Multimedia

Przegląd

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Dostępność aplikacji obsługujących multimedia zależy od regionu, konfiguracji pojazdu, nabytych opcji i wersji oprogramowania. Niektóre opisane aplikacje mogą nie być dostępne w Twoim regionie lub mogą być zastąpione innymi.

Odtwarzacz multimedialny jest wyświetlany na ekranie dotykowym i służy do odtwarzania multimediów różnego rodzaju. Możesz przeciągnąć odtwarzacz multimedialny w górę, aby go rozwinąć, lub w dół, aby go zminimalizować do widoku Miniplayer. Miniplayer to wygodne narzędzie, które zajmuje najmniej miejsca na ekranie dotykowym i wyświetla informacje o tym, co jest aktualnie odtwarzane. Ten widok oferuje tylko podstawowe funkcje związane z odtwarzanymi multimediami.

Z usług przesyłania strumieniowego można korzystać pod warunkiem dostępności połączenia danych (np. przez Wi-Fi lub z użyciem łączności premium). Do niektórych serwisów można się logować przy użyciu domyślnego konta Tesla. Inne przy pierwszym użyciu mogą wymagać podania danych konta.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Zamiast uruchamiania innej aplikacji multimedialnej można zmienić źródło na rozwijanej liście ekranu odtwarzacza multimedialnego.
Radio: Umożliwia wybór stacji radiowej z listy lub bezpośrednie dostrojenie radia do określonej częstotliwości za pomocą klawiatury numerycznej. Aby zmienić częstotliwość, naciśnij strzałki przejścia dalej lub wstecz.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Stacje radiowe są uporządkowane alfabetycznie. Możesz samodzielnie określić sposób wybierania stacji, ustawiając ulubione (patrz Ostatnie i ulubione).
Bluetooth: Służy do odtwarzania plików audio zapisanych w pamięci telefonu lub na urządzeniu USB podłączonych przez Bluetooth (patrz Odtwarzanie multimediów z urządzeń).
Streaming: Umożliwia korzystanie z usług strumieniowego przesyłania muzyki dostępnych w danym regionie (zależnie od wyposażenia).
Spotify: Służy do odtwarzania materiałów dostępnych w serwisie Spotify.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Do korzystania z tej funkcji wymagane jest konto Spotify Premium.
Apple Music: Służy do odtwarzania materiałów audio z usługi Apple Music.
Ikona mikrofonu
Caraoke (zależnie od wyposażenia): Śpiewaj do melodii różnych piosenek (patrz Caraoke).
TuneIn: Służy do odtwarzania materiałów dostępnych w serwisie TuneIn.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Każdą aplikację multimedialną lub źródło multimediów można wyświetlić lub ukryć. Patrz Ustawienia multimediów.

Opcje dostępne na ekranie odtwarzacza multimedialnego podczas słuchania radia internetowego lub strumieniowego przesyłania muzyki mogą się różnić w zależności od tego, co jest odtwarzane. Strzałki przejścia dalej lub wstecz pozwalają wybrać kolejną dostępną (a czasami także poprzednią) stację, odcinek lub utwór. Kolejny/poprzedni utwór można również odtworzyć, korzystając z lewego przycisku przewijania na kierownica.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Za pomocą poleceń głosowych można dostosowywać ustawienia i preferencje w zakresie multimediów, takie jak regulacja głośności, odtwarzanie określonych utworów lub przełączanie źródła multimediów (patrz Polecenia głosowe).

Regulacja głośności

Głośność można regulować w następujący sposób:
  • Obróć przycisk przewijania po lewej stronie kierownica w górę lub w dół, aby zwiększyć lub zmniejszyć głośność. To ustawienie obejmuje głośność mediów, poleceń głosowych i połączeń telefonicznych.
  • Głośność może być dostosowywana do prędkości jazdy i ustawień klimatyzacji.
  • W dolnym narożniku ekranu dotykowego dotknij strzałek <> przypisanych do ikony głośnika.
  • Aby wyciszyć dźwięk, naciśnij lewy przycisk przewijania. Kolejne naciśnięcie przywróci dźwięk.
  • Naciśnięcie lewego przycisku przewijania podczas rozmowy telefonicznej wycisza dźwięk i wyłącza mikrofon kierowcy.

Ustawienia multimediów

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Dostępne ustawienia różnią się w zależności od rynku. Ponadto pewne ustawienia mogą nie mieć zastosowania do wszystkich źródeł audio.
Ikona ustawień multimediów
Aby uzyskać dostęp do ustawień dźwięku, naciśnij ikonę ustawień na pasku wyszukiwania odtwarzacza multimedialnego.

