Aktualizacje oprogramowania

Wczytywanie nowego oprogramowania

Firma Tesla przeprowadza aktualizacje oprogramowania Twojego pojazdu bezprzewodowo, wprowadzając przy tym nieustannie nowe funkcje. Firma Tesla zaleca możliwie jak najszybsze instalowanie aktualizacji oprogramowania pojazdu. Aby zapewnić sobie najszybsze i najbardziej niezawodne dostawy aktualizacji oprogramowania, należy gdy tylko jest to możliwe pozostawiać pojazd połączony z siecią Wi-Fi. W większości przypadków w celu rozpoczęcia aktualizacji pojazd musi mieć połączenie z Wi-Fi (patrz Wi-Fi).

Aktualizacje oprogramowania nie są przeprowadzanie, jeśli aktywne są następujące funkcje:

  • Inteligentne wstępne klimatyzowanie
  • Utrzymanie temperatury, tryb psa lub tryb kempingowy
  • Tryb wartownika
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Sporadycznie firma Tesla wysyła również aktualizacje oprogramowania za pośrednictwem łączności komórkowej.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Ostrzeżenie
W trakcie trwającej aktualizacji oprogramowania pojazdem nie wolno jeździć. Dopóki trwa aktualizacja oprogramowania, część funkcji pojazdu, w tym niektóre systemy bezpieczeństwa oraz funkcje otwierania i zamykania drzwi lub okien, może działać w ograniczonym zakresie lub być wyłączona, więc jazda mogłaby doprowadzić do uszkodzenia pojazdu.

Dostępność aktualizacji oprogramowania jest sygnalizowana pojawieniem się żółtej ikony zegara w górnej części ekranu dotykowego. Istnieją trzy sposoby instalowania aktualizacji oprogramowania w pojeździe:

  • Wybierz żółtą ikonę zegara, aby wyświetlić ekran planowania, w którym pojawi się monit o wybranie godziny instalowania aktualizacji (Ustaw na podaną godzinę) lub zainstalowanie jej od razu (Instaluj teraz). Gdy aktualizacja zostanie zaplanowana, żółta ikona zegara zmieni kolor na biały i pozostanie taka do chwili rozpoczęcia aktualizacji. W dowolnym momencie przed rozpoczęciem aktualizacji możesz wybrać ikonę zegara, aby zmienić termin aktualizacji.
  • Dotknij opcji Sterowanie > Oprogramowanie, aby sprawdzić, czy dla Twojego pojazdu jest dostępna aktualizacja. Jeżeli jest dostępna, wybierz Dostępna aktualizacja w celu przejścia do ekranu planowania, tak jak zostało to opisane powyżej.
  • Rozpocznij aktualizowanie za pomocą aplikacji mobilnej Tesla.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Instalacja niektórych aktualizacji oprogramowania może potrwać do trzech godzin. Model S musi mieć włączone położenie postojowe, dopóki aktualizowanie oprogramowania nie zostanie zakończone. Aby zapewnić sobie najszybsze i najbardziej niezawodne dostawy aktualizacji oprogramowania, należy, gdy tylko jest to możliwe, pozostawiać pojazd połączony z siecią Wi-Fi (patrz Wi-Fi).

Aktualizacja oprogramowania przebiega w dwóch etapach:

  • Etap pobierania: Na tym etapie nowa aktualizacja jest wysyłana bezprzewodowo do pojazdu. Jeśli aktualizacja oprogramowania jest dostępna, ale nie można jej pobrać, ponieważ pojazd nie jest podłączony do sieci Wi-Fi, w górnej części ekranu dotykowego wyświetlana jest żółta ikona pobierania. Następnym razem, gdy pojazd połączy się z Wi-Fi, pobieranie nastąpi automatycznie. Gdy pobieranie jest w toku, ikona pobierania zmienia kolor na zielony. Chociaż można prowadzić samochód podczas pobierania aktualizacji oprogramowania, pobieranie może zostać przerwane, jeśli pojazd utraci połączenie Wi-Fi. Gdy aktualizacja oprogramowania zostanie w pełni pobrana i będzie gotowa do zainstalowania, w górnej części ekranu dotykowego pojawi się ikona żółtego zegara.
  • Etap instalacji: Podczas etapu instalacji nie można prowadzić samochodu. W przypadku podłączenia do źródła zasilania pojazd przestanie się ładować do czasu zakończenia instalacji. Aby rozpocząć fazę instalacji, dotknij ikony żółtego zegara w górnej części ekranu dotykowego. Wybierz opcję Zainstaluj teraz, aby natychmiast rozpocząć instalację, lub opcję Ustaw na wybraną godzinę, aby wybrać czas rozpoczęcia instalacji. Jeśli zaplanowano instalację aktualizacji oprogramowania na określony czas w przyszłości, ikona żółtego zegara zmieni się w ikonę białego zegara do momentu rozpoczęcia instalacji. W dowolnym momencie przed zainstalowaniem aktualizacji możesz wybrać tę ikonę zegara, aby zmienić termin instalacji.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Aktualizacje oprogramowania nie zostaną zainstalowane po włączeniu w pojeździe trybów utrzymania temperatury, psa lub kempingowego (patrz Utrzymanie temperatury, tryb psa i tryb kempingowy).

