działań w celu jego rozwiązania.

Jeśli jednak alarm ten będzie się powtarzać w trakcie następnych podróży lub będą mu towarzyszyły inne ostrzeżenia wskazujące na potencjalne problemy z ogrzewaniem i/lub układem klimatyzacji pojazdu, zaleca się jak najszybsze zaplanowanie przeglądu.

Więcej informacji na temat ładowania, patrz Instrukcje ładowania.

Więcej informacji dotyczących akumulatora wysokiego napięcia, patrz Informacje dotyczące akumulatora wysokiego napięcia.

UMC_w001Ne można lądować za pomocą ładowarki Mobile ConnectorNieodpowiednie uziemienie gniazda — wypróbuj inne gniazdo

Co oznacza ten alarm:

Ładowarka Mobile Connector wykryła, że gniazdo elektryczne nie jest dostatecznie uziemione, co prawdopodobnie jest spowodowane nieodpowiednim lub brakującym połączeniem z uziemieniem.

Nie oznacza to problemu z ładowarką Mobile Connector lub pojazdem, ale wskazuje na problem z gniazdkiem ściennym / instalacją elektryczną, do której podłączony jest ładowarka Mobile Connector.

Co należy zrobić:

Należy zlecić elektrykowi sprawdzenie instalacji elektrycznej. Przed ponowną próbą podłączenia ładowarki Mobile Connector elektryk powinien upewnić się, że w wyłączniku obwodu lub skrzynce rozdzielczej znajduje się właściwe uziemienie, a także, że w gniazdku wykonano odpowiednie połączenia.

Jeśli w tym czasie musisz naładować pojazd, wypróbuj inne gniazdko w innej lokalizacji lub stacji ładującej innego typu.

Można także spróbować naładować pojazd przy użyciu ładowarki Tesla Supercharger lub docelowej lokalizacji ładowania, z których wszystkie mogą znajdować się na mapie wyświetlanej na ekranie dotykowym pojazdu. Patrz Mapy i nawigacja, aby uzyskać więcej informacji.

Więcej informacji na temat rozwiązywania problemów związanych z ładowaniem i kontrolkami stanu ładowarki Mobile Connector można znaleźć w instrukcji produktu.

UMC_w002Nie można ładować — zadziałał bezpiecznik GFCI ładowarki Mobile ConnectorOdłącz uchwyt od gniazda ładowania i spróbuj ponownie

Co oznacza ten alarm:

Pojazd nie może być ładowany, ponieważ zadziałał bezpiecznik GFCI w ładowarce Mobile Connector.

Bezpiecznik ten, podobnie jak bezpiecznik GFCI w gnieździe ściennym, ma za zadanie wyłączyć dopływ prądu w razie wystąpienia problemu. Przerwał on ładowanie, aby chronić pojazd i urządzenia do ładowania.

Taka sytuacja może mieć różne powody. Źródłem problemu może być kabel ładowania, uchwyt złącza, gniazdo ładowania, a nawet któryś z podzespołów w pojeździe.

Co należy zrobić:

Sprawdź gniazdo ładowania i uchwyt pod kątem zalania lub nadmiernego zawilgocenia. W przypadku stwierdzenia nadmiernej wilgoci zaczekaj, aż wewnętrzna część gniazda i zewnętrzna część uchwytu całkowicie wyschną.

Sprawdź urządzenia do ładowania pod kątem uszkodzeń.
 • Jeżeli kabel ładowania jest uszkodzony lub zużyty, nie wolno go używać. Spróbuj użyć innych urządzeń do ładowania.
 • Jeżeli kabel ładowania jest w dobrym stanie, ponów próbę z użyciem tej samej ładowarki Mobile Connector.

Jeżeli problem nie zniknie i ładowanie będzie niemożliwe, spróbuj użyć innych urządzeń do ładowania.

W związku z tym, że ten alarm jest zwykle związany z zewnętrznymi urządzeniami ładującymi i źródłami zasilania, a zwykle nie oznacza problemów w pojeździe, można go rozwiązać przez zaplanowanie przeglądu.