Możesz dostosować następujące ustawienia:

  • Ton: Przesuń suwaki, aby wyregulować głośnik niskotonowy i każdy z pięciu zakresów częstotliwości (tony niskie, niskie/średnie, średnie, średnie/wysokie i wysokie). W przypadku wyposażenia w system audio premium w celu uzyskania lepszych doświadczeń ze słuchania muzyki możliwe jest wyregulowanie poziomu głębi dźwięku poprzez przeciągnięcie suwaka głębi dźwięku zgodnie z preferencjami.
  • Balans: Przeciągnij środkowy krąg w to miejsce kabiny pojazdu Model S, w którym ma się koncentrować dźwięk.
  • Opcje: Ustaw preferencje dotyczące funkcji opcjonalnych. Możesz np. włączyć lub wyłączyć funkcje DJ Commentary, Zawartość dla dorosłych i Zezwól na sterowanie mobilne.
  • Źródła: Wyświetla wszystkie dostępne źródła multimediów i umożliwia wybór, czy dane źródło ma być wyświetlane, czy ukryte. Można na przykład ukryć nieużywane źródła multimediów. Ukryte źródło multimediów nie jest wyświetlane na liście rozwijanej w odtwarzaczu multimedialnym i nie pojawia się w zasobniku aplikacji po dotknięciu interfejsu uruchamiania aplikacji. Źródło multimediów można wyświetlić ponownie w dowolnej chwili, zmieniając ustawienia na tym ekranie.

Wyszukiwanie treści audio

Ikona wyszukiwania
Ikona lupy odtwarzacza multimedialny pozwala wyszukać utwór, album, wykonawcę, podcast lub stację. Wyszukiwanie można przeprowadzić także bez użycia rąk za pomocą poleceń głosowych (patrz Polecenia głosowe).

Caraoke

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
W zależności od konfiguracji pojazdu i rynku funkcja Caraoke może nie być dostępna w Twoim pojeździe. Funkcja Caraoke wymaga łączności premium.

Aby zmienić źródło multimediów na Caraoke, przejdź do odtwarzacza multimedialnego i wybierz menu rozwijane. Możesz również dodać Caraoke jako aplikację w interfejsie uruchamiania aplikacji. Do wyboru jest wiele różnych utworów, które można zaśpiewać. Ikona mikrofonu umożliwia włączenie lub wyłączenie głosu głównego wokalisty utworu. Wyłączenie mikrofonu powoduje, że odtwarzane są jedynie ścieżki instrumentalne i chórki. Ikona tekstu utworu (znajdująca się obok ikony mikrofonu) umożliwia włączenie lub wyłączenie odtwarzania tekstu piosenki.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Ostrzeżenie
Nie wolno czytać tekstu utworów Caraoke podczas jazdy. Należy zawsze uważać na warunki panujące na drodze. Podczas jazdy tekstu utworu Caraoke są przeznaczone wyłącznie dla pasażera.

Ostatnie i ulubione

W przypadku większości źródeł treści, pozycje ostatnio odtwarzane i ulubione są wyświetlane na samej górze, aby ułatwić do nich dostęp.

Ikona ulubionych, niezaznaczona
Aby dodać do listy ulubionych aktualnie odtwarzaną stację, podcast lub plik audio, wybierz opcję Ulubione w odtwarzaczu multimedialnym.
Ikona ulubionych, zaznaczona
Aby usunąć pozycję z listy ulubionych, dotknij podświetlonej ikony Ulubione. Można także usunąć z listy ulubionych wiele pozycji jednocześnie, rozwijając odtwarzacz multimedialny, aby zostały wyświetlone wszystkie pozycje ulubionych dla danego typu zawartości. Następnie należy nacisnąć i przytrzymać wybraną pozycję. Przy każdej pozycji ulubionych widnieje symbol X. Dotknięcie symbolu X umożliwia usunięcie pozycji z listy ulubionych.
Ikona Ostatnie
Lista ostatnio odtwarzanych pozycji jest na bieżąco aktualizowana, więc nie ma potrzeby niczego z niej usuwać.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Lista ostatnio odtwarzanych pozycji (zależnie od wyposażenia) nie obejmuje wybieranych stacji radiowych FM.

Odtwarzanie multimediów z urządzeń

Dyski flash USB

Podłącz dysk flash do przedniego portu USB (patrz Porty USB). Wybierz Odtwarzacz multimedialny > USB, a następnie nazwę wybranego folderu. Dyski flash są jedynym typem urządzeń USB, z którego można odtwarzać multimedia w pojeździe Model S. Aby odtworzyć multimedia z innych rodzajów urządzeń (takich jak iPod), należy użyć połączenia Bluetooth (patrz Urządzenia połączone przez Bluetooth).

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Odtwarzacz multimedialny obsługuje dyski USB z systemem plików exFAT (obecnie brak obsługi NTFS).
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Należy używać portu USB umieszczonego z przodu konsoli środkowej. Złącza USB z tyłu konsoli służą tylko do ładowania.

Urządzenia połączone przez Bluetooth

Aby odtwarzać zapisane pliki audio, sparuj urządzenie obsługujące połączenie Bluetooth z pojazdem Model S (patrz Bluetooth). W odtwarzaczu multimedialnym wybierz źródło Telefon, a następnie wybierz nazwę urządzenia połączonego przez Bluetooth i naciśnij POŁĄCZ.