Preferencje dotyczące aktualizacji oprogramowania

Firma Tesla określa jak, kiedy i gdzie przesyłać aktualizacje do pojazdów. Decyduje o tym szereg czynników, które w przypadku każdej wersji oprogramowania mogą być inne. Użytkownik może wybrać, jak szybko i jak często chce otrzymywać aktualizacje oprogramowania. Aby zmienić preferencje, dotknij opcji Sterowanie > Oprogramowanie > Preferencje aktualizacji oprogramowania i wybierz odpowiednią opcję:

  • Standard: otrzymywanie aktualizacji zgodnie z normalnym harmonogramem danego regionu i konfiguracji pojazdu. Do pobrania oferowane są wersje oprogramowania, które zazwyczaj od jakiegoś czasu działają już w pojazdach innych klientów.
  • Zaawansowane: otrzymywanie najnowszych aktualizacji oprogramowania dla danego regionu i konfiguracji posiadanego pojazdu, gdy tylko staną się dostępne. Pamiętaj, że choć otrzymujesz aktualizacje, gdy tylko są dostępne dla Twojego pojazdu, możesz nie należeć do pierwszej grupy właścicieli pojazdów Tesla, którzy otrzymują aktualizacje. Wybranie opcji Zaawans. nie oznacza udziału w programie wczesnego wdrażania firmy Tesla.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Firma Tesla nie dokonuje aktualizacji na żądanie osób oczekujących na najnowsze funkcje i udoskonalenia. Najlepszym sposobem na otrzymywanie najnowszych aktualizacji oprogramowania jest wybranie opcji Zaawans. i nie przerywanie połączenia z siecią Wi-Fi (patrz Wi-Fi).
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Ekran aktualizacji oprogramowania będzie się otwierać do czasu przeprowadzenia aktualizacji. Aktualizacje oprogramowania należy instalować, gdy tylko staną się dostępne. Wszelkie szkody wynikłe z rezygnacji z instalacji aktualizacji oprogramowania nie są objęte gwarancją pojazdu. Nieprawidłowa instalacja lub odmowa instalacji aktualizacji może spowodować, że niektóre funkcje pojazdu będą niedostępne lub że multimedialne urządzenia cyfrowe będą niekompatybilne.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Tesla może aktualizować lub ponownie instalować oprogramowanie Twojego pojazdu w ramach normalnych procedur diagnostycznych, napraw i czynności konserwacyjnych podczas przeglądów.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Nie ma możliwości przywrócenia poprzedniej wersji oprogramowania.

Jeżeli na ekranie dotykowym pojawi się informacja, że aktualizacja oprogramowania nie została zakończona pomyślnie, należy skontaktować się z firmą Tesla.

Ładowanie

Jeżeli w chwili rozpoczęcia procesu aktualizowania trwa ładowanie akumulatora, pojazd Model S przerywa ładowanie. Wznowienie ładowania następuje automatycznie z chwilą ukończenia aktualizacji oprogramowania. Jeżeli o godzinie, na którą została zaplanowana aktualizacja, pojazd Model S jedzie, aktualizacja zostanie odwołana i użytkownik będzie musiał zaplanować ją ponownie.

Wyświetlanie informacji o wersji

Po zakończeniu aktualizacji oprogramowania przeczytaj informacje o aktualnie zainstalowanej wersji, które są wyświetlane na ekranie dotykowym, aby dowiedzieć się więcej na temat zmian lub nowych funkcji. Aby w dowolnej chwili wyświetlić informacje o aktualnie zainstalowanej wersji oprogramowania pojazdu, dotknij kolejno Sterowanie > Interfejs > Informacje o wersji.

Firma Tesla zdecydowanie zaleca, by zawsze zapoznawać się z informacjami o wersji. Mogą się w nich znajdować ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa lub obsługi pojazdu Model S.