Można także spróbować naładować pojazd przy użyciu ładowarki Tesla Supercharger lub docelowej lokalizacji ładowania, z których wszystkie mogą znajdować się na mapie wyświetlanej na ekranie dotykowym pojazdu. Patrz Mapy i nawigacja, aby uzyskać więcej informacji.

Więcej informacji na temat rozwiązywania problemów związanych z ładowaniem i kontrolkami stanu ładowarki Mobile Connector można znaleźć w instrukcji produktu.

UMC_w004Nie można ładować przy użyciu ładowarki Mobile ConnectorZa wysokie napięcie / Użyj innego gniazda zasilania

Co oznacza ten alarm:

Pojazd nie ładuje się lub ładowanie jest przerywane z powodu któregokolwiek z problemów z ładowarką Mobile Connector:

 • Wykryto zbyt wysokie napięcie w gnieździe ściennym; lub
 • Wykryto nagły wzrost napięcia w gnieździe ściennym.

Co należy zrobić:

Spróbuj naładować pojazd z innego gniazda. Jeżeli samochód zacznie się ładować, problem spowodowało prawdopodobnie gniazdo ścienne. Skontaktuj się z elektrykiem i zleć kontrolę przewodów prowadzących do tego gniazda.

Jeśli ładowanie pojazdu z innego gniazda również będzie niemożliwe, należy spróbować ładowania w innym miejscu.

Można także spróbować naładować pojazd przy użyciu ładowarki Tesla Supercharger lub docelowej lokalizacji ładowania, z których wszystkie mogą znajdować się na mapie wyświetlanej na ekranie dotykowym pojazdu. Patrz Mapy i nawigacja, aby uzyskać więcej informacji.

Więcej informacji na temat rozwiązywania problemów związanych z ładowaniem i kontrolkami stanu ładowarki Mobile Connector można znaleźć w instrukcji produktu.

UMC_w005Nie można ładować przy użyciu ładowarki Mobile ConnectorZbyt niskie napięcie / Użyj innego gniazda

Co oznacza ten alarm:

Pojazd nie ładuje się lub ładowanie jest przerywane z powodu któregokolwiek z problemów z ładowarką Mobile Connector:

 • Nie wykryto dostatecznego napięcia w gnieździe ściennym; lub
 • Wykryto nagły spadek napięcia w gnieździe ściennym.

Co należy zrobić:

Spróbuj naładować pojazd z innego gniazda. Jeżeli samochód zacznie się ładować, problem spowodowało prawdopodobnie gniazdo ścienne. Skontaktuj się z elektrykiem i zleć kontrolę przewodów prowadzących do tego gniazda.

Jeśli ładowanie pojazdu z innego gniazda również będzie niemożliwe, należy spróbować ładowania w innym miejscu.

W związku z tym, że ten alarm jest zwykle związany z zewnętrznymi urządzeniami ładującymi i źródłami zasilania, a zwykle nie oznacza problemów w pojeździe, można go rozwiązać przez zaplanowanie przeglądu.

Można także spróbować naładować pojazd przy użyciu ładowarki Tesla Supercharger lub docelowej lokalizacji ładowania, z których wszystkie mogą znajdować się na mapie wyświetlanej na ekranie dotykowym pojazdu. Patrz Mapy i nawigacja, aby uzyskać więcej informacji.

Więcej informacji na temat rozwiązywania problemów związanych z ładowaniem i kontrolkami stanu ładowarki Mobile Connector można znaleźć w instrukcji produktu.

UMC_w007Wysoka temperatura skrzynki kontrolnej ładowarki Mobile ConnectorPozostaw ładowarkę Mobile Connector do ostygnięcia, aby wznowić ładowanie

Co oznacza ten alarm:

Ładowanie zostało przerwane, ponieważ ładowarka Mobile Connector wykryła wysoką temperaturę wewnątrz obudowy skrzynki kontrolnej.

Co należy zrobić:

Upewnij się, że ładowarka Mobile Connector nie jest niczym zakryta oraz że w pobliżu nie znajduje się źródło ciepła. Jeśli problem nadal występuje przy normalnej temperaturze otoczenia (poniżej 38°C), niezbędna jest obsługa serwisowa.

