Kierownica

Regulacja położenia kierownicy

Element sterujący po lewej stronie kolumny kierownicy pozwala ustawić ją w położeniu odpowiednim do jazdy. Kierownicę można wysuwać, cofać, podnosić i opuszczać.

Powiększenie przycisków na kierownicy z niebieskimi strzałkami skierowanymi w górę, w dół, w lewo, w prawo
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Ostrzeżenie
Nie należy regulować położenia kierownicy podczas jazdy.

Regulacja czułości układu kierowniczego

Czułość układu kierowniczego można dostosować do osobistych preferencji:

 1. Na ekranie dotykowym dotknij pozycji Sterowanie > Pedały i układ kierowniczy > Czułość układu kierowniczego.
 2. Wybierz opcję:
  • Poziom lekki — zmniejsza siłę potrzebną do obrócenia kierownica. Ułatwia to jazdę i parkowanie pojazdu Model S w warunkach miejskich.
  • Poziom średni — zdaniem firmy Tesla to ustawienie w większości warunków zapewnia optymalne prowadzenie i szybkość reagowania układu kierowniczego.
  • Sport — zwiększa siłę potrzebną do obrócenia kierownica. Przy większych prędkościach układ kierowniczy pojazdu Model S daje poczucie większej precyzji.

Korzystanie z przycisków po lewej stronie kierownicy

Przyciski po lewej stronie kierownicy służą do zmiany stacji radiowych, regulacji poziomu głośności odtwarzacza multimedialnego i wyboru tego, co ma być wyświetlane w lewej części deski rozdzielczej (gdy w aplikacji nie wyświetlają się wskazówki nawigacji).

Przyciski po lewej stronie kierownicy z objaśnieniami
 1. Dalej

  Naciśnięcie pozwala przejść do kolejnej zaprogramowanej stacji radia lokalnego lub satelitarnego w danym paśmie (jeśli została zaprogramowana więcej niż jedna). Jeżeli nie ma innych zaprogramowanych stacji, naciśnięcie powoduje wybranie następnej dostępnej częstotliwości.

  Podczas słuchania radia w Internecie lub odtwarzania pliku audio z podłączonego urządzenia Bluetooth lub USB naciśnięcie powoduje przejście do kolejnej stacji lub utworu.

  Jeżeli są ustawione przynajmniej dwie pozycje ulubionych, naciśnięcie i przytrzymanie pozwala się między nimi przełączać.

 2. Przycisk przewijania
  • Obrót w górę lub w dół pozwala ustawić poziom głośności multimediów.
   Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
   Uwaga
   Zależnie od aktualnie używanej funkcji, przycisk przewijania dostosowuje poziom głośności multimediów, instrukcji systemu nawigacji lub połączeń telefonicznych. Podczas regulowania głośności na desce rozdzielczej wyświetlany jest ustawiony poziom dźwięku oraz informacja, czy regulacja dotyczy multimediów, nawigacji czy połączeń telefonicznych.
  • Stuknięcie przycisku przewijania pozwala wyciszyć dźwięk multimediów lub wstrzymać/odtworzyć plik audio.
  • Aby wybrać informacje, które mają być wyświetlane po lewej stronie deski rozdzielczej, naciśnij i przytrzymaj przez chwilę przycisk przewijania, aż ukażą się dostępne opcje. Obróć przycisk przewijania, aby wybrać Puste, Stan pojazdu, Zegar, Multimedia, Energia, Podróże, Zawieszenie lub inną opcję. Stuknij przycisk przewijania, gdy żądana opcja zostanie podświetlona.
   Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
   Uwaga
   Wybrana w ten sposób opcja zostanie zachowana, dopóki użytkownik nie zmieni jej ręcznie.
   Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
   Uwaga
   Informacje o stanie pojazdu obejmują stan drzwi i bagażników, a w nowszych modelach także ciśnienie powietrza w oponach.
 3. Wstecz

  Działa tak samo, jak opisana wcześniej funkcja przejścia dalej, tylko zmienia stację lub utwór na poprzednie. Jeżeli są ustawione przynajmniej dwie pozycje ulubionych, naciśnięcie i przytrzymanie pozwala się między nimi przełączać.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Bez względu na sposób dostosowania informacji wyświetlanych po lewej stronie deski rozdzielczej wybrana zawartość automatycznie ustępuje miejsca wskazówkom nawigacji (jeśli trwa prowadzenie) i ostrzeżeniom o otwartych drzwiach i pokrywach, gdy w pojeździe Model S jest włączony bieg do jazdy do przodu lub bieg wsteczny.

