Asystent pasa ruchu

Model S Monitoruje oznaczenia na pasie ruchu, po którym przemieszcza się pojazd, a także sąsiadujące z nim obszary, pod kątem obecności innych pojazdów lub przedmiotów.

Zrzut ekranu przedstawiający wybiegające promienie wskazujące, że wykryty został jakiś obiekt.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Ostrzeżenie
Zawsze przed rozpoczęciem jazdy i skorzystaniem z funkcji Autopilota upewnij się, że wszystkie kamery są czyste i niczym niezasłonięte (patrz Czyszczenie kamery). Zabrudzone kamery i czujniki (zależnie od wyposażenia), a także warunki otoczenia, takie jak deszcz czy wyblakłe oznaczenia pasów drogowych, mogą wpływać na działanie funkcji Autopilota. W przypadku zasłonięcia kamery pojazd Model S wyświetla komunikat na deska rozdzielcza, a funkcje Autopilota mogą być niedostępne. Więcej informacji dotyczących poszczególnych alarmów, patrz Rozwiązywanie problemów związanych z ostrzeżeniami.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Ostrzeżenie
Zadaniem funkcji asystenta pasa ruchu jest tylko dostarczenie wskazówek. Nie zastępuje ona bezpośredniego sprawdzenia sytuacji na drodze przez kierowcę. Przed zmianą pasa należy zawsze spojrzeć w lusterka boczne i rozejrzeć się, aby wzrokowo ocenić, czy jest to bezpieczne.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Ostrzeżenie
Nie należy zakładać, że funkcja Asystent pasa ruchu poinformuje o niezamierzonym wyjechaniu poza pas ruchu lub o innym pojeździe, który znajduje się obok lub w martwym polu. Działanie funkcji Asystent pasa ruchu może zostać zakłócone przez szereg czynników (patrz Ograniczenia i brak dokładności). Kierowca ma obowiązek zachować czujność oraz zwracać uwagę na pas ruchu i innych użytkowników drogi. Zaniedbanie tej czynności może spowodować poważne obrażenia ciała lub śmierć.

Interwencje z użyciem układu kierowniczego

Funkcja asystenta pasa ruchu może interweniować z użyciem układu kierowniczego, jeśli pojazd Model S zacznie zjeżdżać na sąsiedni pas lub zbliżać się do sąsiedniego pasa, na którym został wykryty obiekt, na przykład inny pojazd. W takich sytuacjach pojazd Model S automatycznie skręca, aby zająć bezpieczniejszą pozycję na pasie ruchu. Użycie układu kierowniczego przez funkcję jest możliwe, tylko jeśli pojazd Model S porusza się z prędkością od 48 do 140 km/h po głównych drogach z wyraźnie widocznymi oznaczeniami pasa ruchu. W przypadku rozpoczęcia interwencji z użyciem układu kierowniczego na desce rozdzielczej na krótko pojawia się komunikat ostrzegawczy.

Unikanie opuszczenia pasa ruchu

Zadaniem funkcji unikania opuszczenia pasa ruchu jest ostrzeganie kierowcy w sytuacji, gdy pojazd Model S wyjeżdża poza swój pas ruchu lub zbliża się do jego krawędzi.

Funkcja unikania opuszczenia pasa ruchu działa przy prędkościach jazdy w zakresieod 64 do 145 km/h na drogach o wyraźnie widocznych oznaczeniach pasów drogowych. Aby włączyć układ ostrzegania o opuszczeniu pasa ruchu i określić sposób jego działania, wybierz kolejno Sterowanie > Autopilot > Unikanie opuszczenia pasa ruchu, a następnie wybierz odpowiednią opcję:

 • Wył.: Funkcja nie będzie ostrzegać o opuszczaniu pasa ruchu ani grożących kolizjach z pojazdami na przyległym pasie.
 • Ostrzeżenie: Jeżeli przednie koło pojazdu przekroczy oznaczenie pasa, kierownica zacznie wibrować.
 • Asystent: Funkcja koryguje tor jazdy, jeżeli pojazd Model S zacznie zjeżdżać na sąsiedni pas lub zbliżać się do krawędzi drogi, tak aby utrzymać pojazd Model S w bezpiecznym położeniu.

