Dźwięki podczas normalnej pracy

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Jest to ogólny przewodnik, który pomoże Ci zrozumieć typowe dźwięki, które możesz usłyszeć w swoim pojeździe podczas jego normalnej eksploatacji. Nie jest to diagnoza Twojego pojazdu i nie stanowi kompleksowej listy normalnych dźwięków, które możesz usłyszeć. Jeśli z dowolnego powodu chcesz umówić wizytę w centrum serwisowym Tesli, skontaktuj się z lokalnym centrum serwisowym.

Chociaż pojazd Model S jest niewiarygodnie cichy, nie pracuje całkowicie bezgłośnie. Niektóre dźwięki wydawane przez pojazd są częścią jego normalnej codziennej eksploatacji i nie stanowią powodu do niepokoju. Poniżej znajduje się lista możliwych dźwięków, które samochód może wydawać podczas normalnej pracy — w zależności od tego, skąd dochodzi dźwięk:

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Niektóre dźwięki mogą być używane w wielu przypadkach. Przyczynę dźwięku można sprawdzić na desce rozdzielczej.

Podczas postoju

Odgłosy bębnienia przy mechanicznym włączaniu/wyłączaniu

Wyłączanie:

Włączanie:

Te odgłosy są wydawane po włączeniu w pojeździe położenia postojowego; sygnalizują one włączanie i wyłączanie hamulca postojowego. Patrz Zmiana biegów, aby uzyskać więcej informacji.

Odgłosy tykania dochodzące klocków hamulcowych

Przy zmianie biegów z położenia postojowego niekiedy można usłyszeć dźwięk tykania dochodzący z hamulców. Jest on spowodowany przez delikatne zetknięcie się obudowy klocków hamulcowych z zaciskami po zwolnieniu pedału hamulca.

Odgłosy klikania, stukania lub bębnienia dochodzące z podłogi pojazdu

Pojazd Model S otwiera po zaparkowaniu otwiera styczniki akumulatora wysokiego napięcia, aby pomóc w oszczędzaniu energii. Ten dźwięk pojawia się po uruchomieniu zaparkowanego wcześniej pojazdu i oznacza, że styczniki wysokiego napięcia zamykają obwód między pojazdem a akumulatorem.

Odgłosy skrzypienia dochodzące z opon lub hamulców

Ten dźwięk może byś słyszalny, gdy pojazd jest zaparkowany przez dłuższy czas, a następnie włącza się tryb jazdy. Dzieje się tak dlatego, że pojazd wykorzystuje hamulce tarczowe do utrzymania kół w miejscu podczas postoju. Dźwięk ten pojawia się, gdy zaciski hamulcowe zwalniają się z wirników, i może być dość głośny, zwłaszcza w niskich temperaturach lub po silnym deszczu. Dźwięk ten może także być powodowany przez obracające się przednie opony przy skręcaniu kierownicy i nie stanowi powodu do niepokoju.

Dźwięk blokady

Ten dźwięk rozbrzmiewa, gdy użytkownik znajduje się wewnątrz pojazdu i zablokuje go (np. poprzez dotknięcie ikony blokady na ekranie dotykowym). Patrz Kluczyki i drzwi.

Użycie uwierzytelnionego kluczyka do rozpoczęcia jazdy

Ten dźwięk rozbrzmiewa, gdy pojazd nie wykryje prawidłowego kluczyka. Aby rozpocząć jazdę, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie dotykowym w celu uwierzytelnienia klucza. Patrz Kluczyki i drzwi, aby uzyskać więcej informacji.

Podczas ładowania

Odgłosy huczenia, stukania, wyskakiwania lub bębnienia podczas korzystania z usługi Supercharging

Dźwięk ten dochodzi z podłogi pojazdu (gdzie znajduje się akumulator wysokiego napięcia) i pojawia się, gdy metalowe elementy akumulatora wysokiego napięcia pojazdu naturalnie rozszerzają się lub kurczą, aby dostosować się do zmian temperatury otoczenia.

Podczas jazdy

Wysoki odgłos wycia podczas przyspieszania

Po naciśnięciu pedału przyspieszenia w kabinie może być słyszalny wysoki dźwięk. Jest to odgłos przyspieszania pojazdu. Ponieważ pojazdy elektryczne są bardzo ciche, dźwięk ten może być wyraźniej słyszalny podczas jazdy.

Odgłosy w kabinie podczas przyspieszania z włączonym trybem Ludicrous

Możesz usłyszeć ten dźwięk podczas naciskania pedału przyspieszenia przy włączonym trybie Ludicrous (zależnie od wyposażenia). Patrz , aby uzyskać więcej informacji.

