Przedni bagażnik

Otwieranie

Aby otworzyć przedni bagażnik, upewnij się, że pojazd Model S jest w położeniu postojowym, i wykonaj jedną z poniższych czynności, zanim otworzysz pokrywę:

 • Na ekranie dotykowym wybierz Sterowanie > Przedni bagażnik.
 • Kliknij dwukrotnie przycisk przedniego bagażnika na kluczyku zdalnego sterowania.
 • Naciśnij przycisk przedniego bagażnika w aplikacji mobilnej.
Strzałka skierowana w górę od przedniej pokrywy pojazdu
Ikona pojazdu z otwartymi drzwiami

Gdy drzwi lub pokrywa/klapa są otwarte, na desce rozdzielczej wyświetlana jest kontrolka otwartych drzwi. Otwartą pokrywę przedniego bagażnika widać także na wizualizacji pojazdu Model S na ekranie dotykowym.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Ostrzeżenie
Przed otwarciem lub zamknięciem pokrywy należy sprawdzić, czy obszar wokół niej jest wolny od przeszkód (ludzi i przedmiotów). Zlekceważenie tego zalecenia może spowodować szkody materialne lub poważne obrażenia.

Zamykanie

Pokrywa pojazdu Model S jest na tyle lekka, że nie zatrzaskuje się pod własnym ciężarem, a wywieranie nacisku na jej przednią krawędź lub środek może spowodować uszkodzenie.

Aby poprawnie zamknąć pokrywę:

 1. Opuść pokrywę tak, aby zaczep zetknął się z zatrzaskami.
 2. Połóż obie dłonie z przodu pokrywy w miejscach zaznaczonych na zielono i mocno naciśnij, tak aby zatrzaski zamknęły się.
 3. Spróbuj ostrożnie unieść przednią krawędź pokrywy, aby sprawdzić, czy jest całkowicie zamknięta.
Strzałka wskazująca dwa zielone pola po obu stronach środkowej części przedniej krawędzi przedniej pokrywy. Czerwone pole w środkowej części przedniej krawędzi pokrywy.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
UWAGA
Aby uniknąć uszkodzeń:
 • Naciskaj tylko w miejscach zaznaczonych kolorem zielonym. Naciskanie w miejscach zaznaczonych kolorem czerwonym może spowodować uszkodzenia.
 • Nie zamykaj pokrywy jedną ręką. Powoduje to skupienie całej siły w jednym miejscu i może spowodować wgniecenie lub wygięcie.
 • Nie naciskaj przedniej krawędzi pokrywy. Krawędź może się wygiąć.
 • Nie próbuj trzaskać pokrywą ani jej upuszczać.
 • Nie trzymaj nic w rękach (np. kluczy), aby uniknąć zadrapania pojazdu. Biżuteria także może spowodować zadrapania.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Ostrzeżenie
Przed rozpoczęciem jazdy należy sprawdzić, czy pokrywa jest bezpiecznie zamocowana w całkowicie zamkniętej pozycji. W tym celu należy spróbować ostrożnie unieść jej przednią krawędź i upewnić się, że się nie porusza. Sprawdzenie, czy przedni bagażnik jest prawidłowo zamknięty przed rozpoczęciem jazdy, jest obowiązkiem kierowcy.

W przypadku pozostawienia otwartego przedniego bagażnika i podjęcia próby wyłączenia położenia postojowego na ekranie dotykowym wyświetli się powiadomienie z monitem o potwierdzenie zamiaru rozpoczęcia jazdy.

Przedni bagażnik blokuje się, kiedy:
 • Użytkownik zablokuje Model S przy użyciu ekranu dotykowego, klucza lub aplikacji mobilnej.
 • Użytkownik pozostawi klucz w Model S (w przypadku włączenia Blokada po odejściu).
 • Włączono tryb parkingowego (patrz Tryb parkingowego).

Maksymalne dopuszczalne obciążenie przedniego bagażnika

Masę ładunku należy rozłożyć możliwie jak najbardziej równomiernie między przedni i tylny bagażnik.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
UWAGA
Maksymalne dopuszczalne obciążenie przedniego bagażnika wynosi 136 kg. Przekroczenie tych wartości może spowodować uszkodzenia.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Ostrzeżenie
Podczas załadowywania zawsze należy mieć na uwadze Dopuszczalna znamionowa masa całkowita pojazdu (TPMLM) pojazdu (patrz Dane techniczne). TPMLM to maksymalna dopuszczalna łączna masa pojazdu obejmująca pasażerów, płyny i ładunek.

Awaryjne otwieranie od wewnątrz

W przednim bagażniku znajduje się podświetlany przycisk awaryjnego otwierania, który umożliwia osobie uwięzionej wydostanie się ze środka.

Przycisk wewnątrz przedniego bagażnika z rysunkiem samochodu mającego otwarty bagażnik

Należy nacisnąć przycisk awaryjnego otwierania i pchnąć pokrywę w górę.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Przycisk emituje słabe światło po krótkotrwałym wystawieniu na oświetlenie zewnętrzne.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Ostrzeżenie
Nie wolno wchodzić do przedniego bagażnika. Nie wolno zamykać przedniego bagażnika, gdy ktoś znajduje się w środku.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Ostrzeżenie
Należy zadbać, by przedmioty przewożone w przednim bagażniku nie uderzyły o przycisk otwierania, powodując przypadkowe otwarcie pokrywy.