Pasy bezpieczeństwa

Zakładanie pasów bezpieczeństwa

Korzystanie z pasów bezpieczeństwa i fotelików dziecięcych stanowi najskuteczniejszy sposób zabezpieczenia pasażerów przed skutkami ewentualnego wypadku. Z tego powodu w większości krajów używanie pasów bezpieczeństwa jest nakazane przez prawo.

Wszystkie pasy bezpieczeństwa to trzypunktowe bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa. Bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa napinają się automatycznie, w normalnych warunkach zapewniając użytkownikom wygodę poruszania się.

Jeżeli pojazd Model S zostanie poddany siłom wynikającym z gwałtownego hamowania, przyspieszania, pokonywania zakrętów lub kolizji, zwijacz pasa automatycznie napina lub blokuje pas, uniemożliwiając pasażerom poruszenie się.

Przypomnienie o pasach bezpieczeństwa

czerwona postać z zapiętym pasem bezpieczeństwa
Jeżeli pas zajętego siedzenia kierowcy lub pasażera jest niezapięty, na desce rozdzielczej wyświetlane jest przypomnienie o pasach bezpieczeństwa. Jeżeli mimo zapięcia pasów bezpieczeństwa przez wszystkie osoby przypomnienie pozostaje włączone, należy spróbować rozpiąć pasy i zapiąć je ponownie. Należy także usunąć wszelkie ciężkie przedmioty (takie jak aktówka) z siedzeń, na których nikt nie podróżuje. Jeśli kontrolka przypomnienia nie wyłączy się, należy skontaktować się z firmą Tesla.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Ostrzeżenie
Wszyscy pasażerowie muszą zapinać pasy bezpieczeństwa.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
W regionach, w których przepisy wymagają stosowania przypomnień o zapięciu pasów bezpieczeństwa na tylnych siedzeniach, nie można wyłączyć tych przypomnień. Aby anulować przypomnienie na niezajętym fotelu, gdy wykryty zostanie jakiś przedmiot, musisz zapiąć pas bezpieczeństwa lub usunąć ten przedmiot.

Zapinanie pasów bezpieczeństwa

 1. Sprawdź, czy siedzenie jest ustawione prawidłowo. Patrz (patrz Prawidłowa pozycja podczas jazdy), aby zapoznać się z informacjami dotyczącymi prawidłowego ustawienia siedzenia kierowcy.
 2. Wyciągnij płynnym ruchem pas bezpieczeństwa, układając go płasko na obszarze miednicy, klatce piersiowej i pośrodku obojczyka, między szyją a ramieniem. Upewnij się, że pas jest poprowadzony prawidłowo i że nie jest skręcony. Nie wolno siadać na pasie bezpieczeństwa ani na żadnym elemencie układu pasa bezpieczeństwa.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  Ostrzeżenie
  Skręcony lub nieprawidłowo poprowadzony pas bezpieczeństwa może spowodować obrażenia i uniemożliwić prawidłowe działanie układu pasa bezpieczeństwa.
 3. Wsuń język zatrzasku do klamry i dociśnij, tak aby mechanizm zatrzasnął się z kliknięciem.
  Osoba zakładająca pas bezpieczeństwa. W przybliżeniu pokazano strzałkę skierowaną od języka zatrzasku w kierunku klamry
 4. Pociągnij za pas, aby sprawdzić, czy zapięcie trzyma.
 5. Wybierz luz pasa, pociągając skośnie ułożony odcinek w kierunku zwijacza.

Rozpinanie pasów

Chwyć pasy w pobliżu klamry, aby nie zwinęły się zbyt szybko, a następnie naciśnij przycisk na klamrze. Pasy zwiną się automatycznie. Upewnij się, że nic nie przeszkadza w całkowitym zwinięciu pasów. Pas nie powinien zwisać luźno. Jeżeli pas nie daje się całkowicie zwinąć, skontaktuj się z firmą Tesla.

Korzystanie z pasów przez kobiety w ciąży

Nie wolno umieszczać żadnej części pasów bezpieczeństwa na brzuchu. Część biodrową należy ułożyć jak najniżej na biodrach, nie w talii. Część barkową należy ułożyć między piersiami i z boku brzucha. Dokładne wskazówki można uzyskać od lekarza prowadzącego.

Ciężarna kobieta z pasem bezpieczeństwa umiejscowionym pomiędzy piersiami i z boku brzucha
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Ostrzeżenie
Jeśli pas bezpieczeństwa powoduje dyskomfort, należy odpowiednio dostosować ustawienie siedzenia, aby zapewnić prawidłowe poprowadzenie pasa bezpieczeństwa.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Ostrzeżenie
Nie wolno umieszczać między pasami a ciałem elementów mających w razie wypadku zamortyzować uderzenie.

Napinacze pasów bezpieczeństwa

Przednie pasy bezpieczeństwa są wyposażone w napinacze, które uruchamiają się wraz z poduszkami powietrznymi. Napinacze automatycznie zwijają dolne mocowanie pasa bezpieczeństwa i górną taśmę barkową, zmniejszając luz w części biodrowej i ukośnej pasów, co powoduje ograniczenie ruchu pasażera do przodu.

Osoba na siedzeniu z założonym pasem bezpieczeństwa. Strzałki na odcinku biodrowym pasa skierowane są w stronę klamry. Strzałki na odcinku barkowym skierowane są w stronę mocowania pasa

Jeżeli podczas zderzenia napinacze i poduszki powietrzne nie zadziałają, nie jest to oznaką awarii. Zazwyczaj oznacza to, że w trakcie zderzenia nie wystąpiły odpowiednie siły.

