Aktualizacje oprogramowania

Wczytywanie nowego oprogramowania

Firma Tesla przeprowadza aktualizacje oprogramowania Twojego pojazdu bezprzewodowo, wprowadzając przy tym nieustannie nowe funkcje. Firma Tesla zaleca możliwie jak najszybsze instalowanie aktualizacji oprogramowania pojazdu. Aby zapewnić sobie najszybsze i najbardziej niezawodne pobieranie aktualizacji oprogramowania, należy, gdy tylko jest to możliwe, pozostawiać pojazd połączony z siecią Wi-Fi. W większości przypadków w celu rozpoczęcia pobierania aktualizacji pojazd musi mieć połączenie z Wi-Fi (patrz Wi-Fi).

Pobieranie a instalowanie nowego oprogramowania

Proces odbioru nowej aktualizacji dzieli się na dwa etapy: pobieranie oprogramowania (wymagające dostępu do sieci Wi-Fi) oraz jego instalację. Aby korzystanie było wygodniejsze, możesz uruchamiać pobieranie i instalowanie przy użyciu aplikacji mobilnej Tesla.

Pobierz

Gdy aktualizacja oprogramowania jest dostępna do pobrania, pobieranie odbywa się automatycznie. W górnej części ekranu dotykowego wyświetlana jest zielona strzałka. Jeśli pojazd nie jest podłączony do sieci Wi-Fi, wyświetlana jest żółta ikona pobierania. Chociaż można prowadzić samochód podczas pobierania aktualizacji oprogramowania, pobieranie może zostać przerwane, jeśli pojazd utraci połączenie Wi-Fi. Gdy aktualizacja oprogramowania zostanie w pełni pobrana i będzie gotowa do zainstalowania, w górnej części ekranu dotykowego pojawi się ikona zegara.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Aby zapewnić sobie najszybsze i najbardziej niezawodne pobieranie aktualizacji oprogramowania, należy, gdy tylko jest to możliwe, pozostawiać pojazd połączony z siecią Wi-Fi (patrz Wi-Fi).

Instalacja

Podczas instalacji oprogramowania NIE MOŻNA prowadzić pojazdu. W przypadku podłączenia do źródła zasilania pojazd przestanie się ładować do czasu zakończenia instalacji. Aby rozpocząć fazę instalacji, dotknij ikony żółtego zegara w górnej części ekranu dotykowego. Wybierz opcję Zainstaluj teraz, aby natychmiast rozpocząć instalację, lub opcję Ustaw na wybraną godzinę, aby wybrać inny czas rozpoczęcia. W dowolnym momencie przed zainstalowaniem aktualizacji możesz wybrać tę ikonę zegara, aby zmienić termin instalacji. Jeżeli o godzinie, na którą została zaplanowana aktualizacja, pojazd Model S jedzie, aktualizacja zostanie odwołana i użytkownik będzie musiał zaplanować ją ponownie. Aktualizacje oprogramowania można również przeglądać, pobierać i instalować, przechodząc do opcji Sterowanie > Oprogramowanie. Jeśli to możliwe, połącz się z siecią Wi-Fi, aby pobrać aktualizację.

Aktualizacje oprogramowania nie są wykonywane po aktywowaniu niektórych funkcji, takich jak Utrzymywanie włączonej klimatyzacji, Tryb psa lub Tryb obozu oraz Inteligentna wstępna klimatyzacja.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Aktualizacje oprogramowania nie zostaną zainstalowane po włączeniu w pojeździe trybów utrzymania temperatury, psa lub kempingowego (patrz Utrzymanie temperatury, tryb psa i tryb kempingowy).
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Sporadycznie firma Tesla wysyła również aktualizacje oprogramowania za pośrednictwem łączności komórkowej.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Ukończenie niektórych aktualizacji oprogramowania zajmuje około 30 minut (niektóre mogą trwać dłużej). Model S musi mieć włączone położenie postojowe, dopóki aktualizowanie oprogramowania nie zostanie zakończone.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Ostrzeżenie
W trakcie trwającej instalacji oprogramowania pojazdem nie wolno jeździć. Dopóki trwa instalacja oprogramowania, część funkcji pojazdu, w tym niektóre systemy bezpieczeństwa oraz funkcje otwierania i zamykania drzwi lub okien, może działać w ograniczonym zakresie lub być wyłączona, więc jazda mogłaby doprowadzić do uszkodzenia pojazdu.

Preferencje dotyczące aktualizacji oprogramowania

Firma Tesla określa jak, kiedy i gdzie przesyłać aktualizacje do pojazdów. Decyduje o tym szereg czynników, które w przypadku każdej wersji oprogramowania mogą być inne. Menu Sterowanie > Oprogramowanie umożliwia wybór szybkości otrzymywania aktualizacji gotowych dla danego pojazdu. Możesz być jednym z pierwszych użytkowników, wybierając opcję Zaawans. (aktualizacja będzie miała dodatkowe wydania) lub wybrać opcję Standard i poczekać, aż inni ją zainstalują (co oznacza mniejszą liczbę wydań). Wybranie opcji Zaawans. nie oznacza udziału w programie wczesnego wdrażania firmy Tesla.

Firma Tesla nie dokonuje aktualizacji oprogramowania na żądanie osób oczekujących na najnowsze funkcje i udoskonalenia. Najlepszym sposobem na szybkie otrzymywanie najnowszych aktualizacji oprogramowania jest wybranie opcji Zaawans. i regularne łączenie się z siecią Wi-Fi (patrz Wi-Fi).

Jeśli na ekranie dotykowym pojawi się informacja, że aktualizacja oprogramowania nie została pomyślnie zakończona, należy poczekać na możliwość wdrożenia w pojeździe kolejnej aktualizacji oprogramowania.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Ekran aktualizacji oprogramowania będzie się otwierać do czasu przeprowadzenia aktualizacji. Aktualizacje oprogramowania należy instalować możliwie jak najszybciej. Wszelkie szkody wynikłe z rezygnacji z instalacji aktualizacji oprogramowania nie są objęte gwarancją pojazdu. Nieprawidłowa instalacja lub odmowa instalacji aktualizacji może spowodować, że niektóre funkcje pojazdu będą niedostępne lub że multimedialne urządzenia cyfrowe nie będą kompatybilne.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Firma Tesla może aktualizować lub ponownie instalować oprogramowanie Twojego pojazdu w ramach normalnych procedur diagnostycznych, napraw i czynności konserwacyjnych podczas przeglądów.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Nie ma możliwości przywrócenia poprzedniej wersji oprogramowania.

Ładowanie

Jeżeli w chwili rozpoczęcia procesu aktualizowania trwa ładowanie akumulatora, pojazd Model S przerywa ładowanie. Wznowienie ładowania następuje automatycznie z chwilą ukończenia aktualizacji oprogramowania.

Wyświetlanie informacji o wersji

Po zakończeniu aktualizacji oprogramowania przeczytaj informacje o aktualnie zainstalowanej wersji, które są wyświetlane na ekranie dotykowym, aby dowiedzieć się więcej na temat zmian lub nowych funkcji. Aby w dowolnej chwili wyświetlić informacje o aktualnie zainstalowanej wersji oprogramowania pojazdu, dotknij kolejno Sterowanie > Interfejs > Informacje o wersji.

Firma Tesla zdecydowanie zaleca, by zawsze zapoznawać się z informacjami o wersji. Mogą się w nich znajdować ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa lub obsługi pojazdu Model S.