Gdy funkcja unikania opuszczania pasa ruchu jest włączona, a tempomat z funkcją uwzględniania ruchu drogowego jest aktywny, gdy Model S zjeżdża z pasa ruchu bez włączenia odpowiedniego kierunkowskazu, asystent pasa ruchu sprawdza również, czy dłonie kierowcy znajdują się na kierownica. Jeśli dłonie nie są wykrywane, na desce rozdzielczej wyświetlana jest seria alertów, podobnie jak w przypadku jazdy z użyciem funkcji automatycznego kierowania. Jeśli ręce nie zostaną wykryte przez pewien czas, Model S stopniowo zwolni do prędkości wynoszącej 25 km/h poniżej ograniczenia prędkości lub poniżej ustawionej prędkości tempomatu i włączy światła awaryjne.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Funkcja unikania opuszczenia pasa ruchu nie ostrzega o opuszczeniu pasa ruchu ani nie interweniuje z użyciem układu kierowniczego, gdy włączony jest odpowiedni kierunkowskaz, sygnalizujący zamiar zmiany pasa.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Ostrzeżenie
Zadaniem funkcji Unikanie opuszczenia pasa ruchu jest zwiększenie bezpieczeństwa, jednak nie działa ona w każdej sytuacji i nie zwalnia z konieczności zachowania uwagi i panowania nad pojazdem.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Ostrzeżenie
Kierowca musi przez cały czas trzymać ręce na kierownica i uważnie prowadzić pojazd.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Ostrzeżenie
Interwencje z użyciem układu kierowniczego są bardzo drobne i ich zadaniem nie jest skierowanie pojazdu Model S na inny pas. Nie wolno liczyć, że interwencje z użyciem układu kierowniczego pozwolą uniknąć kolizji bocznych.

Zapobieganie niekontrolowanej zmianie pasa ruchu

Układ zapobiegania niekontrolowanej zmianie pasa ruchu automatycznie kieruje pojazdem, aby nie dopuścić do potencjalnej kolizji w następujących sytuacjach:

 • Model S opuszcza pas i może spowodować kolizję z pojazdem jadącym w tym samym kierunku na sąsiednim pasie (niezależnie od stanu kierunkowskazów).
 • Model S opuszcza pas i zjeżdża na pas przeznaczony dla pojazdów jadących z naprzeciwka, kierunkowskaz jest wyłączony i zostanie wykryty pojazd nadjeżdżający z naprzeciwka.
 • Model S opuszcza drogę, a kierunkowskaz jest wyłączony (na przykład znajduje się bardzo blisko krawędzi drogi, gdzie może dojść do kolizji).

Układ zapobiegania niekontrolowanej zmianie pasa ruchu jest automatycznie włączony na początku każdej jazdy. Aby wyłączyć funkcję, tylko dla aktualnej jazdy, wybierz kolejno Sterowanie > Autopilot > Układ zapobiegania niekontrolowanej zmianie pasa ruchu.

Kiedy układ zapobiegania niekontrolowanej zmianie pasa ruchu kieruje pojazdem, emitowany jest sygnał dźwiękowy, a na desce rozdzielczej wyświetlane są ostrzeżenia i podświetlone zostaje na czerwono oznaczenie pasa ruchu.

Układ zapobiegania niekontrolowanej zmianie pasa ruchu działa, gdy Model S porusza się z prędkością od 64 do 145 km/h na drogach o wyraźnie widocznych oznaczeniach pasów drogowych, krawężnikach itp.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Ostrzeżenie
Układ zapobiegania niekontrolowanej zmianie pasa ruchu nie zastępuje uważnej jazdy i rozsądnej oceny sytuacji. Podczas jazdy kierowca powinien obserwować drogę i nie zakładać, że układ zapobiegania niekontrolowanej zmianie pasa ruchu ostrzeże go przed groźbą zderzenia. Istnieje szereg czynników mogących pogarszać sprawność działania układu. Zakładanie, że układ zapobiegania niekontrolowanej zmianie pasa ruchu ostrzeże przed możliwością zderzenia, może być przyczyną poważnych obrażeń lub śmierci.

Monitorowanie martwej strefy

Dźwięk ostrzeżenia w martwej strefie

Aby wykrycie pojazdu w martwej strefie i zagrożenie kolizją było sygnalizowane dźwiękiem, wybierz kolejno opcje Sterowanie > Autopilot > Dźwięk ostrzeżenia w martwej strefie.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Ostrzeżenie
Kamera monitorująca martwą strefę nie eliminuje konieczności zachowania ostrożności podczas jazdy i odpowiedniego sprawdzenia obszaru za pojazdem przed zmianą pasa ruchu.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Ostrzeżenie
Włączenie dźwięku ostrzeżenia w martwej strefie nie daje gwarancji, że każde zagrożenie kolizją będzie sygnalizowane. Kierowca ma obowiązek zachować czujność oraz odpowiednio sprawdzić obszar za pojazdem przed zmianą pasa ruchu.