Można także spróbować naładować pojazd przy użyciu ładowarki Tesla Supercharger lub docelowej lokalizacji ładowania, z których wszystkie mogą znajdować się na mapie wyświetlanej na ekranie dotykowym pojazdu. Patrz Mapy i nawigacja, aby uzyskać więcej informacji.

Więcej informacji na temat rozwiązywania problemów związanych z ładowaniem i kontrolkami stanu ładowarki Mobile Connector można znaleźć w instrukcji produktu.

UMC_w008Nie można ładować — wysoka temperatura gniazda ściennegoZalecana kontrola gniazda ściennego i przewodów

Co oznacza ten alarm:

Alarmy o wykryciu wysokiej temperatury przez ładowarkę Mobile Connector oznaczają, że nadmiernie wzrosła temperatura gniazda używanego do ładowania, więc ze względów bezpieczeństwa ładowanie zostało zatrzymane.

Nie oznacza to problemu z ładowarką Mobile Connector lub pojazdem, ale wskazuje na problem z gniazdkiem ściennym / instalacją elektryczną, do której podłączony jest ładowarka Mobile Connector.

Powodem wzrostu temperatury może być nie do końca wsunięta wtyczka, luźne połączenie instalacji z gniazdem lub zużycie gniazda elektrycznego.

Co należy zrobić:

Upewnij się, że wtyk adaptera jest całkowicie wsunięty do gniazdka elektrycznego. Jeżeli szybkość ładowania nie wróci do normy, należy zlecić elektrykowi kontrolę gniazda i jego połączenia z instalacją elektryczną w budynku oraz dokonanie wszelkich potrzebnych napraw.

Gniazda z objawami zużycia należy wymienić na nowe, odpowiednio wysokiej jakości. Warto także rozważyć instalację urządzenia Tesla Wall Connector, które zapewnia większą wygodę i najszybsze ładowanie.

UMC_w009Nie można ładować — wysoka temperatura uchwytu do ładowaniaSprawdź uchwyt/gniazdo pod kątem ciał obcych

Co oznacza ten alarm:

Ładowanie zostało przerwane, ponieważ ładowarka Mobile Connector wykryła wysoką temperaturę w uchwycie do ładowania, który jest podłączony do gniazda ładowania pojazdu.

Co należy zrobić:

Upewnij się, że ładowarka Mobile Connector jest całkowicie wsunięta do gniazda ładowania w pojeździe.

Sprawdź, czy gniazdo ładowania i uchwyt ładowarki Mobile Connector nie są zapchane lub zawilgocone. Upewnij się, że wszelkie przeszkody blokujące otwór gniazda zasilania i uchwyt ładowarki Mobile Connector zostały usunięte, a wilgoć wyschła. Następnie ponownie spróbuj włożyć kabel do gniazda ładowania.

Upewnij się również, że uchwyt do ładowania ładowarki Mobile Connector nie jest niczym zakryty oraz że w pobliżu nie znajduje się źródło ciepła.

Jeśli ostrzeżenie pojawia się w normalnej temperaturze otoczenia (poniżej 38°C) i nadal występuje podczas wielu prób ładowania, może to oznaczać problem z ładowarką Mobile Connector lub pojazdem. Zaleca się zaplanowanie wizyty serwisowej w dogodnym dla siebie terminie.

Można także spróbować naładować pojazd przy użyciu ładowarki Tesla Supercharger lub docelowej lokalizacji ładowania, z których wszystkie mogą znajdować się na mapie wyświetlanej na ekranie dotykowym pojazdu. Patrz Mapy i nawigacja, aby uzyskać więcej informacji.

Więcej informacji na temat rozwiązywania problemów związanych z ładowaniem i kontrolkami stanu ładowarki Mobile Connector można znaleźć w instrukcji produktu.

UMC_w010Gorące połączenie ładowarki Mobile Connector z adapteremPozostawić do ostygnięcia — całkowicie podłączyć adapter do ładowarki Mobile Connector

Co oznacza ten alarm:

Ładowanie zostało przerwane, ponieważ ładowarka Mobile Connector wykryła wysoką temperaturę w miejscu połączenia między adapterem wtyczki ściennej a skrzynką kontrolną.

