Automatyczne kierowanie

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
W zależności od regionu rynku, konfiguracji pojazdu, zakupionych opcji i wersji oprogramowania pojazd może nie być wyposażony w funkcję automatycznego kierowania lub funkcja może nie działać dokładnie tak, jak opisano.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Funkcja automatycznego kierowania jest w wersji BETA.

Funkcja automatycznego kierowania współpracuje z tempomatem uwzględniającym sytuację drogową (patrz Tempomat uwzględniający sytuację drogową) i podczas jazdy z zadaną prędkością utrzymuje pojazd Model S na pasie ruchu. Dodatkowo funkcja automatycznego kierowania umożliwia przejechanie pojazdem Model S na sąsiedni pas za pomocą kierunkowskazów (patrz Asystent zmiany pasa ruchu). Funkcja automatycznego kierowania wykrywa oznaczenia pasów ruchu oraz obecność pojazdów i obiektów i pomaga w wykonywaniu manewrów skrętuModel S.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
UWAGA
Upewnij się, że wszystkie kamery i czujniki (zależnie od wyposażenia) są czyste. Zabrudzone kamery i czujniki, a także warunki środowiskowe, takie jak deszcz czy wyblakłe oznaczenia pasów drogowych, mają negatywny wpływ na działanie funkcji.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Ostrzeżenie
Automatyczne kierowanie to funkcja wymagająca aktywnego udziału kierowcy. Kierowca musi przez cały czas trzymać ręce na kierownica.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Ostrzeżenie
Funkcja automatycznego kierowania jest przeznaczona do użytku na autostradach o ograniczonym dostępie i wymaga od kierowcy zachowania pełnej uwagi. Przy korzystaniu z funkcji automatycznego kierowania należy trzymać ręce na kierownica oraz obserwować warunki drogowe i innych uczestników ruchu. Nie używaj funkcji automatycznego kierowania w strefach robót drogowych ani tam, gdzie mogą być obecni rowerzyści lub piesi. Nie wolno zakładać, że funkcja automatycznego kierowania wyznacza odpowiedni tor jazdy. Należy być zawsze gotowym do szybkiej interwencji. Nieprzestrzeganie tych instrukcji może spowodować szkody materialne, poważne obrażenia ciała lub śmierć.

Korzystanie z funkcji automatycznego kierowania

W celu użycia funkcji automatycznego kierowania należy włączyć tę funkcję, dotykając kolejno Sterowanie > Autopilot > Funkcje Autopilota > Automatyczne kierowanie (Beta).

Ikona przedstawiająca szarą kierownicę.
Aby poinformować, że funkcja automatycznego kierowania jest dostępna (ale nie kieruje aktywnie pojazdem Model S), na panelu wskaźników wyświetlana jest szara ikona funkcji automatycznego kierowania.

Aby uruchomić funkcję automatycznego kierowania, dwukrotnie szybko pociągnąć do siebie dźwignię Autopilota.

Ilustracja dźwigni Autopilota ze strzałką skierowaną w stronę kierowcy
ikona niebieskiego koła kierownicy
Aby poinformować, że funkcja automatycznego kierowania aktywnie kieruje/wspomaga kierowanie pojazdem Model S, ikona na desce rozdzielczej ma kolor niebieski. Jeśli funkcja automatycznego kierowania może wykryć oznaczenia pasa ruchu, wyświetla je także w kolorze niebieskim.

Funkcja automatycznego kierowania na chwilę pokaże na desce rozdzielczej komunikat przypominający o konieczności zwracania uwagi na drogę oraz trzymania rąk na kierownica.