Odgłosy wycia lub syków dochodzące ze sprężarki klimatyzacji

Na zewnątrz pojazdu: Gdy pojazd jest zaparkowany, zwłaszcza na zewnątrz w gorący dzień, mogą być słyszalne szum lub ciche tykanie z przodu pojazdu, w pobliżu przedniego bagażnika. Może się tak dziać nawet podczas ładowania pojazdu. Dźwięk ten może być również słyszalny, gdy pojazd Model S jest zaparkowany po długiej podróży. Jest to dźwięk chłodzenia akumulatora przez Twój pojazd w celu utrzymania jego optymalnej temperatury. Sygnalizuje on, że sprężarka klimatyzacji pracuje, aby schłodzić kabinę. Jest to spowodowane dodatkowym zapotrzebowaniem układu klimatyzacji na zaspokojenie wszystkich potrzeb związanych z chłodzeniem pojazdu. Dźwięk może stopniowo zmniejszać swoją częstotliwość i/lub głośność w miarę osiągania optymalnej temperatury.

Wewnątrz pojazdu: Dźwięki te mogą być także słyszalne wewnątrz kabiny pojazdu Model S, ale jest to normalne zjawisko i występuje z tych samych powodów, co powyżej.

Odgłosy/odczucie wibracji Kierownica

W tym przypadku kierownica wibruje, ponieważ układ ostrzegania o opuszczeniu pasa ruchu ostrzega, że pojazd wykrył niezamierzone przekroczenie linii pasa ruchu.

Odgłosy warkotu lub wycia podczas jazdy z niewielką prędkością (jeśli pojazd jest wyposażony w system ostrzegania pieszych)

Ten dźwięk jest słyszalny, gdy pojazd jedzie z niewielką prędkością, aby ostrzec znajdujących się w pobliżu pieszych, że pojazd jest w ruchu. Odgłos warkotu lub wycia różni się w zależności od tego, czy pojazd Model S jedzie do przodu, czy cofa.

Hałas we wnęce na nogi kierowcy po naciśnięciu hamulca

Gdy pojazd Model S zatrzymuje się, może włączyć się funkcja Podtrzymanie działania hamulca. Utrzymuje on pojazd w miejscu do momentu naciśnięcia pedału przyspieszenia, umożliwiając w razie potrzeby zdjęcie nogi z pedału hamulca. Ponieważ funkcja Podtrzymanie działania hamulca początkowo się włącza, z wnęki na nogi kierowcy może dochodzić ten cichy dźwięk, wraz z odczuciem, że pedał hamulca wciska się jeszcze bardziej. Na desce rozdzielczej wyświetla się również ikona funkcji Podtrzymanie działania hamulca.
Szara ikona przedstawiająca „H” w okręgu

Silnik wydaje odgłosy brzęczenia lub świstu podczas prowadzenia do stacji Supercharger.

W trakcie prowadzenia do ładowarki Supercharger (lub w niektórych regionach do szybkiej ładowarki innego producenta) pojazd Model S przygotowuje akumulator do ładowania. Dzięki temu w chwili dojechania akumulator będzie miał optymalną temperaturę, co pozwoli skrócić czas ładowania. W niektórych sytuacjach (np. w niskich temperaturach) silnik(i) oraz inne podzespoły mogą wydawać odgłosy pracy, np. brzęczenie lub świst, ponieważ wytwarzają ciepło wymagane do ogrzania akumulatora.

Zapisywanie obrazu z rejestratora samochodowego

Ten dźwięk rozbrzmiewa po dotknięciu przez kierowcę ikony rejestratora samochodowego i wskazuje na zapisanie nagrania. Patrz Rejestrator samochodowy, aby uzyskać więcej informacji.

Pas bezpieczeństwa nie jest zapięty

Przednie fotele:

Dźwięk ten rozbrzmiewa, gdy pojazd wykryje, że osoba siedząca na fotelu z przodu nie zapięła pasa bezpieczeństwa. Osobę, która nie zapięła pasa bezpieczeństwa, wskazuje czerwona ikona pasa bezpieczeństwa na ekranie dotykowym. Patrz Pasy bezpieczeństwa, aby uzyskać więcej informacji.

Tylne fotele:

Dźwięk ten rozbrzmiewa, gdy pojazd wykryje, że osoba siedząca na fotelu z tyłu nie zapięła pasa bezpieczeństwa.