Co należy zrobić:

Upewnij się, że adapter wtyczki ściennej jest w pełni podłączony do skrzynki kontrolnej ładowarki Mobile Connector.

Upewnij się, że adapter wtyczki ściennej nie jest niczym zakryty oraz że w pobliżu nie znajduje się źródło ciepła.

Po odłączeniu urządzenia od źródła zasilania (gniazdka ściennego) sprawdź również, czy złącze adaptera wtyczki ściennej i złącze skrzynki kontrolnej ładowarki Mobile Connector nie są zawilgocone i czy nie ma w nich żadnych przeszkód. Upewnij się, że wszelkie przeszkody zostały usunięte, a wilgoć wyschła. Następnie spróbuj ponownie włóż adapter wtyczki ściennej do gniazda ładowarki Mobile Connector i podłączyć go do źródła zasilania (gniazdka elektrycznego).

Po obniżeniu temperatury skrzynki kontrolnej ładowarki Mobile Connector i usunięciu wszelkich przeszkód alarm powinien ustąpić i ładowanie powinno być możliwe.

Można także spróbować naładować pojazd przy użyciu ładowarki Tesla Supercharger lub docelowej lokalizacji ładowania, z których wszystkie mogą znajdować się na mapie wyświetlanej na ekranie dotykowym pojazdu. Patrz Mapy i nawigacja, aby uzyskać więcej informacji.

Więcej informacji na temat rozwiązywania problemów związanych z ładowaniem i kontrolkami stanu ładowarki Mobile Connector można znaleźć w instrukcji produktu.

UMC_w011Błąd komunikacji urządzeń do / ładowaniaSpróbuj ponownie lub wypróbuj inne urządzenie

Co oznacza ten alarm:

Nie można naładować Twojego pojazdu, ponieważ nie jest on w stanie skomunikować się skutecznie z ładowarką Mobile Connector. Ładowarka Mobile Connector nie może potwierdzić za pomocą detekcji zbliżeniowej, że uchwyt do ładowania jest w pełni podłączony do pojazdu.

Co należy zrobić:

Po pierwsze, potwierdź, że brak skutecznej komunikacji został spowodowany przez ładowarkę Mobile Connector, a nie przez problem związany z pojazdem. Zwykle tak się dzieje.

Aby to zweryfikować, spróbuj naładować samochód przy użyciu innego zewnętrznego urządzenia do ładowania.

 • Jeżeli samochód zacznie się ładować, problem spowodowała najprawdopodobniej ładowarka Mobile Connector.
 • Jeżeli samochód nie zacznie się ładować, przyczyna problemu może leżeć po jego stronie.

Sprawdź również gniazdo ładowania i uchwyt ładowarki Mobile Connector pod kątem niedrożności (w razie potrzeby użyj latarki). Upewnij się, że wszelkie przeszkody zostały usunięte, a wilgoć wyschła. Następnie ponownie spróbuj włożyć uchwyt ładowarki Mobile Connector do gniazda ładowania.

W związku z tym, że ten alarm jest zwykle związany z zewnętrznymi urządzeniami ładującymi i źródłami zasilania, a zwykle nie oznacza problemów w pojeździe, można go rozwiązać przez zaplanowanie przeglądu.

Można także spróbować naładować pojazd przy użyciu ładowarki Tesla Supercharger lub docelowej lokalizacji ładowania, z których wszystkie mogą znajdować się na mapie wyświetlanej na ekranie dotykowym pojazdu. Patrz Mapy i nawigacja, aby uzyskać więcej informacji.

Więcej informacji na temat rozwiązywania problemów związanych z ładowaniem i kontrolkami stanu ładowarki Mobile Connector można znaleźć w instrukcji produktu.

Więcej informacji na temat ładowania, patrz Instrukcje ładowania.

UMC_w012Błąd komunikacji urządzeń do / ładowaniaSpróbuj ponownie lub wypróbuj inne urządzenie

Co oznacza ten alarm:

Nie można naładować Twojego pojazdu, ponieważ nie jest on w stanie skomunikować się skutecznie z ładowarką Mobile Connector. Ładowarka Mobile Connector wykryła, że nie może wygenerować lub utrzymać ważnego sygnału pilota sterującego.

