Hamowanie i zatrzymywanie pojazdu

Układy hamulcowe

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Ostrzeżenie
Właściwe działanie układu hamulcowego ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa jazdy. Jeżeli wystąpi problem z pedałem hamulca, zaciskami lub innym elementem układu hamulcowego pojazdu Model S, należy natychmiast skontaktować się z firmą Tesla.

Model S jest wyposażony w system zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania (ABS), który nie dopuszcza do zablokowania kół, gdy kierowca wywiera maksymalny nacisk na pedał. W typowych warunkach drogowych zapewnia to zachowanie lepszej sterowności przy gwałtownym hamowaniu.

Podczas hamowania awaryjnego system ABS stale monitoruje prędkość każdego koła i w zależności od zapasu przyczepności odpowiednio reguluje ciśnienie w układzie hamulcowym.

Dla kierowcy może to być odczuwalne jako pulsowanie pedału hamulca. Takie zjawisko oznacza, że system ABS działa i nie jest powodem do niepokoju. Gdy kierowca wyczuje pulsowanie pedału, powinien utrzymywać stały i zdecydowany nacisk na pedał.

Żółta ikona z literami „ABS” w kółku.
Na desce rozdzielczej po uruchomieniu pojazdu Model S włącza się na chwilę pomarańczowy wskaźnik ABS. Jeżeli wskaźnik włączy się w innym momencie, oznacza to, że wystąpiła usterka i system ABS nie działa. Skontaktuj się z firmą Tesla. Usterka systemu ABS nie ma wpływu na działanie układu hamulcowego, który pozostaje w pełni sprawny. Droga hamowania może się jednak wydłużyć. Należy jeździć ostrożnie i unikać gwałtownego hamowania.
Czerwona ikona ze znakiem wykrzyknika i słowem „HAMULCE” poniżej.
Każde pojawienie się tego czerwonego wskaźnika hamulców na desce rozdzielczej, za wyjątkiem krótkiego błyśnięcia w chwili uruchamiania pojazdu Model S, oznacza usterkę układu hamulcowego lub niski poziom płynu hamulcowego. Skontaktuj się jak najszybciej z firmą Tesla. Utrzymuj stały i zdecydowany nacisk na pedał hamulca, aby zatrzymać pojazd, gdy jest to bezpieczne.
Żółta ikona ze znakiem wykrzyknika i słowem „HAMULCE” poniżej.
Pojawienie się tego pomarańczowego wskaźnika hamulców na desce rozdzielczej oznacza usterkę wspomagania układu hamulcowego. Utrzymuj stały i zdecydowany nacisk na pedał hamulca, aby zatrzymać pojazd, gdy jest to bezpieczne. Funkcja kompensacji wspomagania hydraulicznego będzie aktywna (patrz Kompensacja wspomagania hydraulicznego).

Hamowanie awaryjne

W sytuacji awaryjnej należy bez względu na przyczepność nawierzchni wcisnąć pedał hamulca do końca i utrzymywać stały nacisk. System ABS zapewni na zaciskach hamulców każdego koła ciśnienie odpowiadające dostępnej przyczepności. Zapobiega to blokowaniu kół i zapewnia najwyższe bezpieczeństwo podczas hamowania.

Jeśli potrzebna jest alternatywna metoda zatrzymania pojazdu, naciśnij i przytrzymaj przycisk Położenie postojowe dźwigni jazdy, aby uruchomić hamulce i znieść moment napędowy podczas trzymania przycisku.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Ostrzeżenie
Nie należy stosować techniki hamowania pulsacyjnego. Zakłóca to działanie systemu ABS i może wydłużyć drogę hamowania.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Ostrzeżenie
Należy zawsze utrzymywać bezpieczny odstęp za poprzedzającym pojazdem i nie lekceważyć niebezpiecznych warunków drogowych. System ABS może skrócić drogę hamowania, ale nie pozwala obejść praw fizyki. Nie chroni też przed aquaplaningiem (czyli sytuacją, gdy między oponą a nawierzchnią tworzy się warstwa wody, która uniemożliwia ich kontakt).
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
UWAGA
Układ automatycznego hamowania awaryjnego może interweniować, aby automatycznie rozpocząć hamowanie, jeżeli systemy pojazdu uznają, że kolizja jest nieunikniona (patrz Asystent unikania kolizji). Układ automatycznego hamowania awaryjnego nie może zapobiec zderzeniu. Może ona najwyżej dążyć do zmniejszenia prędkości jazdy, aby ograniczyć siłę zderzenia czołowego. Zakładanie, że układ automatycznego hamowania awaryjnego zapewni uniknięcie zderzenia, może doprowadzić do poważnych obrażeń lub śmierci.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
UWAGA
W sytuacji awaryjnej, jeśli hamulce nie działają prawidłowo, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk Położenie postojowe w celu zatrzymania pojazdu Model S. Z tej metody zatrzymywania pojazdu należy korzystać tylko wtedy, gdy jest to absolutnie konieczne.

