Zasilanie zewnętrzne

W poniższej procedurze założono użycie zewnętrznego źródła zasilania niskie napięcie (np. przenośnego urządzenia rozruchowego). Aby uruchomić pojazd Model S z użyciem zasilania z innego pojazdu, należy się zapoznać z instrukcjami producenta tego pojazdu.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
UWAGA
Model S nie może być używany do rozruchu innych pojazdów. Może to spowodować uszkodzenia.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
UWAGA
Przy podłączaniu zewnętrznego zasilania do pojazdu Model S należy unikać zwarć. Pojazd Model S może zostać uszkodzony, jeśli dojdzie do odwrotnego podłączenia kabli do zacisków, zetknięcia kabli itp.

Wykonaj następujące czynności:

Upewnij się, że masz zewnętrzne źródło zasilania. Po otwarciu przedniej pokrywy.

 1. Zdejmij panel serwisowy.
 2. Znajdź zaciski dodatni (+) i ujemny (-).
 3. Zwolnij osłonę czerwonego, dodatniego (+) zacisku, a następnie podłącz czerwony, dodatni przewód zewnętrznego źródła zasilania niskie napięcie do czerwonego, dodatniego (+) zacisku.
 4. Podłącz czarny przewód ujemny (-) źródła zasilania niskie napięcie do pojazdu.
 5. Włącz zewnętrzne źródło zasilania zgodnie z instrukcjami jego producenta. Wybudź ekran dotykowy, dotykając go.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Uwaga
  Uaktywnienie ekranu dotykowego może nastąpić po kilku minutach, gdy pojazd otrzyma odpowiednią ilość energii.
 6. Gdy zasilanie zewnętrzne niskie napięcie przestanie być potrzebne, odłącz oba kable, rozpoczynając od czarnego kabla ujemnego (-).
 7. Przesuń obudowę złącza elektrycznego, znajdującą się w górnej części akumulatora niskie napięcie, w kierunku złącza, aby podłączyć złącze do akumulatora niskie napięcie.
 8. W górnej części akumulatora niskie napięcie pchnij w dół blokadę, która zabezpiecza złącze elektryczne w obudowie gniazda.
 9. Zamontuj także panel serwisowy, wciskając go na miejsce.
 10. Zamknij przednią pokrywę.