Sprawdzone sposoby postępowania przy upalnej pogodzie

Aby mieć pewność, że pojazd Model S będzie doskonale spełniać Twoje oczekiwania podczas jazdy w wysokiej temperaturze, wykorzystaj sprawdzone sposoby postępowania.

Przed jazdą

Istnieje kilka sposobów na przygotowanie pojazdu do jazdy bez konieczności wsiadania do już rozgrzanego pojazdu:

  • Dostosuj temperaturę w kabinie, zmieniając kierunek przepływu powietrza z otworów wentylacyjnych i włączając lub wyłączając ogrzewanie siedzeń. W aplikacji mobilnej przejdź do opcji Klimatyzacja, aby ustawić temperaturę, która ma być utrzymywana w kabinie.
  • Dotknij opcji Planowanie, dostępnej na ekranie ładowania oraz na ekranie klimatyzacji, aby ustawić godzinę, na którą pojazd ma być gotowy do jazdy (patrz Zaplanowane ładowanie i zaplanowany wyjazd).
  • Możliwe jest włączenie Zabezpieczenia przed przegrzaniem kabiny, które zapobiega mocnemu nagrzaniu się kabiny, gdy na zewnątrz panuje wysoka temperatura. Zależnie od wybranego ustawienia, gdy temperatura w kabinie przekroczy 40°C (105°F) lub inną wybraną wartość (o ile taka możliwość jest dostępna), może się włączyć układ klimatyzacji lub wentylator.
  • W aplikacji mobilnej przejdź do opcji Sterowanie, aby uchylić okna.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Firma Tesla zaleca włączanie ustawień klimatyzacji na 30–45 minut przed odjazdem (patrz Elementy sterujące klimatyzacji). Czas potrzebny na przygotowanie zależy od temperatury zewnętrznej i innych czynników. Aplikacja mobilna powiadomi Cię, kiedy temperatura pojazdu osiągnie zadany poziom.

Po zakończeniu jazdy

Gdy pojazd Model S nie jest używany, powinien być podłączony do zasilania, zwłaszcza gdy używana jest funkcja Przygotowanie pojazdu lub Zabezpieczenie przed przegrzaniem kabiny. Dzięki temu energia potrzebna do utrzymania komfortowej temperatury nie będzie pobierana z samego akumulatora, tylko z układu ładowania (patrz Informacje dotyczące akumulatora wysokiego napięcia). Ponadto istnieje kilka sposobów na zminimalizowanie efektu gorącej kabiny:

  • Przed opuszczeniem pojazdu (na czas krótkiej nieobecności) użyj trybu psa, aby schłodzić kabinę w celu zapewnienia bezpiecznego przebywania zwierzętom lub przechowywania łatwo psujących się produktów. Patrz Utrzymanie temperatury, tryb psa i tryb kempingowy, aby uzyskać więcej informacji.
  • Tesla zaleca wyłączenie klimatyzacji na około 30 sekund przed naciśnięciem przycisku postoju, aby ograniczyć tworzenie się kałuż pod pojazdem.
  • Parkuj w cieniu, aby zmniejszyć zużycie energii i utrzymać niższą temperaturę w kabinie.
  • Jeśli musisz zaparkować na zewnątrz w pełnym słońcu, użyj osłony przeciwsłonecznej (dostępnej w sklepie Tesla).
  • Po zaparkowaniu podłącz pojazd Model S i użyj funkcji Planowanie w celu zaplanowania ładowania. Pojazd określi odpowiedni czas rozpoczęcia ładowania, tak aby zostało ono zakończone poza godzinami szczytu. Przed ustawioną godziną odjazdu przygotowywana zostanie również kabina i akumulator. Aby uzyskać dodatkowe informacje, patrz Zaplanowane ładowanie i zaplanowany wyjazd.

Ładowanie

W przypadku korzystania z funkcji planowania tras lub prowadzenia do stacji Supercharger pojazd automatycznie przygotowuje akumulator do najbardziej wydajnego ładowania. W ekstremalnie wysokich temperaturach komunikat o wstępnym przygotowaniu akumulatora przez pojazd podczas prowadzenia do stacji Supercharger może nie być wyświetlany, ale akumulator mimo to zostanie przygotowany do ładowania.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Tesla zaleca skorzystanie z funkcji planowania tras w celu wyznaczenia drogi do stacji ładowania przynajmniej 30–45 minut przed przyjazdem, aby zapewnić optymalną temperaturę akumulatora oraz odpowiednie warunki ładowania. Jeżeli stacja ładowania znajduje się bliżej niż 30–45 minut drogi, rozważ skorzystanie z funkcji przygotowania akumulatora przed jazdą (patrz Przed jazdą).

Jeśli to możliwe, gdy pojazd nie jest używany, powinien być zawsze podłączony do ładowarki, nawet w ciepłe dni, zwłaszcza jeśli używana jest funkcja Przygotowanie pojazdu lub Zabezpieczenie przed przegrzaniem kabiny.

Przechowywanie

Jeśli zamierzasz pozostawić pojazd Model S zaparkowany na dłuższy czas, podłącz go do ładowarki, by utrzymywać akumulator w optymalnej temperaturze i zapobiec normalnej utracie zasięgu. Po podłączeniu do źródła zasilania pojazd może pozostawać zaparkowany przez dowolny czas.

Nieużywany pojazd Model S przechodzi do trybu uśpienia, aby zaoszczędzić energię. Każde sprawdzenie stanu pojazdu za pomocą aplikacji mobilnej powoduje jego obudzenie i rozpoczęcie normalnego zużycia energii, więc postaraj się nie sprawdzać stanu zbyt często.