Zgodność z certyfikatami

Klucz i system odblokowywania pasywnego

Certyfikat FCC

Numer modelu Mfr Częstotliwość Przetestowano dla
A-0749G02 Pektron 315 MHz

USA
Kanada
Meksyk
Tajwan

A-0749G12 Pektron 315 MHz

USA
Kanada
Meksyk
Tajwan

WC1 Tesla 127,7 kHz Cały świat

Wyżej wymienione urządzenia są zgodne z częścią 15 przepisów FCC, wymaganiami kanadyjskiej normy przemysłowej RSS dla urządzeń radiowych niewymagających licencji oraz dyrektywą Unii Europejskiej 2014/53/UE.

 1. Urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz
 2. Urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie.

Zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez firmę Tesla, mogą unieważnić prawo użytkownika do obsługi urządzenia.

Oświadczenie o narażeniu na promieniowanie

Produkt jest zgodny z zaleceniami FCC/IC w zakresie narażenia na promieniowanie o częstotliwości radiowej dotyczącymi urządzeń konsumenckich o małej mocy do przesyłających energię bezprzewodowo. Limit narażenia na promieniowanie o częstotliwości radiowej określony dla otoczenia niekontrolowanego zapewnia bezpieczeństwo w przypadku opisanego w tej instrukcji użycia zgodnego z przeznaczeniem. Przy dłuższym wystawieniu na promieniowanie o częstotliwości radiowej zgodność jest zachowana przy umieszczeniu urządzenia w odległości co najmniej 20 cm od ciała użytkownika lub ustawieniu niższej mocy wyjściowej urządzenia, jeśli taka funkcja jest dostępna.

Certyfikat MIC

Numer modelu Mfr MHz Przetestowano dla
A-0749G04/A-0749G14 Pektron 315 Japonia

Certyfikat CE

Nr modelu: Mfr MHz Przetestowano dla
A-0749G01 oraz A-0749G11 Pektron 433

Europa

Australia

Nowa Zelandia

Singapur

Korea Południowa

A-0749G05 oraz A-0749G15 Pektron 433

Chiny

Hongkong

Korea

Wymienione powyżej urządzenia są zgodne z normami CE. Działanie urządzenia podlega dwóm poniższym warunkom:

 1. Urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz
 2. Urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie.

Zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez firmę Tesla, mogą unieważnić prawo użytkownika do obsługi urządzenia.

Zatwierdzenie SRIM (Malezja)

Numer(y) modelu Mfr Częstotliwość Przetestowano dla
A-0749G01 oraz A-0749G11 Pektron 433–435 MHz Malezja

Etykieta zgodności — Singapur

Model A-0749G11:

Ilustracja przykładowej naklejki zgodności.

Model A-0749G01:

Ilustracja przykładowej naklejki zgodności.

System monitorowania ciśnienia w oponach

Identyfikatory FCC: TZSTPMS201, Z9F-201FS43X

Identyfikator IC: 11852A-201FS4X

System monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS) jest zgodny z częścią 15. przepisów FCC i RSS-210 ministerstwa Innovation, Science and Economic Development Canada. Działanie urządzenia podlega dwóm poniższym warunkom:

 1. Urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz
 2. Urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie.

Zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez firmę Tesla, mogą unieważnić prawo użytkownika do obsługi urządzenia.

HomeLink

Urządzenie spełnia wymogi części 15. przepisów FCC oraz wymogi RSS-210 Industry Canada i Dyrektywy 2014/53/UE.

Działanie urządzenia podlega poniższym warunkom:

 • Urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń.
 • Urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie.

Wszelkie zmiany lub modyfikacje urządzenia, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez producenta lub firmę Tesla, mogą unieważnić prawo użytkownika do obsługi urządzenia.

Informacje o częstotliwości radiowej

Niniejsze urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15. przepisów FCC. Ograniczenia te mają na celu zapewnienie racjonalnej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych. Urządzenie generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej oraz, jeśli nie jest zainstalowane i użytkowane zgodnie z instrukcją, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w danej instalacji. Jeśli urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radiowym lub telewizyjnym, co można ustalić poprzez wyłączenie i włączenie urządzenia, należy spróbować skorygować zakłócenia za pomocą jednego lub kilku z poniższych środków:

 • Zmiana orientacji lub lokalizacji anteny odbiorczej.
 • Zwiększenie odległości pomiędzy urządzeniem a odbiornikiem.
 • Podłączenie urządzenia do gniazda w obwodzie innym niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
 • W celu uzyskania pomocy należy skontaktować się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym.