Dynamiczne światła stop (jeśli są zamontowane)

Przy prędkości ponad 50 km/h w razie gwałtownego hamowania (lub zadziałania układu automatycznego hamowania awaryjnego) światła stop zaczynają szybko migać, aby ostrzec innych kierowców, że Model S gwałtownie zwalnia. Jeśli Model S całkowicie się zatrzyma, włączą się światła awaryjne. Światła będą migać do chwili naciśnięcia pedału przyspieszenia lub gdy ręcznego wyłączenia przyciskiem świateł awaryjnych (patrz ).

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Jeżeli pojazd ciągnie przyczepę (w stosownych przypadkach), światła stop przyczepy także działają w sposób opisany powyżej, nawet gdy nie jest ona wyposażona we własny układ hamulcowy.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Ostrzeżenie
Podczas jazdy z przyczepą (w stosownych przypadkach) należy zwiększyć odstęp do poprzedzającego pojazdu. Gwałtowne hamowanie może spowodować poślizg lub „złożenie się” zespołu pojazdów i utratę kontroli.

Funkcja wycierania tarcz hamulcowych

Aby zapewnić odpowiednią reakcję hamulców w niskich temperaturach lub na mokrej nawierzchni, pojazd Model S jest wyposażony w funkcję wycierania tarcz hamulcowych. W przypadku wykrycia niskiej temperatury lub mokrej nawierzchni funkcja kilkakrotnie w sposób niezauważalny uruchamia hamulce, aby usunąć wodę z powierzchni tarcz hamulcowych.

Funkcja kompensacji spadku ciśnienia hydraulicznego

Model S posiada funkcję kompensacji spadku ciśnienia hydraulicznego. Ta funkcja pomaga monitorować ciśnienie w układzie hamulcowym oraz działanie układu ABS pod kątem przypadków zmniejszonej siły hamowania. Wykrycie obniżonej skuteczności hamowania (spowodowanej np. zanikiem hamowania lub warunkami niskich temperatur czy wilgotności) może przyczynić się do powstania hałasu, obniżenia położenia pedału hamulca oraz do znaczącego zwiększenia skuteczności hamowania. Należy hamować w zwykły sposób i dalej wciskać pedał hamulca bez jego zwalniania czy „pompowania” hamulcem.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
UWAGA
W sytuacji awaryjnej, jeśli hamulce nie działają prawidłowo, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk Położenie postojowe w celu zatrzymania pojazdu Model S. Z tej metody zatrzymywania pojazdu należy korzystać tylko wtedy, gdy jest to absolutnie konieczne.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Ostrzeżenie
Należy zawsze utrzymywać bezpieczny odstęp za poprzedzającym pojazdem i zachować szczególną ostrożność w przypadku niebezpiecznych warunków drogowych. Funkcja wycierania tarcz hamulcowych i kompensacji spadku ciśnienia hydraulicznego nie zwalnia z konieczności odpowiedniego używania hamulców.

Kompensacja wspomagania hydraulicznego

Model S jest wyposażony w układ wspomagania hamulców, który aktywuje hamulce po naciśnięciu pedału hamulca. Kompensacja wspomagania hydraulicznego to mechaniczne rozwiązanie zwiększające wydajność, gdy układ wspomagania hamulców zawodzi. Jeśli została wykryta usterka wspomagania hamulców, naciskanie pedału hamulca może wymagać większej siły, a podczas jego naciskania może być słyszalny specyficzny dźwięk. Aby zatrzymać pojazd Model S, należy nacisnąć pedał hamulca w sposób ciągły, bez zwalniania go i „pompowania”. Należy jechać ostrożnie i utrzymywać bezpieczną odległość od innych uczestników ruchu drogowego — czułość pedału hamulca i skuteczność hamowania mogą być ograniczone.

