Ekran dotykowy

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Ostrzeżenie
Podczas jazdy należy zawsze zwracać uwagę na ruch i warunki panujące na drodze. Podczas jazdy nie należy używać ekranu dotykowego do zmiany ustawień, ponieważ rozpraszałoby to uwagę kierowcy i narażało bezpieczeństwo pasażerów i innych użytkowników drogi.

Ekran dotykowy umożliwia sterowanie wieloma funkcjami, które w tradycyjnych samochodach obsługuje się za pomocą fizycznych przycisków (dotyczy to na przykład ustawień ogrzewania i klimatyzacji w kabinie, świateł itp.). Ekran dotykowy służy także do sterowania multimediami, nawigacji, korzystania z funkcji rozrywki oraz dostosowywania pojazdu Model S do swoich preferencji. Często używane elementy sterujący na ekranie dotykowym można obsługiwać poleceniami głosowym, bez użycia rąk (patrz Polecenia głosowe).

Ponowne uruchomienie ekranu dotykowego może pomóc w sytuacji, gdy przestanie on reagować lub zacznie działać nieprawidłowo (patrz Ponowne uruchamianie ekranu dotykowego lub deski rozdzielczej).

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
UWAGA
Nie nakładaj folii ochronnej na ekran dotykowy. Może to spowodować niezamierzone dotknięcia ekranu dotykowego (tzw. dotknięcia fantomowe), opóźnioną reakcję lub brak reakcji na dotyk, wyładowania elektrostatyczne, które mogą uszkodzić ekran dotykowy itp. Wszelkie uszkodzenia spowodowane założeniem na ekran folii ochronnej nie są objęte gwarancją.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Ilustracje służą do wyłącznie lepszemu zrozumieniu. Wyświetlane informacje różnią się w zależności od wyposażenia pojazdu, wersji oprogramowania, rynku i ustawionego języka.
 1. Pasek stanu: Elementy sterujące i informacje o stanie pojazdu dostępne na górnym pasku (patrz Ikony na górnym pasku stanu).
 2. Nawigacja: Pozwala zmienić orientację mapy, znaleźć miejsce docelowe lub wyznaczyć do niego trasę, a także zmienić ustawienia nawigacji (patrz Mapy i nawigacja).
 3. Sterowanie: umożliwia obsługę różnych funkcji i dostosowanie pojazdu Model S do swoich preferencji. Na mapie ukaże się ekran Sterowanie. Dotknij opcji na ekranie Sterowanie, aby wyświetlić różne ustawienia i preferencje powiązane z wybraną opcją.

  Aby znaleźć określone ustawienie, dotknij Szukaj w górnej części ekranu Sterowanie. Wprowadzaj zmiany bezpośrednio w wynikach lub dotknij łącza, aby przejść do odpowiedniej opcji w menu Sterowanie.

