Tryb wartownika

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Zależnie od rynku, konfiguracji i wyposażenia pojazdu oraz wersji oprogramowania posiadany pojazd może nie być wyposażony w tryb wartownika lub funkcja może nie działać dokładnie tak, jak opisano. Należy pamiętać, że kierowca ponosi pełną odpowiedzialność za znajomość i przestrzeganie wszystkich przepisów lokalnych i ograniczeń własności w zakresie korzystania z kamer.

Po jego włączeniu, jeżeli pojazd Model S jest zablokowany i ma włączone położenie postojowe, kamery i czujniki (zależnie od wyposażenia) pozostają włączone i gotowe do zarejestrowania wszelkiej podejrzanej aktywności. Tryb wartownika to inteligentny system monitorowania bezpieczeństwa pojazdu, który powiadamia użytkownika o wykrytych niebezpieczeństwach w pobliżu.

W przypadku wykrycia przez czujniki pojazdu zagrożenia lub nagłych szarpnięć, np. podczas holowania lub wstrząsów, tryb wartownika uruchamia przednie światła, włącza alarm dźwiękowy, i wyświetla na ekranie dotykowym komunikat informujący, że kamery mogą rejestrować dane w celu informowania osób znajdujących się poza pojazdem. Aplikacja mobilna informuje o zadziałaniu alarmu i zapisuje materiał ze zdarzenia na dysku USB (jeśli jest zainstalowany).

Tryb wartownika jest domyślnie wyłączony. Możesz użyć poleceń głosowych lub aplikacji mobilnej Tesla, aby łatwo włączać i wyłączać tryb wartownika. Aby włączyć tryb wartownika za pomocą polecenia głosowego, powiedz „Keep Tesla safe”, „Keep my car safe”, „Sentry on” lub „Enable Sentry” (patrz Polecenia głosowe).

Tryb wartownika wymaga, aby akumulator był naładowany w co najmniej 20%. Jeżeli poziom naładowania spadnie poniżej 20%, tryb wartownika wyłączy się, a aplikacja mobilna wyśle powiadomienie. Włączenie trybu wartownika może zwiększyć zużycie prądu.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Gdy tryb wartownika jest włączony, ustawienia alarmu bezpieczeństwa (Sterowanie > Bezpieczeństwo > Alarm bezpieczeństwa) nie są dostępne.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
UWAGA
Nie należy zakładać, że tryb wartownika zabezpieczy pojazd Model S przed wszelkimi możliwymi zagrożeniami. Tryb wartownika uwzględnia wiele różnych czynników, aby określić, czy należy włączyć alarm bezpieczeństwa. Niektóre uderzenia mogą nie zostać wykryte i w pewnych sytuacjach alarm może się nie włączyć. Żaden system nie może udaremnić wszystkich zagrożeń, choć może pomóc w odparciu części z nich.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Tryb wartownika wysyła powiadomienia do aplikacji mobilnej tylko wtedy, gdy zostanie uruchomiony alarm lub pojazd wykryje nagłe szarpnięcia.

Jak używać trybu wartownika (w połączeniu z dyskiem flash USB)

 1. Tryb wartownika wymaga dostępu do odpowiednio sformatowanego dysku USB, podłączonego do portu USB pojazdu. Pojazdy wyprodukowane w przybliżeniu od 2020 roku są wyposażone we wstępnie sformatowany dysk flash USB w schowku. Istnieją dwa sposoby formatowania dysku USB:
 2. Podłącz dysk USB do portu USB pojazdu, najlepiej do portu zlokalizowanego w schowku (jeśli jest zainstalowany).
 3. Gdy jest włączone położenie postojowe, włącz Rejestrator samochodowy. W tym celu przejdź do Sterowanie > Bezpieczeństwo > Rejestrator samochodowy (Rejestrator samochodowy musi być włączony, aby tryb wartownika mógł działać).
 4. Wybierz opcje Sterowanie > Bezpieczeństwo > Tryb wartownika > Wł.. Po włączeniu ikona trybu wartownika na pasku stanu zmieni kolor na czerwony.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Uwaga
  Zapisy z tylnej kamery są dostępne tylko w pojazdach wyprodukowanych w przybliżeniu po lutym 2018 r.