Hamowanie regeneracyjne

Funkcja hamowania regeneracyjnego spowalnia pojazd Model S i przekazuje nadwyżkę mocy do akumulatora za każdym razem, gdy pojazd jedzie, a kierowca nie trzyma stopy na pedale przyspieszenia. Przewidując momenty zatrzymania i zmniejszając prędkość poprzez zdjęcie stopy lub zmniejszenie nacisku na pedał przyspieszenia, kierowca może wykorzystać hamowanie regeneracyjne do zwiększenia zasięgu jazdy.

Miernik energii w aplikacji Energia wyświetla informacje zwrotne w czasie rzeczywistym dotyczące poziomu zużywanej mocy. Kierowca może wyświetlić miernik energii po dowolnej stronie deski rozdzielczej, wybierając opcję Energia za pomocą przycisku przewijania pojazdu kierownica (patrz Kierownica). Gdy moc jest uzyskiwana poprzez hamowanie regeneracyjne, miernik energii wyświetla zielony obszar, który wskazuje ilość mocy kierowanej z powrotem do akumulatora.

Ilość mocy kierowanej z powrotem do akumulatora w procesie hamowania regeneracyjnego może zależeć od aktualnego stanu akumulatora. Na przykład hamowanie regeneracyjne może być ograniczone przy zimnym lub w pełni naładowanym akumulatorze. Gdy hamowanie regeneracyjne jest ograniczone, miernik energii wyświetla linię przerywaną, co wskazuje poziom mocy uzyskanej poprzez zwalnianie, która nie jest kierowana z powrotem do akumulatora.

Zrzut ekranu miernika energii pojazdu ze strzałką, która wskazuje żółtą przerywaną linię.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Gdy hamowanie regeneracyjne bardzo mocno spowalnia pojazd Model S (np. gdy przy prędkościach autostradowych kierowca całkowicie zdejmuje stopę z pedału przyspieszenia), światła stop włączają się, aby ostrzec innych użytkowników drogi o hamowaniu.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Ponieważ Model S wykorzystuje hamowanie regeneracyjne, klocki hamulcowe są zwykle używane rzadziej niż w tradycyjnych układach hamulcowych. Aby uniknąć gromadzenia się rdzy i korozji, firma Tesla zaleca częste naciskanie pedału hamulca w celu włączenia hamulców mechanicznych i osuszenia klocków hamulcowych i wirników.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Ostrzeżenie
Na ośnieżonych lub oblodzonych nawierzchniach podczas hamowania regeneracyjnego pojazd Model S może stracić przyczepność, szczególnie gdy włączony jest tryb Standard, a pojazd nie jest wyposażony w opony zimowe. Firma Tesla zaleca, aby korzystać z ustawienia Niskie w celu zachowania stabilności na ośnieżonych lub oblodzonych nawierzchniach.

Ustawianie poziomu hamowania regeneracyjnego

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Możliwość ustawiania poziomu hamowania regeneracyjnego jest dostępna tylko w wybranych pojazdach.

Poziom hamowania regeneracyjnego można ustawić za pomocą ekranu dotykowego:

 1. Dotknij Sterowanie > Pedały i układ kierowniczy > Hamowanie regeneracyjne.
 2. Następnie wybierz jedno z dwóch ustawień:
  • Standard: Zapewnia najwyższy poziom hamowania regeneracyjnego. Po zwolnieniu pedału przyspieszenia pojazd Model S wytraca prędkość wolniej.
  • Niskie: Poziom hamowania regeneracyjnego jest ograniczony. Po zwolnieniu pedału przyspieszenia pojazd Model S wytraca prędkość wolniej i toczy się dalej niż przy ustawieniu „Standard”.