Prędkość, przy której można włączyć funkcję automatycznego kierowania może się różnić w zależności od poszczególnych warunków oraz od tego, czy wykrywany jest poprzedzający pojazd. Jeżeli nie zostanie wykryty poprzedzający pojazd, należy jechać z prędkością co najmniej 30 km/h, chyba że zostaną spełnione określone warunki dotyczące pojazdu i otoczenia, które umożliwią włączenie tej funkcji przy mniejszej prędkości. Jeżeli zostanie wykryty poprzedzający pojazd, funkcję automatycznego kierowania można włączyć przy dowolnej prędkości, a także po zatrzymaniu, pod warunkiem, że odległość między pojazdem Model S a pojazdem poprzedzającym będzie wynosić co najmniej 150 cm.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Po włączeniu funkcji automatycznego kierowania zostanie samoistnie włączona funkcja Automatycznych świateł długich, a maksymalna prędkość zadana będzie wynosić 140 km/h.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Ostrzeżenie
Nigdy nie wolno polegać na Autopilocie przy określaniu położenia pojazdów służb ratowniczych. Model S może nie wykryć sygnałów świetlnych pojazdów służb ratowniczych. Kierowca ma obowiązek zawsze spoglądać na drogę i musi być przygotowany do natychmiastowego podjęcia działań.

W sytuacjach, w których funkcja automatycznego kierowania jest tymczasowo niedostępna, ikona automatycznego kierowania zniknie z ekranu. Na przykład gdy prędkość jazdy nie jest odpowiednia do zadziałania funkcji automatycznego kierowania. Funkcja automatycznego kierowania może być niedostępna także w sytuacji, gdy kamery nie będą dostarczać wystarczających informacji.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
W warunkach słabego oświetlenia (zmierzch lub ciemność) funkcja automatycznego kierowania nie działa lub jest niedostępna, jeśli reflektory ustawione są na Wył.. Aby uzyskać najlepsze wyniki, ustaw reflektory na Auto.

Jeżeli funkcja automatycznego kierowania nie jest w stanie wykryć oznaczeń pasa ruchu, może określać jego przebieg na podstawie ruchu poprzedzającego pojazdu.

Funkcja automatycznego kierowania zazwyczaj dąży do ustawienia pojazdu Model S pośrodku pasa ruchu. Niemniej jednak mogą wystąpić sytuacje, w których funkcja automatycznego kierowania może pokierować pojazd Model S na ścieżkę jazdy, która odbiega od środka pasa (na przykład wykrycie barier).

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Ostrzeżenie
Funkcja automatycznego kierowania nie służy do pokierowania pojazdu Model S wokół przeszkód, które częściowo znajdują się na pasie ruchu, a w niektórych przypadkach może nie spowodować zatrzymania pojazdu z powodu przeszkód, które całkowicie blokują pas ruchu. Należy zawsze obserwować drogę przed pojazdem i być gotowym do natychmiastowego działania. Za kontrolę nad pojazdem Model S jest zawsze odpowiedzialny kierowca.

Ograniczona prędkość

Na autostradach o ograniczonym dostępie prędkość jazdy jest dostosowana do obowiązującego ograniczenia prędkości, z uwzględnieniem przesunięcia ustawionego przy użyciu Asystenta prędkości. Jeżeli funkcja automatycznego kierowania zostanie włączona na drodze przebiegającej przez strefę zamieszkania, drodze bez środkowej linii dzielącej pasy ruchu lub drodze o nieograniczonym dostępie, może ograniczyć maksymalną dozwoloną prędkość jazdy i wyświetlić komunikat o ograniczeniu prędkości na desce rozdzielczej. Ograniczona prędkość to ograniczenie prędkości na drodze plus 10 km/h.

Jeżeli funkcja automatycznego kierowania jest włączona, a pojazd nie może wykryć ograniczenia prędkości, funkcja automatycznego kierowania zmniejsza prędkość jazdy i obniża zadaną prędkość do 70 km/h. Kierowca może wymusić przyspieszenie i przekroczenie ograniczenia, ale pojazd Model S może nie zahamować przed wykrytymi przeszkodami. Po zwolnieniu pedału przyspieszenia funkcja automatycznego kierowania spowolni pojazd do ustawionej prędkości. Ustawioną prędkość można ponownie zwiększyć po zjechaniu z drogi lub po wyłączeniu funkcji automatycznego kierowania ruchem kierownica.

