Tryb Sentry

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Zależnie od rynku, konfiguracji i wyposażenia pojazdu oraz wersji oprogramowania posiadany pojazd może nie być wyposażony w tryb Sentry lub funkcja może nie działać dokładnie tak, jak opisano. Należy pamiętać, że kierowca ponosi pełną odpowiedzialność za znajomość i przestrzeganie wszystkich przepisów lokalnych i ograniczeń własności w zakresie korzystania z kamer.

Po jego włączeniu, jeżeli Model S jest zablokowany i ma włączone położenie postojowe, kamery i czujniki (zależnie od wyposażenia) pozostają włączone i gotowe do zarejestrowania wszelkiej podejrzanej aktywności. Tryb Sentry to inteligentny system monitorowania bezpieczeństwa pojazdu, który powiadamia Cię o wykrytych niebezpieczeństwach w pobliżu.

W przypadku wykrycia zagrożenia tryb Sentry pulsuje reflektorami, włącza alarm i wyświetla na ekranie dotykowym komunikat informujący o tym, że kamery mogą nagrywać, aby poinformować osoby znajdujące się poza pojazdem. Otrzymasz powiadomienie na swój telefon poprzez aplikację mobilną, a materiał filmowy ze zdarzenia zostanie zapisany na dysku USB (jeśli jest zainstalowany).

Tryb Sentry jest domyślnie wyłączony. Możesz użyć poleceń głosowych lub aplikacji mobilnej Tesla, aby łatwo włączać i wyłączać tryb Sentry. Aby włączyć tryb Sentry za pomocą polecenia głosowego, powiedz „Keep Tesla safe”, „Keep my car safe”, „Sentry on” lub „Enable Sentry” (patrz Polecenia głosowe).

Tryb Sentry wymaga, aby akumulator był naładowany w co najmniej 20%. Jeżeli poziom naładowania spadnie poniżej 20%, tryb Sentry wyłączy się, a aplikacja mobilna wyśle powiadomienie. Włączenie trybu Sentry może zwiększyć zużycie prądu.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Gdy tryb Sentry jest włączony, ustawienia alarmu bezpieczeństwa (Sterowanie > Bezpieczeństwo > Alarm bezpieczeństwa) nie są dostępne.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
UWAGA
Nie należy zakładać, że tryb Sentry zabezpieczy pojazd Model S przed wszelkimi możliwymi zagrożeniami. Tryb Sentry uwzględnia wiele różnych czynników, aby określić, czy należy włączyć alarm bezpieczeństwa. Niektóre uderzenia mogą nie zostać wykryte i w pewnych sytuacjach alarm może się nie włączyć. Żaden system nie może udaremnić wszystkich zagrożeń, choć może pomóc w odparciu części z nich.

Jak korzystać z trybu Sentry (kamera + aplikacja)

 1. Tryb Sentry wymaga włożenia poprawnie sformatowanego dysku USB do portu USB w pojeździe (Tesla zaleca użycia portu USB w schowku, jeśli samochód jest w niego wyposażony), aby zapisywać i odczytywać materiały. Pojazdy wyprodukowane od mniej więcej 2020 roku są wyposażone we wstępnie sformatowany dysk USB w schowku. Istnieją dwa sposoby formatowania dysku USB:
  • Włóż dysk USB do portu USB, a następnie dotknij pozycji Sterowanie > Bezpieczeństwo > Formatuj dysk USB. Pojazd automatycznie sformatuje dysk USB.
  • Formatowanie dysku USB na komputerze

  Patrz Wymagania dotyczące dysku USB w zakresie nagrywania filmów, aby uzyskać więcej informacji.

 2. Włóż dysk USB do portu USB w pojeździe.
 3. Gdy pojazd ma włączone położenie postojowe, włącz Rejestrator samochodowy, wybierając opcje Sterowanie > Bezpieczeństwo > Rejestrator samochodowy.
 4. Wybierz opcje Sterowanie > Bezpieczeństwo > Tryb Sentry > Wł.. Po włączeniu ikona trybu Sentry na pasku stanu zmieni kolor na czerwony.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Uwaga
  Zapisy z tylnej kamery są dostępne tylko w pojazdach wyprodukowanych w przybliżeniu po lutym 2018 r.