  Ikona informacji
  Ikony informacji wyświetlane obok poszczególnych ustawień pozwalają wyświetlić okno z przydatnymi informacjami na temat danego ustawienia.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Uwaga
  Wiele elementów sterujących pojazdu, ustawień i preferencji (takich jak układ klimatyzacji, multimedia i nawigacja) można regulować bez użycia rąk za pomocą poleceń głosowych (patrz Polecenia głosowe).
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Uwaga
  Poprzez długie naciśnięcie przycisku można także przesłać opinię na temat ekranu dotykowego.
 4. Sterowanie klimatyzacją (kierowca): Strzałka w prawo i lewo służą do podwyższania/obniżania temperatury w kabinie. Dotknij opcji Oddzielnie, aby wyświetlać oddzielnie elementy sterujące kierowcy i pasażera. Dotknięcie ikony wentylatora pozwala dostosować ustawienia klimatyzacji (patrz Elementy sterujące klimatyzacji).
 5. Moje aplikacje: Aby uzyskać dostęp do często używanych aplikacji i elementów sterujących za jednym dotknięciem, możesz wybrać elementy wyświetlane w tym miejscu. Patrz Dostosowywanie obszaru Moje aplikacje.
 6. Interfejs uruchamiania aplikacji: Dotknij interfejsu uruchamiania aplikacji, aby otworzyć zasobnik aplikacji. Następnie dotknij dowolnej aplikacji, aby ją otworzyć. Wybrana aplikacja wyświetli się nad mapą. Aby zamknąć aplikację, przeciągnij ją w dół.
 7. Ostatnie aplikacje: Pokazuje ostatnio używane aplikacje. Liczba wyświetlanych ostatnio używanych aplikacji zależy od tego, ile aplikacji dodano do obszaru Moje aplikacje. Jeśli do obszaru Moje aplikacje zostanie dodana maksymalna liczba aplikacji, wyświetlane będą tylko najnowsze aplikacje.
 8. Sterowanie klimatyzacją (pasażer): Wyświetla się, gdy dla elementów sterujących temperaturą została włączona opcja Oddzielnie, mająca na celu rozdzielenie elementów sterujących kierowcy i pasażera.
 9. Regulacja głośności: Umożliwia sterowanie poziomem dźwięku odtwarzacza multimedialnego i połączeń telefonicznych (patrz Regulacja głośności). Głośność wskazówek nawigacji jest ustawiana osobno (patrz Mapy i nawigacja).

Dostosowywanie obszaru Moje aplikacje

Aby uzyskać dostęp do często używanych aplikacji i elementów sterujących za jednym dotknięciem, można dostosować sposób wyświetlania w Moich aplikacjach na dolnym pasku ekranu dotykowego:

 1. Uruchom tryb dostosowywania, dotykając w obszarze Moje aplikacje dowolnej aplikacji i przytrzymując ją lub dotykając dowolnego elementu sterującego i przytrzymując go. Jeśli ten obszar jest pusty, dotknij interfejsu uruchamiania aplikacji.
 2. Przeciągnij dowolną aplikację lub element sterujący z zasobnika aplikacji do Moich aplikacji na dolnym pasku.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Uwaga
  Ogrzewanie siedzeń wybrane z zasobnika aplikacji wyświetla się obok temperatury, a nie w obszarze Moje aplikacje.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Po dodaniu maksymalnej liczby aplikacji lub elementów sterujących do Moich aplikacji dodanie kolejnej aplikacji spowoduje usunięcie aplikacji znajdującej się najbardziej na prawo.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Usuń aplikację lub element sterujący z Moich aplikacji, dotykając go i przytrzymując, a następnie dotykając związanego z nim znaku „X”.

Ikony na górnym pasku stanu

odblokowany zamek
Pozwala zablokować/odblokować zamki wszystkich drzwi i pokryw.
16:20
Pojazd automatycznie aktualizuje czas. Jeśli czas nie je prawidłowy, upewnij się, że pojazd ma łączność z internetem i odbiera sygnał GPS, a oprogramowanie pojazdu jest aktualne.
żółty zegar
Wyświetla się, gdy aktualizacja oprogramowania jest w pełni pobrana i gotowa do zainstalowania. (patrz Aktualizacje oprogramowania).
półkole z mniejszym kółkiem ponad nim
Pozwala dodawać, konfigurować i szybko przełączać profile kierowcy (łącznie z trybem parkingowym i funkcją łatwego wsiadania). Patrz Profile kierowców.
dom ze strzałką w środku
Pozwala programować urządzenia HomeLink i sterować nimi (jeżeli pojazd jest wyposażony w tę funkcję) (patrz Inteligentny garaż).
czerwone kółko z wykrzyknikiem w środku
Pojawia się, gdy jest aktywne powiadomienie. Dotknięcie pozwala wyświetlić szczegóły powiadomienia. Aby wyświetlić listę najnowszych powiadomień z najnowszym powiadomieniem na początku, można także dotknąć opcji Serwis > Powiadomienia.
kółko z promieniami wybiegającymi w górę
Pozwala nawiązać połączenie z siecią Wi-Fi.
linie, których wysokość zwiększa się od lewej do prawej
Oznacza połączenie z siecią komórkową. Pozwala połączyć się z siecią Wi-Fi (patrz Wi-Fi).
linie, których wysokość zwiększa się od lewej do prawej, z biegnąca przez nie linią
Pojawia się, gdy połączenie pojazdu Model S z siecią komórkową jest niedostępne. Dotknij tej ikony, aby uzyskać szybki dostęp do ustawień Wi-Fi.
Symbol Bluetooth
Pozwala połączyć się z urządzeniem Bluetooth (patrz Bluetooth).
żółta postać i poduszka powietrzna oraz napis „PODUSZKA PASAŻERA WYŁ.”
Stan przedniej poduszki powietrznej pasażera (patrz Poduszki powietrzne).