Zewnętrzne siedzenia w tylnym rzędzie są wyposażone w napinacze barkowe, które wciągają pasy, ograniczając ruch pasażera do przodu.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Ostrzeżenie
Nie należy zginać zespołu napinacza, siadać na niego ani w żaden sposób ingerować w jego działanie. Takie działania mogą spowodować uszkodzenia, które uniemożliwią prawidłowe działanie układu pasa bezpieczeństwa.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Ostrzeżenie
Napinacze, które zadziałały, muszą zostać wymienione. Po każdym zderzeniu należy sprawdzić i w razie potrzeby wymienić poduszki powietrzne, napinacze pasów bezpieczeństwa i wszelkie związane z nimi elementy.

Testowanie pasów bezpieczeństwa

Czynności opisane poniżej pozwalają upewnić się, czy pasy bezpieczeństwa działają prawidłowo.

 1. Gdy pas bezpieczeństwa jest zapięty, szybko i mocno pociągnij część pasa znajdującą się najbliżej klamry. Klamra nie powinna się rozpiąć.
 2. Gdy pas bezpieczeństwa jest zapięty, szybko i mocno pociągnij część pasa znajdującą się najbliżej drzwi. Stałe mocowanie pasa bezpieczeństwa powinno pozostać bezpiecznie zablokowane. Nie wolno podejmować prób demontażu tego mocowania.
 3. Rozepnij pasy bezpieczeństwa i rozwiń je całkowicie. Sprawdź, czy pasy rozwijają się bez oporów i czy nie widać na nich zużycia. Pozwól pasom zwinąć się, zwracając uwagę, czy odbywa się to bez zacięć i czy pasy zwijają się do końca.
 4. Rozwiń pasy do połowy, złap za język zapięcia i szybkim ruchem pociągnij do przodu. Mechanizm powinien zablokować się automatycznie i nie pozwolić na dalsze rozwijanie.

Jeżeli któryś z testów nie zostanie zaliczony, jak najszybciej napraw go. Nie zezwalaj pasażerom na siadanie na fotelu z niesprawnym pasem bezpieczeństwa.

Aby zapoznać się z informacjami o czyszczeniu pasów bezpieczeństwa, patrz Pasy bezpieczeństwa.

Ostrzeżenia dotyczące pasów bezpieczeństwa

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Ostrzeżenie
Wszystkie osoby podróżujące pojazdem powinny zawsze zapinać pasy bezpieczeństwa, nawet jeśli jazda odbywa się na bardzo krótkim odcinku. Zaniedbanie tej czynności zwiększa ryzyko obrażeń lub śmierci w razie zderzenia.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Ostrzeżenie
Małe dzieci należy przewozić w odpowiednim foteliku, zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji użytkownika. Montaż fotelików musi zawsze odbywać się według instrukcji dostarczonych przez producenta.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Ostrzeżenie
Sprawdź, czy wszystkie osoby w pojeździe mają prawidłowo założone pasy bezpieczeństwa. Nieprawidłowo założone pasy bezpieczeństwa zwiększają ryzyko obrażeń lub śmierci w razie zderzenia.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Ostrzeżenie
Nie wolno siadać na żadnym elemencie układu pasa bezpieczeństwa. Może to spowodować uszkodzenie lub nieprawidłowe uruchomienie urządzeń zabezpieczających.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Ostrzeżenie
Pasy bezpieczeństwa nie mogą stykać się z twardymi, ostrymi ani kruchymi elementami, takimi jak klucze, okulary czy długopis w kieszeni. Nacisk wywierany przez pasy może spowodować obrażenia.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Ostrzeżenie
Żadna część pasów nie może być skręcona.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Ostrzeżenie
Z jednego zespołu pasów bezpieczeństwa może korzystać tylko jedna osoba. Zakładanie pasów dziecku przewożonemu na kolanach jest niebezpieczne.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Ostrzeżenie
Pasy bezpieczeństwa, które były używane podczas wypadku, muszą zostać skontrolowane i ewentualnie wymienione przez firmę Tesla, nawet jeśli nie noszą widocznych śladów uszkodzenia.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Ostrzeżenie
Pasy ze śladami zużycia, przecięte lub w inny sposób uszkodzone muszą zostać niezwłocznie wymienione.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Ostrzeżenie
Żaden z elementów pasów bezpieczeństwa nie powinien mieć kontaktu ze środkami chemicznymi, płynami, piaskiem, brudem ani środkami do czyszczenia. Pasy, które się nie zwijają lub nie zatrzaskują w klamrze, muszą zostać niezwłocznie wymienione. Użyj aplikacji mobilnej, by zaplanować wizytę serwisową.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Ostrzeżenie
Nie należy wprowadzać modyfikacji ani montować dodatków, które mogą uniemożliwić mechanizmowi pasów bezpieczeństwa usunięcie luzu lub uniemożliwić wyregulowanie pasów w celu usunięcia luzu. Luźny pas bezpieczeństwa znacznie zmniejsza ochronę pasażerów.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Ostrzeżenie
Nie należy wprowadzać modyfikacji, które mogą zakłócić lub uniemożliwić działanie pasów bezpieczeństwa.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Ostrzeżenie
Nie należy stosować mocowanych do pasów bezpieczeństwa produktów firm trzecich zwiększających komfort i wygodę.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Ostrzeżenie
Nieużywane pasy powinny być całkowicie zwinięte, tak aby nie zwisały luźno. Jeżeli pas nie daje się całkowicie zwinąć, zaplanuj wizytę serwisową.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Ostrzeżenie
Pasy bezpieczeństwa nie zawierają części naprawianych przez użytkownika i mogą zawierać elementy pirotechniczne. Elementów nie należy rozkładać na części, demontować lub wymieniać.