Wstrzymaj Kierownica

Funkcja automatycznego kierowania określa najlepszy sposób wspomagania podczas kierowania Model S. Po włączeniu funkcji automatycznego kierowania kierowca musi trzymać ręce na kierownica. W przypadku wykrycia, że kierowca przez określony czas nie trzyma dłoni na kierownica, u góry sekcji stanu samochodu na desce rozdzielczej pojawi się migające niebieskie światło i zostanie pokazany następujący komunikat:

Połóż dłonie na kierownicy
Delikatnie obróć kierownicę

Funkcja automatycznego kierowania wykrywa dłonie kierowcy, rozpoznając lekki opór podczas skręcania kierownica lub lekkie skręcenie kierownica przez kierowcę (bez wystarczającej siły, aby przejąć kierowanie).

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Po stwierdzeniu, że kierowca trzyma ręce na kierownicy, wyświetlany jest odpowiedni komunikat i funkcja automatycznego kierowania wznawia działanie.

Funkcja automatycznego kierowania wymaga, by kierowca obserwował otoczenie i był zawsze gotowy do przejęcia kontroli nad pojazdem. Jeśli funkcja automatycznego kierowania nadal nie wykrywa dłoni na kierownica, kontrolka na desce rozdzielczej miga coraz intensywniej i generowany jest sygnał dźwiękowy.

Stałe ignorowanie wezwań funkcji automatycznego kierowania do przyłożenia niewielkiej siły do kierownica sprawi, że funkcja ta wyłączy się na pozostałą część podróży i wyświetli następujący komunikat, powiadamiający o konieczności ręcznego kierowania pojazdem Jeżeli kierowca nie przejmie kontroli, funkcja automatycznego kierowania włączy ciągły sygnał dźwiękowy i migające światła ostrzegawcze oraz wyhamuje pojazd aż do całkowitego zatrzymania.

Wykrzyknik w trójkącie
Automatyczne kierowanie niedostępne przez resztę jazdy. Przytrzymaj kierownica, aby ręcznie kierować pojazdem.

Przez resztę podróży kierowca będzie musiał kierować ręcznie. Funkcja automatycznego kierowania stanie się ponownie dostępna podczas kolejnej jazdy (po zatrzymaniu pojazdu Model S i włączeniu położenia postojowego).

Wyłączenie funkcji automatycznego kierowania

Jeżeli dojdzie do sytuacji, w której funkcja automatycznego kierowania nie będzie mogła pomagać w kierowaniu pojazdem Model S, zostanie ona wyłączona, zostanie wygenerowane ostrzeżenie dźwiękowe, a na desce rozdzielczej pojawi się następujący komunikat:

Wykrzyknik w trójkącie
Przerywanie działania funkcji automatycznego kierowania

Anulowanie działania funkcji automatycznego kierowania

Działanie funkcji automatycznego kierowania jest anulowane w następujących sytuacjach:

 • kierowca naciska hamulec;
 • kierowca obraca kierownica (choćby przykładając tylko niewielką siłę);
 • kierowca odpycha od siebie dźwignię Autopilota;
 • została przekroczona maksymalna prędkość, przy której funkcja automatycznego kierowania może kierować pojazdem – 150 km/h;
 • kierowca zmienia bieg;
 • drzwi zostają otwarte.
 • Uruchamia się układ automatycznego hamowania awaryjnego (patrz Asystent unikania kolizji).

W momencie anulowania działania funkcji automatycznego kierowania włącza się sygnał dźwiękowy, a ikona automatycznego kierowania zmienia kolor na szary, sygnalizując wyłączenie, lub znika, sygnalizując, że funkcja automatycznego kierowania jest chwilowo niedostępna.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Jeżeli powodem anulowania jest przyłożenie siły do kierownicy w celu jej obrócenia, tempomat uwzględniający sytuację drogową pozostaje aktywny. Tempomat uwzględniający sytuację drogową można wyłączyć w zwykły sposób, wciskając pedał hamulca lub odpychając krótko dźwignię Autopilota.

Funkcję automatycznego kierowania można wyłączyć tak, by przestała być dostępna, dotykając kolejno Sterowanie > Autopilot > Funkcje Autopilota > Automatyczne kierowanie (Beta).

Asystent zmiany pasa ruchu

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
W zależności od regionu rynku, konfiguracji pojazdu, zakupionych opcji i wersji oprogramowania pojazd może nie być wyposażony w funkcję Asystenta zmiany pasa ruchu lub funkcja może nie działać dokładnie tak, jak opisano.