Co należy zrobić:

Po pierwsze, potwierdź, że brak skutecznej komunikacji został spowodowany przez ładowarkę Mobile Connector, a nie przez problem związany z pojazdem. Zwykle tak się dzieje.

Aby to zweryfikować, spróbuj naładować samochód przy użyciu innego zewnętrznego urządzenia do ładowania.

 • Jeżeli samochód zacznie się ładować, problem spowodowała najprawdopodobniej ładowarka Mobile Connector.
 • Jeżeli samochód nie zacznie się ładować, przyczyna problemu może leżeć po jego stronie.

Sprawdź również gniazdo ładowania i uchwyt ładowarki Mobile Connector pod kątem niedrożności (w razie potrzeby użyj latarki). Upewnij się, że wszelkie przeszkody zostały usunięte, a wilgoć wyschła. Następnie ponownie spróbuj włożyć uchwyt ładowarki Mobile Connector do gniazda ładowania.

W związku z tym, że ten alarm jest zwykle związany z zewnętrznymi urządzeniami ładującymi i źródłami zasilania, a zwykle nie oznacza problemów w pojeździe, można go rozwiązać przez zaplanowanie przeglądu.

Można także spróbować naładować pojazd przy użyciu ładowarki Tesla Supercharger lub docelowej lokalizacji ładowania, z których wszystkie mogą znajdować się na mapie wyświetlanej na ekranie dotykowym pojazdu. Patrz Mapy i nawigacja, aby uzyskać więcej informacji.

Więcej informacji na temat rozwiązywania problemów związanych z ładowaniem i kontrolkami stanu ładowarki Mobile Connector można znaleźć w instrukcji produktu.

Więcej informacji na temat ładowania, patrz Instrukcje ładowania.

UMC_w013Błąd adaptera wtyczki ściennej — obniżona szybkość ładowaniaPodłącz poprawnie adapter do ładowarki Mobile Connector i spróbuj ponownie

Co oznacza ten alarm:

Ładowarka Mobile Connector nie może komunikować się z adapterem wtyczki ściennej. Ponieważ ładowarka Mobile Connector nie może monitorować temperatury adaptera wtyczki ściennej, natężenie prądu ładowania jest automatycznie zredukowane do 8 A.

Co należy zrobić:

 1. Odłącz całkowicie ładowarkę Mobile Connector, w tym adapter wtyczki ściennej, od gniazdka ściennego.
 2. Upewnij się, że połączenie między adapterem wtyczki ściennej a korpusem ładowarki Mobile Connector jest zabezpieczone.
  1. Odłącz całkowicie adapter wtyczki ściennej od głównego korpusu ładowarki Mobile Connector.
  2. Ponownie prawidłowo wsuń adapter wtyczki ściennej do głównego korpusu ładowarki Mobile Connector, wciskając go do gniazda, aż zatrzaśnie się we właściwym położeniu.
 3. Ponownie spróbuj naładować pojazd, podłączając ładowarkę Mobile Connector wraz adapterem wtyczki ściennej, poprawnie do gniazdka ściennego.
 4. Jeśli komunikat o błędzie będzie się powtarzał, spróbuj użyć innego adaptera wtyczki ściennej (powtórz opisane powyżej czynności, aby upewnić się, że adapter jest podłączony poprawnie do ładowarki Mobile Connector).
  1. Jeżeli komunikat zniknie, problem prawdopodobnie dotyczy poprzednio używanego adaptera wtyczki ściennej.
  2. Jeśli komunikat będzie się powtarzał, problem prawdopodobnie dotyczy ładowarki Mobile Connector.

W razie konieczności zdobądź inny adapter wtyczki ściennej lub ładowarkę Mobile Connector.

W międzyczasie możesz ciągle ładować pojazd, korzystają z dotychczasowych urządzeń. Szybkość ładowania zostanie zredukowana, ponieważ do czasu rozwiązania problemu natężenie prądu ładowania zostanie ograniczone do 8 A.