  Po włączeniu tryb wartownika jest bezczynny, gotowy do włączenia alarmu i zapisania nagrania zdarzenia zagrożenia w przypadku jego wyzwolenia. Długość nagrywanego klipu można dostosować (wybierz kolejno opcje Bezpieczeństwo > Tryb wartownika > Długość klipu w trybie wartownika). Aby uzyskać więcej informacji na temat wyświetlania nagrań wideo, patrz Przeglądanie nagrań wideo.

 5. Aby ręcznie włączyć/wyłączyć tryb wartownika do czasu kolejnego przejazdu, dotknij ikony Tryb wartownika. Tryb wartownika jest wyłączony, gdy ikona nie jest już czerwona.
  Kółko w kółku
  Przełącz tryb wartownika na Wył. w pozycji Sterowanie > Bezpieczeństwo > Tryb wartownika, aby wyłączyć ten tryb na więcej niż jeden przejazd.

Jak używać trybu wartownika (bez dysku flash USB)

Gdy włączony jest tryb wartownika i wykryte zostanie zdarzenie zagrożenia, ale do portu USB nie jest podłączony dysk USB, pojazd ostrzega użytkownika za pośrednictwem aplikacji mobilnej, lecz nie zapisuje nagrań z kamery.

Ustawienia trybu wartownika

 • Wyklucz określone lokalizacje

  Wybierając opcje Sterowanie > Bezpieczeństwo > Tryb wartownika, można określić, czy tryb wartownika ma nie być włączany w pewnych lokalizacjach (więcej informacji zawiera Dom, praca i miejsca ulubione):

  • Wyklucz dom: Tryb wartownika nie włącza się automatycznie w lokalizacji ustawionej jako Dom na liście Ulubione.
  • Wyklucz pracę: Tryb wartownika nie włącza się automatycznie w lokalizacji ustawionej jako Praca na liście Ulubione.
  • Wyklucz ulubione: Tryb wartownika nie włącza się automatycznie w żadnej lokalizacji ustawionej na liście Ulubione.
   Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
   Uwaga
   Lokalizacja określona jako dom, praca lub pozycja z listy ulubionych zostanie rozpoznana, jeśli pojazd Model S zostanie zaparkowany nie dalej niż 500 metrów od zapisanej lokalizacji.

  Aby ustawić lokalizację jako dom lub pracę, dotknij pozycji Nawiguj > ustaw Dom / Ustaw Pracę. Aby ustawić lokalizację jako Ulubioną, wybierz gwiazdkę podczas wyświetlania adresu na mapie. Ręczne włączenie lub wyłączenie trybu wartownika za pomocą ekranu dotykowego lub aplikacji mobilnej powoduje obejście ustawień wykluczania lokalizacji domu, pracy i pozycji z listy ulubionych do czasu następnej jazdy.

 • Ustaw długość klipu w trybie wartownika

  Jeśli tryb wartownika jest skonfigurowany do rejestrowania nagrań z kamer zdarzeń zagrożenia przy użyciu odpowiednio sformatowanego dysku USB, można dostosować długość nagrania na ekranie dotykowym (wybierz opcje Sterowanie > Bezpieczeństwo > Tryb wartownika > Długość klipu w trybie wartownika).

 • Ustaw wykrycie na podstawie kamery

  Gdy włączone jest Wykrycie na podstawie kamery, tryb wartownika wykorzystuje zewnętrzne kamery pojazdu oprócz czujników do wykrywania zdarzenia zagrożenia podczas zaparkowania. W przypadku wyłączenia pojazd zapisuje klipy na dysku USB tylko w przypadku wykrycia fizycznego zagrożenia. W celu dostosowania wybierz kolejno opcje Sterowanie > Bezpieczeństwo > Tryb wartownika > Wykrycie na podstawie kamery.

Patrz Przeglądanie nagrań wideo, aby uzyskać więcej informacji na temat wyświetlania nagrań wideo.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Gdy pamięć wewnętrzna zostanie zapełniona, nowe nagrania będą nadpisywane na starszych nagraniach.