Gdy funkcja automatycznego kierowania jest włączona, w celu przejechania pojazdem Model S na sąsiedni pas włącz kierunkowskaz (użycie kierownica spowodowałoby wyłączenie funkcji automatycznego kierowania).

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Ostrzeżenie
Kierowca ma obowiązek sprawdzić, czy docelowy pas jest bezpieczny i nadaje się do jazdy. Przed zmianą pasa kierowca powinien więc bezwzględnie ustalić, czy manewr może być wykonany bezpiecznie, sprawdzając martwe strefy, oznaczenia pasów ruchu oraz otoczenie.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Ostrzeżenie
Nie wolno zakładać, że funkcja Asystenta zmiany pasa ruchu wyznacza odpowiedni tor jazdy. Podczas jazdy należy zachować uwagę oraz obserwować drogę, innych uczestników ruchu drogowego przed pojazdem i otoczenie, a także deskę rozdzielczą, gdzie mogą się pojawiać ostrzeżenia. Należy być zawsze gotowym do szybkiej interwencji.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Ostrzeżenie
Funkcji Asystenta zmiany pasa ruchu nie wolno używać na drogach, na których warunki drogowe ulegają ciągłym zmianom i na których znajdują się rowerzyści lub piesi.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Ostrzeżenie
Sprawność działania funkcji Asystenta zmiany pasa ruchu zależy od zdolności rozpoznania oznaczeń pasów ruchu przez kamery.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Ostrzeżenie
Funkcji Asystenta zmiany pasa ruchu nie należy używać na krętych drogach o ostrych zakrętach, na drogach oblodzonych lub śliskich oraz gdy warunki pogodowe (np. ulewny deszcz, śnieg, mgła itp.) mogą zasłaniać widok z kamery (lub kamer) albo czujników (jeśli znajdują się na wyposażeniu).
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Ostrzeżenie
Nieprzestrzeganie wszystkich ostrzeżeń i instrukcji może spowodować uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała lub śmierć.

Obsługa funkcji Asystenta zmiany pasa ruchu

Funkcja Asystenta zmiany pasa ruchu jest zawsze dostępna po włączeniu funkcji automatycznego kierowania. Zmiana pasów ruchu za pomocą funkcji Asystenta zmiany pasa ruchu:

 1. Przeprowadź kontrole wzrokowe, aby upewnić się, że zmiana pasa ruchu jest w pełni bezpieczna.
 2. Włącz odpowiedni kierunkowskaz, trzymając ręce na kierownica.
 3. W razie potrzeby po przejechaniu na wybrany pas wyłącz kierunkowskaz.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Jeżeli nie uda się zmienić pasa w ciągu pięciu sekund, działanie funkcji Asystenta zmiany pasa ruchu zostanie anulowane.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Minimalna prędkość, przy której funkcja Asystenta zmiany pasa ruchu działa, może się różnić w zależności od regionu, prędkości na sąsiednich pasach ruchu oraz innych czynników. Zawsze należy zachować gotowość, aby zmienić pas kierując ręcznie, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Funkcja Asystenta zmiany pasa ruchu pomaga skierować pojazd Model S na sąsiedni pas ruchu, wskazany przez włączony kierunkowskaz, jeśli zostaną spełnione następujące warunki:

 • Kierunkowskaz jest włączony.
 • Funkcja Asystenta zmiany pasa ruchu wykrywa ręce kierowcy na kierownica.
 • Model S nie wykrywa pojazdu w martwym polu ani pojazdu lub innej przeszkody pośrodku docelowego pasa ruchu.
 • Oznaczenia pasów wskazują, że zmiana pasa jest dozwolona.
 • W połowie manewru zmiany pasa Model S musi wykryć zewnętrzne oznaczenie docelowego pasa ruchu. Jeżeli oznaczenie pasa nie zostanie wykryte, manewr zmiany pasa ruchu zostaje przerwany i Model S powraca na dotychczasowy pas ruchu.
 • Widok z kamer nie jest zasłonięty.