Można także spróbować naładować pojazd przy użyciu ładowarki Tesla Supercharger lub docelowej lokalizacji ładowania, z których wszystkie mogą znajdować się na mapie wyświetlanej na ekranie dotykowym pojazdu. Patrz Mapy i nawigacja, aby uzyskać więcej informacji.

Więcej informacji na temat rozwiązywania problemów związanych z ładowaniem i kontrolkami stanu ładowarki Mobile Connector można znaleźć w instrukcji produktu.

UMC_w014Błąd adaptera wtyczki ściennej — obniżona szybkość ładowaniaPodłącz poprawnie adapter do ładowarki Mobile Connector i spróbuj ponownie

Co oznacza ten alarm:

Ładowarka Mobile Connector nie może komunikować się z adapterem wtyczki ściennej. Ponieważ ładowarka Mobile Connector nie może zidentyfikować typu gniazdka ściennego, do którego podłączony jest adapter wtyczki ściennej, prąd ładowania zostaje automatycznie redukowany do 8 A.

Co należy zrobić:

 1. Odłącz całkowicie ładowarkę Mobile Connector, w tym adapter wtyczki ściennej, od gniazdka ściennego.
 2. Upewnij się, że połączenie między adapterem wtyczki ściennej a korpusem ładowarki Mobile Connector jest zabezpieczone.
  1. Odłącz całkowicie adapter wtyczki ściennej od głównego korpusu ładowarki Mobile Connector.
  2. Ponownie prawidłowo wsuń adapter wtyczki ściennej do głównego korpusu ładowarki Mobile Connector, wciskając go do gniazda, aż zatrzaśnie się we właściwym położeniu.
 3. Ponownie spróbuj naładować pojazd, podłączając ładowarkę Mobile Connector wraz adapterem wtyczki ściennej, poprawnie do gniazdka ściennego.
 4. Jeśli komunikat o błędzie będzie się powtarzał, spróbuj użyć innego adaptera wtyczki ściennej (powtórz opisane powyżej czynności, aby upewnić się, że adapter jest podłączony poprawnie do ładowarki Mobile Connector).
  1. Jeżeli komunikat zniknie, problem prawdopodobnie dotyczy poprzednio używanego adaptera wtyczki ściennej.
  2. Jeśli komunikat będzie się powtarzał, problem prawdopodobnie dotyczy ładowarki Mobile Connector.

W razie konieczności zdobądź inny adapter wtyczki ściennej lub ładowarkę Mobile Connector. W międzyczasie możesz ciągle ładować pojazd, korzystają z dotychczasowych urządzeń. Szybkość ładowania zostanie zredukowana, ponieważ do czasu rozwiązania problemu natężenie prądu ładowania zostanie ograniczone do 8 A.

Można także spróbować naładować pojazd przy użyciu ładowarki Tesla Supercharger lub docelowej lokalizacji ładowania, z których wszystkie mogą znajdować się na mapie wyświetlanej na ekranie dotykowym pojazdu. Patrz Mapy i nawigacja, aby uzyskać więcej informacji.

Więcej informacji na temat rozwiązywania problemów związanych z ładowaniem i kontrolkami stanu ładowarki Mobile Connector można znaleźć w instrukcji produktu.

UMC_w015Błąd adaptera wtyczki ściennej — obniżona szybkość ładowaniaPodłącz poprawnie adapter do ładowarki Mobile Connector i spróbuj ponownie

Co oznacza ten alarm:

Ładowarka Mobile Connector nie może komunikować się z adapterem wtyczki ściennej. Ponieważ ładowarka Mobile Connector nie może zidentyfikować typu gniazdka ściennego, do którego podłączony jest adapter wtyczki ściennej, prąd ładowania zostaje automatycznie redukowany do 8 A.

