Podnoszenie na lewarku lub podnośniku

Aby podnieść pojazd Model S, wykonaj poniższe czynności. W przypadku korzystania z usług warsztatu nieposiadającego autoryzacji firmy Tesla upewnij się, że pracownicy znają te instrukcje, w tym informacje o punktach podnoszenia, oraz ostrzeżenia.

 1. Ustaw pojazd Model S wyśrodkowany pomiędzy słupkami podnoszącymi.
 2. Jeśli pojazd Model S jest wyposażony w zawieszenie pneumatyczne, to poziomuje się ono automatycznie, nawet gdy pojazd jest „uśpiony”, a ekran dotykowy jest wyłączony (patrz Tryb lewarka). Za pomocą ekranu dotykowego wprowadź następujące ustawienia zawieszenia:
  • DotknijSterowanie > Zawieszenie.
  • Naciśnij pedał hamulca i wybierz opcję Bardzo wysokie, aby podnieść zawieszenie na maksymalną wysokość.
  • Wybierz kolejno Sterowanie > Serwis > Tryb lewarka, aby wyłączyć samopoziomowanie.
 3. Ustaw poduszki ramion podnośnika pod wyznaczonymi punktami podnoszenia nadwozia, które znajdują się w ukazanych miejscach.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  Ostrzeżenie
  NIE WOLNO umieszczać poduszek ramion podnośnika pod akumulatorem ani szynami bocznymi.
  Widok spodu pojazdu z zaznaczonymi na zielono punktami podnoszenia oraz zaznaczonymi na czerwono miejscami, których należy unikać.
 4. Odpowiednio wyreguluj wysokość i położenie poduszek ramion podnośnika.
 5. Zapewniwszy sobie pomoc, unieś ramiona podnośnika na odpowiednią wysokość, upewniając się, czy poduszki pozostają na prawidłowych miejscach.
 6. Jeżeli podnośnik jest wyposażony w blokady bezpieczeństwa, włącz je. Postępuj zgodnie ze wskazówkami producenta podnośnika.
 7. Po opuszczeniu pojazdu wyłącz Tryb lewarka, dotykając Sterowanie > Serwis.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Ostrzeżenie
Układ zawieszenia pneumatycznego poziomuje się automatycznie, nawet gdy pojazd jest „uśpiony”, a ekran dotykowy jest wyłączony. Przed podniesieniem pojazdu na lewarku lub podnośniku KONIECZNE jest wyłączenie tego systemu przez aktywację trybu lewarka. W przeciwnym razie pojazd Model S może dążyć do wypoziomowania się, powodując poważne uszkodzenia, obrażenia lub śmierć.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Ostrzeżenie
Pojazdu Model S nie wolno podnosić, gdy jest podłączony kabel ładowania, nawet jeśli w danym momencie nie trwa ładowanie.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Ostrzeżenie
Nie należy przystępować do prac przy pojeździe, który nie jest prawidłowo podparty. Może to doprowadzić do poważnych uszkodzeń, obrażeń lub śmierci.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
UWAGA
Użytkownik powinien przez cały czas uważnie obserwować pojazd i jego otoczenie. Przed podniesieniem i opuszczeniem pojazdu Model S upewnij się, że w pobliżu nie ma żadnych przeszkód oraz że drzwi, przedni bagażnik i klapa są zamknięte, jeśli jest to konieczne do bezpiecznego przeprowadzenia operacji.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
UWAGA
NIE WOLNO podnosić pojazdu za akumulator ani szyny boczne. Poduszki ramion podnośnika mogą być umieszczone tylko pod wyznaczonymi punktami podnoszenia nadwozia. Ukazane miejsca są jedynymi punktami, które wolno wykorzystywać podczas podnoszenia pojazdu Model S. Podnoszenie z użyciem innych punktów może spowodować uszkodzenia. Uszkodzenia powstałe w wyniku nieprawidłowego podnoszenia pojazdu Model S nie są objęte gwarancją.

Tryb lewarka

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Ostrzeżenie
Jeśli Tryb lewarka nie zostanie włączony, może zadziałać funkcja samopoziomowania pojazdu, co grozi szkodami materialnymi, obrażeniami, a nawet śmiercią.

Jeśli pojazd Model S jest wyposażony w zawieszenie pneumatyczne, to poziomuje się ono automatycznie, nawet gdy pojazd jest „uśpiony”, a ekran dotykowy jest wyłączony. Aby nie dopuścić do uszkodzenia pojazdu podczas jego podnoszenia na lewarku lub podnośniku, należy aktywować tryb lewarka, który wyłącza samopoziomowanie. Tryb lewarka uniemożliwia automatyczne samopoziomowanie.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Tryb lewarka może włączyć się nieoczekiwanie, gdy pojazd zostanie podparty (np. w wyniku oparcia się zderzaka o krawężnik).