Ponowne uruchamianie ekranu dotykowego lub deski rozdzielczej

Można ponownie uruchomić ekran dotykowy, jeśli nie reaguje lub działa w sposób nietypowy.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Ze względu na bezpieczeństwo osób podróżujących pojazdem i innych użytkowników drogi należy ponownie uruchamiać ekran dotykowy tylko wtedy, gdy pojazd stoi z włączonym położeniem postojowym.
 1. Włącz położenie postojowe.
 2. Naciśnij oba przyciski przewijania na kierownica i przytrzymaj je, aż ekran dotykowy zmieni kolor na czarny. Wciśnięcie pedału hamulca podczas przytrzymywania przycisków przewijania nie ma na nic wpływu i nie jest wymagane.
  Kierownica ze zbliżeniem na strzałki w górę wskazujące na lewy i prawy przycisk przewijania.
 3. Po kilku sekundach pojawi się logo Tesla. Ekran uruchomi się ponownie po ok. 30 sekundach. Jeżeli po upływie kilku minut ekran nadal nie będzie reagować lub będzie działać nieprawidłowo, spróbuj wyłączyć i włączyć zasilanie pojazdu (jeśli to możliwe). Patrz Włączanie i wyłączanie zasilania pojazdu.

Aby ponownie uruchomić deskę rozdzielczą, przełącz na położenie postojowe, następnie naciśnij i przytrzymaj dwa górne przyciski na kierownicy (Polecenia głosowe i Dalej) przez 15–30 sekund, aż ekran zmieni kolor na czarny. Po kilku sekundach pojawi się logo Tesla. Deska rozdzielcza uruchomi się ponownie po ok. 30 sekundach.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Naciśnięcie przycisków przewijania powoduje tylko ponowne uruchomienie ekranu dotykowego. Nie uruchamia ponownie żadnego innego elementu pojazdu i nie włącza ani nie wyłącza zasilania Model S.

Dostosowywanie ustawień wyświetlacza i dźwięku

Dotknij opcji Sterowanie > Wyświetlacz, aby dostosować ustawienia wyświetlacza do własnych preferencji.