W trakcie automatycznej zmiany pasa następuje aktywacja funkcji przyspieszenia przy wyprzedzaniu (Overtake Acceleration), co pozwala pojazdowi Model S podjechać bliżej do poprzedzającego pojazdu (patrz Przyspieszenie przy wyprzedzaniu).

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Funkcja Asystenta zmiany pasa ruchu pomaga zmienić pas jazdy pojazdu Model S po jednym pasie na raz. Chcąc wykonać kolejną zmianę pasa, kierowca musi zaczekać na dokończenie pierwszego manewru i ponownie włączyć odpowiedni kierunkowskaz.

Istotne jest, aby podczas korzystania z funkcji Asystenta zmiany pasa ruchu monitorować jej działanie, obserwując tor jazdy przed pojazdem oraz otoczenie pojazdu. Kierowca powinien być w każdej chwili gotowy do przejęcia kontroli. W chwili przejeżdżania na sąsiedni pas ruchu na desce rozdzielczej pokazywana jest lokalizacja na pasie ruchu, na który przejeżdża pojazd Model S.

W sytuacji gdy sprawność działania funkcji Asystenta zmiany pasa ruchu nie jest optymalna lub niedokładne dane uniemożliwiają jej działanie, na desce rozdzielczej pojawia się seria ostrzeżeń. Z tego powodu przy korzystaniu z funkcji Asystenta zmiany pasa ruchu należy zawsze obserwować deskę rozdzielczą i być gotowym do przejęcia ręcznego kierowania pojazdem Model S.

Prędkość na sąsiednim pasie ruchu

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
W zależności od regionu rynku, konfiguracji pojazdu, zakupionych opcji i wersji oprogramowania pojazd może nie być wyposażony w funkcję wykrywania prędkości na sąsiednim pasie ruchu lub funkcja może nie działać dokładnie tak, jak opisano.

Gdy pojazd porusza się z prędkością znacznie większą niż pojazdy na sąsiednich pasach, Model S automatycznie zmniejsza prędkość jazdy. Jest to szczególnie pomocne w przypadku dużych korków lub gdy pojazdy stale zmieniają pasy ruchu. Gdy pojazd Model S wykryje inne pojazdy przemieszczające się znacznie wolniej, sąsiednie pasy wyświetlane na desce rozdzielczej zostaną oznaczone strzałkami, a wykryte pojazdy będą podświetlone na szaro, natomiast pojazd Model S w razie potrzeby zwolni. Aby tymczasowo wyłączyć działanie funkcji, naciśnij pedał przyspieszenia.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Ostrzeżenie
Nie należy nigdy polegać na funkcji Autopilota w celu określenia bezpiecznej prędkości jazdy; to kierowca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo jazdy i przestrzeganie obowiązujących przepisów ruchu drogowego.

Wykrywanie świateł i znaku stop

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
W zależności od regionu rynku, konfiguracji pojazdu, zakupionych opcji i wersji oprogramowania pojazd może nie być wyposażony w funkcję ostrzegania o światłach stopu i znaku stop lub funkcja może nie działać dokładnie tak, jak opisano.

Jeżeli w trakcie korzystania z funkcji automatycznego kierowania pojazd Model S wykryje prawdopodobieństwo przejechania na czerwonym świetle lub niezatrzymania się przy znaku stop, na desce rozdzielczej jest wyświetlane ostrzeżenie, któremu towarzyszy sygnał dźwiękowy. W przypadku pojawienia się komunikatu NATYCHMIAST WYKONAJ ODPOWIEDNI MANEWR! natychmiast zareaguj!

Alarmy dźwiękowe i wizualne wyłączają się po kilku sekundach lub po naciśnięciu pedału hamulca, zależnie od tego, co nastąpi pierwsze.

Funkcja Wykrywanie świateł i znaku stop pełni wyłącznie rolę ostrzegawczą. Nie powoduje to spowolnienia lub zatrzymania pojazdu Model S na czerwonym świetle, przy znaku stop, na oznakowaniu drogi itp. Jeśli pojazd jest wyposażony w funkcję Wykrywanie świateł i znaku stop, można włączyć opcję automatycznego zatrzymywania pojazdu Model S przy sygnalizacji świetlnej oraz przy znaku stop (patrz Wykrywanie świateł i znaku stop).