Moduły RF

Opisane powyżej urządzenia są zgodne z normami CE. Działanie urządzenia podlega dwóm poniższym warunkom:

 1. Urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń;
 2. Urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie.

Zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez firmę Tesla, mogą unieważnić prawo użytkownika do obsługi urządzenia.

Opis Pasmo częstotliwości Poziom mocy Umiejscowienie anteny
Pilot

Nadawanie — 433,9 MHz
Odbiór — 134,2 kHz

10 mW (0,285μW ERP)
przy 433,9 MHz

nd.
Nadwozie/sterownik zabezpieczeń

Nadawanie — 134,2 kHz
Odbiór — 433,9 MHz

nd. (pole magnetyczne) Wnęka na stopy pasażera z przodu
Czujnik systemu TPMS

433,9 MHz

2,5 mW Każde koło
Moduł/antena TPMS

Odbiór — 433,9 MHz

nd. (tylko odbiór) Lewy słupek C
AM/FM

522–1620 kHz
88–108 MHz

nd. (tylko odbiór) Tylna szyba
DAB 174–241 MHz nd. (tylko odbiór) Tylna szyba
Homelink (zależnie od wyposażenia) 433,9 MHz 10 mW Nad belką przedniego zderzaka
Pasywne wsiadanie:

Nadawanie — 134,2 kHz
Odbiór — 433,9 MHz
                        

nd.

2 w nakładkach końcowych deski rozdzielczej
1 w tylnym zderzaku

Bluetooth 2402–2480 MHz 2.5 mW maks. Belka B środkowej części sufitu
GSM (pasmo 5/8)

Nadawanie — 824–849, 880–915 MHz
Odbiór — 864–894, 925–960 MHz

2 W

Nadawanie — prawe lusterko
Odbiór — prawe lusterko

GSM (pasmo 2/3)

Nadawanie — 1710–1785, 1850–1910 MHz
Odbiór — 1805–1880, 1930–1990 MHz

1 W

Nadawanie — prawe lusterko
Odbiór — prawe lusterko

WCDMA (pasmo 5/6/19/8)

Nadawanie — 824–849, 880–915 MHz
Odbiór — 864–894, 925–960 MHz

250 mW

Nadawanie — prawe lusterko
Odbiór — prawe lusterko

WCDMA (pasmo 1/2/3/4)

Nadawanie — 1710–1785, 1850–1910, 1920–1980 MHz
Odbiór — 1805–1880, 1930–1990, 2110–2170 MHz

250 mW

Nadawanie — prawe lusterko
Odbiór — prawe lusterko

LTE (pasmo 5/19/26/8/20/28)

Nadawanie — 703–748, 814–849, 832–862, 880–915 MHz
Odbiór — 758–803, 791–821, 859–894, 925–960 MHz

200 mW

Nadawanie — prawe lusterko
Odbiór — prawe lusterko

LTE (pasmo 21/32)

Nadawanie — 1447,9–1462,9 MHz
Odbiór — 1452–1510,9 MHz

200 mW

Nadawanie — prawe lusterko
Odbiór — prawe lusterko

LTE (pasmo 1/2/3/4)

Nadawanie — 1710–1785, 1850–1910, 1920–1980 MHz
Odbiór — 1805–1880, 1930–1990, 2110–2170 MHz

200 mW

Nadawanie — prawe lusterko
Odbiór — prawe lusterko

LTE (pasmo 7)

Nadawanie — 2500–2570 MHz
Odbiór — 2620–2690 MHz

200 mW

Nadawanie — prawe lusterko
Odbiór — prawe lusterko

Wi-Fi

2400–2483,5 MHz
5180–5825 MHz

100 mW

Lewe lusterko
Lewe lusterko/belka B środkowej części sufitu

GPS 1563–1587 MHz nd. (tylko odbiór) Między szybą przednią a lusterkiem wstecznym

Klucz i system wejścia pasywnego

Twój pojazd jest wyposażony w różne urządzenia emitujące fale radiowe. Producenci urządzeń emitujących fale radiowe deklaruję, że moduły RF wymienione powyżej zostały sprawdzone zgodnie z kluczowymi wymogami i innymi ważnymi postanowieniami dyrektywy 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności jest dostępny pod następującym adresem internetowym: https://www.tesla.com/eu-doc.

Komponent Częstotliwość (MHz) Poziom mocy
System wejścia pasywnego 13,56 Tylko pole magnetyczne
System wejścia pasywnego 2402–2480 4 mW
Kluczyk zdalnego sterowania 2402–2480 4 mW