  Po włączeniu tryb Sentry jest bezczynny, gotowy do włączenia alarmu i zapisania nagrania zdarzenia zagrożenia w przypadku jego wyzwolenia. Długość nagrywanego klipu można dostosować (wybierz kolejno opcje Bezpieczeństwo > Tryb Sentry > Długość klipu w trybie Sentry). Aby uzyskać więcej informacji na temat wyświetlania nagrań wideo, patrz Przeglądanie nagrań wideo.

 5. Aby ręcznie włączyć/wyłączyć tryb Sentry do kolejnego przejazdu, dotknij ikony Tryb Sentry w pozycji Sterowanie Tryb Sentry jest wyłączony, gdy ikona nie jest już czerwona.
  Kółko w kółku
  Przełącz tryb Sentry na Wył. w pozycji Sterowanie > Bezpieczeństwo > Tryb Sentry, aby wyłączyć ten tryb na więcej niż jeden przejazd.

Jak korzystać z trybu Sentry (wyłącznie aplikacja)

Gdy włączony jest tryb Sentry i wykryte zostanie zdarzenie zagrożenia, ale bez dysku podłączonego do portu USB, pojazd ostrzega Cię za pośrednictwem aplikacji mobilnej, bez nagrań z kamery.

Ustawienia trybu Sentry

 • Wyklucz określone lokalizacje

  Wybierając opcje Sterowanie > Bezpieczeństwo > Tryb Sentry, można określić, czy tryb Sentry ma nie być włączany w pewnym lokalizacjach (więcej informacji zawiera Dom, praca i miejsca ulubione):

  • Wyklucz dom: Tryb Sentry nie włącza się automatycznie w lokalizacji ustawionej jako Dom na liście Ulubione.
  • Wyklucz pracę: Tryb Sentry nie włącza się automatycznie w lokalizacji ustawionej jako Praca na liście Ulubione.
  • Wyklucz ulubione: Tryb Sentry nie włącza się automatycznie w żadnej lokalizacji ustawionej na liście Ulubione.
   Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
   Uwaga
   Lokalizacja określona jako dom, praca lub pozycja z listy ulubionych zostanie rozpoznana, jeśli pojazd Model S zostanie zaparkowany nie dalej niż 500 metrów od zapisanej lokalizacji.

  Aby ustawić lokalizację jako dom lub pracę, dotknij pozycji Nawiguj > ustaw Dom / Ustaw Pracę. Aby ustawić lokalizację jako Ulubioną, wybierz gwiazdkę podczas wyświetlania adresu na mapie. Ręczne włączenie lub wyłączenie trybu Sentry za pomocą ekranu dotykowego lub aplikacji mobilnej powoduje obejście ustawień wykluczania lokalizacji domu, pracy i pozycji z listy ulubionych aż do następnej jazdy.

 • Ustaw długość klipu w trybie Sentry

  Jeśli tryb Sentry jest skonfigurowany do rejestrowania nagrań z kamer zdarzeń zagrożenia przy użyciu odpowiednio sformatowanego dysku USB, można dostosować długość nagrania na ekranie dotykowym (wybierz opcje Sterowanie > Bezpieczeństwo > Tryb Sentry > Długość klipu w trybie Sentry).

 • Ustaw wykrycie na podstawie kamery

  Gdy włączone jest Wykrycie na podstawie kamery, tryb Sentry wykorzystuje zewnętrzne kamery pojazdu oprócz czujników do wykrywania zdarzenia zagrożenia podczas zaparkowania. W przypadku wyłączenia pojazd zapisuje klipy na dysku USB tylko w przypadku wykrycia fizycznego zagrożenia. W celu dostosowania wybierz kolejno opcje Sterowanie > Bezpieczeństwo > Tryb Sentry > Wykrycie na podstawie kamery.

Patrz Przeglądanie nagrań wideo, aby uzyskać więcej informacji na temat wyświetlania nagrań wideo.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Gdy pamięć wewnętrzna zostanie zapełniona, nowe nagrania wideo ze stanu ostrzegania i stanu alarmowego będą nadpisywać starsze nagrania.