Zgłaszanie usterek w zakresie bezpieczeństwa

Kontakt z firmą Tesla

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat pojazdu Model S, należy wejść na stronę http://www.tesla.com i zalogować się na swoje konto Tesla lub zarejestrować się, aby uzyskać konto.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących pojazdu Model S należy zadzwonić do firmy Tesla. Aby znaleźć numer dla swojego regionu, wejdź na stronę http://www.tesla.com i wyświetl informacje kontaktowe.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Można również użyć poleceń głosowych, aby przekazać informację zwrotną do firmy Tesla. Powiedz „Report” („Raport”), „Feedback” („Opinia”) lub „Bug report” (Raport błędu”), a następnie wygłoś krótki komentarz. Model S wykonuje migawkę swoich systemów, w tym aktualnej lokalizacji, danych diagnostycznych pojazdu oraz zrzutów ekranu dotykowego i panelu sterowania. Firma Tesla okresowo dokonuje przeglądu tych uwag i wykorzystuje je w celu dalszego doskonalenia Model S.