 • Wygląd: Dostosowanie jasności wyświetlacza: Dark lub Light. Po wybraniu opcji Auto ekran będzie się automatycznie przełączać w zależności od intensywności oświetlenia zewnętrznego.
 • Jasność: Ręczne przeciągnięcie suwaka pozwala sterować poziomem jasności. W przypadku ustawienia trybu wyświetlacza na Auto ekran dotykowy bierze pod uwagę nie tylko warunki otoczenia, ale także preferencje użytkownika. Model S zapamiętuje na przykład, jakie ustawienia jasności wybrał użytkownik, a następnie odpowiednio się dostosowuje.
 • Oszczędzanie energii: Po włączeniu pozwala obniżyć zużycie energii, gdy pojazd Model S nie jest używany (w nowszych pojazdach funkcja ta jest zautomatyzowana). Patrz Uzyskanie maksymalnego zasięgu jazdy.
 • Tryb czyszcz. ekranu: Po włączeniu tej opcji ekran ciemnieje i tymczasowo wyłącza się, co ułatwia jego wyczyszczenie. Aby wyjść z trybu czyszczenia ekranu, postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.
 • Język ekranu dotykowego: Pozwala wybrać język używany na ekranie dotykowym.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Uwaga
  Model S Zmiana języka jest możliwa tylko po wybraniu położenia postojowego. Po zmianie języka następuje niewielkie opóźnienie działania, ponieważ pojazd Model S wyłącza i ponownie włącza ekran dotykowy.
 • Język rozpoznawania poleceń: Wybierz język, w którym będziesz wypowiadać polecenia głosowe.
 • Język nawigacji głosowej: Pozwala wybrać język, jakiego system nawigacji ma używać do obsługi wypowiadanych instrukcji.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Uwaga
  W przypadku języków wymagających pobrania wybierz język z listy rozwijanej, aby zainicjować pobieranie (wymagane połączenie Wi-Fi).
 • Time: Pozwala wybrać 12- lub 24-godzinny format wyświetlania godziny.
 • Format regionu (o ile dostępny): Pozwala wybrać region, aby zdefiniować konwencję formatu dat (mm dd rr/dd-mm-rr itp.) i separatora dziesiętnego (5.123, 5,123 itp.).
 • Wyświetlacz energii: Można wybrać wyświetlanie pozostałej energii i jednostek ładowania jako wartości procentowej pozostałej energii akumulatora lub jako szacunkowej odległości, jaką można przejechać.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Uwaga
  Przybliżone dane na temat dostępnej energii mogą być tylko ogólną wskazówką przy przewidywaniu czasu, kiedy konieczne będzie naładowanie akumulatora. Na zużycie energii wpływa wiele czynników. Patrz Czynniki wpływające na zużycie energii.
 • Dystans: Wybierz, czy chcesz wyświetlać wymiary w systemie metrycznym (km, cm itp.) czy imperialnym (mile, cale itp.).
 • Temperatura: Wybór wyświetlania temperatury w stopniach Fahrenheita lub Celsjusza.
 • Ciśnienie opon: Wybór wyświetlania ciśnienia w oponach w BAR lub PSI.

Oprócz dostosowania wyświetlacza można włączyć tryb Joe, aby zmniejszyć głośność wszystkich dzwonków, które nie są związane z krytycznymi kwestiami bezpieczeństwa. W celu włączenia dotknij kolejno pozycji Sterowanie > Bezpieczeństwo > Tryb Joe.

Nazwa pojazdu

Aby jeszcze bardziej spersonalizować Twój pojazd, możesz nadać mu nazwę. Dotknij Sterowanie > Oprogramowanie > Nazwij pojazd po prawej stronie ekranu dotykowego, poniżej wizualizacji pojazdu Model S. Jeśli Twój pojazd ma już nadaną nazwę, dotknij obecnej nazwy, aby ją zmienić. W wyświetlonym oknie wprowadź nową nazwę i dotknij Zapisz. Nazwa pojazdu Model S będzie widoczna także w aplikacji mobilnej Tesla.

Usuwanie danych osobowych przy użyciu funkcji przywrócenia ustawień fabrycznych

Podczas przekazywania własności pojazdu Model S należy ze względów bezpieczeństwa przywrócić ustawienia fabryczne przed usunięciem pojazdu z Twojego konta, dotykając Sterowanie > Serwis > Przywrócenie ustawień fabrycznych. Przed usunięciem danych pojazd Model S weryfikuje dane użytkownika, prosząc o podanie nazwy użytkownika i hasła do konta Tesla.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Ustawienia fabryczne można przywrócić wyłącznie, jeśli pojazd jest przypisany do Twojego konta. Po usunięciu pojazdu z Twojego konta nie będziesz mieć dostępu do funkcji przywracania ustawień fabrycznych i usuwania wszystkich danych osobowych.