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
UWAGA
Funkcja Wykrywanie świateł i znaku stop wymaga dostępu do map pokładowych w celu określenia, czy w danej lokalizacji znajduje się sygnalizacja świetlna lub znak stop. W niektórych przypadkach dane mapy są niedokładne lub nieaktualne i mogą nie obejmować wszystkich świateł stopu lub znaków stopu. Dlatego funkcja Wykrywanie świateł i znaku stop może nie wykrywać wszystkich czerwonych świateł i znaków stop.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Ostrzeżenie
Funkcja Wykrywanie świateł i znaku stop nie włącza hamulców ani nie zmniejsza prędkości pojazdu Model S i może nie wykrywać niektórych czerwonych świateł i znaków stop. Zadaniem funkcji Wykrywanie świateł i znaku stop jest tylko dostarczanie wskazówek; nie zwalnia to z konieczności zachowania uwagi podczas prowadzenia i nie zastępuje rozsądnej oceny sytuacji. Podczas jazdy kierowca powinien obserwować drogę i nie liczyć na to, że funkcja Wykrywanie świateł i znaku stop ostrzeże go przed czerwonym światłem lub znakiem stop.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Ostrzeżenie
Funkcja Wykrywanie świateł i znaku stop ostrzega wyłącznie o zbliżaniu się do widocznego czerwonego znaku stop, czerwonego światła lub późnego etapu żółtego światła sygnalizacji drogowej. Może nie ostrzegać o skrzyżowaniach z migającymi światłami i nie ostrzega o znakach ustąpienia pierwszeństwa ani tymczasowych znakach stop lub ustąpienia pierwszeństwa (na przykład przy obszarze robót drogowych). Funkcja wykrywanie świateł i znaku stop nie ostrzega także przed zbliżaniem się do czerwonego światła ani znaku stop, jeżeli kierowca naciska pedał przyspieszenia lub hamulca (co powoduje wyłączenie funkcji automatycznego kierowania).

Ograniczenia

Funkcja automatycznego kierowania oraz powiązane z nią funkcje prawdopodobnie nie będą działać zgodnie z oczekiwaniami, gdy:

 • Funkcja automatycznego kierowania nie może prawidłowo rozpoznać oznaczeń pasów; Oznaczenia pasów mogą być nadmiernie starte, mogą się na nie nakładać wcześniejsze oznaczenia, mogą być modyfikowane ze względu na roboty drogowe, mogą się szybko zmieniać (rozgałęziać, przecinać lub łączyć), mogą padać na nie głębokie cienie obiektów lub elementów krajobrazu, a na nawierzchni drogi mogą być widoczne łączenia lub inne linie o wysokim kontraście.
 • Widoczność jest słaba (z powodu ulewy, śniegu, mgły itp.) lub warunki pogodowe zakłócają działanie czujników;
 • Kamery i czujniki są zasłonięte lub uszkodzone;
 • Droga prowadzi przez wzgórza;
 • Pojazd zbliża się do punktu płatniczego;
 • Droga jest bardzo nierówna lub ma ostre zakręty;
 • Jasne światło (na przykład bezpośrednie promienie słoneczne) oślepia kamery;
 • Działanie czujników (zależnie od wyposażenia) jest zakłócone przez inne podzespoły elektryczne lub urządzenia wytwarzające ultradźwięki;
 • W chwili włączenia kierunkowskazu w martwym polu zostanie wykryty inny pojazd;
 • Model S jest bardzo blisko poprzedzającego pojazdu, który zasłania pole widzenia kamer;
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Ostrzeżenie
Istnieje wiele nieprzewidzianych okoliczności, które mogą zakłócić działanie funkcji automatycznego kierowania. Należy o tym pamiętać i zdawać sobie sprawę, że funkcja automatycznego kierowania może nie pomóc w kierowaniu pojazdem Model S w odpowiedni sposób. Kierowca powinien zachowywać uwagę i być zawsze gotowy do szybkiej interwencji.