Co należy zrobić:

 1. Odłącz całkowicie ładowarkę Mobile Connector, w tym adapter wtyczki ściennej, od gniazdka ściennego.
 2. Upewnij się, że połączenie między adapterem wtyczki ściennej a korpusem ładowarki Mobile Connector jest zabezpieczone.
  1. Odłącz całkowicie adapter wtyczki ściennej od głównego korpusu ładowarki Mobile Connector.
  2. Ponownie prawidłowo wsuń adapter wtyczki ściennej do głównego korpusu ładowarki Mobile Connector, wciskając go do gniazda, aż zatrzaśnie się we właściwym położeniu.
 3. Ponownie spróbuj naładować pojazd, podłączając ładowarkę Mobile Connector wraz adapterem wtyczki ściennej, poprawnie do gniazdka ściennego.
 4. Jeśli komunikat o błędzie będzie się powtarzał, spróbuj użyć innego adaptera wtyczki ściennej (powtórz opisane powyżej czynności, aby upewnić się, że adapter jest podłączony poprawnie do ładowarki Mobile Connector).
  1. Jeżeli komunikat zniknie, problem prawdopodobnie dotyczy poprzednio używanego adaptera wtyczki ściennej.
  2. Jeśli komunikat będzie się powtarzał, problem prawdopodobnie dotyczy ładowarki Mobile Connector.

W razie konieczności zdobądź inny adapter wtyczki ściennej lub ładowarkę Mobile Connector. W międzyczasie możesz ciągle ładować pojazd, korzystają z dotychczasowych urządzeń. Szybkość ładowania zostanie zredukowana, ponieważ do czasu rozwiązania problemu natężenie prądu ładowania zostanie ograniczone do 8 A.

Można także spróbować naładować pojazd przy użyciu ładowarki Tesla Supercharger lub docelowej lokalizacji ładowania, z których wszystkie mogą znajdować się na mapie wyświetlanej na ekranie dotykowym pojazdu. Patrz Mapy i nawigacja, aby uzyskać więcej informacji.

Więcej informacji na temat rozwiązywania problemów związanych z ładowaniem i kontrolkami stanu ładowarki Mobile Connector można znaleźć w instrukcji produktu.

UMC_w016Wysoka temperatura skrzynki kontrolnej ładowarki Mobile ConnectorObniżona maksymalna szybkość ładowania

Co oznacza ten alarm:

Prąd ładowania został czasowo obniżony, ponieważ ładowarka Mobile Connector wykryła zwiększoną temperaturę wewnątrz obudowy skrzynki kontrolnej.

Co należy zrobić:

Upewnij się, że ładowarka Mobile Connector nie jest niczym zakryta oraz że w pobliżu nie znajduje się źródło ciepła. Jeśli problem nadal występuje przy normalnej temperaturze otoczenia (poniżej 38°C), niezbędna jest obsługa serwisowa.

Można także spróbować naładować pojazd przy użyciu ładowarki Tesla Supercharger lub docelowej lokalizacji ładowania, z których wszystkie mogą znajdować się na mapie wyświetlanej na ekranie dotykowym pojazdu. Patrz Mapy i nawigacja, aby uzyskać więcej informacji.

Więcej informacji na temat rozwiązywania problemów związanych z ładowaniem i kontrolkami stanu ładowarki Mobile Connector można znaleźć w instrukcji produktu.

UMC_w017Prędkość ładowania obniżona — wysoka temperatura gniazda ściennegoZalecana kontrola gniazda ściennego i przewodów

Co oznacza ten alarm:

Alarmy o wykryciu wysokiej temperatury przez ładowarkę Mobile Connector oznaczają, że nadmiernie wzrosła temperatura gniazda używanego do ładowania, więc ze względów bezpieczeństwa ładowanie zostało spowolnione.

Przyczyną tego problemu zazwyczaj nie jest pojazd ani ładowarka Mobile Connector, tylko samo gniazdo. Powodem wzrostu temperatury może być nie do końca wsunięta wtyczka, luźne połączenie instalacji z gniazdem lub zużycie gniazda elektrycznego.

Co należy zrobić:

Upewnij się, że wtyk adaptera jest całkowicie wsunięty do gniazdka elektrycznego. Jeżeli szybkość ładowania nie wróci do normy, należy zlecić elektrykowi kontrolę gniazda i jego połączenia z instalacją elektryczną w budynku oraz dokonanie wszelkich potrzebnych napraw.

Gniazda z objawami zużycia należy wymienić na nowe, odpowiednio wysokiej jakości. Warto także rozważyć instalację urządzenia Tesla Wall Connector, które zapewnia większą wygodę i najszybsze ładowanie.