Tryb zatrzymania

Układ hamowania regeneracyjnego spowalnia pojazd Model S zawsze, gdy kierowca podczas jazdy zwolni pedał przyspieszenia. Użytkownik może wybrać, jak pojazd Model S powinien się zachować, gdy prędkość spadnie niemal do zera, a pedały przyspieszenia i hamulca są zwolnione. Po włączeniu położenia postojowego naciśnij Sterowanie > Jazda > Tryb zatrzymania i wybierz jedną z opcji:

 • PEŁZANIE: Gdy pojazd Model S będzie bliski zatrzymania lub zatrzyma się, silnik nadal będzie go napędzać, powodując „pełzanie” do przodu lub do tyłu (w zależności od wybranego biegu) — podobnie, jak ma to miejsce w konwencjonalnych samochodach z automatyczną skrzynią biegów. W pewnych sytuacjach, na przykład na stromych zboczach lub podjazdach, może być potrzebne naciśnięcie pedału przyspieszenia, aby pojazd Model S nie zatrzymał się lub nie zaczął jechać w przeciwnym kierunku.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  Ostrzeżenie
  Nie wolno polegać na opcji Pełzanie jako zabezpieczeniu przed stoczeniem się pojazdu z pochyłości. Zawsze należy zatrzymywać się z użyciem pedału hamulca, a do podjeżdżania pod górę używać pedału przyspieszenia. W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia mienia lub kolizji.
 • HAMULEC: Po włączeniu tej opcji pojazd używa hamowania regeneracyjnego także przy prędkościach niższych niż ustawione dla opcji Pełzanie i Toczenie, co pozwala zmaksymalizować zasięg i zmniejszyć zużycie hamulców. Po zatrzymaniu pojazd Model S automatycznie włączy hamulce — kierowca nie musi naciskać pedału przyspieszenia. Po zatrzymaniu pojazdu na płaskiej drodze lub pochyłości funkcja hamulca automatycznego utrzymuje włączone hamulce, dopóki kierowca nie naciśnie pedału przyspieszenia lub hamulca. Patrz Funkcja Wstrzymaj.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  Ostrzeżenie
  Nie należy zakładać, że opcja WSTRZYMAJ dostatecznie spowolni lub zatrzyma pojazd. Istnieje wiele czynników wpływających na wydłużenie drogi zatrzymania, na przykład nachylenie drogi w kierunku jazdy, niskie ustawienie siły hamowania regeneracyjnego lub ograniczona możliwość korzystania z hamowania regeneracyjnego (patrz Hamowanie regeneracyjne). Należy być zawsze gotowym do odpowiedniego spowolnienia lub zatrzymania pojazdu za pomocą pedału hamulca.
 • TOCZENIE: Gdy pojazd Model S będzie bliski zatrzymania lub zatrzyma się, zacznie toczyć się swobodnie, tak jakby został włączony bieg neutralny. Jeżeli nastąpi to na nachylonej drodze, pojazd Model S zacznie staczać się w dół. Hamulec nie zostanie włączony, a silnik nie będzie napędzać pojazdu (dopóki kierowca na naciśnie pedału przyspieszenia).
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Uwaga
  Po wybraniu opcji PEŁZANIE lub TOCZENIE można nadal włączać hamulce za pomocą funkcji Wstrzymaj. Po zatrzymaniu pojazdu będzie jednak konieczne krótkie naciśnięcie pedału hamulca. Patrz Funkcja Wstrzymaj.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Preferowane ustawienie Trybu zatrzymania nie synchronizuje się z profilem kierowcy.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Ostrzeżenie
Jeżeli pojazd Model S porusza się, gdy jest to niebezpieczne, naciśnij pedał hamulca. Kierowca powinien zawsze zachować uwagę i panować nad pojazdem. Zaniedbanie tej czynności może spowodować poważne uszkodzenia, obrażenia ciała lub śmierć.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Ostrzeżenie
Nie należy zakładać, że funkcja hamowania regeneracyjnego oraz wybrany tryb zatrzymania zapewnią bezpieczeństwo pojazdu i jego pasażerów. Tempo hamowania oraz droga, jaką pokonuje pojazd Model S, zanim się zatrzyma, zależą od szeregu czynników, takich jak obciążenie pojazdu, nachylenie toru jazdy oraz obecność wody lub lodu na nawierzchni. Podczas jazdy należy zachowywać uwagę i zawsze być gotowym do odpowiedniego zatrzymania pojazdu za pomocą pedału hamulca, jeśli będą tego wymagały warunki na drodze.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Ostrzeżenie
Podczas jazdy z bardzo małą prędkością funkcje układu ostrzegania przed kolizją z przodu i automatycznego hamowania awaryjnego nie działają (patrz Asystent unikania kolizji). Nie należy zakładać, że ostrzegą one o zagrożeniu, zapobiegną zderzeniu lub złagodzą jego skutki.

