Asystent prędkości

Jak działa funkcja asystenta prędkości

Model S wyświetla ograniczenie prędkości na desce rozdzielczej, pozwalając wybrać, czy przekroczenie ograniczenia powinno być sygnalizowane oraz w jaki sposób. Ponadto niebieski obrys ikony ograniczenia prędkości sygnalizuje przekroczenie ograniczenia prędkości.

Zamiast używać wykrytego ograniczenia prędkości można oprzeć ostrzeżenia na dowolnym ograniczeniu prędkości wprowadzonym ręcznie.

Deska rozdzielcza ze strzałką wskazującą ograniczenie prędkości
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Jeżeli z danych mapy wynika, że na danej drodze obowiązuje warunkowe ograniczenie prędkości (np. o określonych porach doby lub przy określonych warunkach pogodowych), poniżej pierwszego limitu jest wyświetlany drugi. Do kierowcy należy ustalenie, czy w danym momencie obowiązuje warunkowe ograniczenie prędkości i odpowiednie dostosowanie prędkości jazdy. Wyświetlanie warunkowych ograniczeń prędkości może wymagać aktualizacji zapisanych w pojeździe map (Aktualizacje map).

Jeżeli pojazd Model S nie będzie w stanie wykryć ograniczenia prędkości lub funkcja asystenta prędkości nie będzie mogła z całą pewnością ustalić, czy ograniczenie zostało wykryte dokładnie, może się nie pojawić znak ograniczenia prędkości na desce rozdzielczej i mogą nie działać ostrzeżenia.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Ostrzeżenia wyłączają się po upływie dziesięciu sekund lub gdy pojazd Model S zwolni do prędkości zgodnej z ograniczeniem.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Ostrzeżenie
Nie należy zakładać, że funkcja asystenta prędkości właściwie określi ograniczenie prędkości lub prędkość jazdy. Należy zawsze utrzymywać bezpieczną prędkość dostosowaną do warunków i ruchu drogowego.

Sterowanie funkcją asystenta prędkości

Aby zmienić ustawienia ostrzegania funkcji Ostrzeżenie o ograniczeniu prędkości, naciśnij Sterowanie > Autopilot > Ostrzeżenie o ograniczeniu prędkości i wybierz jedną z tych opcji:

 • Wył. — ostrzeżenia nie są wyświetlane, a sygnały dźwiękowe są wyłączone.
 • Wyświetlacz — na desce rozdzielczej wyświetlany jest znak ograniczenia, a przekroczenie ustalonego limitu powoduje jego powiększenie.
 • Dźwięk — po przekroczeniu ograniczenia prędkości oprócz informacji graficznej zostanie wyemitowany sygnał dźwiękowy.

Użytkownik może również wybrać sposób, w jaki ma być ustalane ograniczenie prędkości:

 • Względne — użytkownik może również ustawić przesunięcie (przyciskami + i -), jeżeli system ma generować ostrzeżenie, dopiero gdy ograniczenie zostanie przekroczone o określoną wartość. Przykładowo zwiększenie przesunięcia do +10 km/h spowoduje, że ostrzeżenia włączą się, dopiero gdy pojazd przekroczy ograniczenie o 10 km/h.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Uwaga
  Przesunięcie względem ograniczenia prędkości jest także uwzględniane w liczbie pokazywanej w kolorze szarym w szarej ikonie prędkości na desce rozdzielczej.
 • Górny — pozwala ręcznie ustawić dowolne ograniczenie w zakresie od 30 do 240 km/h.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Dane funkcji asystenta prędkości nie zawsze są dokładne. W niektórych sytuacjach funkcja asystenta prędkości może błędnie obliczyć położenie drogi i podać ograniczenie prędkości dla drogi bezpośrednio przyległej, na której może obowiązywać inne ograniczenie. Przykładowo według funkcji asystenta prędkości pojazd Model S może się znajdować na autostradzie, podczas gdy w rzeczywistości będzie się on znajdować na pobliskiej drodze lub na odwrót.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Wybrane ustawienie będzie obowiązywać, dopóki nie zostanie ręcznie zmienione.

Dane o średniej prędkości na żywo

Podczas przejeżdżania przez strefę objętą pomiarem średniej prędkości pojazd Model S wyświetla średnią prędkość na ekranie dotykowym deska rozdzielcza poniżej wykrytego ograniczenia prędkości.

Na ekranie dotykowym pojazdu deska rozdzielcza wyświetlana jest również pozostała odległość w strefie objętej pomiarem średniej prędkości.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Wymagana łączność Premium. Aby skorzystać z tej funkcji, włącz wyznaczanie trasy online, wybierając kolejno Sterowanie > Nawigacja > Wyznaczanie trasy online (patrz Mapy i nawigacja).

Ograniczenia i brak dokładności

W następujących sytuacjach funkcja asystenta prędkości może nie działać w pełni sprawnie lub dostarczać niedokładnych informacji:

 • Widoczność jest słaba i znaki ograniczenia prędkości nie są wyraźnie widoczne (np. z powodu ulewnego deszczu, śnieżycy, mgły itp.);
 • Jasne światło (na przykład reflektory nadjeżdżającego samochodu lub bezpośrednie promienie słoneczne) oślepia kamery;
 • Model S jest bardzo blisko poprzedzającego pojazdu, który zasłania pole widzenia kamer;
 • Szyba przednia zasłania pole widzenia kamer (np. z powodu zaparowania, zabrudzenia lub naklejek);
 • Znaki ograniczenia prędkości są zasłonięte przez inne obiekty.
 • Ograniczenia prędkości zapisane w bazie danych map są nieprawidłowe lub nieaktualne;
 • Model S jedzie w obszarze, w którym sygnał GPS lub dane mapy nie są dostępne lub gdzie znaki ograniczenia prędkości nie są wykrywane;
 • Znaki drogowe, takie jak cyfrowe lub tymczasowe znaki ograniczenia prędkości, nie są zgodne ze standardowymi rozpoznawalnymi formatami;
 • Droga lub ograniczenie prędkości niedawno uległy zmianie.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Ostrzeżenie
Lista nie zawiera wszystkich możliwych sytuacji, w których działanie funkcji asystenta prędkości może być zakłócone. Funkcja asystenta prędkości może nie generować ostrzeżeń także z wielu innych powodów.