Ograniczenia i brak dokładności

Asystent pasa ruchu nie zawsze jest w stanie precyzyjnie wykryć oznaczenia pasa ruchu i w następujących sytuacjach może generować niepotrzebne lub nieprawidłowe ostrzeżenia:

 • Widoczność jest słaba, a oznaczenia pasa ruchu nie są wyraźnie widoczne (np. z powodu ulewnego deszczu, śnieżycy, mgły itp.).
 • Jasne światło (na przykład reflektory nadjeżdżającego samochodu lub bezpośrednie promienie słoneczne) oślepia kamery;
 • Pojazd jadący z przodu zasłania pole widzenia kamer pojazdu Model S;
 • Szyba przednia zasłania pole widzenia kamer (np. z powodu zaparowania, zabrudzenia lub naklejek);
 • Oznaczenia pasów są nadmiernie starte, nakładają się na nie wcześniejsze oznaczenia, były modyfikowane ze względu na roboty drogowe lub szybko się zmieniają (rozgałęziają, przecinają lub łączą);
 • Droga jest wąska lub kręta.
 • Oznaczenia pasów znajdują się w głębokim cieniu obiektów lub elementów krajobrazu.

Asystent pasa ruchu może nie ostrzegać lub ostrzegać nieprawidłowo w następujących sytuacjach:

 • Któryś z czujników (jeśli pojazd jest w nie wyposażony) lub któraś z kamer są uszkodzone, zabrudzone lub zasłonięte (np. przez błoto, lód, śnieg, osłonę maski, nadmiar lakieru, folie, naklejki, powłoki gumowe itp.).
 • Działanie czujnika zakłócają warunki pogodowe (ulewny deszcz, śnieżyca, mgła, skrajnie wysoka lub niska temperatura).
 • Działanie czujników (zależnie od wyposażenia) jest zakłócone przez inne podzespoły elektryczne lub urządzenia wytwarzające ultradźwięki;
 • Na pojeździe Model S znajduje się obiekt, który zasłania czujnik lub zakłóca jego działanie (np. bagażnik na rowery lub naklejka na zderzaku).

W poniższych sytuacjach funkcja asystenta pasa ruchu może nie oddalić pojazdu Model S od pojazdu znajdującego się obok albo niepotrzebnie lub nieodpowiednio użyć układu kierowniczego:

 • Pojazd Model S przejeżdża ostre zakręty lub łuk drogi ze stosunkowo wysoką prędkością;
 • Jasne światło (na przykład reflektory nadjeżdżającego samochodu lub bezpośrednie promienie słoneczne) oślepia kamery;
 • Pojazd zbacza na inny pas, jednak nie ma na nim innego obiektu (np. pojazdu);
 • Pojazd poruszający się innym pasem zajeżdża drogę lub zbacza na pas, na którym znajduje się pojazd kierowcy;
 • Model S nie jedzie w zakresie prędkości obsługiwanym przez Asystenta pasa ruchu;
 • Któryś z czujników (jeśli pojazd jest w nie wyposażony) jest uszkodzony, zabrudzony lub zasłonięty (np. przez błoto, lód, śnieg, osłonę maski, nadmiar lakieru, folie, naklejki, powłoki gumowe itp.);
 • Działanie czujnika zakłócają warunki pogodowe (ulewny deszcz, śnieżyca, mgła, skrajnie wysoka lub niska temperatura).
 • Działanie czujników (zależnie od wyposażenia) jest zakłócone przez inne podzespoły elektryczne lub urządzenia wytwarzające ultradźwięki;
 • Na pojeździe Model S znajduje się obiekt (np. bagażnik rowerowy lub naklejka na zderzaku), który przesłania czujnik lub zakłóca jego działanie.
 • Widoczność jest słaba, a oznaczenia pasa ruchu nie są wyraźnie widoczne (np. z powodu ulewnego deszczu, śnieżycy, mgły itp.).
 • Oznaczenia pasów są nadmiernie starte, nakładają się na nie wcześniejsze oznaczenia, były modyfikowane ze względu na roboty drogowe lub szybko się zmieniają (rozgałęziają, przecinają lub łączą).
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
UWAGA
Gdy włączony jest tryb jazdy na torze, funkcje asystenta kierowcy są automatycznie wyłączane. Kierowca ma zawsze obowiązek prowadzić bezpiecznie i zachować panowanie nad pojazdem, również na torze. Po wyłączeniu trybu jazdy na torze funkcje asystenta kierowcy automatycznie włączają się ponownie.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Ostrzeżenie
Powyższa lista nie wyczerpuje wszystkich możliwych sytuacji, w których działanie Asystenta pasa ruchu może być zakłócone. Istnieje wiele przyczyn, przez które Asystent pasa ruchu może nie działać zgodnie z zamierzeniami. Aby uniknąć kolizji, należy zachować czujność i zawsze zwracać uwagę na drogę, ponieważ w ten sposób można najszybciej przewidzieć konieczność interwencji.