Hamulec postojowy

Aby włączyć hamulec postojowy, dotknij Sterowanie > Bezpieczeństwo > Hamulec postojowy. Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami. Hamulec postojowy możesz także włączyć, naciskając i przytrzymując przycisk na końcu dźwigni jazdy w położeniu postojowym.

Dźwignia jazdy i strzałka wskazująca przycisk na jej końcu.

Hamulec postojowy można wyłączyć ręcznie za pomocą ekranu dotykowego (powoduje to również włączenie w pojeździe Model S położenia neutralnego):

 1. Dotknij Sterowanie > Bezpieczeństwo.
 2. Naciśnij pedał hamulca, a następnie wybierz opcję Hamulec postojowy Jeżeli w pojeździe Model S było włączone położenie postojowe, zostanie włączone położenie neutralne.
Czerwona ikona z literą „P” w kółku oraz słowem „PARK” poniżej.
Po ręcznym załączeniu hamulca postojowego przy użyciu ekranu dotykowego lub przez naciśnięcie i przytrzymanie przycisku na końcu dźwigni jazdy, gdy włączone jest położenie postojowe zapali się czerwona kontrolka hamulca postojowego na desce rozdzielczej.
Żółta ikona z literą „P” w kółku.
W przypadku wystąpienia problemów z obwodami elektrycznymi hamulca postojowego na desce rozdzielczej pojawia się pomarańczowy wskaźnik hamulca postojowego oraz komunikat o usterce.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Hamulec postojowy działa tylko na tylne koła i jest niezależny od układu hamulcowego uruchamianego pedałem.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
UWAGA
Utrata zasilania w pojeździe Model S jest mało prawdopodobna, jednak jeśli do niej dojdzie, ekran dotykowy będzie niedostępny i kierowca nie będzie mógł zwolnić hamulca postojowego bez uprzedniego podłączenia pojazdu do zasilania zewnętrznego (patrz Zasilanie zewnętrzne).
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Ostrzeżenie
Na zaśnieżonych lub oblodzonych nawierzchniach tylne koła mogą nie mieć wystarczającej przyczepności, aby zapobiec ześlizgiwaniu się pojazdu Model S w dół zbocza, szczególnie jeśli nie jest on wyposażony w opony zimowe. W takich warunkach należy unikać parkowania na pochyłości. Kierowca zawsze odpowiada za bezpieczne zaparkowanie pojazdu.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Ostrzeżenie
Na drogach, które są zbyt strome, by dało się na nich bezpiecznie parkować, oraz w sytuacji, gdy hamulec postojowy nie został prawidłowo włączony, pojazd Model S może wyświetlać ostrzeżenia. Ostrzeżenia te mają jedynie charakter wskazówek i nie zastępują dokonywanej przez kierowcę oceny możliwości bezpiecznego zaparkowania, w tym oceny określonych warunków drogowych lub pogodowych. Próbując określić, czy parkowanie w danym miejscu jest bezpieczne, nie należy traktować tych ostrzeżeń jako decydujących. Kierowca zawsze odpowiada za bezpieczne zaparkowanie pojazdu.

Zużycie hamulców

Model S ma klocki hamulcowe wyposażone we wskaźniki zużycia. Wskaźnik zużycia to cienki metalowy pasek przymocowany do klocka, który zaczyna trzeć o tarczę i wydawać piszczący dźwięk, gdy klocki się zużyją. Ten dźwięk oznacza, że klocki hamulcowe osiągnęły kres żywotności i wymagają wymiany. W celu wymiany klocków hamulcowych należy się skontaktować z serwisem firmy Tesla.

Hamulce wymagają okresowej kontroli, która wiąże się z demontażem koła wraz z oponą. Aby poznać szczegółowe dane techniczne i dopuszczalne wartości zużycia tarcz i klocków, patrz Podzespoły. Dodatkowo, jeżeli pojazd porusza się po drogach, które zimą są posypywane solą, firma Tesla zaleca, by co roku lub co 20 000 km wyczyścić i nasmarować zaciski hamulcowe.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Ostrzeżenie
Zużyte klocki hamulcowe należy wymieniać. Lekceważenie tego wymogu może skutkować uszkodzeniem układu hamulcowego i zagrożeniem podczas hamowania.