UMC_w018Obniżona szybkość ładowania — wysoka temperatura uchwytuSprawdź uchwyt/gniazdo pod kątem zanieczyszczeń

Co oznacza ten alarm:

Prąd ładowania zostało czasowo obniżony, ponieważ ładowarka Mobile Connector wykryła zwiększoną temperaturę w uchwycie do ładowania, który jest podłączony do gniazda ładowania pojazdu.

Co należy zrobić:

Upewnij się, że ładowarka Mobile Connector jest całkowicie wsunięta do gniazda ładowania w pojeździe.

Sprawdź, czy gniazdo ładowania i uchwyt ładowarki Mobile Connector nie są zapchane lub zawilgocone. Upewnij się, że wszelkie przeszkody blokujące otwór gniazda zasilania i uchwyt ładowarki Mobile Connector zostały usunięte, a wilgoć wyschła. Następnie ponownie spróbuj włożyć kabel do gniazda ładowania.

Upewnij się również, że uchwyt do ładowania ładowarki Mobile Connector nie jest niczym zakryty oraz że w pobliżu nie znajduje się źródło ciepła.

Jeśli ostrzeżenie pojawia się w normalnej temperaturze otoczenia (poniżej 38°C) i nadal występuje podczas wielu prób ładowania, może to oznaczać problem z ładowarką Mobile Connector lub pojazdem. Zaleca się zaplanowanie wizyty serwisowej w dogodnym dla siebie terminie.

Można także spróbować naładować pojazd przy użyciu ładowarki Tesla Supercharger lub docelowej lokalizacji ładowania, z których wszystkie mogą znajdować się na mapie wyświetlanej na ekranie dotykowym pojazdu. Patrz Mapy i nawigacja, aby uzyskać więcej informacji.

Więcej informacji na temat rozwiązywania problemów związanych z ładowaniem i kontrolkami stanu ładowarki Mobile Connector można znaleźć w instrukcji produktu.

UMC_w019Gorące połączenie ładowarki Mobile Connector z adapteremObniżona maksymalna szybkość ładowania

Co oznacza ten alarm:

Prąd ładowania został obniżony, ponieważ ładowarka Mobile Connector wykryła wysoką temperaturę w miejscu połączenia między adapterem wtyczki ściennej a skrzynką kontrolną.

Co należy zrobić:

Upewnij się, że adapter wtyczki ściennej jest w pełni podłączony do skrzynki kontrolnej ładowarki Mobile Connector.

Po odłączeniu urządzenia od źródła zasilania (gniazdka ściennego) sprawdź również, czy złącze adaptera wtyczki ściennej i złącze skrzynki kontrolnej ładowarki Mobile Connector nie są zawilgocone i czy nie ma w nich żadnych przeszkód.

Zaleca się usunięcie zanieczyszczeń / ciał obcych. Upewnij się, że wszelkie przeszkody zostały usunięte, a wilgoć wyschła. Następnie spróbuj ponownie włóż adapter wtyczki ściennej do gniazda ładowarki Mobile Connector i podłączyć go do źródła zasilania (gniazdka elektrycznego).

Upewnij się, że adapter wtyczki ściennej nie jest niczym zakryty oraz że w pobliżu nie znajduje się źródło ciepła. Jeśli ostrzeżenie pojawia się w normalnej temperaturze otoczenia (poniżej 38°C) i nadal występuje podczas wielu prób ładowania, może to oznaczać problem z ładowarką Mobile Connector lub pojazdem. Zaleca się zaplanowanie wizyty serwisowej w dogodnym dla siebie terminie.

Można także spróbować naładować pojazd przy użyciu ładowarki Tesla Supercharger lub docelowej lokalizacji ładowania, z których wszystkie mogą znajdować się na mapie wyświetlanej na ekranie dotykowym pojazdu. Patrz Mapy i nawigacja, aby uzyskać więcej informacji.

Więcej informacji na temat rozwiązywania problemów związanych z ładowaniem i kontrolkami stanu ładowarki Mobile Connector można znaleźć w instrukcji produktu.