Zabezpieczenia

Pojazd generuje różne sygnały dźwiękowe, dźwiękowe i alarmowe, gdy wykryje ewentualną kolizję, zjazd z pasa ruchu itp., aby zapewnić bezpieczeństwo pojazdu i jego pasażerów.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
UWAGA
Zadaniem zabezpieczeń jest tylko dostarczenie wskazówek. Nie zastępują one bezpośredniego kontrolowania sytuacji na drodze przez kierowcę.

Układ ostrzegania przed kolizją z przodu

Pojazd ostrzeże przed ewentualną przednią kolizją. Patrz Asystent unikania kolizji, aby uzyskać więcej informacji.

Ostrzeżenie o opuszczeniu pasa ruchu

Pojawia się po wykryciu przez pojazd ewentualnego opuszczenia pasa ruchu. Oznaczenie pasa ruchu jest również podświetlane na ekranie wizualizacji Autopilota wyświetlacza dotykowego. W tej sytuacji należy skorygować położenie kierownicy, aby powrócić na środek pasa ruchu. Patrz Asystent pasa ruchu, aby uzyskać więcej informacji.

Funkcja Asystent parkowania

Sygnał rozbrzmiewa podczas parkowania pojazdu, po wykryciu obiektów znajdujących się w pobliżu. Na wyświetlaczu dotykowym ekran stany samochodu wskazuje w przybliżeniu, gdzie znajduje się wykryty obiekt. Patrz Funkcja Asystent parkowania, aby uzyskać więcej informacji.

Zbliżasz się do wykrytego obiektu. Zachowaj ostrożność i upewnij się, że masz wystarczająco dużo miejsca, aby bezpiecznie zaparkować.

To ostrzeżenie oznacza zbyt małą odległość od obiektu. Zostaw sobie więcej miejsca na parkowanie.

Ostrzeżenie o ograniczeniu prędkości

Sygnał ten rozbrzmiewa, gdy pojazd przekroczy wykryte lub ustawione ograniczenie prędkości. Patrz Asystent prędkości, aby uzyskać więcej informacji.

Autopilot

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
W zależności od regionu rynku, konfiguracji pojazdu, zakupionych opcji i wersji oprogramowania pojazd może nie być wyposażony we wszystkie funkcje Autopilota lub dźwięk może brzmieć inaczej, niż to opisano.

Gdy funkcje Autopilota są włączone, pojazd może zwracać uwagę kierowcy, generując wiele rodzajów dźwięków. Patrz Informacje o Autopilocie, aby uzyskać więcej informacji o funkcjach i ich ograniczeniach. Po wyłączeniu Autopilota kierowca musi stale zwracać uwagę na drogę i trzymać ręce na kierownicy.

Alarmy funkcji Autopilot

Ten dźwięk może rozbrzmieć z kilku powodów. Więcej informacji można znaleźć na ekranie dotykowym.

Autopilot niedostępny

Dźwięk ten oznacza, że funkcja Autopilot jest obecnie niedostępna. Spróbuj uruchomić tę funkcję w późniejszym czasie lub patrz Informacje o Autopilocie, aby uzyskać więcej informacji.

Natychmiast umieść ręce na kierownicy

Informuje to kierowcę o konieczności umieszczenia rąk na kierownica, w przeciwnym razie funkcja Autopilota może się wyłączyć w celu zapewnienia bezpieczeństwa pasażerów i innych pojazdów na drodze. Umieść ręce na kierownicy, aby wyciszyć alarm.

Nawigacja z Autopilotem

Dźwięk ten słychać, gdy funkcja Nawigacja z Autopilotem jest włączona.

Dźwięk ten słychać, gdy funkcja Nawigacja z Autopilotem jest wyłączona.

Automatyczne kierowanie

Rozbrzmiewa, gdy funkcja Automatyczne kierowanie jest włączona.

Rozbrzmiewa, gdy funkcja Automatyczne kierowanie jest wyłączona.

Tempomat uwzględniający sytuację drogową

Dźwięk ten słychać, gdy funkcja Tempomat uwzględniający sytuację drogową jest włączona.

Dźwięk ten słychać, gdy funkcja Tempomat uwzględniający sytuację drogową jest wyłączona.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Ostrzeżenie
Istnieje wiele nieprzewidzianych okoliczności, które mogą zakłócić działanie funkcji Autopilota. Należy o tym pamiętać i zdawać sobie sprawę, że w związku z tym funkcja Autopilota pojazdu Model S może nie działać zgodnie z oczekiwaniami. Kierowca jest stale odpowiedzialny za uważną jazdę i gotowość do podjęcia natychmiastowego działania w dowolnej chwili.