Uruchamianie i wyłączanie

Uruchamianie

Gdy otwierasz drzwi i wsiadasz do pojazdu Model S, deska rozdzielcza i ekran dotykowy zostają uruchomione i możesz korzystać z wszystkich elementów sterowania. Aby rozpocząć jazdę pojazdem Model S:
  1. Naciśnij pedał hamulca — pojazd Model S włączy się i przygotuje do jazdy.
  2. Wybierz tryb jazdy — przesuń dźwignię jazdy w dół, aby jechać do przodu, lub w górę, aby jechać do tyłu (patrz Zmiana biegów).
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Jeżeli włączona jest funkcja kodu PIN umożliwiającego jazdę (patrz Kod PIN umożliwiający jazdę), w celu rozpoczęcia jazdy pojazdem Model S użytkownik musi dodatkowo wpisać na ekranie dotykowym prawidłowy kod PIN.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Jeżeli przy wyłączonej opcji Pasywne wsiadanie użytkownik w ciągu około pięciu minut nie uruchomi zasilania pojazdu Model S przez naciśnięcie pedału hamulca, na desce rozdzielczej, zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat, a ruszenie stanie się możliwe dopiero po zablokowaniu i ponownym odblokowaniu kluczykiem pojazdu Model S.

Wszystkie informacje, które są potrzebne podczas jazdy pojazdem Model S, pojawiają się na desce rozdzielczej.

Kluczyk zdalnego sterowania włożony

Jeżeli w chwili naciśnięcia pedału hamulca pojazd Model S nie wykryje kluczyka zdalnego sterowania, na desce rozdzielczej pojawi się informacja o braku kluczyka zdalnego sterowania w pojeździe.

W takiej sytuacji należy wcisnąć pedał hamulca i umieścić kluczyk zdalnego sterowania w uchwycie na kubki na konsoli środkowej, gdzie jest on najłatwiejszy do wykrycia dla czujników pojazdu Model S.

Kluczyk zdalnego sterowania na konsoli środkowej ze strzałką wskazującą uchwyt na kubek

Jeżeli mimo tego pojazd Model S nadal nie będzie w stanie wykryć kluczyka zdalnego sterowania, przyłóż kluczyk do konsoli środkowej, tuż pod gniazdem zasilania niskie napięcie (patrz Niskie napięcie Gniazdo zasilania). Można także użyć innego kluczyka zdalnego sterowania. Jeżeli próba z innym kluczykiem zdalnego sterowania nie powiedzie się, należy się skontaktować z firmą Tesla.

Istnieje szereg czynników, które mogą zakłócać wykrywanie kluczyka zdalnego sterowania przez pojazd Model S. Przykładowo może to być rozładowana bateria w kluczyku zdalnego sterowania, zakłócenia pochodzące od innych urządzeń korzystających z fal radiowych lub przeszkody między kluczykiem zdalnego sterowania a odbiornikiem.

Kluczyk zdalnego sterowania należy mieć zawsze przy sobie. Kluczyk zdalnego sterowania jest potrzebny, by ponownie włączyć pojazd Model S po zakończeniu jazdy i wyłączeniu zasilania. Z kolei przy wysiadaniu z pojazdu Model S kierowca musi mieć kluczyk zdalnego sterowania przy sobie, aby możliwe było ręczne lub automatyczne zablokowanie zamków pojazdu Model S.

Wyłączanie zasilania

Po zakończeniu jazdy należy włączyć w pojeździe położenie postojowe, naciskając przycisk na końcu dźwigni jazdy. Pojazd Model S wyłączy się automatycznie, gdy kierowca wysiądzie, zabierając ze sobą kluczyk zdalnego sterowania. Wyłączy się również deska rozdzielcza i ekran dotykowy.

Model S wyłącza się też automatycznie po 30 minutach od chwili włączenia położenia postojowego, nawet jeżeli kierowca pozostał na swoim miejscu.

Jeżeli pojazd Model S nie porusza się, kierowca może go samodzielnie wyłączyć, siedząc na swoim miejscu, choć zazwyczaj nie jest to potrzebne. W tym celu należy wybrać opcję Sterowanie > Bezpieczeństwo > Wyłącz zasilanie. Model S automatycznie włączy zasilanie ponownie po naciśnięciu pedału hamulca lub dotknięciu ekranu dotykowego.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Model S automatycznie włącza położenie postojowe w przypadku wykrycia, że kierowca opuszcza pojazd (np. pas bezpieczeństwa kierowcy zostanie odpięty, a pojazd jest niemal nieruchomy). Jeżeli włączysz bieg neutralny, Model S automatycznie włączy położenie postojowe, gdy otworzysz drzwi w celu opuszczenia pojazdu. Aby pozostawić w pojeździe Model S włączone położenie neutralne, patrz Wskazówki dla przewoźników.

Włączanie i wyłączanie zasilania pojazdu

Można włączyć i wyłączyć zasilanie Model S, jeżeli działa on w sposób nietypowy lub wyświetla nieokreślony alert.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Jeśli ekran dotykowy nie reaguje lub działa w sposób nietypowy, uruchom go ponownie przed włączeniem i wyłączeniem zasilania pojazdu (patrz Ponowne uruchamianie ekranu dotykowego lub deski rozdzielczej).
  1. Włącz położenie postojowe.
  2. Na ekranie dotykowym wybierz opcję Sterowanie > Bezpieczeństwo > Wyłącz zasilanie.
  3. Zaczekaj co najmniej dwie minuty, nie podejmując żadnej interakcji z pojazdem. Nie otwieraj drzwi, nie dotykaj pedału hamulca ani ekranu dotykowego itp.
  4. Po dwóch minutach naciśnij pedał hamulca lub otwórz drzwi, aby aktywować pojazd.