Wymagania dotyczące dysku USB w zakresie nagrywania filmów

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
W zależności od daty produkcji i konfiguracji pojazdu funkcja formatowania i zapisywania nagrań wideo w pamięci USB może nie być dostępna w danym pojeździe.

Niektóre funkcje wymagają użycia napędu USB (na przykład Rejestrator samochodowy, Tryb wartownika) spełniającego poniższe wymogi:

 • Minimalna pojemność 64 GB. Należy korzystać z dysku USB z jak największą ilością dostępnej pamięci masowej. Nagrania wideo mogą zajmować dużą ilość przestrzeni dyskowej.
 • Stała prędkość zapisu wynosząca co najmniej 4 MB/s. Należy pamiętać, że stała prędkość zapisu różni się od prędkości maksymalnej.
 • Zgodność z USB 2.0. W przypadku korzystania z dysku USB 3.0 musi on obsługiwać również standard USB 2.0.
 • Prawidłowy format (urządzenie jest sformatowane automatycznie lub ręcznie).
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Na niektórych rynkach zalecane dyski USB można kupić za pośrednictwem http://www.tesla.com.

Automatyczne formatowanie dysku USB

Włóż dysk USB do przedniego portu USB, który umożliwia formatowanie, zapisywanie i wyświetlanie nagrań wideo (patrz Wewnętrzne systemy elektroniczne). Następnie dotknij opcji Sterowanie > Bezpieczeństwo > Formatuj dysk USB, Spowoduje to automatyczne sformatowanie dysku USB w formacie exFAT oraz utworzenie folderów dla funkcji TeslaCam. Dysk USB jest teraz gotowy do rejestrowania materiałów wideo.

Opcja Formatuj dysk USB jest wyświetlana, gdy USB (z jedną partycją lub bez partycji) jest umieszczony w przednim porcie USB. Uruchomienie funkcji Formatuj dysk USB spowoduje usunięcie istniejącej zawartości z dysku USB. Przed jej użyciem przenieś zawartość, którą chcesz zachować, na inne urządzenie.

Ręczne formatowanie dysku USB

Jeśli pojazd Model S nie może sformatować USB, należy użyć komputera:

 1. Sformatuj dysk USB jako exFAT, MS-DOS FAT (w przypadku komputerów Mac), ext3 lub ext4 (NTFS nie jest aktualnie obsługiwane).
 2. Utwórz folder podstawowy o nazwie TeslaCam. Możesz użyć jednego dysku USB dla Rejestratora samochodowego, Trybu wartownika oraz plików audio, ale musisz utworzyć osobne partycje lub foldery na dysku flash exFAT.
 3. Po sformatowaniu włóż dysk USB do portu USB w schowku (zależnie od wyposażenia) lub do przedniego portu USB na konsoli środkowej. Nie należy używać tylnych portów USB, są one przeznaczone wyłącznie do ładowania urządzeń. Wykrycie dysku USB przez pojazd Model S może zająć kilka sekund.
 4. Gdy dysk zostanie wykryty, upewnij się, że ikony Rejestratora i Trybu wartownika pojawią się u góry ekranu dotykowego i . Model S jest teraz gotowy do nagrywania materiału wideo.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Uwaga
  Potrzebne może być uprzednie włączenie trybu wartownika (jeśli pojazd jest w niego wyposażony) poprzez wybranie opcji Sterowanie > Bezpieczeństwo > Tryb wartownika.

Przeglądanie nagrań wideo

Jeśli nagranie zostało zapisane, można je obejrzeć na ekranie dotykowym lub komputerze.

Gdy w pamięci na dysku USB zabraknie miejsca, nie będzie można już zapisywać materiału wideo. Aby zapobiec zapełnieniu się dysku USB, należy regularnie przenosić zapisane filmy na inne urządzenie i usuwać je z dysku USB.

Jeśli jest włączony, rejestrator samochodowy i tryb wartownika cyklicznie nagrywa materiał wideo. Materiał filmowy jest stale nadpisywany, chyba że go zapiszesz. Aby obejrzeć żądane nagranie, należy je zapisać. W przeciwnym wypadku zostanie ono usunięte i nadpisane. Aby uzyskać więcej informacji na temat nagrywania materiału wideo, patrz Tryb wartownika i Rejestrator samochodowy. Każde zapisane nagranie obejmuje cztery widoki — po jednym z każdej kamery (przedniej, tylnej, lewej i prawej).
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Zapisy z tylnej kamery są dostępne tylko w pojazdach wyprodukowanych w przybliżeniu po lutym 2018 r.

Wyświetlanie na ekranie dotykowym

Nagrania można wyświetlić na ekranie dotykowym, gdy pojazd Model S jest w ustawieniu postojowym. Dotknij ikony Rejestratora samochodowego w interfejsie uruchamiania aplikacji. Na kartach pojawią się miniaturki wszystkich nagrań, uszeregowane według czasu i miejsca powstania. Nagrania można zależnie od potrzeby wstrzymywać, przewijać w obie strony oraz usuwać. Po przesunięciu w prawo lub naciśnięciu i przytrzymaniu określone nagrania zostają natychmiast usunięte.

Możesz również przejść kolejno do elementów Sterowanie > Bezpieczeństwo > Usuń wszystkie nagrania z rejestratora samochodowego, aby usunąć wszystkie nagrania z rejestratora samochodowego i trybu wartownika.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Po włączeniu odtwarzacza rejestrator samochodowy wstrzymuje nagrywanie.

Wyświetlanie na komputerze

Włóż dysk USB do portu w komputerze i przejdź do folderu TeslaCam.

W folderze TeslaCam znajdują się następujące foldery podrzędne:

 • RecentClips: zawiera ostatnie 60 minut nagranego materiału.
 • SavedClips: zawiera wszystkie nagrania, które zostały zapisane i których nazwa została zmieniona z folderu „Ostatnie klipy”.
 • SentryClips: zawiera nagrania ze wszystkich zdarzeń zagrożenia zarejestrowanych w trybie wartownika. W przypadku wyczerpywania się miejsca na USB najstarsze nagrania trybu wartownika są usuwane, aby zapewnić miejsce na nowe. Usuniętych nagrań nie można odzyskać.