Podnoszenie na lewarku lub podnośniku

Procedura podnoszenia na lewarku

Aby podnieść pojazd Model S, wykonaj poniższe czynności. W przypadku korzystania z usług warsztatu nienależącego do firmy Tesla należy poinformować jego pracowników o opisanych punktach podnoszenia.

 1. Ustaw pojazd Model S wyśrodkowany pomiędzy słupkami podnoszącymi.
 2. Pojazdy Model S wyposażone w zawieszenie pneumatyczne poziomują się samoczynnie, nawet gdy zasilanie jest wyłączone (patrz Tryb lewarka). Za pomocą ekranu dotykowego wprowadź następujące ustawienia zawieszenia:
  • DotknijSterowanie > Zawieszenie.
  • Naciśnij pedał hamulca i wybierz opcję Bardzo wysokie, aby podnieść zawieszenie na maksymalną wysokość.
  • Wybierz kolejno Sterowanie > Serwis > Tryb lewarka, aby wyłączyć samopoziomowanie.
 3. Ustaw poduszki ramion podnośnika pod wyznaczonymi punktami podnoszenia nadwozia, które znajdują się w ukazanych miejscach.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  Ostrzeżenie
  NIE WOLNO umieszczać poduszek ramion podnośnika pod akumulatorem ani szynami bocznymi.
  Widok spodu pojazdu z zaznaczonymi na zielono punktami podnoszenia oraz zaznaczonymi na czerwono miejscami, których należy unikać.
 4. Odpowiednio wyreguluj wysokość i położenie poduszek ramion podnośnika.
 5. Zapewniwszy sobie pomoc, unieś ramiona podnośnika na odpowiednią wysokość, upewniając się, czy poduszki pozostają na prawidłowych miejscach.
 6. Jeżeli podnośnik jest wyposażony w blokady bezpieczeństwa, włącz je. Postępuj zgodnie ze wskazówkami producenta podnośnika.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Anulowanie trybu lewarka następuje, gdy pojazd Model S rozpędzi się do prędkości ponad 7 km/h.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Tryb lewarka może włączyć się nieoczekiwanie, gdy pojazd zostanie podparty (np. w wyniku oparcia się zderzaka o krawężnik).
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Ostrzeżenie
Zawieszenie pneumatyczne poziomuje się samoczynnie, nawet gdy zasilanie jest wyłączone. Przed podniesieniem pojazdu na lewarku lub podnośniku KONIECZNE jest wyłączenie tego systemu przez aktywację trybu lewarka. W przeciwnym razie pojazd Model S może dążyć do wypoziomowania się, powodując poważne uszkodzenia, obrażenia lub śmierć.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Ostrzeżenie
Pojazdu Model S nie wolno podnosić, gdy jest podłączony kabel ładowania, nawet jeśli w danym momencie nie trwa ładowanie.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Ostrzeżenie
Nie należy przystępować do prac przy pojeździe, który nie jest prawidłowo podparty. Może to doprowadzić do poważnych uszkodzeń, obrażeń lub śmierci.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
UWAGA
NIE WOLNO podnosić pojazdu za akumulator ani szyny boczne. Poduszki ramion podnośnika mogą być umieszczone tylko pod wyznaczonymi punktami podnoszenia nadwozia. Ukazane miejsca są jedynymi punktami, które wolno wykorzystywać podczas podnoszenia pojazdu Model S. Podnoszenie z użyciem innych punktów może spowodować uszkodzenia. Uszkodzenia powstałe w wyniku nieprawidłowego podnoszenia pojazdu Model S nie są objęte gwarancją.

Tryb lewarka

Pojazdy Model S wyposażone w zawieszenie pneumatyczne poziomują się samoczynnie, nawet gdy zasilanie jest wyłączone. Aby nie dopuścić do uszkodzenia pojazdu podczas jego podnoszenia na lewarku lub podnośniku, należy aktywować tryb lewarka, który wyłącza samopoziomowanie. Tryb lewarka zapobiega włączeniu funkcji samopoziomowania, która działa nawet przy wyłączonym zasilaniu pojazdu Model S.

Naciśnij pedał hamulca, a następnie wybierz Sterowanie > Serwis > Tryb lewarka.

W celu wyłączenia tego trybu naciśnij ponownie opcję Jack Mode.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Anulowanie trybu Jack Mode następuje automatycznie, gdy pojazd rozpędzi się do prędkości ponad 7 km/h.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Model S włącza ponadto automatycznie tryb lewarka w przypadku wykrycia, że zawieszenie nie może się obniżyć do ustawionego poziomu oraz w przypadku wykrycia, że pojazd jest podparty (np. w wyniku oparcia się zderzaka o krawężnik).