Korzystanie z przycisków po prawej stronie kierownicy

Przyciski po prawej stronie kierownicy pozwalają uzyskać dostęp do opcji połączeń podczas rozmowy telefonicznej, wybrać informacje wyświetlane po prawej stronie deski rozdzielczej, zmienić ustawienia funkcji pojazdu Model S oraz używać poleceń głosowych.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Po rozpoczęciu lub odebraniu połączenia telefonicznego po prawej stronie deski rozdzielczej są automatycznie wyświetlane opcje połączenia. Ułatwia to obsługę połączeń w przypadku korzystania z telefonu połączonego przez Bluetooth.
Przyciski po prawej stronie kierownicy z objaśnieniami
 1. Naciśnięcie pozwala użyć polecenia głosowego do nawiązania połączenia telefonicznego z kontaktem, rozpoczęcia prowadzenia po trasie wyznaczonej przez nawigację lub odtworzenia muzyki z Internetu. Gdy rozlegnie się sygnał, wypowiedz polecenie. Aby zapoznać się ze szczegółami, patrz Polecenia głosowe.
 2. Przycisk przewijania
  • Naciśnięcie przycisku przewijania w trakcie połączenia telefonicznego pozwala wyświetlić opcje różnych działań dotyczących połączenia.
  • Obrót przyciskiem przewijania pozwala zmienić ustawienia ostatnio używanej funkcji z listy (patrz przycisk Menu).
  • Aby wybrać informacje, które mają być wyświetlane po prawej stronie deski rozdzielczej, naciśnij i przytrzymaj przez chwilę przycisk przewijania, aż ukażą się dostępne opcje. Obróć przycisk przewijania, aby wybrać Puste, Stan pojazdu, Zegar, Multimedia, Energia, Podróże, Zawieszenie lub inną opcję. Stuknij przycisk przewijania, gdy żądana opcja zostanie podświetlona.
   Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
   Uwaga
   Informacje o stanie pojazdu obejmują stan drzwi i bagażników, a w nowszych modelach także ciśnienie powietrza w oponach.
   Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
   Uwaga
   Wybrana w ten sposób opcja zostanie zachowana, dopóki użytkownik nie zmieni jej ręcznie.
  • Przytrzymanie obydwu przycisków przewijania przez około pięć sekund pozwala ponownie uruchomić ekran dotykowy. Patrz Ponowne uruchamianie ekranu dotykowego lub deski rozdzielczej.
  • Zawieszenie. Pokazuje w czasie rzeczywistym wizualizację dynamicznego dostosowywania przez układ zawieszenia tłumienia każdego koła do zmieniających się warunków na drodze. Obróć przycisk przewijania, aby wybrać Zawieszenie, po czym naciśnij przycisk przewijania. Patrz Zawieszenie pneumatyczne.
 3. Przycisk menu

  Naciśnięcie powoduje pojawienie się menu, które pozwala sterować następującymi ustawieniami pojazdu Model S:

  • Temperatura. Obrót przyciskiem przewijania zmienia temperaturę po stronie kierowcy, a jego naciśnięcie włącza i wyłącza układ klimatyzacji.
  • Prędkość wentylatora. Obrót przyciskiem przewijania pozwala ustawić prędkość wentylatora używanego do chłodzenia lub ogrzewania kabiny.
  • Jasność wyświetlacza. Obrót przyciskiem przewijania pozwala zmienić poziom jasności wyświetlaczy, a naciśnięcie rolki przywraca ustawienia domyślne.
  • Szyberdach (zależnie od wyposażenia). Obrót przyciskiem pozwala wyregulować położenie szyberdachu.
  • Ostatnie połączenia. Jeżeli telefon jest sparowany z pojazdem Model S, obrócenie przycisku przewijania pozwala wyświetlić ostatnie połączenia. Naciśnięcie przycisku rozpoczyna połączenie z wyświetlonym kontaktem. Aby znaleźć informacje o parowaniu telefonu, patrz Parowanie telefonu lub urządzenia Bluetooth.
  • Kontakty. Jeżeli telefon jest sparowany z pojazdem Model S, obrócenie przycisku przewijania pozwala rozpocząć prowadzenie z użyciem nawigacji do lokalizacji kontaktów zapisanych w telefonie. Lista kontaktów jest posortowana alfabetycznie według nazwiska. Informacje o zezwalaniu pojazdowi Model S na dostęp do kontaktów, patrz Import kontaktów i ostatnich połączeń.

Aby zamknąć listę funkcji, naciśnij ponownie przycisk menu.

Ogrzewanie Kierownica

Jeżeli pojazd Model S jest wyposażony w pakiet do jazdy w niskich temperaturach, elementy sterowania klimatyzacją na ekranie dotykowym pozwalają włączyć ogrzewanie kierownicy (patrz Elementy sterujące klimatyzacji). Po włączeniu tej opcji wypromieniowywane ciepło utrzymuje kierownicę w przyjemnej temperaturze.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
W zależności od daty produkcji posiadany pojazd Model S może nie posiadać ogrzewanej kierownicy, nawet jeśli jest wyposażony w opcjonalny pakiet do jazdy w niskich temperaturach.

Sygnał dźwiękowy

Aby włączyć sygnał dźwiękowy, naciśnij i przytrzymaj środkową płytkę na kierownicy.

Kierownica ze strzałką wskazującą na środkową płytkę.